Detsembris alustame uue veebiseminaride lühiformaadiga. Seminaride pikkus on kuni 1,5 tundi olenevalt osalejate aktiivsusest ja  küsimuste arvust.

10. detsembril algusega kell 10:00 räägib AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse teadur ja suunajuht Rain Kuldjärv teemal “Toidu tervisemõjuga seotud teadusuuringud”. Otsime vastust küsimusele, kuidas kujuneb teaduslik tõendus toidu tervisele kasulike omaduste kohta.  Veebiseminari korraldab Toiduliit. See toimub Microsoft Teams veebikeskkonnas alloleval aadressil. Tõrke korral veebikeskkonda sisenemisel aitab Liina Laineveer 6 484 978, liina.laineveer@toiduliit.ee

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODVkODQyZTUtZGUxYy00YTM5LTllZmMtNTk1MTQ0MDUxYTkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223296cef-6f9c-459c-89d6-c57e07df845a%22%2c%22Oid%22%3a%22167f042b-937d-4ec5-8711-3938c6f20261%22%7d>

15. detsembril algusega kell 10:00 toimub Eesti Maaülikooli  prof Mati Roasto videoloeng teemal „Biokirmed toidutootmise keskkonnas“. Loeng toimub maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas, aadressil: https://videosild.emu.ee/b/kar-ybx-vh6-rvc

16. detsembril algusega kell 10:00 räägivad  Kristi Lember, Maaeluministeeriumi strateegia- ja finantsosakonna riskijuht ning Katrin Lõhmus, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna valdkonnajuht, teemal “Märke „kõlblik kuni” asemel „parim enne” kasutamine, kui üks toiduraiskamise vähendamise võimalusi.” Riigikantselei poolt ellu kutsutud innovatsiooniprogrammi raames töötasid Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium, Saaremaa vald ja Eesti Korteriühistute liit välja erinevaid lahendusi toiduraiskamise vähendamiseks. Ühe ettepanekuna pakuti välja muudatus, mille kohaselt võiks edaspidi kasutada piimatoodetel märke „kõlblik kuni” asemel „parim enne” märget. Toimub Microsoft Teams veebikeskkonnas, aadressil:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2JhMzliYWMtYWYxZS00YzBiLWIzM2MtYWQ3YTQ3OGYwZjNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223f78a8f0-1eb5-424c-8384-8ae215da715e%22%2c%22Oid%22%3a%228c5e65f1-d589-4809-9182-6d27fda14575%22%7d>

 

Loengute kuulamiseks ei pea registreeruma. Liitumiseks kasutage ülaltoodud linke.