Tootearenduskonverents Tallinnas ja veebis: 15.06.2023

Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldab esimese tootearendusele keskenduva konverentsi “Pilk homsesse” 

Aeg:  15. juuni 2023 kell 10.00 – 16.25

Koht: Hotelli Hestia Europa konverentsikeskuses Tallinnas (Paadi 5) + veebiülekanne

Tootearendus on muutunud kiiremaks ja toodete eluiga lühemaks kui aastaid tagasi. Samas on tarbijad järjest teadlikumad ja  nõudlikumad aga ka hinnatundlikumad. Tootearenduses on levinud tervislikkus, lisaainetest loobumine või nende asendamine looduslikega. Populaarseks on muutumas ka  tooted, millel on  mõni teaduslikult tõendatud tervist toetav funktsioon.  Millised on suunad tootearenduses ja kuidas tootearendus ettevõtetes toimub, kuidas riik ettevõtteid toetab, milline on meie tarbija ja kuidas ta tooteid valib ning millist tähtsust omab tootearenduses peale maitsva sisu veel pakend – sellest kõigest konverentsil  kuuleme.

Konverents toimub osalejatele veebis ning piiratud arvul osalejatele konverentsipaigas kohapeal.

Osalemine on tasuta. Osa võtma on oodatud kõik, kes teema vastu huvi tunnevad.

Kohapeal osalemiseks on osalejate piirarv täitunud ja registreerumine lõppenud. 

Videoülekande jälgimiseks on registreerimine avatud kuni 13. juuni päeva lõpuni.

Juhime tähelepanu, registreerunud saavad muuta osalemist saalist veebi/veebist saali kuni 12. juunini, peale seda rakendub muudatustele tühistamistasu.

 

Päevakava

PÄEVAKAVAS*

9:00 – 10:00 Registreerimine, hommikukohv

10:00 – 10:10 Sissejuhatus – Sirje Potisepp Toiduliidu juhataja, moderaator

Regionaalminister Madis Kallase tervitus

 

I sessioon: TOIDUAINETÖÖSTUS JA TOOTEARENDUS

10:10 – 11:00 Tootearenduse trendid maailmas

          Rain Kuldjärv AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse teadur ja suunajuht

11:00 – 11:30 Eesti tarbijad kui sihtgrupp

          Anet Müürsoo Statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakonna juhataja

11:30 – 11:55 Tootearenduse toetusmeetmed

          Kaupo Reede EAS/Kredex rakendusuuringute programmi arendusjuht

11:55 – 12:00 I sessiooni kokkuvõte

12:00 – 13:00 Lõuna

 

II sessioon: TOOTEARENDUSE MÕJUTEGURID

13:00 – 13:45 Ostukäitumine ja tarbija psühholoogia – kas sööme silmadega?

            Heidi Reinson Kantar Emori tarbimiskäitumise juhtekspert

13:45 – 14:15 Pakendidisain – väljakutse õnnestumiseks

           Urmas Villmann Kontuur LB juhatuse liige, loovjuht

14:15 – 14:45 Tervislik paus

14:45 – 15:15 Praktiline näide tootearendusest välisettevõtte näitel

          Heino Lapins HKScan Latvia jaekaubanduse direktor

 

15:15 – 16:15 DISKUSSIOONIVOOR: Kust leida ideid!?

Moderaator: Sirje Potisepp

Osalejad:   Anne Tääkre (Balbiino);   Janne Laik–Lõhmus (HKScan Estonia);   Anne Mere (Fazer Baltic);                                 Eve Nõmm (Liviko).

16:15 – 16:25 Lõppsõna ja kokkuvõte – moderaator

*korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel programmi muudatusi

PÄEVAKAVA ALLALAADIMISEKS

Konverents toimus MAK 2014-2020 meetme “Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas” toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Osalemine on tasuta. Osa võtma on oodatud kõik huvitatud isikud.

