Toidu lisaainete kasutamist käsitlev teabematerjal

Toidu lisaainete kasutamist käsitlev teabematerjal

Lisaainete ohutuse hindamine, kasutusele lubamine ja toidu valmistamisel kasutamine on Euroopa Liidus reguleeritud keeruka struktuuriga õigusaktidega. Teabematerjal annab toidu käitlejale ülevaate lisaainetega seonduvatest mõistetest, loamenetlusest, toidus kasutamise tingimustest ja piirnormidest ning märgistamisest.

Teabematerjali on koostanud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Teabelehe võite ise välja trükkida  väljaannete lehelt või küsida trükist Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast

 

Allergeeniohjet käsitlev teabematerjal

Allergeeniohjet käsitlev teabematerjal

Valminud on allergeenide ohje teemaline teabematerjal.

Teabematerjal on mõeldud toitu käitlevatele ettevõtetele eesmärgiga anda ülevaade toiduallergiat ja talumatust põhjustavatest ainetest ning aidata määratleda peamised allergeeniohjega seotud tegevused.

 

Allergeene hinnatakse keemilise ohuna või täiesti eraldiseisva ohuliigina lisaks bioloogilistele, füüsikalistele ja keemilistele ohtudele HACCP süsteemis. Meetmed alllergeenide ohjamiseks  tuleb kirjeldada enesekontrolliplaanis.

Teabematerjali on koostanud Katrin Laikoja, Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli lektor, MSc, toiduohutus, piimatoodete tehnoloogia.

Materjali võite ise välja trükkida väljaannete lehelt või küsida trükist Eesti Maaülikooli avatud ülikoolist.

Ohtlike kemikaalide käitlemist käsitlev teabematerjal

Ohtlike kemikaalide käitlemist käsitlev teabematerjal

Valminud on ohtlike kemikaalide käitlemist käsitlev teabematerjal.  Teabematerjal on mõeldud toitu käitlevatele ettevõtetele eesmärgiga tutvustada kemikaalide käitlemise kohustuslikke nõudeid.

Teabematerjali on koostanud Heli Nõmmsalu, MTÜ Balti Keskkonnafoorumi kemikaalide ekspert.

 

Materjalist leiate vastused järgmistele küsimustele:

  • mis on ohtlik kemikaal?
  • millist infot ja kust kemikaalide kohta nende kasutaja leiab ja teadma peab?
  • millised on enim levinud (ohtlikud) kemikaalid, mida toidutöötlemisel kasutatakse?
  • kuidas kemikaale liigitatakse, märgistatakse?
  • miks on oluline kõiki märgistusel toodud elemente kasutamisel silmas pidada?
  • mis on ohutuskaart ja millist infot see sisaldab?
  • mida tuleb silmas pidada kemikaalide hoiustamisel, kasutamisel?
  • kuidas pidada arvestust ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta?
  • kust leida põhjalikumat infot kemikaalide kohta?

Materjali võite ise välja trükkida väljaannete lehelt või küsida trükist Toiduliidust.

Lisaainete määrusega (EÜ) nr 1333/2008 seotud tõlgendusotsused

Lisaainete määrusega (EÜ) nr 1333/2008 seotud tõlgendusotsused

Lisaainete määrusega (EÜ) nr 1333/2008 seotud tõlgendusotsused 

Euroopa Liidus kehtestatud õigusaktide puhul on oluline, et kõik liikmesriigid rakendaksid neid ühtemoodi. Õigusakti rakendamisel võib aga selle sätete tõlgendamisel tekkida küsimusi, millele õigusakt ei anna ühest vastust. Seetõttu võetakse enim eriarvamusi tekitanud tõlgendusküsimustes vastu otsused, millega liikmesriigid lepivad kokku, et arutluse all olevat teemat käsitletakse kõikides liikmesriikides ühtemoodi.

Lisaainete määrusega (EÜ) nr 1333/2008 seotud tõlgendusotsuseid teeb taimede, loomade, toidu ja sööda alalise komitee  (PAFF) uuendtoidu ja toksikoloogilise ohutuse sektsioon. PAFFi kohtumistel osalevad kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide esindajad ja komiteed juhib Euroopa Komisjon.

Kõik PAFFi kohtumiste päevakavad, kokkuvõtted ja tõlgendusotsused on leitavad Euroopa Komisjoni kodulehel (inglise keeles)

Olulisemad lisaainete määrusega seotud tõlgendusotsused:

– Antioksüdantide kasutamine suures koguses
– Kaaliumatsesulfaami (E 950) kasutamine lisatud polüoolidega närimiskummis
– Karamellvärvide kasutamine lihatoodetes
– Konserveeritud vähilaadsete kirjeldus vastavalt määruse (EÜ) nr 1333/2008 toidugrupile 9.2 “Töödeldud kala ja kalatooted, sh molluskid ja vähilaadsed”
– Kõrge nitraadisisaldusega spinatiekstrakti kasutamine vorstides
– Leelistavate ainete kasutamine kakaotoodete töötlemisel
– Naatriumkarbonaadid (E 500) ja kaaliumkarbonaadid (E 501) värskes kalas ja kalatoodetes
– Nitritirikka köögiviljapuljongi kasutamine
– Pagaritoodetes tehnoloogilist funktsiooni omavate ühendite märgistamine
– Piimhappe (E 270) lubatud vormid
– Tehnoloogilist funktsiooni omavate koostisosadega taimsete ekstraktide kasutamine
– Vasksulfaadi (CuSO4) kasutamine piimatoodetes kasutatavas kurgivalmistises

Täpsema info tõlgendusotsuste kohta leiate Maaeluministeeriumi kodulehelt.