Nõuetele mittevastava toidu turult kõrvaldamine ja tagasikutsumine

03.12.2021 Microsoft Teams veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Infopäev on suunatud kõigile toidukäitlejatele, sh toitlustajatele, kes tegelevad  toidu müügiks pakkumisega. 

Kui toidukäitlejal on põhjust arvata, et toit on ohtlik, siis tuleb tal viivitamatult algatada selle turult eemaldamine. Infopäeval käsitletakse sellise toidu tagasikutsumise või turult kõrvaldamise protsessi nõudeid, erinevate osapoolte (sh järelevalve) õigusi ja kohustusi ning teabe edastamist tarneahelas. Räägitakse ka toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi RASFF toimimisest ning tuuakse praktilisi näiteid.

 

Jaotusmaterjalid

Ohtliku toidu turult kõrvaldamise ja tagasikutsumise üldnõuded |  Jaana Oona  Lae alla

Toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteemi (RASFF) toimimine |  Elle Männisalu Lae alla

Bambusnõud ja nende müügikeeld | Margot Paavel  Lae alla

Etüleenoksiidi sisaldavate toodete tagasikutsumise protsessi näide |  Kristi Kallip  Lae alla

Kvaliteedijuhtimissüsteem ja toote turult tagasikutsumise näide tööstuselt, AS Salvest |  Alevtina Tjulkina-Portnova Lae alla

Kvaliteedijuhtimissüsteem ja toote turult tagasikutsumine Rimi jaeketis |  Algis Murumaa Lae alla

 

Päevakava

Infopäeva päevakava

Moderaator:     Sirje Potisepp Toiduliidu juhataja

9:50 – 10:00      Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:45    Ohtliku toidu turult kõrvaldamise ja tagasikutsumise üldnõuded

                            Jaana Oona Põllumajandus- ja Toiduameti juhtivspetsialist

10:45 – 11:15    Toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteemi (RASFF) toimimine

                             Elle Männisalu Põllumajandus- ja Toiduameti peaspetsialist

11:15 – 11:45    Bambusnõud ja nende müügikeeld

                             Margot Paavel Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist

11:45 – 12:15    LÕUNAPAUS    

12:15 – 12:45    Etüleenoksiidi sisaldavate toodete tagasikutsumise protsessi näide

                           Kristi Kallip Põllumajandus- ja Toiduameti peaspetsialist

12:45 – 13:05    Kvaliteedijuhtimissüsteem ja toote turult tagasikutsumise näide toidutööstuselt

                            Alevtina Tjulkina-Portnova Salvest AS kvaliteedijuht

13:05 – 13:25    Kvaliteedijuhtimissüsteem ja toote turult tagasikutsumise näide jaeketilt

                            Algis Murumaa Rimi Eesti Food AS kvaliteedijuht

13:25 – 13:30    Päeva kokkuvõte

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit. Infopäevast võivad osa võtta kõik sellest huvitatud isikud. Infopäev on osalejale tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Osalemine on vähese tähtsusega abi, abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.
Lisainfo: liina@toiduliit.ee

Registreerimisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428