Infopäev 16.06.2021 veebis: Toidualase teabe esitamine

Toitumisalase teabe ning toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine

16.06.2021 Zoom veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Infopäev on mõeldud eelkõige toidu väikekäitlejatele ja toidu müügiks valmistajatele. Peateemadeks on õige toitumisalase teabe arvutamine ja esitamine ning see, mida tohib ja mida ei tohi toidu kohta väita. Ka räägime ettevõtetel praktikas tekkinud toidu märgistamise küsimusest ning toome näiteid elust enesest.

Jaotusmaterjalid

Peamised probleemid ja tekkinud küsimused |  Annika Gorelova  Lae alla

Toitumisalase teabe ning toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine | Külli Johanson  Lae alla

Toitumisalase teabe arvutamine NutriData arvutus- ja sisestusprogrammiga | Änn Jõgi  Lae alla

Päevakava

Infopäeva päevakava*

9:45                     Sisselogimine avatud

10:00 – 10:10     Sissejuhatus

10:10 – 11:10     Peamised probleemid ja tekkinud küsimused toidualase teabe esitamise kohta

                             Annika Gorelova, Greenclean OÜ tegevjuht ja koolitaja, toidukonsultant, HCP ja                                               toiduohutusskeemide audiitor

11:10-12:10        Toitumisalase teabe ning toitumis- ja tervisealaste väidete toidu märgistusel                                           esitamise nõuded

                             Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo                                       peaspetsialist

12:10 – 13:10     Toitumisalase teabe arvutamine NutriData toote arvutus- ja sisestusprogrammiga

NutriData toidu koostise andmebaasi alused, toitumisalase teabe arvutamine retsepti                                       järgi, programmi kasutamise näpunäited ja levinud vead

                            Änn Jõgi, Tervise Arengu Instituudi toitumisuuringute osakonna projektijuht

13:10 – 13:15     Kokkuvõte

Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Evi Randpere, evi@epkk.ee

Infopäev 03.06.2021 veebis: Piima kvaliteedistandardid

Kõrgemad kvaliteedi ja ohutuse standardid piima tootmisel

03.06.2021 Zoom veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Euroopa Liit annab võimaluse toetada kehtestatud nõuetest kõrgemate standardite väljatöötamist ja rakendamist. Mitmed riigid on selliseid võimalusi kasutanud, kvaliteedikavade tingimused on koostöös piima tootjate ja töötlejatega kokku lepitud ning nendest on saanud konkurentsieelis nii kodu- kui eksportturgudel. Ühtse ja kõrgema kvaliteedi saamiseks on oluline määratleda kindlad kvaliteedi ja ohutuse kriteeriumid toorpiimale. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsub kaasa mõtlema ja arutlema kvaliteedikava „Eesti Piim“ koostamise vajaduse ja sisu üle.

Jaotusmaterjalid

Kvaliteedikava väljatöötamine, rakendamine ja kontroll |  Liis Raska  Lae alla

Geograafilise tähise “Sõir” spetsifikaadi protseduur ja väljatöötamine |  Heili Sadam  Lae alla

Kvaliteedikavad piimale teiste riikide näidetel |  Kaie Laaneväli-Vinokurov Lae alla

Piima kõrgemad kvaliteedistandardid tagavad paremad majandustulemused |  Hardi Tamm Lae alla

Päevakava

Infopäeva päevakava*

9:00 – 10:00 Kvaliteedikava väljatöötamine, rakendamine ja kontroll

                   Liis Raska, Maaeluministeeriumi ekspordi ja turuarenduse büroo peaspetsialist

10:00 – 10:45 Euroopa Liidu kvaliteedikava geograafilise tähise “Sõir” spetsifikaadi protseduur ja väljatöötamine

                    Heili Sadam, BioCC OÜ toidutehnoloog

10:45 – 11:15 Kvaliteedikavad piimale teiste riikide näidetel

                    Kaie Laaneväli-Vinokurov, Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo

11:15 – 12:15 Piima kõrgemad kvaliteedistandardid tagavad paremad majandustulemused

                    Hardi Tamm, MTÜ Piimaklaster juhatuse liige

12:15  Arutelu ja infopäeva kokkuvõte

Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel ajakavas muudatusi

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

 

Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Meeli Lindsaar, meeli@epkk.ee

 

Veebikonverents 10.06.2021: Kriis toiduohutuse innovatsioonikiirendiks

Konverentsi salvestuse vaatamiseks kliki siia

https://eventmedia.ee/toiduohutuse_veebikonverents_2021/index.php

Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldas 10. juunil 2021. a  toiduohutuse veebikonverentsi, mis on juba viies toiduohutuse teemadele pühendatud konverents meie programmi raames.

Pöördelised ajad mõjutavad meid tegutsema varasemast teisiti. Mõtlema asjadele hoopis uues valguses ning leidma nutikaid lahendusi olukorras, kus keegi pole varem olnud.

