Infopäev 21.05.2021 veebis: Toidu säilimisaja määramine

Toidu säilimisaja ja säilitamistingimuste määramine

21.05.2021 veebikeskkonnas MS Teams

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Käsitletakse toidu säilimisaega mõjutavaid tegureid ja säilimisaja määramise metoodikaid. Antakse ülevaade säilitamisnõuetega seonduvatest muudatustest õigusruumis ja tutvustatakse asjakohaseid juhendeid.

Päevakava

Moderaator: Sirje Potisepp, Toiduliidu juhataja

9:50 – 10:00       Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:45   Toidu säilitamisnõuetega seonduvad muudatused toiduseaduses

Elsa Peipman, Maaeluministeeriumi toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo nõunik

10:45 – 12:00   Toidu säilimisaega mõjutavad tegurid, süsteemne lähenemine toidu säilimisaegade määramisele, Listeria monocytogenes´e olulisus valmistoitude toiduohutuse indikaatorina ja valmistoitude säilimisaja määramisel

Mati Roasto, Eesti Maaülikooli professor, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli juhataja

12:00 – 12:30   PAUS

12:30 – 13:15   Prognoosmudelite ja nakkustestide kasutamine toidu säilimisaja määramisel

Toomas Kramarenko, Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi direktori asetäitja toiduohutuse alal

13:15 – 13:35   Säilimisaegade ja säilitamistingimuste märgistamise nõuded

Hellika Kallaste, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

13:35 – 14:00   Säilivuskatsete teostamine

Kärt Leppik, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse säilivusaja ja pakkematerjalide spetsialist

14:00 – 14:15         Päeva kokkuvõte

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 70 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Registreerimine

   

   

  Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Kairi Birk, kairi@toiduliit.ee

  Registreerimisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

  Infopäev 13.04.2021 veebis: Toidu e-kaubandus

  13.04.2021 veebikeskkonnas MS Teams

  Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

  Toiduaineid müüakse nii sotsiaalmeedias kui erinevates kogukonna gruppides alates eraelamu toidukäitlejatest kuni suurte jaekettide e-poodideni välja. Hetkeolukord esitatava teabe osas on erinevates e-poodides/e-platvormidel täna väga erinev. Seetõttu peame oluliseks jagada infot toidu  e-kaubandusega kaasnevatest nõuetest.

  Registreerimine on lõppenud! Osalemissoovist kirjutage info@toiduteave.ee

  Registreerumisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

  Päevakava

  Moderaator: Sirje Potisepp, Toiduliidu juhataja

  9:50 – 10:00       Registreerimine Teamsis

  I sessioon: Seadusandlus

  10:00 – 10:30     Ülevaade Eesti e – kaubandusest. Tõnu Väät, Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht

  10:30 – 11:00     Toiduseadusandlusest e-kauplejale. Katrin Lõhmus, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo juhataja

  11:00 – 11:30     Toidu müük ja reklaam e-kaubanduses ja nõuete järgimise järelevalvest. Kairi Ramjalg, Põllumajanduse- ja Toiduameti toiduosakonna juhataja

  11:30 – 12:00     Toit – tarbijakaitse ja reklaam. Birgit Valgus, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kaubandustalituse juhataja

  12:00 – 12:30     PAUS

  II session: Mõjutegurid

  12:30 – 13:00     E-poed ja käibemaks. Ain Ulmre, Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna käibemaksu peaspetsialist

  13:00 – 13:30     Ülepiiriline e-kaubandus. Kristina Vaksmaa, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja

  13:30 – 14:00     Toit pakiautomaati – millega peab arvestama. Mihkel Külaots, Omniva erakliendi
  turundusjuht

  14:00 – 14:20     Praktiline näide joogi e-kaubandusest. Piret Ahun, Öun Drinks OÜ tegevjuht

  14:20 – 14:40     Praktiline näide toidu e-kaubadusest. Mait Mäesalu, e-Coopi juht

  14:40 – 14:45     Päeva kokkuvõte

  *Korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi.

