29. oktoobril 2023. a  jõustus määrus, millega  vähendatakse toidu lisaainetena kasutatavate  nitritite ja nitraatide piirnorme teatud toidugruppides. Täpsemalt muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa toidu lisaainete nitritite (E 249-250) ja nitraatide (E 251-252) osas.

Lisaks väiksematele piirnormidele kehtestatakse ka nitritite ja nitraatide suurimad lubatud jääksisaldused. Need hõlmavad kõikidest allikatest pärit nitriteid ja nitraate (st looduslik sisaldus mõnes koostisosas) toidus alates hetkest, mil toode on valmis turuleviimiseks kuni säilivusaja lõpuni. Juhul kui nitraatide jääksisaldus tootes ületab määruses sätestatud normi, on toidukäitlejal kohustus uurida, mis põhjustas normi ületamise. Uusi piirnorme hakatakse kohaldama kahe aasta pärast alates määruse avaldamisest, mõne toidugrupi puhul ka hiljem.

Toidugrupid, mida muudatus puudutab on 01.7.2 (valminud juust), 01.7.4 (vadakujuust), 01.7.6 (juustutooted (v.a kategooriasse 16 kuuluvad tooted)), 01.8 (piimatoodete analoogid, sealhulgas joogivalgendajad), 08.2 (lihavalmistised, nagu määratletud määruses (EÜ) nr 853/2004), 08.3.1 (kuumtöötlemata lihatooted), 08.3.2 (kuumtöödeldud lihatooted), 08.3.4.1 (traditsioonilised märgsoolatud lihatooted, mida töödeldakse nitriteid ja/või nitraate, keedusoola ning muid koostisaineid sisaldavas lahuses soolamisega), 08.3.4.2 (traditsioonilised kuivsoolatud lihatooted (tooted soolatakse liha pinnale kantud nitriteid ja/või nitraate, soola ning muid koostisaineid sisaldava kuivsoolamisseguga, millele järgneb stabiliseerumine/laagerdumine)), 08.3.4.3 (muud traditsiooniliselt soolatud tooted (sh märg- ja kuivsoolamisprotsesse kasutatakse kas kombineeritult või sisaldab liittoode nitriteid ja/või nitraate või tootesse on enne kuumtöötlemist pritsitud soolalahust)) ja 09.2 (töödeldud kala ja kalatooted, sh molluskid ja vähilaadsed).

Toidu lisaainete puhtuskriteeriume reguleerivas määruses (EL) nr 231/2012 vähendatakse nitritites ja nitraatides arseeni, plii ja elavhõbeda lubatud sisaldust. Uusi nõudeid hakati kohaldama 29. oktoobrist 2023. Enne seda tähtpäeva turule lastud nitriteid ja nitraate, mis vastavad enne muudatust kehtinud nõuetele, tohib toidule lisada 2024. a 29. aprillini ning selline toit tohib turule jääda minimaalse säilivusaja või tarvitamise lõpptähtpäevani.

Määrusega saab tutvuda siit lingilt: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302108&qid=1698136371514.