Konverents 30.11.2023: Tasakaalustatud toitumine

Eesti Toiduainetöötuse Liit korraldab 6.Tasakaalustatud toitumise konverentsi “Toitumisest ja toidust”

Aeg:  30. november 2023 kell 10:00-15:30

Koht: veebis ja Hestia Euroopa Hotelli konverentsiruumis (Tallinn, Paadi 5)

Osalemine konverentsil on kõigile tasuta.

Registreerimine on lõppenud

Lisateave: Liina Laineveer, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Tel. 5205877, liina.laineveer@toiduliit.ee

Päevakava

Moderaator: Sirje Potisepp Toiduliidu juhataja

9:30 – 10:00        Registreerumine  ja hommikukohv

I sessioon: TOITUMISEST

10:00 – 10:10     Sissejuhatus

10:10 – 10:40     Ülevaade Eesti inimeste tervislikust ajakasutusest

               Epp Remmelg Eesti Sotsiaaluuringu uuringujuht

10:40 – 11:10     Lõhna- ja maitseühendid maitse-eelistuste mõjutajatena

               Kristel Vene TalTech Keemia ja biotehnoloogia instituudi vanemlektor

11:10 – 11:40     Inimeste hoiakud tervisliku toitumise osas

                Anna Karolin Kantar Emori käitumisteaduste ekspert

11:40 – 12:10     Ülevaade pakendipõhisest toidukoostise uuringust

               Janne Lauk Tervise Arengu Instituudi toitumise ja liikumise osakonna juhataja

12:10 – 12:25     Toidu koostise parandamise tegevuskavast

               Kadi Reintam Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik

12:25 – 12:30     I sessiooni kokkuvõte

12:30 – 13:15     LÕUNA

 II sessioon: TOIDUST

13:15 – 13:55     Ülevaade uuendatud Põhjamaade toitumissoovitustest

                   Ursula Schwab professor, Soome esindaja NNR2023 töögrupis

13:55 – 14:25     Toitumisnõustaja argipäev

                       Siret Saarsalu Rahvatervise Akadeemia asutaja, tegevjuht, koolitaja

14:25 – 15:10    Toodete reformuleerimisest toidutööstuste näidetel

                      Kirsti Pääsk Eesti Pagar AS turundusjuht

                      Kai Põldemaa Saarioinen Eesti OÜ turundusjuht

15:10 – 15:30      Arutelu ja päeva kokkuvõte

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi.

Konverents toimus MAK 2014-2020 meetme “Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas” toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Osalemine on tasuta. Osa võtma on oodatud kõik toidu ja toitumise teemast huvitatud.

Lisateave: Liina Laineveer, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Tel. +372 6 484 978, liina.laineveer@toiduliit.ee

Infopäev 07.11.2023 veebis: Toiduohutuse õigusaktid ja järelevalve

Toiduvaldkonna õigusaktid ja järelevalve – arengud ja uudised   

07.11.2023 veebis, zoom-keskkonnas

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Infopäeval käsitletakse erinevaid regulatsioonide muudatusi ja õigusakte, mis lähiajal toovad uusi nõudeid toidutootjatele ja -tööstustele ning antakse ülevaade toidutootjate ja -tööstuste juurest tehtud riiklikust järelevalvest. Infopäeval astuvad üles Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ning Põllumajandus- ja Toiduameti esindajad.   

Jaotusmaterjalid

Päevakava

10.00-11.20 Põllumajandus- ja Toiduameti ülevaade toidu kvaliteedi järelevalvest:

 • Üldine turukorraldus. Aivar Alt, PTA turukorralduse osakonna juhtivspetsialist
 • Geograafiline tähis ja geograafilise tähisega koostisosa kasutamine toidu koostises. Kadri Pajur, PTA alkoholi ja kaitstud geograafiliste tähiste järelevalve peaspetsialist
 • Puu- ja köögivilja märgistamise erinõuded. Marika Arula, PTA värske puu- ja köögivilja turustamise nõunik

11.20 – 13.30 Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ülevaade õigusaktidest:

