Infopäev 14.06.2024 veebis: Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus

14.06.24 Maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Infopäeva läbinu:
– on saanud ülevaate tapaloomade ja -lindude puhtuse olulisusest ja seonduvast seadusandlusest;
– oskab farmidele anda soovitusi tagamaks puhtad tapaloomade ja -linnud;
– on saanud ülevaate tapaloomade ja -lindude tapaeelsest ja -järgsest kontrollist;
– oskab teha patoloogiliste leidudega seotud lihakontrolli otsuseid;
– oskab ära tunda enam levinud parasitoose ja teab, millistel juhtudel on rümp ja siseorganid inimtoiduks kõlbmatud.

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

– Tapaloomade ja -lindude puhtuse olulisus ja seonduv seadusandlus;
– Puhaste tapaloomade ja -lindude tagamise põhilised punktid;
– Tapaloomade ja -lindude tapaeelne puhtuse kontroll ja puhastamise võimalused;
– Tapaloomade ja -lindude tapaeelse ja -järgne kontroll sh kontrolli meetodid;
– Tapaloomade ja -lindude tapajärgse kontrolli patoloogilised leiud ja nendega seotud lihakontrolli otsused (sh erinevate organite patoloogilised muutused, patoloogilise materjali võtmine laboratoorseteks uuringuteks);
– Tapaloomade ja -lindude tapajärgne kontroll, liha kaudu levivad parasitoosid ja nendega seotud lihakontrolli otsused (sh parasitaarsete haiguste korral esinevad patoloogilised muutused, patoloogilise materjali võtmine laboratoorseteks uuringuteks).

 Ajakava:

9.00-10.30 õppetöö
10.30-10.45 paus
10.45-12.15 õppetöö
12.15-12.45 paus
12.45-14.15 õppetöö

Lektorid:

MATI ROASTO Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise professor, dr (veterinaarmeditsiin)

TERJE ELIAS PhD, DVM Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetooli kaasprofessor

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud.

Ettevõtete jaoks ei ole see infopäev vähese tähtsusega abi.

Registreerumine ja lisateave Eesti Maaülikooli lehel

Täienduskoolitus 12.06.2024 Tallinnas: Siseaudiitoritele

Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

12.06.24  Tallinnas, Väike-Paala 1

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Läbiviija: Osaühing TJO Konsultatsioonid

Koolitaja: Ain Reinbusch, OÜ TJO Konsultatsioonid konsultant

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele  praktilisi teadmisi siseauditite tulemuslikkuse suurendamiseks.

Koolitus on suunatud toiduettevõtete töötajatele, kes on eelnevalt läbinud juhtimissüsteemi siseaudiitorite koolituse ja soovivad sel teemal oma teadmisi täiendada ning tulemuslikkust suurendada.

Sihtrühm ja tasu

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (loe täpsemalt altpoolt).

Täienduskoolituse puhul toetatakse (sihtrühma kuuluvad) põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega,  seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Kohtade arv on piiratud (20 kohta).  Registreerudes võtab osaleja vastutuse osaleda koolitusel täies mahus. Korraldaja jätab endale õiguse vajadusel piirata ühest ettevõttest tulevate osalejate arvu.

Registreerimine SIIN LINGIL

Päevakava

9.30 – 10.00     Sissejuhatus

10.00 – 11.00   Tulemusliku siseauditi kavandamine

Auditi planeerimine

Meeskonnad ja ülesannete jaotamine

Auditi ettevalmistamise tehnikad

Efektiivne töö dokumentidega

Arutelu

11.00 – 11.15   Sirutuspaus

11.15 – 12.45   Tulemusliku siseauditi läbiviimine

Kuidas otsida ja leida olulist ning sisulist auditi läbiviimise käigus

Auditi läbiviimisel tehtavate tüüpvigade vältimine

Erinevate tehnikate rakendamine

Arutelu

12.45 – 13.15   Lõuna

13.15 – 14.45   Tulemusliku siseauditi läbiviimine (jätkub)

Tulemuslik ajakasutus auditi läbiviimisel

Eesmärkide ja ülesannete püstitamine, neile vastavate tegevuskavade koostamine

Raiskamiste märkamine, intellektuaalsete kadude vältimine

Arutelu

14.45 – 15.00   Sirutuspaus

15.00 – 16.00   Auditi tulemuslik kokkuvõtmine

Auditi leidude sõnastamine

Kuidas muuta aruanded sisukaks ja lihtsasti loetavaks

Arutelu

16.15 – 16.30   Koolituse kokkuvõte

 

Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi. Abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 270 eurot.

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta. Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.

 

Lisainfo: Liina Laineveer, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Tel. +372 6 484 978, liina.laineveer@toiduliit.ee

Toiduohutuse konverents 07.06.2024

TOIDUOHUTUSE KONVERENTS 2024 „Teaduspõhine toiduohutus“ 

Toimumise aeg: 7. juuni 2024 kell 10.00-16.30
Toimumisvorm: hübriidkonverents
Toimumiskoht: Taltech Tudengimaja saalis (STU) (Ehitajate tee 5/1, Tallinn) ja veebiülekanne 

Konverents toimub osalejatele veebis ning piiratud arvul osalejatele konverentsipaigas kohapeal. Registreerimine kohapeal osalemiseks avatud kuni 31.05.2024 

Osalemine on tasuta. Osa võtma on oodatud kõik, kes teema vastu huvi tunnevad.

