Infopäev 07.05.2021 veebis: Liha kvaliteedistandardid

Kõrgemad kvaliteedi ja ohutuse standardid liha tootmisel

07.05.2021 veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Ühtse kvaliteedi saamiseks on oluline kokku leppida kindlates liha kvaliteedi ja ohutuse kriteeriumites. Euroopa Liit annab võimaluse toetada õigusaktidega sätestatud nõuetest kõrgemate standardite väljatöötamist ja rakendamist. Mitmed riigid on selliseid võimalusi kasutanud, kvaliteedikavad välja töötanud ning need edukalt oma promotsioonitegevuses konkurentsieelistena tööle pannud. Eestis on lihasektoris kaks kvaliteedikava – Liivimaa lihaveis ja Muhu liha. EPKK kutsub kuulama ja kaasa mõtlema. Kas ja miks on vaja Eestis veel ühte või mitut kvaliteedikava lihale? Infopäev on interaktiivne, lisaks ettekannetele on kavas ekspertide diskussioonid ja arutelud  kvaliteedikava „Eesti liha“ vajalikkusest.

Jaotusmaterjalid

Lisame peagi!

Päevakava

Infopäev algab 10:00

Käsitletavad teemad ja esinejad*:

10:00 – 10:45  Tootjaorganisatsioon „Eesti liha“ või kvaliteedikava „Eesti liha” – Kaie Laaneväli-Vinokurov, Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo

11:00 – 12:15  Kvaliteedikava väljatöötamine, rakendamine ja kontroll – Airi Külvet (MTÜ Liivimaa lihaveis), Liis Raska (Maaeluministeeriumi ekspordi ja turuarenduse büroo peaspetsialist) ning Madis Võikar (Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist)

12:30 – 13:00  Teiste riikide kvaliteedikavade ülevaade – Katrin Tähepõld, lambakasvatuskonsulent

13:00 – 13:15  Arutelu

* Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel ajakavas muudatusi

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Meeli Lindsaar, meeli@epkk.ee

Infopäev 05.05.2021 veebis: Pagaritoodete mikrobioloogia

Pagaritoodete mikrobioloogia. Proovide võtmine mikrobioloogilisteks analüüsideks

05.05.2021, veebikeskkonnas Zoom

Korraldaja: BioCC OÜ

Läbiviijad: BioCC OÜ vanemteadur Epp Songisepp, teadurid Liis Lutter ja Liina Kuus.

Jaotusmaterjalid

Sekundaarse mikroobse saastumise põhiallikad pagaritööstuses |  Epp Songisepp  Lae alla

Päevakava

10:00-11:15 Ettekanne: Sekundaarse mikroobse saastuse põhiallikad pagari- ja kondiitritööstuses (1. osa)

11:15 -11:45 Õppevideo: hügieeniproovide võtmine analüüsimiseks

11:45 -12:00 Paus

12:00 -13:15 Ettekanne: Sekundaarse mikroobse saastuse põhiallikad pagari- ja kondiitritööstuses (2. osa)

Läbiviijad: vanemteadur Epp Songisepp, teadurid Liis Lutter ja Liina Kuus (BioCC OÜ).

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

 

Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Liina Kuus, BioCC OÜ tootmis- ja arendusjuht, liina.kuus@biocc.eu  

 

Infopäev 14.05.2021 veebis: Toiduohutuse õigusaktid ja järelevalve

14.05.2021 veebikeskkonnas MS Teams

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldab koostöös Maaeluministeeriumi ning Põllumajandus- ja Toiduametiga infopäeva toitu käitlevatele ettevõtetele, et käsitleda erinevaid toiduohutuse alaseid õigusakte ja nende rakendamist. Räägime viimasel ajal jõustunud, vastuvõtmise või aruteluetapis olevatest õigusaktidest ning suundumustest. Ettekandeid teevad ja küsimustele vastavad konkreetse valdkonna spetsialistid.

Eelregistreerimine on lõppenud. Osalemissoovist kirjutage info@toiduteave.ee 

Registreerimisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

Päevakava

PÄEVAKAVA*

Moderaator: Sirje Potisepp, Toiduliidu juhataja

9:50 – 10:00      Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:10    Avamine ja sissejuhatus infopäeva

10:10 – 10:55    Euroopa Liidu strateegia „Talust taldrikule“ – toidu märgistamise valdkonna uued algatused

Anneli Tuvike, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonnajuhataja asetäitja

10:55 – 11:15    Arengud lisaainete valdkonnas

Annika Leis, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

11:15 – 11:35    Putukate toiduotstarbel turuleviimisest Eestis

Annika Leis, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

11:35 – 11:55    Toidu rikastamise määruse (EÜ) 1925/2006 muudatused

Evelin Kivima, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

11:55 – 12:30    Lõunapaus

12:30 – 13:00    Arengud toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete valdkonnas

Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo nõunik

13:00 – 13:15    Muudatustest toidu saasteainete valdkonnas

Maia Radin, Maaeluministeeriumi toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo juhataja

13:15 – 13:35    Veterinaarseadusest toidukäitlejale

Maia Radin, Maaeluministeeriumi toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo juhataja

13:35 – 14:00    Toitumis- ja tervisealased väited

Tiiu Rand, Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

14:00 – 14:15    Tööstuslike transrasvhapete kasutamise piirangutest

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

14:15 – 14:25    Päeva kokkuvõte

 

* Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 70 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Kairi Birk, kairi@toiduliit.ee

Registreerimisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

Infopäev 30.04.2021 veebis: Toiduseaduse muutmise seaduse rakendusaktid

Paindlikumad hügieeninõuded  toidu väiksemahulisel käitlemisel ning  väiketapamajade (tapapunktide) rajamisel

30.04.2021 veebikeskkonnas Zoom

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

1. aprillil jõustus toiduseaduse muudatus, millega asendatakse osas toidukäitlemise valdkondades tegevusloakohustus teatamiskohustusega ning antakse võimalus väikese tootmismahuga ettevõttes, sh väiketapamajas, kohaldada paindlikumaid hügieeninõudeid. Infopäeval antakse ülevaade toiduseaduse nendest rakendusaktidest, mis puudutavad loomse toidu käitlemise hügieeninõudeid  ning lihtsustatud nõudeid väiketapamajadele. Lisaks õigusaktide tutvustamisele räägitakse infopäeval loomsete toodete käitlemise järelevalvest ning toetusmeetmetest, mida tootjatele investeeringuteks pakutakse. Infopäeva sihtrühmaks on eelkõige loomakasvatuse ja lihasektoris tegutsejad.

Jaotusmaterjalid

Mida toob kaasa jõustunud toiduseaduse muudatus? |  Katrin Kempi  Lae alla

Väiketapamaja kohandatud nõuded ja järelevalve korraldus tapamajades |  Kristi Kadak  Lae alla

Investeeringumeetmed väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele |  Harry Pässa  Lae alla

Päevakava

Infopäev toimub 9:00 – 12:00

Käsitletavad teemad ja esinejad:

9:00 – 10:00 Mida toob kaasa jõustunud toiduseaduse muudatus? –  Katrin Kempi, Maaeluministeeriumi toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo peaspetsialist

10:00 – 11:15 Väiketapamaja kohandatud nõuded ja järelevalve korraldus tapamajades – Kristi Kadak, Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetisalist

11:15 – 12:00 Käesoleva ja uue ÜPP raames pakutavad investeeringumeetmed väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele – Harry Pässa, Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Meeli Lindsaar, meeli@epkk.ee

Infopäev 21.05.2021 veebis: Toidu säilimisaja määramine

Toidu säilimisaja ja säilitamistingimuste määramine

21.05.2021 veebikeskkonnas MS Teams

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Käsitletakse toidu säilimisaega mõjutavaid tegureid ja säilimisaja määramise metoodikaid. Antakse ülevaade säilitamisnõuetega seonduvatest muudatustest õigusruumis ja tutvustatakse asjakohaseid juhendeid.

Päevakava

Moderaator: Sirje Potisepp, Toiduliidu juhataja

9:50 – 10:00       Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:45   Toidu säilitamisnõuetega seonduvad muudatused toiduseaduses

Elsa Peipman, Maaeluministeeriumi toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo nõunik

10:45 – 12:00   Toidu säilimisaega mõjutavad tegurid, süsteemne lähenemine toidu säilimisaegade määramisele, Listeria monocytogenes´e olulisus valmistoitude toiduohutuse indikaatorina ja valmistoitude säilimisaja määramisel

Mati Roasto, Eesti Maaülikooli professor, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli juhataja

12:00 – 12:30   PAUS

12:30 – 13:15   Prognoosmudelite ja nakkustestide kasutamine toidu säilimisaja määramisel

Toomas Kramarenko, Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi direktori asetäitja toiduohutuse alal

13:15 – 13:35   Säilimisaegade ja säilitamistingimuste märgistamise nõuded

Hellika Kallaste, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

13:35 – 14:00   Säilivuskatsete teostamine

Kärt Leppik, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse säilivusaja ja pakkematerjalide spetsialist

14:00 – 14:15         Päeva kokkuvõte

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Registreerimine

     

     

    Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Kairi Birk, kairi@toiduliit.ee

    Registreerimisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428