Toiduohutuse konverentsi väliskülaline, Iirimaa Toiduohutusameti tegevjuht Pamela Byrne räägib meile sellest, kuidas viirus elu Iirimaal pea peale keeras ning milliseid lahendusi nemad on leidnud olukorraga toime tulekuks.

Konverentsil saad teada, mis on olnud meie valupunktid ning ootamatult tekkinud innovaatilised ideed. 

Jaotusmaterjalid

Põllumajandus- ja Toiduameti tulevikusuunad | Urmas Kirtsi     Lae alla

Toidujäätmed ja toidukadu Eesti toidutarneahelas | Evelin Piirsalu     Lae alla

Toidujäätmete tekke vältimise tegevuskava | Kristel Kibin    Lae alla

“Kõlblik kuni” või  “Parim enne” | Mati Roasto     Lae alla

Jaekaubanduse külmkapitemperatuuride uuringu tutvustus | Ivar Järving     Lae alla

Ülevaade toiduohutuse järelevalvest | Kairi Ramjalg     Lae alla

Toidu säilimistemperatuuri mõju toote mikroobsele kvaliteedile | Inga Sarand     Lae alla

Viiruse õppetunnid Iirimaal | Pamela Byrne     Lae alla

Digilahendused külmaahelas. Lisakulu või abimees? | Katrin Liivat     Lae alla

Tööriiete innovatsioon Lindströmi näitel | Katrin Fjodorova     Lae alla

Innovaatiline ja desinfitseeriv Travel Safe Bio Vodka | Eve Nõmm     Lae alla

Uudsed desovahendid pinnatöötluseks toidutootjatele | Kristo Timberg    Lae alla

Päevakava*

9:45 – 10:00           Registreerimine veebis

10:00 – 10:10          Sissejuhatus, Sirje Potisepp, Toiduliidu juhataja

I osa: TOIDUOHUTUS JA SEADUSLOOME

Moderaator: Sirje Potisepp

10:10 – 10:40      Põllumajandus- ja Toiduameti tulevikusuunad    

                                Urmas Kirtsi, Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektor

10:40 – 11:15      Toidujäätmete ja -kadude uuringu tutvustus  toidutarneahelas

                                Evelin Piirsalu, Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) Tallinna Keskuse vanemekspert

11:15 – 11:45      Toidujäätmete tekke vältimise tegevuskava         

                                Kristel Kibin, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik

 11:45 – 12:15      EFSA juhendmaterjal Kõlblik kuni, Parim enne ja toiduohutus

                                Mati Roasto, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi                                              toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli juhataja

12:15 – 12:20      I sessiooni kokkuvõte  

12:20 – 13:00      Lõunapaus

II osa: TOIDUOHUTUS JA MÕJUTEGURID

13:00 – 13:20      Jaekaubanduse külmkapitemperatuuride uuringu tutvustus

                                Ivar Järving, Tallinna Tehnikaülikooli Keemia ja biotehnoloogia instituudi direktor

13:20 – 13:50      Ülevaade toiduohutuse järelevalvest

                                Kairi Ramjalg, Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna juhataja

13:50 – 14:20      Toidu säilimistemperatuuri mõju toote mikroobsele kvaliteedile

                               Inga Sarand, Tallinna Tehnikaülikooli Keemia ja biotehnoloogia instituudi dotsent

14:20 – 14:50      Viiruse õppetunnid Iirimaal

                                Pamela Byrne, Iirimaa Toiduohutusameti tegevjuht

14:50 – 14:55      II sessiooni kokkuvõte 

14:55 – 15:05      Sirutuspaus

III osa: TOIDUOHUTUS JA INNOVATSIOON

15:05 – 15:35      Digilahendused külmaahelas. Lisakulu või abimees?

                                Katrin Liivat, FoodDocsi asutaja

15:35 – 15:55      Tööriiete innovatsioon Lindströmi näitel

                               Katrin Fjodorova, Lindström OÜ kliendikogemuse juht

15:55  – 16:05      Innovaatiline ja desinfitseeriv Travel Safe Bio Vodka

                                Eve Nõmm, Liviko AS turundusjuht

16:05  – 16:25      Uudsed desovahendid pinnatöötluseks toidutootjatele

                                Kristo Timberg, Chemi-Pharm AS tegevjuht

16:25 – 16:45      Konverentsipäeva kokkuvõte

 

*korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel programmi muudatusi

 

Konverents toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Osalemine on tasuta. Osa võtma on oodatud kõik toiduvaldkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud.

Täienduskoolitus 28.05.2021 veebis: Toidu sensoorne analüüs

28.05.21 MS Teams keskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Läbiviija: Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK)

Koolituse eesmärk on tutvustada osalejatele toidu organoleptilisi omadusi ja nende taju ning sensoorse analüüsi põhitõdesid. Antakse esmane teoreetiline ülevaade sensoorse analüüsi meetoditest ning praktilistest harjutustest assessorite koolitamisel ja monitoorimisel. Praktilise osana viiakse läbi testid, mis võimaldavad osalejatel hinnata oma maitsemeelte tundlikkust ning tutvustavad erinevaid sensoorse analüüsi testimise meetodeid.

