04.04.2024 Tallinna Teeninduskooli ruumides, Majaka 2 https://www.teeninduskool.ee/?page_id=42

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Sisu ja sihtgrupp: Infopäev on mõeldud eelkõige neile toidu müügiks valmistajatele, kellel on toidu märgistamise nõuetest vähe teadmisi või kes soovivad oma teadmisi värskendada. Infopäeval antakse esmased teadmised toidualase teabe esitamise ja toidu märgistamise nõuetest. Infopäev algab loengutega ning lõpeb praktilise osaga, kus osavõtjad saavad analüüsida näidismärgistusi ning esitada küsimusi.

Jaotusmaterjalid

Toidu märgistamise nõuded | Hellika Kallaste     

Toitumis- ja tervisealased väited | Külli Johanson

Toidugruppide märgistamise nõuded | Evelin Kivima

Märgistamise e-käsiraamat ja teabematerjalid veebilehel toiduteave.ee | Kairi Ringo

Teabematerjal 4 lk “Toidualase teabe esitamise põhinõuded” Laadi alla

Teabematerjal 4 lk “Toitumisalase teabe esitamine” Laadi alla

Teabematerjal 4 lk “Toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine” Laadi alla

Teabeleht “Millist infot sisaldab toidu märgistus” Laadi alla

Teabeleht “Allergeenide esitamine” Laadi alla

PTA dokument “Juhend seoses eranditega toitumisalase teabe esitamise nõudest”. Laadi alla

Komisjoni teatis koostisosade koguse märkimise põhimõtte kohaldamise kohta”  Laadi alla

Päevakava

9:45 – 10:00    Registreerimine, hommikukohv

10:00 – 11:40  Loengud

Toidu märgistamise nõuded

Toitumis- ja tervisealased väited

Toidu nimetused ja toidugruppide märgistamise erinõuded

Märgistamise e-käsiraamat ja teised märgistamise teabematerjalid veebilehel toiduteave.ee

11:40 – 12:00  Paus, kerge lõunasöök

12:00 – 14:00  Iseseivad tööd gruppides ja tagasiside andmine. Küsimustele vastamine

Koolitajad:

Hellika Kallaste, Evelin Kivima ja Külli Johanson Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonnast

Tiiu Rand Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonnast

Kairi Ringo toidu märgistamise e-käsiraamatu tekstide koostaja, infopäeva moderaator

Päevakava allalaadimiseks

*Korraldajal võib vajadusel teha päevakavas muudatusi.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 150 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

 

Lisainfo: Kairi Ringo kairi.ringo@toiduteave.ee; Tel: 50 63 428