20.05.2022 Microsoft Teams veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

E-kaubandus on jätkuvalt kiiresti kasvanud ning koroonaviiruse levik tõukas seda oluliselt tagant. 2022. aasta alguse seisuga oli Eestis 1167 toidu jaemüügiga tegelevat veebipoodi. Hetkeolukord esitatava teabe osas  erinevates e-poodides/e-platvormidel on paranenud, teadlikkus on tõusnud, kuid endiselt on seadusandluse järgimine ja info edastamine tarbijatele väga erinev ja sageli puudulik. Seetõttu peame oluliseks jagada infot toidu  e-kaubandusega kaasnevatest nõuetest.

Jaotusmaterjalid

Päevakava

 

Infopäeva päevakava*

Moderaator:     Sirje Potisepp Toiduliidu juhataja

9:45 – 10:00      Registreerimine Teamsis

1. osa: Seadusandlus

10:00 – 10:30    Toidu müük ja reklaam e-kaubanduses ning nõuete järgimise järelvalve

                            Brigitte Salmus Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist

10:30 – 11:00    Toidualase teabe esitamise nõuded kaugmüügi (e-poe) korral

                            Hellika Kallaste Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

11:00 – 11:30    Seadusandluse muudatused e–kaubanduses

                            Tõnu Väät E-kaubanduse Liidu tegevjuht           

11:30 – 12:20    E–kaubanduse areng ja väljakutsed (järeltõlkega)

                            Jean-Albert Nyssens Eurocommerce Chief Economist        

12:20 – 12:50    LÕUNA

2.osa: Praktikult praktikule

12:50 – 13:20    Seaduste tõlgendamisest advokaadi pilgu läbi

                            Keijo Lindeberg  vandeadvokaat, tarbijavaidluste komisjoni liige      

13:20 – 13:50    Praktiline kogemus toidutööstuselt

                            Elina Piirmets  Be More Superfoods OÜ turundusjuht

13:50 – 14:20    Praktiline kogemus jaeketilt

                            Helen Lednei Rimi Eesti AS e – poe juht

14:20 – 14:30    Päeva kokkuvõte

Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 400 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.