Infopäev 05.05.2022 veebis: Toidualase teabe esitamine

Turukorralduslikest õigusaktidest tulenevad märgistamise erinõuded

05.05.2022 Microsoft Teams veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Peamised toidualase teabe esitamise nõuded on sätestatud määruses (EL) 1169/2011. Toidukäitleja peab aga arvestama, et on veel õigusakte, millega kehtestatakse muu hulgas nõudeid toidu märgistusele. Sellel infopäeval keskendume turukorralduslikele erinõuetele, mis kehtivad teatud toidugruppide kohta. Pöörame tähelepanu ka asjaolule, et turukorralduslikes nõuetes kehtestatakse sageli toidu seaduslikud nimetused, mida tohib kasutada vaid siis, kui toode vastab kehtestatud nõuetele.

Jaotusmaterjalid

Ülevaade turukorralduse nõuetest ja järelevalvest |  Aivar Alt

Piimapõhiste toodete turukorralduslikud nõuded |  Ave Raie

Kalandustoodete turukorralduslikud nõuded |  Ave Raie

Oliiviõli turustamise nõuded |  Ave Raie

Kanamunade turukorralduslikud nõuded | Günter Võro

Puu- ja köögivilja turustamise nõuded | Marika Arula

Praktiku kogemus – puu- ja köögiviljade turustamise ja märgistamise nõuete järgimine | Ingrid Vesmes

Linnuliha turukorralduslikud nõuded |  Aivar Alt

Kaitstud geograafiliste tähiste kasutamisega seotud erinõuded |  Kadri Pajur

Praktiku kogemus turukorralduslikest nõuetest tulenevate märgistamise erinõuete rakendamisest |  Monika Liias

 

 

 

Päevakava

9:45 – 10:00     Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:10   Sissejuhatus

10:10 – 10:30   Ülevaade turukorralduse nõuete järelevalvest ja tulemustest

Aivar Alt Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) kalapüügi- ja turukorralduse osakonna juhtivspetsialist

10:30 – 11:15   Piima ja piimapõhiste toodete turukorralduslikud nõuded ja märgistamise erinõuded

                          Kala ja kalandustoodete turukorralduslikud nõuded ja märgistamise erinõuded

                           Oliiviõli turustamise nõuded ja märgistuse erinõuded

 Ave Raie PTA kalapüügi- ja turukorralduse osakonna peaspetsialist

11:15 – 11:45  Kanamunade turukorralduslikud nõuded ja märgistamise erinõuded

Günter Võro PTA kalapüügi- ja turukorralduse osakonna peaspetsialist           

11:45 – 12:15  Puu- ja köögivilja turustamise nõuded ja märgistamise erinõuded

Marika Arula PTA kalapüügi- ja turukorralduse osakonna nõunik            

12:15 – 13:00    Lõunapaus

13:00 – 13:20  Praktiku kogemus – puu- ja köögiviljade turustamise ja märgistamise nõuete järgimine

Ingrid Vesmes Coop Eesti Keskühistu koolitaja

13:20 – 13:50 Linnuliha turukorralduslikud nõuded ja märgistamise erinõuded

Aivar Alt PTA kalapüügi- ja turukorralduse osakonna juhtivspetsialist

13:50 – 14:20  Kaitstud geograafiliste tähiste kasutamisega seotud erinõuded

Kadri Pajur PTA kalapüügi- ja turukorralduse osakonna peaspetsialist

14:20 – 14:50 Praktiku kogemus turukorralduslikest nõuetest tulenevate märgistamise erinõuete rakendamisest

Monika Liias Metrosert AS audiitor

14:50 – 15:00    Päeva kokkuvõte

Laadi päevakava alla

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.