Seminar rahvusvahelisel toiduraiskamise vähendamise päeval

ÜRO Peaassamblee on nimetanud 29. septembri rahvusvaheliseks toidukao ja -raiskamise teadlikkuse päevaks – International Day of Awareness of Food Loss and Waste

Sel päeval korraldas Keskkonnaministeerium seminari AUSTA TOITU JÄÄGITULT!, kus räägiti toidu raiskamisest, sellega kaasnevast ressursikulust ja keskkonnamõjust ning arutleti toidu päästmise ja jagamise võimaluste üle.

Seminar oli suunatud kohalikele omavalitsustele, kauplustele, restoranidele, toidu päästmisega tegelevatele organisatsioonidele, kogukondadele ja algatustele ning teistele huvilistele.

Seminari  AUSTA TOITU JÄÄGITULT! päevakava:
Aeg: 29. september 2022
Koht: Toompuiestee 27, Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn, ruum Peterson II

9.00 – 9.30 Kogunemine, kohvi ja suupisted
9.30 – 9.40 Avasõnad – Madis Kallas, keskkonnaminister
9.40 – 10.00 Ülevaade toidujäätmetest ja toidukaost Eestis – Sigrid Soomlais, keskkonnaministeerium
10.00- 10.30 Kuidas ja millistel tingimustel võib toitu jagada – Jaana Oona, Põllumajandus- ja Toiduamet
10.30-10.50 Rimi kaupluseketi kogemus toidu päästmisel ja jagamisel – Katrin Bats, Rimi Eesti Foods AS
10.50-11.10 Rohetiigri õigustalgud- mis takistab toidujagamist? – Eva Truuverk, Rohetiiger
11.10-11.30 Kohvipaus
11.30-11.50 Kuidas toidu ümberjagamist suurendada – Piet Boerefijn, Eesti Toidupank
11.50-12.10 Riigipoolne tugi toidupäästmise ehk ümberjagamise korraldamisele – Tea Varrak, Sotsiaalministeerium
12.10 – 12.30 Kogukondlik toiduringluskapp kui leibkondade mõtteviisi muutja Lääne-Harju näitel – Kairi Niinepuu-Mark, Rohevald
12.30-13.15 LÕUNA
13.15-13.30 Toidujagamiskapp teenusena – Tarmo Seliste, FudLoop OÜ
13.30- 13.45 Toidu päästmine ja mitte ainult … – Kairi Orav, MTÜ Kagu-Eesti Loodusrahvas
13.45-14.05 Toidujagamise näiteid maailmast – Katrin Koppel, keskkonnaministeerium
14.05-14.50 Paneelarutelu
14.50- 15.00 Lõppsõnad – Kaupo Heinma, keskkonnaministeeriumi asekantsler

Lisainfo:
Katrin Koppel
Nõunik | Keskkonnakorralduse osakond
+372 626 0700 | Katrin.koppel@envir.ee
Keskkonnaministeerium

Täienduskoolitus 22.-23.09 veebis: Tarnijate auditeerimine

Teise osapoole audiitorite koolitus (tarnijate auditeerimine)

22.-23.09.22  Zoom veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Läbiviija: TJO Konsultatsioonid OÜ

Koolitaja: Tauno-Jussi Onoper,  TJO Konsultatsioonid OÜ juhatuse esimees

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele selge ja praktiline ülevaade, kuidas tarnijate auditeerimist ette valmistada, auditeid läbi viia, saadud tulemusi hinnata ja dokumenteerida.

Koolituse sihtgrupp: toiduettevõtete töötajad, kelle ülesannete hulka kuulub tarnijate auditeerimine.

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:

  • saab süsteemse ülevaate teise osapoole auditi põhimõtetest ja läbiviimisest;
  • teab tarneauditi eripärasid, eesmärke, läbiviimise etappe ja kasutatavaid tehnikaid;
  • oskab auditit kavandada, läbi viia ja dokumenteerida, selle tulemusi analüüsida ja jätkutegevusi planeerida.

Sihtrühm ja tasu

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (loe täpsemalt altpoolt). 