 • Toiduseaduse muudatused hädaolukorra seaduse kontekstis. Toomas Unt, ReM kriisijuht
 • Kavandatavad muudatused müügipakendisse pakendamata toidu toidualases teabes. Hellika Kallaste, ReM toiduohutuse osakonna nõunik
 • Plastimääruse muudatus. Külli Suurvarik, ReM toiduohutuse osakonna nõunik
 • Lisaainete määruse muudatus – nitraatide piirnormide muudatus. Külli Suurvarik, ReM toiduohutuse osakonna nõunik
 • Hommikusöögi direktiivide muudatused. Evelin Kivima, ReM toiduohutuse osakonna peaspetsialist
 • Genotoksiliste kantserogeenidega seotud toidu saastumisjuhtumite lahendamine EL-is. Sille Vahter, ReM toiduohutuse osakonna peaspetsialist

 

*Korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 100 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

 

Lisainfo: Helen Orutar, EPKK projektijuht, e-post: helen@epkk.ee, tel: 5353 4329

Registreerumisega seonduv tehniline teave: Kairi Ringo, kairi.ringo@toiduteave.ee, tel: 506 3428

 

Infopäev 24.11.2023 veebis: Toidupettuse ennetamine

Toidupettuse ennetamine toidukäitlemisettevõttes

24.11.2023 maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Infopäeva eesmärgiks on tutvustada toidupettuse olemust ning selle tuvastamise ja ennetamise võimalusi ettevõtte enesekontrollisüsteemis.

 

Jaotusmaterjalid

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

Toidupettuse vormid.
Toiduseaduse nõuded.
VACCP (Vulnerability Assessment Critical Control Points) süsteemi ja TACCP (Threat Assessment Critical Control Points) süsteemi olemus.
Tooraine ja materjalide riskihindamine.
Võltsimise ennetamise ja toidu kaitsmise võimalused toidukäitlemisettevõttes.

Ajakava:
09.00 – 10.30 õppetöö
10.30 – 10.45 paus
10.35 – 12.15 õppetöö

Õppejõud: Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetooli lektor

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

Lisainfo: EMÜ Avatud Ülikool, Karin Kiss, 53441844
karin.kiss@emu.ee

Täienduskoolitus 17.11.2023 veebis: Tootmishügieen

Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel

17.11.23 Maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Koolituse eesmärk: Saada ülevaade toidukäitlemisettevõtte tootmishügieeni mõjutavatest teguritest ning koristamise ja sanitatsiooni korraldamise alustest.

Õpiväljundid:  Koolitusel osalenu:

omab ülevaadet toidu tootmishügieeni tagamise põhimõtetest ning olulisematest tootmishügieeni mõjutavatest teguritest;

on teadlik mikrobioloogilistest indikaatoritest, mis võimaldavad hinnata nii tootmishügieeni tasemeid kui ka toidu mikrobioloogilist kvaliteeti ja seonduvaid korrigeerivaid tegevusi;

mõistab toidu riknemist põhjustava mikrobioota ja toidupatogeenide rolli tootmishügieeni tagamisel;

on teadlik toidu (rist)saastumise võimalustest ning selle vältimise võimalustest;

teab tootmisruumide ehituslike aspektide seost ettevõtte toidu- ja tootmishügieeniga;

mõistab hügieenitsoonide vajalikkust ja seost toidu tootmishügieeni tagamisega;

on saanud teadlikumaks toidu tootmishügieeni tasemete hindamise meetoditest ning sanitatsioonil kasutatavatest kemikaalidest ning nende kasutamise põhimõtetest.

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

– Seonduvad teabematerjalid ning populaarteaduslikud artiklid;
– Seadusandlusest tulenevad protsessi hügieenikriteeriumid;
– Toidu tootmishügieeni eesmärgid, korraldus ja head tavad;
– Toidu tootmishügieeni seosed toidu ohutuse ja -kvaliteediga;
– Toidu tootmishügieeni mõjutavad tegurid;
– Ettevõtte personali hügieen ja selle olulisus toiduohutuse tagamisel;
– Seadmete ja hoonete hügieeniline disain;
– Hügieenitsoonide vajalikkus toidukäitlemisettevõttes;
– Biokirmed ja mikroorganismide niššid toidu tootmiskeskkonnas ja nende tuvastamise, hävitamise ja ennetamise võimalused;
– Toidu tootmishügieeni enim mõjutavad mikroorganismid k.a. toidupatogeenid;
– Tootmiskeskkonnas puhtuse tagamine ja seonduvad koristamise ja sanitatsiooni põhimõtted;
– Tootmishügieeni probleemsete kohtade tuvastamise võimalused ning seonduvhügieeniproovide võtmine ning analüüsitulemuste tõlgendamine;
– Tootmiskeskkonnas Listeria monocytogenes tuvastamine, likvideerimine ja ennetamine.

