Hea hügieenitava juhend piimatöötlejale

Hea hügieenitava juhend piimatöötlejale

 

 

 

 

Juhendi eesmärk on selgitada õigusaktist tulenevaid nõudeid ennekõike piimatöötlejate eripärast lähtuvalt. Neid selgitusi on mõistlik arvestada nii uue väikese töötlemisruumi projekteerimise alguses kui ka ümberehitusel.

Juhendi järgimine on vabatahtlik, sest käesoleval juhendil pole otseselt õiguslikku jõudu, kuid see ühtlustab hea hügieenitava nõuetest arusaamist ja viitab teemadele, millele piimatöötlemisettevõtet rajades tuleb nii või teisiti mõelda.

Abiks ja lihtsustamaks enesekontrolliplaani dokumentatsiooni loomist uue piimatöötlemisettevõtte rajamisel on juhendi lõpus elektrooniliselt täidetav vorm, mida on võimalik kohandada vastavalt oma ettevõttele.

 

Juhendi on koostanud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Materjal on avaldatud vaid võrguväljaandena, mille leiate väljaannete lehelt.

Täienduskoolitused 2018. aastal

Täienduskoolitused 2018. aastal

hügieenikoolitusEesti Maaülikool korraldab ka käesoleval aastal tasuta  täienduskoolitusi toiduhügieeni ja enesekontrolli teemadel. Registreerumine esimesel poolaastal toimuvatele koolitustele on avatud. Täpsema info pakutavate koolituste sisu ja läbiviijate kohta leiate koolituste rubriigist. Registreerumine täienduskoolitustele toimub Eesti Maaülikooli avatud ülikooli kaudu. Täpne registreerumise link on toodud iga koolituse juures.

Koolitused toimuvad järgnevatel aegade:

14.02.2018 „Toiduhügieen ja ohutus, algaste“; 22.02.2018 „Toidu säilitamisnõuete määramine“; 09.03.2018 „Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus“; 21.-23.03.2018 „Toiduhügieen ja –ohutus, keskaste“; 12.04.2018 „Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis“; 9.-10.05.2018 „Enesekontrolliplaani loomine ja auditeerimine“; 29.-31.08.2018 „Toiduhügieen ja –ohutus, keskaste“; 21.09.2018 „Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel“; 25.-26.10.2018 „Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine“.

Täienduskoolitused on sihtrühmale tasuta (kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Sihtrühmaks on ettevõtted (s.h FIE), mis tegelevad või on seotud põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega ning toidu valmistamise või töötlemisega (v.a kala- ja kalatoodete valdkond).