Õpiväljundid: Koolituse läbinud õppija teab:

  • mis on toidu organoleptilised omadused ja kuidas toimub tajumine erinevate meeltega;
  • millised on põhimaitsed ja kuidas hinnata assessorite põhimaitsete tundlikkusi;
  • kuidas viia läbi erinevat tüüpi sensoorseid analüüse ning millised on nõuded sensoorika assessoritele, ruumidele ja katse korraldusele;
  • kuidas kasutada erinevaid sensoorika analüüsimeetodeid igapäevas töökorralduses;
  • kuidas ette valmistada kirjeldavat sensoorset analüüsi, koostada hindamislehte, viia läbi testimisi ning analüüsida tulemusi.

Sihtrühm

Täienduskoolituse puhul toetatakse põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Täienduskoolitus on sihtrühmale tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 120 eurot ühe osaleva inimese kohta. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Ettevõtetel, kelle VTA on täitunud, on võimalik esitada enne koolituse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab koolituse korraldajalt). Riigiabi taotluse alusel hüvitab PRIA (tulenevalt ettevõtte suurusest) 50-70% koolituse maksumusest ning ülejäänud summa tuleb tasuda osalejal/ettevõttel endal.

Päevakava

PÄEVAKAVA*

9:20 – 9:30       Kogunemine ja registreerimine Teamsis

9:30 – 9:45       Põhimaitsete tuvastamine – duo-trio test – praktiline osa

9:45 – 10:45     Toidu organoleptilised omadused ja nende taju, aroomimolekulid – loeng

10:45 – 11:10   Maitselävede tuvastamine – standardtest (valitud põhimaitsetele) – loeng ja praktiline osa

11:10 – 12:00   Sensoorse analüüsi teooria – assessoritele esitatavad nõuded, hindamise põhitõed – loeng

12:00 – 12:30   Lõunapaus

12:30 – 13:30   Sensoorse analüüsi meetodid ja kasutamise praktikad – loeng

13:30 – 13:45   Paus

13:45 – 15:00   Kirjeldav sensoorne analüüs (töö gruppides) – praktiline osa

15:00 – 15:30   Arutelu ja päeva kokkuvõte

*korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi

Lae alla päevakava

Koolitajad:

Rain Kuldjärv, MSc

Rain on töötanud üle kümne aasta TFTAK-is, kus viinud läbi erinevaid sensoorse analüüsi katseid, treeninud ja juhtinud kohalikku paneeli ning koolitanud tööstuse spetsialiste ja erinevate toidukonkursside komisjoniliikmeid.

Sirli Rosenvald, PhD

Sirli on TFTAK-s tootearenduse ja sensoorika grupi juht. Sirli on koolitanud erinevaid tööstuste spetsialiste, koostanud sensoornse analüüsi kooslitusprogramme ning lööb aktiivselt kaasa Euroopa sensoorika võrgustiku (ESN) töös.

Helen Vaikma, MSc

Helen on TFTAK-i teadur ja TalTech-i doktorant. Helen on TFTAK-i paneeli liider ja vastutab kõikide sensoorika tööde planeerimise ja läbiviimise eest TFTAK-s.

 

 Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Kairi Birk, kairi@toiduliit.ee

Registreerimisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

Uued teabematerjalid

Avaldatud on Eesti Maaülikooli professor Mati Roasto koostatud kokkuvõtlik teabeleht “Salmonella spp. toidupatogeenina”. Teabelehes antakse ülevaade haigustekitaja allikatest ja kasvu mõjutavatest teguritest ning hävitamise võimalustest. Tuuakse välja asjaolud, millele peab toidukäitleja tähelepanu pöörama riskide vähendamiseks. Varem oleme avaldanud sarnased teabelehed A-hepatiidi viiruse, noroviiruste, Campylobacter spp., Staphylococcus aureus ning Listeria monocytogenes kohta. Kõik need teabelehed on avaldatud väljaannete lehel bioloogilise ohutuse rubriigis https://toiduteave.ee/valjaanded/bioloogiline-ohutus/

Toidu märgistamise teemade hulka on lisandunud teabematerjal “Toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine”. Väite esitamine on vabatahtlik, kuid esitamisel tuleb kinni pidada teatud nõuetest. See teabematerjal  koondab neljale leheküljele väidete esitamisega seotud olulisemad nõuded. Teabematerjal on koostatud lähtuvalt väidete määrusest (EÜ) nr 1924/2006 ning asjakohastest juhenditest. Leiate selle väljaannete lehel märgistamise rubriigist https://toiduteave.ee/valjaanded/margistamine/