  Lae alla päevakava

  Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

  Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 70 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

  Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Kairi Birk, kairi@toiduliit.ee

  Registreerimisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

  Infopäev 07.04.2021 veebis: Piimatoodete mikrobioloogia

  Märtsis toimunud infopäeva kordus täiendatud ettekannetega.

  Erinevate mikroobigruppide tutvustus. Proovide võtmine mikrobioloogilisteks analüüsideks.

  07.04.2021, veebikeskkonnas Zoom

  Korraldaja: BioCC OÜ

  Läbiviijad: BioCC OÜ teadurid Priit Elias, Liina Kuus ja Epp Songisepp.

  Jaotusmaterjalid

  Juuretisse kuuluvad ja mittekuuluvad piimhappebakterid juustus. |  Priit Elias  Lae alla

  Sekundaarse mikroobse saastumise põhiallikad piimatööstuses. |  Epp Songisepp  Lae alla

  Päevakava

  10:00-11:15 Ettekanne: Juuretisse kuuluvad ja mittekuuluvad piimhappebakterid juustus – Priit Elias

  11:15 -11:45 Õppevideo: hügieeniproovide võtmine analüüsimiseks

  11:45 -12:00 Paus

  12:00 -13:15 Ettekanne: Sekundaarse mikroobse saastumise põhiallikad piimatööstuses. Täiendatud. – Epp Songisepp

  Lae alla päevakava

  Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

  Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

   

  Lisainfo:  info@toiduteave.ee 

  Parim enne või kõlblik kuni?

  Maaeluministeerium annab teada, et valminud on Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) koostatud töövahend, mis aitab toidukäitlejatel otsustada, millal kasutada „parim enne” ja millal „kõlblik kuni” märgistust. Juhend on nüüdsest kättesaadav ka eesti keeles.

  Euroopa Komisjoni hinnangul tekib igal aastal Euroopa Liidus keskmiselt 88 miljonit tonni toidujäätmeid. Neist kuni 10% on tekkinud seetõttu, et toidu säilimisaja märgistust kas ei järgita õigesti või on see teave valesti esitatud. Toidu selge ja korrektne märgistus ning tarbija parem arusaamine säilimisaja märgistusest aitab vähendada toidukadusid, tagades seejuures toiduohutuse.

  EFSA juhend koosneb otsustuspuust ning täiendavatest küsimustest õige märgistuse valimiseks – näiteks, kas toidule on õigusaktiga kehtestatud säilimisaja esitamise nõuded, kas toitu töödeldakse ohtude kõrvaldamiseks või käideldakse veel enne pakendamist, millised on toidu omadused, säilitamistingimused jpm.

  Samuti selgitatakse juhendis, millega toidukäitlejad peavad arvestama toidu säilimisaja määramisel, näiteks pakendi rikkumatusega ning toidu põhjendatult eeldatavate turustamis-, säilitamis- ja tarvitamistingimustega.

  Lisaks kõnealusele juhendile avaldab EFSA sel aastal toidu märgistamise teemal arvamuse, milles käsitletakse tarbijale antavat teavet toidu säilitamistingimuste ja tarbimise kohta pärast pakendi avamist või toidu sulatamist.

  Toidukäitlejatele mõeldud juhendi eestikeelne tõlge valmis Maaeluministeeriumi tellimusel ning sellega saab tutvuda ministeeriumi kodulehel. Ingliskeelse dokumendi saab kätte Euroopa Toiduohutusameti veebilehelt.

  Maaeluministeerium
  PRESSITEADE
  15.03.2021

  Veebiseminar “Nutika toidu päev”

  Eesti Teadusagentuur, Eesti Toiduainetööstuse Liit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldavad veebiseminari „Nutika toidu päev“.

  Seminari toimumisaeg: 9. aprillil kell 10:00 – 14:00.

  Eesmärgiks on tutvustada teadus- ja arendustegevusi ning innovatsiooni võimalusi toidusektori töötlevas valdkonnas ettevõtete konkurentsivõime kasvatamisel.

  Seminari info ja registreerumine Eesti Teadusagentuuri lehel: https://www.etag.ee/uritus/seminar-nutika-toidu-paev

  Osalemine on TASUTA, vajalik eelregistreerimine! Seminari kava täiendatakse jooksvalt.