Veebiseminar “Muudame toiduvalikute tegemise lihtsaks”

Maikuus startis  Maaeluministeeriumi valitsemisala teenusedisaini arenguprogramm. Poole aasta jooksul tegeles iga meeskond ühe oma valdkonna probleemiga. Koostöös otsiti lahendusi, rakendades selleks teenusedisaini metoodikat ja disainmõtlemist.

Selge märgistuse meeskonna fookus oli toidupakenditel, täpsemalt toidu kohta esitatava teabe loetavusel. 2019. a Eestis läbiviidud uuring näitas, et ligikaudu 60% tarbijatest leiab, et toidupakendite loetavus on halb. Selliselt arvanute osakaal on aastate jooksul üha suurenenud. Halb loetavus raskendab teadlike ning tervist toetavate valikute tegemist.

Sellest, millega selge märgistuse meeskond arenguprogrammi vältel tegeles, mida uut ja silmiavavat teada saadi ning milliste võimalike lahendusteni jõuti, saab täpsemalt kuulda 13. detsembril kell 10.00 toimuval veebiseminaril, kus Hellika Kallaste Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonnast tutvustab teenusedisaini programmi selge märgistuse töörühma tulemusi ja edasisi plaane.

Veebiseminar toimub zoom-keskkonnas, osalemiseks ei pea registreeruma. Seminari pikkus on kuni 1 tund. Seminar salvestatakse ja salvestus avaldatakse lehel https://toiduteave.ee/salvestused/

Zoom-vebinariga liitumiseks vajutage allolevale lingile

https://us02web.zoom.us/j/86591611796

 

Toidu märgistamise e-käsiraamat

Avaldatud on toidu märgistamise nõudeid käsitlev e-käsiraamat, millesse on koondatud toidualase teabe esitamise üldnõuded ning toidugruppide kohta kehtestatud erinõuded. Käsiraamatu eesmärgiks on selgitada toidualase teabe esitamise ja toidu märgistamise nõudeid, kuid see ei ole õigusaktide ametlik tõlgendus ega muul viisil õiguslikult siduv dokument.

Käsiraamat koosneb 25 peatükki jagatud teoreetilisest osast ning rakendusest “Koosta märgistus”. Rakenduse eesmärk on aidata läbi mõelda ja vormistada märgistusel esitatavat teavet. Rakendus põhineb üldnõuetel ja ei võta arvesse teabe esitamisel lubatud erijuhte, mistõttu tuleb meeles pidada, et selle kasutamine ei taga nõuetekohast märgistust, küll aga aitab selle loomisele kaasa.

Käsiraamatu tekstid koostas toiduteave.ee projektijuht Kairi Ringo, peatüki „Toitumis- ja tervisealased väited“ Siret Dreyersdorff. Tekstid on läbi vaadatud ja täiendatud nii ettevõtetes kui riigiasutustes töötavate märgistamise valdkonna spetsialistide poolt.

Suur tänu ekspertidele koostöö ja panuse eest: Katrin Vilde, Asta Übner (Orkla Eesti AS, Põltsamaa tehas); Monika Liias (Sanitex OÜ); Airi Vetemaa (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus); Külli Johanson, Hellika Kallaste, Evelin Kivima, Katrin Lõhmus, Külli Suurvarik, Maia Radin, Elsa Peipman, Katrin Kempi, Annika Leis, Ahto Tilk, Kalev Karisalu, Liina Jürgenson, Renata Tsaturjan, Anu Muhhin, Eduard Koitmaa, Kadri Rand (Maaeluministeerium); Tiiu Rand, Airika Salumets, Edward-Tuudor Sooba, Kristi Kadak, Marika Arula, Merle Laurimaa, Ave Raie (Põllumajandus- ja Toiduamet).

Käsiraamatut täiendatakse ka edaspidi. Teeme kõik endast oleneva, et käsiraamat ja selles sisalduvad viited oleksid ajakohased. Sellest hoolimata võib juhtuda, et mõned viited on vananenud, mistõttu kontrollige alati viidatud allikate kehtivust. Kui leiate käsiraamatus täiendamist vajava koha, andke sellest meile teada tagasiside vormi kaudu.

Käsiraamatu leiab toiduteave.ee lehe peamenüüst

 

Uued toidu märgistamise trükised

Uued toidu märgistamise trükised

Valmisid toitumisalase teabe ning allergeenide esitamist käsitlevad trükised.

Teabematerjal „Toitumisalase teabe esitamine“ koondab neljale leheküljele energiasisalduse ja teatud toitainete (nt rasvad, süsivesikud, kiudained, valgud, vitamiinid, mineraaltoitained) koguste esitamise nõuded. Vastavalt Euroopa Liidu määrusele nr 1169/2011 on toitumisalase teabe esitamine kohustuslik müügipakendis oleva töödeldud toidu märgistusel. Teabe sisu ja esitamise viisid on täpselt ette nähtud. Väljaantud teabematerjal on koostatud lähtuvalt EL määrusest nr 1169/2011 ning asjakohastest juhenditest. Tuuakse välja olulisemad nõuded ning esitatakse näited nende täitmise kohta.

Ka allergeenide väljatoomine toidu märgistusel on kohustuslik. Teabematerjal „Allergeenide ja talumatust tekitavate ainete esitamine toidu märgistusel“ toob ühel lehel välja märgistusel esitatavad allergeenid ja selgitab allergeenide esitamise viise.

Teabematerjalid leiate siit.