Text Description automatically generatedEesti toidupoliitika labor* kutsub 19.11.2020 toimuvale veebipõhisele seminar-arutelule „Talust taldrikule“.

Oodatakse osalejaid, kelle südameasjaks on Eesti toit ja tasakaalustatud toitumine ning kes soovivad sel teemal kaasa rääkida. 

Vaata siit päevakava ning registreeri (hiljemalt 15.11 või kuni piiratud kohtade täitumiseni): https://www.terviseinfo.ee/et/sundmused/event/2735-virtuaalne-osaluskonverents-talust-toidulauale 

Veebiseminar keskendub kestliku toidusüsteemi sotsiaalsetele  aspektidele. Sissejuhatavas osas avavad teemat Siim Tiidemann Maaeluministeeriumist, Uku Vainik Tartu Ülikoolist ja Kristjan Port Tallinna Ülikoolist. Seejärel toimuvad paralleelsed arutelud töötubades teemadel:

  • Loomaheaolu aspektidega arvestamine tänapäevases loomakasvatuses – tarbijate ootused ja teadlikkus
  • Kestlik toitumine – tasakaalustatud ja mitmekesine toitumine, mille tulemuseks on parem tervis ja keskkond.
  • Töö ja tööjõu puudus maapiirkondades – tööandjate ja töövõtjate ootused
  • Tasakaalustatud toitumisvõimalused  ka vähemkindlustatutele

Ürituse eesmärgiks on koondada ideed ühiskonna teavitamiseks ning poliitikameetmete kujundamiseks, mis suunaksid inimesi tegema tasakaalustatud toitumist ja toidusüsteemi kestlikumaks muutmist soodustavaid tarbimisotsuseid.

Seminari sihtrühmaks on nii poliitikakujundajad, toiduahelas hõivatud, kodanikuühiskonna organisatsioonid kui tarbijate esindajad.

Registreerimine ja täiendav info

https://www.terviseinfo.ee/et/sundmused/event/2735-virtuaalne-osaluskonverents-talust-toidulauale

* Eesti toidupoliitika labori kutsusid ellu Sotsiaalministeerium ja Maaeluministeerium Euroopa Komisjoni rahastatud programmi Horizon 2020 projekti Fit4Food2030 toel, et edendada toidusüsteemi teaduse ja innovatsiooni abil. Labor rakendab lahenduste leidmiseks kaasavaid ja inimesekeskseid poliitika kujundamise meetodeid ning osaleb Euroopa Liidu toidupoliitika laborite võrgustiku töös (laborid on praeguseks loodud 11 liikmesriigis). Labori koordinaatorid Eestis on Anu Aaspõllu Tervise Arengu Instituudist ja Siret Talve Maaeluministeeriumist.