Eelmise, 2022. aasta sügis-talvel toimusid lühikesed veebiseminarid erinevatel toidu ja toiduohutuse teemadel. Seminarid on salvestatud ja kõik need leiate lehelt https://toiduteave.ee/salvestused/

12. oktoobril toimunud vestlus-veebiseminaril räägiti professor Mihkel Zilmeriga toidu ja toitainete julgeolekust ning arutleti, kas riiklikud toitumissoovitused on tänases situatsioonis ajakohased ja vajalikud ning kellele eelkõige peaks soovitused olema suunatud.

25. oktoobril toimunud veebiseminaril rääkis toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud ringlussevõetud plasti määrusega seonduvast Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Külli Suurvarik. Seminaril tutvustati 10.10.22 jõustunud määruses kasutatavaid termineid, ringlussevõetud plasti turulelaskmise tingimusi, vastavusdeklaratsioone, ELi registris esitatavaid andmeid ja ka nõuetele ülemineku sätteid.

7. novembril toimunud veebiseminaril rääkisid Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi riskihindamise osakonna juhataja Mari Reinik ning Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Piret Priisalu. Käsitleti toiduohutuse riskide hindamise põhimõtteid ja protsessi, tutvustati riskihindamise alaseid tegevusi Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis ning anti infot, millised e-teenused on kasutusele võetud EFSA-ga suhtlemiseks ja riskihindamisprotsessi jälgimiseks.

24. novembril toimus Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise professor Mati Roasto veebiseminar teemal „Kampülobakterid toidupatogeenina“. Kampülobakter (Campylobacter spp.) on kõige sagedasem toidutekkeliste bakteriaalsete gastroenteriitide põhjustaja Eestis ja Euroopa Liidus. Loeng keskendus kampülobakterite olulisusele, allikatele, ülekandeteedele ning toiduohutuse riskide vähendamise võimalustele.

8. detsembril toimunud veebiseminaril rääkis hoonete biokahjustuste ekspert Kalle Pilt sellest, kus ja milliseid hallitusseeni meie ümber on, millal hallitusseened meile ohtlikuks saavad, kuidas mõõta hallitusseente hulkasid ja määratleda liike ning kuidas tervisele ohtlikku olukorda ennetada või vältida.

13. detsembril rääkis Hellika Kallaste Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonnast sellest, kuidas teenusedisaini arenguprogrammi raames otsis selge märgistuse meeskond lahendusi toidupakendite loetavuse parandamiseks. Tutvustati, millega meeskond programmi vältel tegeles, mida uut ja silmiavavat teada saadi, milliste võimalike lahendusteni jõuti ning millised on edasised plaanid.

Avaldatud on ka 2 uut videoloengut.

Mari Reinik, Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi riskihindamise osakonna juhataja, käsitleb loengus akrüülamiidi omadusi, leidumist, toksilist toimet ja sisaldust teatud toitudes. Samuti selgitab ta akrüülamiidi tekke ja sisalduse vähendamise võimalusi kartuli-, leiva-, teravilja- ja väikelastetoodetes ning kohvis.

Märgistamise e-käsiraamatut käsitlevas videoloengus tutvustab käsiraamatu tekstide koostaja Kairi Ringo käsiraamatu ülesehitust ja sisu ning rakenduse „Koosta märgistus“ kasutusvõimalusi.

Lühikeste veebiseminaride formaadiga jätkame ka 2023. aastal. Seminaride toimumisest anname teada oma veebilehel, veebilehel pikk.ee  ning saadame info ka teavituste saamiseks registreerunud inimestele. Seminaridel osalemiseks ei ole vaja registreeruda, seminaride toimumise veebikeskkonna lingid avaldatakse eelteadete juures.