Augusti lõpus toimuvad Tartus mitmed huvitavad toiduhügieeni alased koolitused ning piimatoodete ohutuse ja kvaliteedi infopäev. Need on sihtrühmale tasuta.

28.08 toimub Eesti Maaülikoolis täienduskoolituse teemal „Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus“. Koolitusel saab ülevaate tootmishügieeni põhimõtetest, olulisematest toidupatogeenidest ning toidu saastumise vältimise võimalustest. Õpitakse tootmisruumide ehituslike aspektide seost toidu- ja tootmishügieeniga ning käitlemisettevõtte sanitatsiooni põhimõtteid ja korraldust. Koolituse viib läbi professor Mati Roasto. Registreerimine

29.08 toimub Eesti Maaülikoolis täienduskoolitus teemal „Toiduhügieen ja enesekontroll väikeettevõttes/eraelamus toidu valmistamisel“. Koolitusel tutvustatakse eraelamus toidu valmistamisega seonduvaid õigusaktide nõudeid, toiduhügieeni põhimõtteid ning peamisi toidupatogeene, samuti toidu füüsikalise, keemilise ja mikrobioloogilise saastumise allikaid ja saastumise ennetamise võimalusi. Õpitakse juhendi põhjal koostama enesekontrolliplaani ning tutvutakse puhastamise ja desinfitseerimise eesmärkide ja võimalustega. Koolituse viib läbi toiduhügieeni osakonna lektor Katrin Laikoja. Registreerimine

30.08 korraldab BioCC OÜ (endine Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus) infopäeva teemal „Piima ja piimatoodete ohutust mõjutavad tegurid“. Infopäeval käsitletakse nii toorpiima kvaliteeti ja ohutust mõjutavaid tegureid kui ka piimatoodetes esinevaid keemilisi ohte ning nende kvaliteeti ja ohutust mõjutavaid füüsikalisi tegureid. Eraldi räägitakse hapupiimatoodete, või ja juustu soolamisest ja soola mõjust toodetele. Infopäeva peamiseks sihtrühmaks on piimatootjad, kes oma piimast ka ise tooteid valmistavad või soovivad seda tegema hakata. Osaleda võivad ka üksnes piimatoodete töötlemisega tegelevad füüsilised isikud ja ettevõtted. Registreerimine

Täpsema info eelseivate sündmuste kohta leiate infopäevade ja koolituste rubriigist.