Registreerimine

   

   

  Lisainformatsioon: Eesti Toiduainetööstuse Liit, liina.laineveer@toiduliit.ee, tel: 6 484 978

  Registreerimisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee, tel: 506 3428

  Täienduskoolitus 12.05.2023 veebis: Allergeeniohje

  Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis

  12.05.23 Maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

  Korraldaja: Eesti Maaülikool

  Õpiväljundid: koolitusel osalenu:

  – teab mõisteid allergeen, allergia, toiduallergia, toidutalumatus, toiduallergeenid, ristkontakt;
  – tunneb õigusaktidest tulenevaid kohustusi toidukäitlejatele, sh märgistamisele;
  – oskab kajastada allergeenidega seonduvat enesekontrolliplaanis, sh HACCP plaanis ning rakendada ohutusabinõusid tootmises;
  – teab vigu allergeenide käitlemisel ning oskab neid ennetada.

  Sisu ja ajakava

  Käsitletavad teemad:

  – mõisted: toiduallergia, toidutalumatus, ristkontakt;
  – infoallikad, sh CXC 80-2020
  – toiduallergia ja tsöliaakia esinemisest Eestis;
  – õigusaktidest tulenevad kohustused toidukäitlejatele, sh märgistamine: määrused 1169/2011, 828/2014, 2021/382, PõM määrus 24;
  – allergeenid enesekontrolliplaanis, sh HACCP plaanis;
  – allergeenide juhtimine ettevõttes;
  – vead käitlemisel, märgistamisel, ennetamine.

   

  Ajakava:

  10.00 – 11.30 õppetöö
  11.30 – 12.00 paus
  12.00 – 13.30 õppetöö
  13.30 – 13.45 paus
  13.45 – 15.15 õppetöö

  Õppejõud: KATRIN LAIKOJA, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetooli​ lektor

   

  Sihtrühm ja registreerimine:

  Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

  Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

  Koolituse sihtrühm on:
  – põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
  – põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
  – toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
  – põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
  – isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
  – põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

  Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). Abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 250 eurot.

  Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

  Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
  Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse infopäeval või koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta.
  Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.

  Täienduskoolitus 6.-7.06.2023 veebis: Esmatasandi juhtimisoskused

  ESMATASANDI JUHI JUHTIMISOSKUSTE TREENING

  OSALEJATE PIIRARV ON TÄIS.

  06.-07.06.23  zoom-keskkonnas

  Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

  Läbiviija: DVSP Consulting OÜ

  Koolitaja: Dmitri Volov

  Koolitus on ennekõike mõeldud tootmisettevõtete uutele või vähese juhtimiskogemusega esmatasandi juhtidele, kelle oskused ja teadmised juhirolli täitmiseks vajavad arendamist.

  Koolitus aitab osalejatel:

  • vältida tüüpilisi vigu, mida spetsialistid teevad juhiks saades;
  • teadvustada erinevaid juhi ülesandeid;
  • aru saada, milles seisneb juhtimise ja eesvedamise erinevus ning kuidas on need  seotud  töötajate motivatsiooni ja tootlikkusega;
  • näha erinevaid juhi võimu ja autoriteedi allikaid;
  • osata vältida ala- ja ülekehtestamist  ning hoida kinni juhile kohasest suhtlemisstandardist;
  • näha liidri hoiakute ja väärtuste mõju;
  • mõista, kuidas valida konkreetses olukorras sobiv juhtimisstiil;
  • mõista, millised on tööülesande andmise põhimõtted ja tüüpilised vead;
  • mõista, milline tähtsus on tulemuslikul tagasisidel juhi töös;
  • osata kasutada selget ja struktureeritud tagasisidet;
  • teadvustada, millised on levinud tüüpreaktsioonid tagasiside saamisel oma kolleegidelt, mis võivad takistada edaspidi olulise info saamist;
  • osata tagasisidet vastu võtta.

  Sihtrühm ja tasu

  Oodatud on toidu tootmise ja  käitlemisega seotud ettevõtete töötajad ja FIEd. Füüsilised isikud  ei kuulu sihtrühma. Täienduskoolitus on sihtrühma kuulujale tasuta . Loe sihtrühma kohta täpsemalt altpoolt.

  Kohtade arv on piiratud (15 kohta).  Registreerudes võtab osaleja vastutuse osaleda koolitusel täies mahus mõlemal koolituspäeval. Korraldaja jätab endale õiguse vajadusel piirata ühest ettevõttest tulevate osalejate arvu.

  Registreerimine on lõppenud. 

  OSALEJATE PIIRARV ON TÄIS.

