Ohtlike kemikaalide käitlemine– vastavus REACH määrusele ja väljakutsed ettevõtetele

14.02 Tallinnas, Tallinna Teeninduskoolis, Majaka 2 

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Eesti Toiduainetööstuse Liit koostöös Balti Keskkonnafoorumi ja Terviseametiga korraldab infopäeva toitu valmistavatele ja töötlevatele ettevõtetele, et tutvustada kemikaalide käitlemise kohustuslikke nõudeid – alates REACH määrusest, väga ohtlikest ainetest ja infoallikatest kuni arvestuse pidamiseni ja info edastamiseni tarneahelas. Lisaks toimub praktiline töö andmebaaside ja ohutuskaartidega.

Lae alla infopäeva materjalid

  • Päevakava. Lae alla PDF
  • Heli Nõmmsalu „REACH määruse rakendamine – kohustused kemikaalide käitlejatele, väga ohtlikud ained, kandidaatained, autoriseerimisloetelu“. Lae alla PDF
  • Heli Nõmmsalu „Kust saab infot ohtlike kemikaalide kohta – andmebaasid ja avalik teave; nõuded biotsiidide toimeainetele“. Lae alla PDF
  • Aigi Lahe „Kemikaalide klassifitseerimine, märgistus, pakendid“. Lae alla PDF
  • Heli Nõmmsalu „Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta“. Lae alla PDF
  • Heli Nõmmsalu „Ohtlikud kemikaalid toiduga kokkupuutuvas plastis”.  Lae alla PDF
  • Anna Amelkina “Ohutuskaardiga edastatav teave kasutajale ja nõuded tarnijale”. Lae alla PDF
  • Heli Nõmmsalu “Rühmatöö”. Lae alla PDF

Päevakava

10:30–11:00      Osalejate registreerimine, tervituskohv

11:00-11:10        Avamine, sissejuhatus infopäeva.

Sirje Potisepp, Toiduliidu juhataja

11:10–11:30      REACH määruse rakendamine – kohustused kemikaalide käitlejatele, väga ohtlikud ained, kandidaatained, autoriseerimisloetelu

Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum

11:30–11:50       Kust saab infot ohtlike kemikaalide kohta – andmebaasid ja avalik teave; nõuded biotsiidide toimeainetele

Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum

11:50-12:30        Kemikaalide klassifitseerimine, märgistus, pakendid

Aigi Lahe, Terviseamet

12:30-13:30        Lõuna

13:30-13:45        Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta

Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum

13:45-14:00        Ohtlikud kemikaalid toiduga kokkupuutuvas plastis

Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum

14:00-14:30        Nõuded kemikaali ohutuskaardile – ohutuskaardiga edastatav teave kasutajale ja nõuded tarnijale

Anna Amelkina, Terviseamet

14:30–14:35       Rühmatöö tutvustus (töö andmebaaside ja ohutuskaartidega)

Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum

NB! Osalejatel palutakse praktilise töö jaoks võimalusel kaasa võtta sülearvuti ja oma ettevõttest mõned ohutuskaardid!

14:35-15:30        Rühmatöö

15:30-15:50        Rühmatöö tulemuste esitamine, arutelu

15:50-16:00        Küsimustele vastamine, infopäeva lõpp

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

Lisainfo: info@toiduteave.ee või Heneli Lamp (Eesti Toiduainetööstuse Liit projektijuht, tel 52 76 399, henelilamp@gmail.com )