08.04.2022 Microsoft Teams veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Infopäeval antakse ülevaade viimasel ajal jõustunud, vastuvõtmise või aruteluetapis olevatest õigusaktidest ning suundumustest. Ettekandeid teevad ja küsimustele vastavad konkreetse valdkonna spetsialistid.

Jaotusmaterjalid

Päevakava

 

9:45 – 10:00   Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:35    Strateegia “Talust taldrikule” algatuste hetkeseis ja kestlikkuse õigusraamistik

                            Anneli Tuvike Maaeluministeeriumi  toiduohutuse osakonna juhataja asetäitja

10:35 – 11:05    Märgistuse nõudeid käsitlevate algatuste hetkeseis

                            Katrin Lõhmus Maaeluministeerium toiduohutuse osakonna valdkonnajuht

11:05 – 11:50    Toiduga kokkupuutuvad materjalid – ringlussevõetud plasti määruse eelnõu;                                           plastimääruse (EL) 10/2011 muudatus (määrus (EL) 2020/1245)

                            Külli Suurvarik Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

11:50 – 12:20    Toidu rikastamise ja toidulisandite valdkondade arengud

                            Evelin Kivima Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist

12:20 – 13:00    Lõunapaus

13:00 – 13:20    Arengud seoses etüleenoksiidi juhtumiga

                             Kristi Kallip Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist

13:20 – 13:40    Olmevee kvaliteedinõuete direktiivi (EL) 2020/2184 ülevõtmise hetkeseis

                             Ramon Nahkur Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik

13:40 – 14:00    Kemikaalistrateegia ja REACH-määruse muutmise algatus

                           Aive Telling Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse                              juht

14:00 – 14:20    Piiritusjookide määruse (EL) 2019/787 teatavaid märgistamise sätteid käsitleva                                        Euroopa Komisjoni suunisdokumendi tutvustus

                           Kadri Pajur Põllumajandus- ja Toiduameti kalapüügi- ja turukorralduse osakonna peaspetsialist

14:20 – 14:30    Päeva kokkuvõte

 

Päevakava alla laadimiseks

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik  huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Osalemine on vähese tähtsusega abi, abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 100 eurot. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.