  Registreerimise ja osalemisega seotud teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

  Koolitusel kasutatakse muu hulgas rollimängu, grupi- ja paaristöö meetodeid. Väga tähtis on, et igal osalejal on hea ühendusega arvuti, kõrvaklapid, töötav mikrofon ja kaamera ning osaleja on kogu koolituse jooksul teistele nähtav (osaleja kaamera on avatud). Eeldame registreerunutelt aktiivset osavõttu.

  Päevakava

  I päev „Juhtimise ja eestvedamise alused“

  9.30 Sissejuhatus

  • Osalejate ootused ja arengueesmärgid.
  • Juhi ülesanded tänapäevases organisatsioonis.
  • Juhi võimu allikad.
  • Enesekehtestamise põhimõtted, ala- ja ülekehtestamise vältimine.

  11.00 Paus

  11.15 Juhtimise ja eestvedamise olemus. Juhi väärtused ja hoiakud

  • Töötajate erinevad vajadused ning nendega arvestamise seos töötajate motivatsiooniga.
  • Millal räägime juhtimisest ja millal eestvedamisest?
  • Juht organisatsiooni väärtuste kandjana.
  • Juhi töös esinevad dilemmad.
  • Probleemikesksus ja lahendusekesksus. Vastutuse võtmine.

  12.30    Lõunapaus

  13.00 Juhtimisstiilid   

  • Inimese tahte ja oskuste hindamine
  • Juhtimisstiilid
  • Erinevate juhtimisstiilide kasutamise olukorrad. Iga stiili tugevused ja nõrkused.
  • Isiklik harjumuspärane juhtimisstiil ja selle kohandamine

  14.45  Paus

  15.00 Rollimängud

  • Rollimäng 1: suunav juhtimine
  • Rollimäng 2: toetav juhtimine

  16.00 Koolituspäeva kokkuvõte

  II päev „Erinevad juhtimisoskused“

  9.30 Sissejuhatus, eelmise päeva olulisemad mudelid ja põhimõtted

  • Rollimäng 3: arendav juhtimine
  • Rollimäng 4: delegeeriv/volitav juhtimine

  11.00 Paus

  11.15 Tööülesannete andmine

  • Keerukate tööülesannete ja vastutuse seos töötajate motivatsiooniga.
  • Tööülesande andmise põhimõtted ja tüüpvead.
  • Tööülesande selgitamise põhisammud.
  • Vastutuse andmise erinevad tasemed.
  • Mida ei tohi juht teistele delegeerida?

  12.30 Lõunapaus

  13.10 Tagasiside andmine

  • Tagasiside andmise ja vastuvõtmise olulisus.
  • Tagasisidet soodustavad ja takistavad tegurid.
  • Tagasiside andmise olulised põhimõtted.
  • Tagasiside andmise mudel (3-astmeline kehtestav sõnum)

  14.45 Paus

  15.00 Tagasiside vastuvõtmine

  • Tagasiside vastuvõtmise mudel.
  • Juhi hoiakud tagasiside vastuvõtmisel ja tüüpilised vead, mis takistavad olulise info saamist oma kaastöötajatelt.

  16.00 Koolituspäeva kokkuvõte

  Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ horisontaalse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

  Täienduskoolituse puhul toetatakse (sihtrühma kuuluvad) põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega,  seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

   

  Lisainfo: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

  Täienduskoolitus 15.06.2023 veebis: Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus

  15.06.23 Maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

  Korraldaja: Eesti Maaülikool

  Õpiväljundid: Koolitusel osalenu:

  – on omandanud teadmised tapaloomade ja -lindude puhtuse olulisusest ja seonduvast seadusandlusest;

  – oskab farmidele anda soovitusi tagamaks puhtad tapaloomade ja -linnud;

  – on omandanud teadmised tapaloomade ja -lindude tapaeelsest ja -järgsest kontrollist;

  – oskab teha patoloogiliste leidudega seotud lihakontrolli otsuseid;

  – oskab ära tunda enam levinud parasitoose ja teab, millistel juhtudel on rümp ja siseorganid inimtoiduks kõlbmatud.