Registreerumine SIIT LINGILT

Päevakava

PÄEVAKAVAS*

9.30-10.00 Kogunemine, kohv ja kerged suupisted 

10.00 Konverentsi avasõnad

Pirjo Spuul, Tallinna Tehnikaülikooli Keemia ja biotehnoloogia instituudi direktor 

Meeli Lindsaar, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja toiduvaldkonna juht 

10.30 – 12.00 Konverentsipäeva I osa 

  • Ülevaade toiduohutusest meil ja mujal. Anneli Tuvike, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonnajuhataja asetäitja  
  • Toiduohutuse poliitikate ühtlustamine ja koostööprojektid Euroopa Liidus. Veronica M.T. Lattanzio, Itaalia riiklik teadusnõukogu, FoodSafety4EU koordinaator

12.00 – 13.00 Lõunapaus 

13.00 – 14.45 Konverentsipäeva II osa 

  • Kaasaegse, interdistsiplinaarse kuluefektiivse toiduohutuse ja toidu kvaliteedi seireprogrammi disainimine toidutööstustele. Epp Songisepp PhD, BioCC vanemteadur  
  • Toiduohutuse kultuur. Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli lektor  

14.45 – 15.15 Tervislik vahepala  

15.15 – 16.30 Konverentsi III osa 

  • Teaduspõhine riskihindamine. Mari Reinik, LABRIS Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus (LABRIS) riskihindamise osakonna juhataja 
  • Teistmoodi hügieen. Kaisa Vooremäe, Riigi Infosüsteemi Ameti analüüsi- ja ennetusosakond ennetusjuht 
  • Konverentsi kokkuvõte ja lõpusõnad 

 

Päeva modereerib Rain Kuldjärv, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus AS teadur 

*Korraldaja võib vajadusel teha  päevakavas muudatusi

Konverents toimus MAK 2014-2020 meetme “Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas” toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Osalemine on tasuta. Osa võtma on oodatud kõik huvitatud isikud.

Lisainfo: Marge Mänd, EPKK projektijuht, e-post: marge@epkk.ee, tel: 53009034 

Infopäev 17.05.2024 veebis: Kestvuskatsed ja säilimisaja määramine

Toidu kestvuskatsed ning tõese säilimisaja määramine

17.05.2024 veebis Maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Infopäeva eesmärgiks on pakkuda toidutootjatele lühiülevaadet toidu kestvuskatsete teostamise alustest ning toidu säilimisaja määramisest.

Päevakava

Ajakava:
9.00-10.30 õppetöö
10.30-10.45 paus
10.45-12.15 õppetöö

Käsitletavad teemad:

– Toidu säilitamisaja määramisega seonduv seadusandlus ja selle tõlgendamine
– Toidu säilimisajaga seonduvad terminid ning nende tähendus
– Toidus mikroorganismide kasvu mõjutavad tegurid
– “Kõlblik kuni” või “Parim enne” tähendus ja rakendamine
– Toidu riknemise viisid ja selle mõju toidu ohutusele ja kvaliteedile
– Toidu mikrobioloogilised kriteeriumid
– Toidu säilimisaja määramise otsesed ja kaudsed meetodid
– Toidu säilimisaja määramise etapid, kestvuskatsete läbiviimine

Õppejõud: MATI ROASTO Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise professor, dr (veterinaarmeditsiin)

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

 

Lisainfo: Karin Kiss, Eesti Maaülikooli avatud ülikooli täiendusõppe peaspetsialist, tel: 731 3275, karin.kiss@emu.ee

 

Täienduskoolitus 03.05.2024 veebis: Patogeenide algallikad

Patogeenide algallikate väljaselgitamine toidukäitlemise ettevõtetes

03.05.24 Maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu:

– saab ülevaate patogeenide algallikate väljaselgitamise põhimõtetest ning algpõhjuste analüüsi rakendamise olulisusest toidukäitlemise ettevõttes;

– mõistab algpõhjuste analüüsi rakendamise eeldusi;

– oskab kasutada algpõhjuste analüüsi läbiviimise otsustusmaatriksit (seonduvad põhimõtted);

– on teadlik algpõhjuste analüüsi etappidest;

-teab enim kasutatavaid algpõhjuste analüüsi meetodeid ja oskab neid vajadusel kasutada.

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

– Ülevaade algpõhjuste analüüsi kasutamisest toidupatogeenide algallikate väljaselgitamisel toidukäitlemise ettevõttes;
– Otsustusmaatriksi (põhimõtete) kasutamine algpõhjuste analüüsi läbiviimise vajalikkuse hindamisel;
– Algpõhjuste analüüsi kuus etappi;
– Enim kasutatavad meetodid ja nende kasutamine toidupatogeenidega saastumise algpõhjuste väljaselgitamisel.

 Ajakava:

09.00 – 10.30 õppetöö
10.30 – 10.45 paus
10.45 – 12.15 õppetöö

Õppejõud: MIHKEL MÄESAAR PhD (toiduteadus), Eesti Maaülikool veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetooli toidupatogeenide genoomika nimetatud teadur

Sihtrühm ja registreerimine:

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Koolituse sihtrühm on:
– põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
– põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
– isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
– põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). Abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 270 eurot.

Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse infopäeval või koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta.
Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.

Registreerumine ja lisateave Eesti Maaülikooli lehel