Mitmeaastase töö tulemusel on valminud “Toidu märgistuse loetavuse ja teksti paigutuse hea tava”.

Selle koostamise idee sündis juba 2022. aastal, mil Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala teenusedisaini arenguprogrammi raames otsis ekspertide meeskond lahendusi  pakenditel toidu kohta esitatava teabe loetavuse parandamiseks. Selgeks sai, et kõige suuremat kasu nähakse visuaalses materjalis, mis võiks märgistuse tegijaid toetada – nii jõudiski meeskond hea tava idee ja teostuseni.

Toidu märgistuse ja teksti paigutuse hea tava on välja töötatud koostöös pakendidisainerite ja toidutööstuse esindajatega. Juhendis sisalduvad praktilised soovitused neile, kes tegelevad toidu märgistamise, pakendimaterjalide valiku ning disaini ja kujundusega. Eelkõige käsitletakse  loetavust mõjutavaid tegureid, mõistele „loetavus“ antakse täpsem sisu visuaalsete ja illustratiivsete näidetega. Materjali on koostanud, kujundanud ja visualiseerinud pakendidisainile spetsialiseerunud agentuur KOOR koostöös Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ning Põllumajandus- ja Toiduametiga.

Äsja valminud heast tavast saab täpsemalt kuulda 28. veebruaril kell 14.00-15.00  toimuval veebiseminaril. Heast tavast annab ülevaate Hellika Kallaste Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonnast. Hea tava tutvustust rikastab disaineripoolse vaatega agentuur KOOR. Muu hulgas tuleb juttu märgistuse loomise ja kujundamise protsessist ning väljakutsetest, disainerite tähelepanekutest ja soovitustest.

Veebiseminari osalemiseks tuleb registreeruda pikk.ee lehe kaudu siin. Registreerumine on avatud kuni 27. veebruar kell 16:00. Registreerunutele saadetakse Zoomi link veebiseminaril osalemiseks ürituse toimumise päeval.

Seminar salvestatakse ning see on järelevaadatav lehekülgedel toiduteave.ee ja pikk.ee.