Infopäev 25.11.2020 veebis: õigusaktid ja järelevalve

Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldas koostöös Maaeluministeeriumi ning Veterinaar- ja Toiduametiga infopäeva, kus käsitletakse uudiseid, arenguid ja suundumusi toiduohutuse nõuete ning järelevalve osas.

Aeg ja koht: Infopäev toimus 25. novembril kl 10:00-14:30 veebikeskkonnas.

Jaotusmaterjalid

Euroopa Liidu strateegia „Talust taldrikule“ | Anneli Tuvike     Lae alla

Uus ELi strateegia „Talust toidulauale“ – Toiduliidu seisukohad | Sirje Potisepp     Lae alla

Strateegia “Talust taldrikule”    Leiad siit

Toiduseaduse muutmise seaduse rakendusaktid | Katrin Kempi     Lae alla

EL toiduahela riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse määrus | Piret Priisalu    Lae alla

Põllumajandus- ja Toiduameti loomises | Katrin Reili    Lae alla

Toidu ohutuse ja tarbimisväärsuse olukord ja tagamine 2019. a | Olev Kalda    Lae alla

Söödast toidukäitlejale. Söödalisandid | Eda Ernes    Lae alla

Toidu koostise kaardistamine | Haidi Kanamäe    Lae alla

Pakendipõhine soola, suhkrute ja küllastunud rasvhapete teabe analüüs    Leiad siit

 

Päevakava

*Korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi.

10:00-10:10 Sissejuhatus
10:10-10:30

Euroopa Liidu strateegia „Talust taldrikule“ („Farm to fork“). Mis meid ootab?

Anneli Tuvike, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja asetäitja

10:30–10:45

Toidutööstusele olulised aspektid strateegias „Talust taldrikule“. Toidutööstust enim mõjutavad strateegiapunktid ning Toiduliidu seisukohad.

Sirje Potisepp, Toiduliidu juhataja

10:45-11:15

Toiduseaduse muutmise seaduse rakendusaktid.

Kuhu on jõudnud seaduseelnõu menetlus? Planeeritavad rakendusaktid, millega kehtestatakse väikeettevõtetele hoonete ja ruumide kohta paindlikumad nõuded ning jaekaubandusettevõttes (s.h eraelamus) loomse toidu käitlemise hügieeninõuded.

Katrin Kempi, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo peaspetsialist

11:15-11:30 Küsimused-vastused
11:30-11:40 Paus
11:40-12:00

EL toiduahela riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse määrus. Määrust kohaldatakse alates 27. märtsist 2021. Mis muutub ettevõtja jaoks, kes esitab reguleeritud toote (uuendtoit, toiduga kokkupuutuv materjal, söödalisand jne) turuletoomiseks loataotluse EFSA-le?

Piret Priisalu, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

12:00-12:20

Põllumajandus- ja Toiduameti loomisest.

Põllumajandusameti (PMA) ning Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) ühendamisel moodustatav Põllumajandus- ja Toiduamet alustab tööd 2021. a 1. jaanuaril. Milliseid muudatusi see kaasa toob?

Katrin Reili, Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes

12:20-12:45

Ülevaade järelevalvetulemustest.

Toidu ohutuse ja tarbimisväärsuse olukord ning tagamine 2019. a.

Olev Kalda, Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja

12:45-13:00 Küsimused-vastused
13:00-13:30 Paus
13:30-13:50

Söödast toidukäitlejale. Söödalisandid.

Tutvustatakse söödalisandite turule lubamise protsessi, turule lubatud söödalisandite kasutamise võimalusi ning nende kasutamise mõju loomse toidu ohutusele ja kvaliteedile.

Eda Ernes, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo peaspetsialist

13:50-14:10

Toidu koostise kaardistamise uuringu tulemused ja edasised tegevused reformuleerimise valdkonnas.

2018. sügisel koguti alusandmeid, millele tuginedes saame hinnata toidu reformuleerimise vajadusi ning toidukäitlejate tehtavaid muudatusi soola, suhkrute ja küllastunud rasvhapete sisalduse vähendamiseks toidu koostises. Millised olid tulemused ja kuidas liigutakse edasi?

Haidi Kanamäe, Tervise Arengu Instituudi toitumise ja liikumise valdkonna juht

14:10-14:20 Küsimuse-vastused
14:20-14:30

Ülevaade viimasel ajal valminud teabematerjalidest. Toidu märgistamise käsiraamatu ning teiste toiduohutuse valdkonna teadmussiirde programmi raames valminud materjalide lühitutvustus.

Kairi Ringo, teadmussiirde pikaajalise programmi toiduohutuse valdkonnas projektijuht

14:30 Infopäeva lõpetamine


Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 70 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Info: info@toiduteave.ee, Kairi Ringo tel 50 63 428