06.04.2023 veebis, Microsoft Teams keskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Infopäeval antakse ülevaade viimasel ajal jõustunud, vastuvõtmise või aruteluetapis olevatest õigusaktidest ning suundumustest. Ettekandeid teevad ja küsimustele vastavad konkreetse valdkonna spetsialistid.

Jaotusmaterjalid

Päevakava

Moderaator:       Sirje Potisepp Toiduliidu juhataja

9:45 – 10:00        Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:15      Toiduseaduse muutmise seadus

Maia Radin Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna valdkonnajuht (toidu ning sööda keemilise ja bioloogilise ohutuse valdkond)

10:15 – 10:30      Uuendtoidu määrusest üldine sissejuhatus

Marit Priinits Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist

10:30 – 10:55      Chaga riskihinnangu tutvustus

Jüri Ruut Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse (LABRIS) riskihindamise osakonna peaspetsialist

10:55 – 11:10      Müügipakendisse pakendamata toidu toidualase teabe muudatused

Hellika Kallaste Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

11:10 – 11:25      Külmutatud toidu käitlemise erinõuded

Elsa Peipman Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist

11:25 – 12:00      Lõunapaus

12:00 – 12:15       Käitleja kohustused zoonooside uurimisel

Katrin Kempi Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

12:15 – 12:35       Toiduga kokkupuutuvad materjalid – plaanitav piirnorm stüreeni migratsioonile

Külli Suurvarik Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

12:35 – 13:15       Säilimisaja määramisel nakatamiskatsete ja prognoosmudelite kasutamise võimalustest

Maiu Kuningas LABRIS mikrobioloogia osakonna juhataja

Kristjan Soo LABRIS mikrobioloogia osakonna peaspetsialist

13:15 – 13:35       Toiduohutuse olukord – Eesti toiduohutuse baromeeter ja Toiduohutuse Eurobaromeeter (2022)

Katrin Lõhmus Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna valdkonnajuht (toidu üldnõuete valdkond)

13:35 – 13:50       Oliiviõlide nimetuste kasutamine

Ave Raie Põllumajandus- ja Toiduameti kalapüügi- ja turukorralduse osakonna peaspetsialist

13:50 – 14:00      Päeva kokkuvõte

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 100 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

 

Lisainfo: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428