  Sisu ja ajakava

  Käsitletavad teemad:

  – Tapaloomade ja -lindude puhtuse olulisus ja seonduv seadusandlus;

  – Puhaste tapaloomade ja -lindude tagamise põhilised punktid;

  – Tapaloomade ja -lindude tapaeelne puhtuse kontroll ja puhastamise võimalused;

  – Tapaloomade ja -lindude tapaeelse ja -järgne kontroll sh kontrolli meetodid;

  – Tapaloomade ja -lindude tapajärgse kontrolli patoloogilised leiud ja nendega seotud lihakontrolli otsused (sh erinevate organite patoloogilised muutused, patoloogilise materjali võtmine laboratoorseteks uuringuteks);

  – Tapaloomade ja -lindude tapajärgne kontroll, liha kaudu levivad parasitoosid ja nendega seotud lihakontrolli otsused (sh parasitaarsete haiguste korral esinevad patoloogilised muutused, patoloogilise materjali võtmine laboratoorseteks uuringuteks).

   Ajakava:

  9.00-10.30 õppetöö

  10.30-10.45 paus

  10.45-12.15 õppetöö

  12.15-12.45 paus

  12.45-14.15 õppetöö

  Õppejõud: TERJE ELIAS PhD, DVM
  Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetooli kaasprofessor

  Sihtrühm ja registreerimine:

  Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

  Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

  Koolituse sihtrühm on:
  – põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
  – põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
  – toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
  – põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
  – isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
  – põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

  Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). Abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 250 eurot.

  Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

  Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
  Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse infopäeval või koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta.
  Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.

  Registreerumine ja lisateave Eesti Maaülikooli lehel

  Täienduskoolitus 09.05.2023 veebis: Keemilised ohud toidus

  09.05.23 Maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

  Korraldaja: Eesti Maaülikool

  Õpiväljundid: Tutvustada toidukäitlejatele põhiliste erinevates toitudes sisalduda võivate ohtlike ainete tekkimist, liikumist toitu, nende toksiliste toimete iseloomu, samuti oluliste ainete analüüsi ja kontrolli meetodeid ning annab soovitusi nende ainetega seotud riskide vähendamiseks toidu käitlemisel. Koolituse läbinuil on vajalikud teadmised käsitletud teemadest, mis võimaldavad neil oma töös minimeerida ohtlike ainetega seotud riske.

  Sisu ja ajakava

  Käsitletavad teemad:

  Mis on toiduohutus ja mis on toiduhügieen? Keemilise toiduohutusega seotud õigusaktid ja normid.
  Lühiülevaade toksikoloogiast.
  Põhilised keemilist ohtu põhjustavad ained – nende tekkimine, liikumine toitu, toksilise toime iseloom, analüüsid, kontroll, riski vähendamise meetodid:
  1.Taimsed mürgid – alkaloidid, lektiinid jt. looduslikud ohtlikud ained taimeõlides.
  2.Keskkonnamürgid:
  – Mükotoksiinid
  – Biogeensed amiinid
  – Plii, elavhõbe ja arseen
  – Dioksiinid ja polükloorbifenüülid (PCB)
  – Taimekaitsevahendite jäägid ja väetised
  3.Veterinaarravimite jäägid toidus.
  4.Toidu töötlemisel ja säilitamisel tekkivad ohtlikud ained:
  – Polüaromaatsed süsivesinikud (PAH)
  – Maillardi reaktsiooni produktid sh akrüülamiid
  – Klorometüülpropaandioolid õlides
  – Kiiritatud toidud
  5.Toidu lisaained, eriti värvid. Valest doseerimisest ohtlikuks muutuvad lisaained nagu keedusool, sidrunhape, nitritid.
  6.Toidu võltsimisest tulenevad ohud.

   Ajakava:

  10.00 – 11.30 õppetöö
  11.30 – 12.00 kohvipaus
  12.00 – 13.30 õppetöö
  13.30 – 13.45 paus
  13.45 – 15.15 õppetöö

  Õppejõud: TÕNU PÜSSA Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetooli toksikoloogia professor ja vanemteadur, knd (keemia)

  Sihtrühm ja registreerimine:

  Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

  Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

  Koolituse sihtrühm on:
  – põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
  – põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
  – toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
  – põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
  – isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
  – põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

  Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). Abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 250 eurot.

  Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

  Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
  Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse infopäeval või koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta.
  Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.