 Ajakava:

10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 12.00 paus
12.00 – 13.30 õppetöö
13.30 – 13.45 paus
13.45 – 15.15 õppetöö

Õppejõud: MATI ROASTO Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise professor, dr (veterinaarmeditsiin)

Sihtrühm ja registreerimine:

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Koolituse sihtrühm on:
– põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
– põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
– isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
– põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). Abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 250 eurot.

Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse infopäeval või koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta.
Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.

Registreerumine ja lisateave Eesti Maaülikooli lehel

Täienduskoolitus 09.11.2023 veebis: Enesekontrollisüsteem

Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine

09.11.23 Maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Koolituse eesmärk: Õppida välja töötama ja juurutama ettevõttes enesekontrollisüsteemi ning seda auditeerima ja ajakohastama.

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu:
– teab, et enesekontroll on toidukäitleja kohustus;
– oskab leida juhendmaterjale ja infoallikad;
– tunneb HACCP 7 põhimõtet ja 12 etappi;
– oskab luua töörühma, koostada tootekirjeldusi ja toorainelehti;
– oskab teha ohtude analüüsi ja määrata ennetavaid abinõusid;
– teab riskide analüüsimise põhimõtteid;
– oskab määrata KKPsid, kriitilisi piire ja korrigeerivaid tegevusi;
– oskab kehtestada seiret ja koostada seirelehe;
– tunneb enesekontrolliplaani ja HACCP süsteemi dokumenteerimise nõudeid;
– teab auditi põhimõtted;
– oskab auditeerida eeltingimusprogramme/häid hügieenitavasid ning HACCP põhimõtetele vastavust.

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

 • Enesekontrollisüsteem kui toidukäitleja kohustus
 • Juhendmaterjalid ja infoallikad
 • Toiduohutuskultuuri kujundamine, säilitamine ja hindamine ettevõttes
 • HACCP 7 põhimõtet ja 12 etappi
 • Töörühma loomine, tootekirjelduste ja toorainelehtede koostamine
 • Ohtude analüüs, ennetavate abinõude määramine
 • Riskide analüüsimine
 • KKPde, kriitiliste piiride ja korrigeerivate tegevuste määramine
 • Seire kehtestamine
 • Enesekontrolliplaani ja HACCP süsteemi dokumenteerimine
 • Süsteemi tõendustegevused
 • Auditi põhimõtted
 • Eeltingimusprogrammide/heade hügieenitavade auditeerimine
 • HACCP põhimõtete auditeerimine

 Ajakava:

10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 12.00 kohvipaus
12.00 – 13.30 õppetöö
13.30 – 13.45 paus
13.45 – 15.15 õppetöö

Õppejõud: Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetooli lektor

Sihtrühm ja registreerimine:

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitused on tasuta sihtrühma kuulujale, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Koolituse sihtrühm on:
– põllumajandustoodete töötlemise või turustamisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise sh toidu valmistamise või töötlemisega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja;
– toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja;
– põllumajandustootjate valdkonda teenindavad isikud (nt kokkuostuga tegelevate ettevõtete töötajad);
– isikud (FIE-d või ettevõtte esindajad), kes koguvad teadmisi uue tegevusvaldkonna kohta;
– põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide (MTÜ-d, mille liikmeteks on põllumajandussaaduste töötlejad) juhatuse liikmed ja töötajad.

Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). Abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 250 eurot.

Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

Kui osaleja ettevõttel ei ole piisavalt VTA vaba jääki, siis on osalemise eest antav toetus riigiabi ning sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada enne tegevuse toimumist riigiabi taotlus (vormi saab korraldajalt).
Keskmise suurusega ettevõtja korral toetatakse infopäeval või koolitusel osalemist 60%, mikro-ja väikeettevõtja korral 70% ning suurettevõtja korral 50% ulatuses osaleja kohta.
Puudujääv osa tuleb osalejal/ettevõttel endal tasuda.

Registreerumine ja lisateave Eesti Maaülikooli lehel