Täienduskoolituse puhul toetatakse (sihtrühma kuuluvad) põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega,  seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Päevakava

22. september. KOOLITUSE ESIMENE PÄEV

9.30 – 10.00       Sissejuhatus

10.00 – 11.00     Tarneahela ohjamine

Tarnijaauditite eripärad. Tarnijate auditeerimise roll tarnijate ohjamisel. Tarnijate auditeerimise eesmärgid ja tüübid, arutelu

11.00 – 11.15     Sirutuspaus

11.15 – 12.45     Tarnijate auditeerimise alused

Auditite läbiviimisega seonduvad mõisted. Auditeerimise alused. Tarnijaauditite läbiviimise etapid ja ülevaade kasutatavatest tehnikatest. Auditite kavandamine ja ettevalmistamine, grupitöö, arutelu

12.45 – 13.15     Lõunapaus

13.15 – 14.45     Tarnijate auditeerimise protsess

Auditi kavandamine ja ettevalmistamine (jätkub), grupitöö, arutelu

14.45 – 15.00     Sirutuspaus

15.00 – 16.00     Tarnijate auditeerimise protsess (jätkub)

Auditi kavandamine ja ettevalmistamine (jätkub), grupitöö, arutelu

16.00 – 16.30     Koolituspäeva kokkuvõte

23. september.  KOOLITUSE TEINE PÄEV

9.30 – 11.00       Tarnijate auditeerimise protsess (jätkub)

Auditi läbiviimise kavandamine ja ettevalmistamine, grupitöö, arutelu

11.00 – 11.15     Sirutuspaus

11.15 – 12.45     Tarnijate auditeerimise protsess (jätkub)

Audi läbiviimine, kasutatavad tehnikad, arutelu

12.45 – 13.15     Lõunapaus

13.15 – 14.45     Tarnijate auditeerimise protsess (jätkub)

Auditi tulemuste analüüsimine ja kokkuvõtmine, grupitöö, arutelu

14.45 – 15.00     Sirutuspaus

15.00 – 16.00     Tarnijate auditeerimise protsess (jätkub)

Auditi järeltegevuste planeerimine ja läbiviimine, grupitöö, arutelu

16.00 – 16.30     Koolituse kokkuvõte

Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). Abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 400 eurot.

Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse infopäeval või koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta.
Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.

 

Lisainfo: Liina Laineveer, tel: 6 484 978 liina@toiduliit.ee

Registreerimisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

Infopäev 05.-06.10.2022 praktikaga: Joogivee proovivõtjate väljaõpe

05.-06.10.2022 Zoom veebikeskkonnas ja Tallinnas 

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Läbiviija: OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Infopäev on suunatud  toidu valdkonnaga seotud ja joogivee proovivõtjaks atesteerimisest huvitatud isikutele.

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse läbiviidava infopäeva eesmärgiks on osalejad ette valmistada joogiveest proovi võtjate atesteerimiseks. Infopäev koosneb kahest osas, mis toimuvad kahel järjestikkusel päeval – esimesel päeval loengud veebikeskkonnas ja teisel päeval proovivõtu praktiline õppus Tallinnas OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus ruumides, aadressil Marja 4d.

Atesteerimine ei ole infopäeva osa, kuid praktilise õppuse järel saab kohe teostada ka atesteerimise praktilise osa.

Registreerudes võtab osaleja vastutuse osaleda väljaõppes täies mahus, nii veebikeskkonnas toimuvates loengutes kui ka  praktilisel õppusel Tallinnas. Kohtade arv on piiratud.

Jaotusmaterjalid

Veeproovivõtmise ja proovivõtja vastutusega seotud õigusaktidest tulenevad nõuded. Laadi alla 

Joogivee proovide võtmine. Laadi alla

Põllumajandus- ja Toiduameti info ning juhendi „Toidu käitlemisel kasutatav vesi“ leiate siit

Päevakava

5.10.2022 (veebikoolitus, Zoom keskkonnas)

9:00 – 9:20 Sissejuhatus
9:20 – 10:30

Veeproovivõtmise ja proovivõtja vastutusega seotud õigusaktidest tulenevad nõuded.

