Veebiseminarid detsembris

Detsembris alustame uue veebiseminaride lühiformaadiga. Seminaride pikkus on kuni 1,5 tundi olenevalt osalejate aktiivsusest ja  küsimuste arvust.

10. detsembril algusega kell 10:00 räägib AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse teadur ja suunajuht Rain Kuldjärv teemal “Toidu tervisemõjuga seotud teadusuuringud”. Otsime vastust küsimusele, kuidas kujuneb teaduslik tõendus toidu tervisele kasulike omaduste kohta.  Veebiseminari korraldab Toiduliit. See toimub Microsoft Teams veebikeskkonnas alloleval aadressil. Tõrke korral veebikeskkonda sisenemisel aitab Liina Laineveer 6 484 978, liina.laineveer@toiduliit.ee

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODVkODQyZTUtZGUxYy00YTM5LTllZmMtNTk1MTQ0MDUxYTkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223296cef-6f9c-459c-89d6-c57e07df845a%22%2c%22Oid%22%3a%22167f042b-937d-4ec5-8711-3938c6f20261%22%7d>

15. detsembril algusega kell 10:00 toimub Eesti Maaülikooli  prof Mati Roasto videoloeng teemal „Biokirmed toidutootmise keskkonnas“. Loeng toimub maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas, aadressil: https://videosild.emu.ee/b/kar-ybx-vh6-rvc

16. detsembril algusega kell 10:00 räägivad  Kristi Lember, Maaeluministeeriumi strateegia- ja finantsosakonna riskijuht ning Katrin Lõhmus, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna valdkonnajuht, teemal “Märke „kõlblik kuni” asemel „parim enne” kasutamine, kui üks toiduraiskamise vähendamise võimalusi.” Riigikantselei poolt ellu kutsutud innovatsiooniprogrammi raames töötasid Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium, Saaremaa vald ja Eesti Korteriühistute liit välja erinevaid lahendusi toiduraiskamise vähendamiseks. Ühe ettepanekuna pakuti välja muudatus, mille kohaselt võiks edaspidi kasutada piimatoodetel märke „kõlblik kuni” asemel „parim enne” märget. Toimub Microsoft Teams veebikeskkonnas, aadressil:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2JhMzliYWMtYWYxZS00YzBiLWIzM2MtYWQ3YTQ3OGYwZjNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223f78a8f0-1eb5-424c-8384-8ae215da715e%22%2c%22Oid%22%3a%228c5e65f1-d589-4809-9182-6d27fda14575%22%7d>

 

Loengute kuulamiseks ei pea registreeruma. Liitumiseks kasutage ülaltoodud linke.

Täienduskoolitus 15.02.2019 Tartus: Toidu säilitamisnõuete määramine

15.02.19 Tartus, Eesti Maaülikoolis, Kreutzwaldi 56/1, III korrus, ruum A 303

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Õpiväljundid: Koolitusel osalenu teab toidu säilimisajaga seonduvaid termineid ning nende tähendust; on tutvunud seonduva seadusandlusega ning oskab seda tõlgendada; tunneb toidu säilimisaega mõjutavaid olulisi tegureid; mõistab “Kõlblik kuni” ja “Parim enne” tähendust ning vastavate tähtpäevade kasutamise korda toidualase teabe esitamisel tarbijale; on tutvunud toidu riknemise viisidega ning toidu mikrobioloogiliste kriteeriumitega; tunneb toidu säilimisaja määramise otseseid ja kaudseid meetodeid ning teab toidu kestvuskatsete teostamise aluseid.

 

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

Toidu säilitamisnõuete määramisega seonduv seadusandlus ja selle tõlgendamine
Toidu säilimisajaga seonduvad terminid ning nende tähendus
Toidus mikroorganismide kasvu mõjutavad tegurid
Toidu säilimisaega mõjutavad tegurid
“Kõlblik kuni” või “Parim enne”
Toidu riknemise viisid
Toidu mikrobioloogilised kriteeriumid
Toidu säilimisaja määramise otsesed ja kaudsed meetodid
Toidu säilimisaja määramise etapid, ametlikud kestvuskatsed
Toidu säilimisaegade määramisega seonduvad proovivõtukavad
Toidu säilimisaja pikendamise võimalused

Ajakava:

10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 12.00 paus
12.00 – 13.30 õppetöö
13.30 – 13.45 paus
13.45 – 15.15 õppetöö

Õppejõud: Mati Roasto, Eesti Maaülikooli professor, dr (vet-med), veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli juhataja

Sihtrühm ja registreerimine:

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolitus on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 120 eurot ühe osaleva inimese kohta. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Täienduskoolituse puhul toetatakse põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega ning põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.