Esmaspäeva, 7. novembri pärastlõunal algusega kell 14.00 toimub veebiseminar, kus räägitakse toiduahela riskide hindamisest Eesti ja Euroopa tasandil.

Riskide hindamine on teaduspõhisele informatsioonile toetuv protsess, mille käigus hinnatakse ohu ilmnemise tõenäosust ja võimalikke tagajärgi. Riskihindamine moodustab ühe osa üldisest riskianalüüsi protsessist, millesse kuuluvad veel riskijuhtimine ja riskidest teavitamine. Hinnangud on riskijuhtidele aluseks inimeste ja loomade tervise tagamiseks vajalike juhtimisotsuste tegemisel ning poliitika kujundamisel.

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) on teadusliku riskihindamise asutus Euroopa Liidus toidu- ja söödaohutuse, toitumise, loomatervise ja loomakaitse ning taimetervise ja taimekaitse valdkonnas. Eestis on toiduahela riskide hindamise ülesanne Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi koosseisu kuuluval riskihindamise osakonnal.

Veebiseminaril räägivad Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Piret Priisalu ning  Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi riskihindamise osakonna juhataja Mari Reinik. Käsitletakse riskide hindamise põhimõtteid ja protsessi, tutvustatakse riskihindamise alaseid tegevusi Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis ning antakse infot, millised e-teenused on kasutusele võetud EFSA-ga suhtlemiseks ja riskihindamisprotsessi jälgimiseks.

Veebiseminar toimub 7. novembril kell 14.00 zoom-keskkonnas, osalemiseks ei pea registreeruma. Seminari pikkus on kuni 1 tund. Seminar salvestatakse ja salvestus avaldatakse lehel https://toiduteave.ee/salvestused/

Zoom-vebinariga liitumiseks vajutage allolevale lingile
https://us02web.zoom.us/j/86454866990