Karin Pachel, TalTech

10:30 – 12:00

Joogivee kvaliteedi kontrollinõuded. Joogivee kvaliteedinäitajad ja tavapärased kvaliteediprobleemid. Joogivee proovivõtt ning kohapealsed mõõtmised. Proovide transport, käitlemine ja säilitamine.

Urmas Muinasmaa, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

12:00 – 13:00 Paus
13:00 – 14:30

Joogivee tootmine pinnaveest ja põhjaveest.

Kristiina Soovik, AS Tallinna Vesi

6.10.2022 Marja 4d, Tallinn (Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ)

13:00 – 13:45 Praktiline õppus – joogivee proovivõtt tarbija kraanist.

Urmas Muinasmaa, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

Laadi alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on osalejale tasuta.

Lisainfo: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

 

Täienduskoolitus 7.10.2022 veebis: Toiduhügieen ja -ohutus, algaste

07.10.22 Maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Õpiväljundid: koolitusel osalenu:

– teab toiduhügieenialaste õigusaktide nõudeid, toidukäitleja kohustusi ja vastutust;
– tunneb toiduhügieeni ning enesekontrolli põhimõtteid (sh eeltingimusprogrammid ja HACCP);
– oskab arvestada mikroorganismide kasvu ja paljunemist mõjutavate teguritega;
– tunneb peamisi toiduainete kaudu levivaid haiguseid;
– tunneb füüsikalise, keemilise ja mikrobioloogilise saastumise allikaid;
– tunneb seadmete ja ruumide puhastamise ning desinfitseerimise võimalusi, kahjuritõrjet;
– tunneb isikliku hügieeni nõudeid ja nende täitmise olulisust.

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

– toitu käsitlevad õigusaktid;
– toiduhügieeni põhimõtted;
– toidukäitleja kohustused (toidu ohutus, enesekontroll, jälgitavus jne) ja vastutus;
– enesekontrolli põhimõtted, eeltingimusprogrammid ja HACCP;
– mikroorganismid ja nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid;
– toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid;
– toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine;
– puhastamine, desinfitseerimine;
– tootmisruumide korrashoid;
– kahjuritõrje;
– isiklik hügieen.

 

Ajakava:

10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 12.00 paus
12.00 – 13.30 õppetöö
13.30 – 13.45 paus
13.45 – 15.15 õppetöö

Õppejõud: Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetooli lektor

Sihtrühm ja registreerimine:

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Koolituse sihtrühm on:
– põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
– põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
– isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
– põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). Abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 250 eurot.

Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse infopäeval või koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta.
Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.

Registreerumine ja lisateave Eesti Maaülikooli lehel

Täienduskoolitus veebis 16.09.2022: Allergeeniohje

Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis

16.09.22 Maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Õpiväljundid: koolitusel osalenu:

– teab mõisteid allergeen, allergia, toiduallergia, toidutalumatus, toiduallergeenid, ristkontakt;
– tunneb õigusaktidest tulenevaid kohustusi toidukäitlejatele, sh märgistamisele;
– oskab kajastada allergeenidega seonduvat enesekontrolliplaanis, sh HACCP plaanis ning rakendada ohutusabinõusid tootmises;
– teab vigu allergeenide käitlemisel ning oskab neid ennetada.

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

– mõisted: toiduallergia, toidutalumatus, ristkontakt;
– infoallikad, sh CXC 80-2020
– toiduallergia ja tsöliaakia esinemisest Eestis;
– õigusaktidest tulenevad kohustused toidukäitlejatele, sh märgistamine: määrused 1169/2011, 828/2014, 2021/382, PõM määrus 24;
– allergeenid enesekontrolliplaanis, sh HACCP plaanis;
– allergeenide juhtimine ettevõttes;
– vead käitlemisel, märgistamisel, ennetamine.

 

Ajakava:

10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 12.00 paus
12.00 – 13.30 õppetöö
13.30 – 13.45 paus
13.45 – 15.15 õppetöö

Õppejõud: Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetooli​ lektor

Sihtrühm ja registreerimine:

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Koolituse sihtrühm on:
– põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
– põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
– isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
– põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). Abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 250 eurot.

Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse infopäeval või koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta.
Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.