Infopäev 28.02.2022 veebis: Toidu annetamine

28.02.2022 Microsoft Teams veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Igal aastal läheb maailmas toodetud toidust 1/3 raisku ehk prügikasti, samas kasvab inimeste arv, kellel on toidust puudus.  Eelmise aasta kevadel valminud Keskkonnaministeeriumi tellitud toidujäätmete ja toidukao tekke uuringust selgus, et näiteks Eesti kauplustest läheb annetamisele vaid 12% müümata jäänud toidust. Samas on Eestis on 300 000 absoluutses ja suhtelises vaesuses elavat inimest, kes vajavad toiduabi. Uuringust selgus ka, et erinevate tarneahela sektorite võrdluses läheb enim toitu raisku kodudes.  Anname infopäeval eelkõige soovitusi kuidas rohkem toitu annetada ja millega tuleb seejuures arvestada.

 

Jaotusmaterjalid

Toiduannetamise edendamise tegevused ja plaanid Eestis |  Tea Varrak, Kristel Kibin  Laadi alla

Toidu annetamise juhend ja selle selgitamine | Jaana Oona Laadi alla ettekanne

Toidu annetamine ja maksud | Evelyn Liivamägi Laadi alla ettekanne

Toidupanga kokkuvõte | Piet Boerefijn, Kerttu Olõkainen Laadi alla ettekanne

Kogemuslugu jaeketilt, Selver AS | Heneli Lamp Laadi alla ettekanne

Kogemuslugu toidutööstuselt, Valio Eesti AS | Nele Jõemaa Laadi alla ettekanne

Kogemuslugu toiduringlusest, Viljandi toidujagamiskapp | Farištamo Eller Laadi alla ettekanne

 

Päevakava

Moderaator:     Sirje Potisepp Toiduliidu juhataja

9:45 – 10:00      Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:30    Toiduannetamise edendamise tegevused ja plaanid Eestis, sh toiduannetamine.ee

Tea Varrak Sotsiaalministeeriumi nõunik                                                                                 

Kristel Kibin Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik

10:30 – 11:00    Toidu annetamise juhend ja selle selgitamine

Jaana Oona Põllumajandus- ja toiduameti toiduosakonna juhtivspetsialist

11:00 – 11:20    Toiduannetuste maksustamine

Evelyn Liivamägi Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja

11:20 – 11:45    Toidupanga annetamise kokkuvõte

Piet Boerefijn Eesti Toidupanga tegevjuht

Kerttu Olõkainen Eesti Toidupanga projektijuht

11:45 – 12:15    LÕUNAPAUS

12:15 – 12:35    Kogemuslugu annetaja ja annetamisest teadlikkuse tõstjana jaeketilt

Heneli Lamp AS-i Selver kvaliteedijuht

12:35 – 12:55    Kogemuslugu toidu annetamisest toidutööstuselt

Nele Jõemaa Valio Eesti AS-I turundus- ja tootearendusdirektor

12:55 – 13:15    Kogemuslugu toiduringlusest kohalikul tasandil

Farištamo Eller Viljandi toidukapi eestvedaja

13:15 – 13:25    Päeva kokkuvõte

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik sellest huvitatud isikud. Infopäev on osalejale tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Osalemine on vähese tähtsusega abi, abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.

 

 

Lisainfo: liina@toiduliit.ee

Registreerimisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

Veebiseminarid detsembris

Detsembris alustame uue veebiseminaride lühiformaadiga. Seminaride pikkus on kuni 1,5 tundi olenevalt osalejate aktiivsusest ja  küsimuste arvust.

10. detsembril algusega kell 10:00 räägib AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse teadur ja suunajuht Rain Kuldjärv teemal “Toidu tervisemõjuga seotud teadusuuringud”. Otsime vastust küsimusele, kuidas kujuneb teaduslik tõendus toidu tervisele kasulike omaduste kohta.  Veebiseminari korraldab Toiduliit. See toimub Microsoft Teams veebikeskkonnas alloleval aadressil. Tõrke korral veebikeskkonda sisenemisel aitab Liina Laineveer 6 484 978, liina.laineveer@toiduliit.ee

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODVkODQyZTUtZGUxYy00YTM5LTllZmMtNTk1MTQ0MDUxYTkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223296cef-6f9c-459c-89d6-c57e07df845a%22%2c%22Oid%22%3a%22167f042b-937d-4ec5-8711-3938c6f20261%22%7d>

15. detsembril algusega kell 10:00 toimub Eesti Maaülikooli  prof Mati Roasto videoloeng teemal „Biokirmed toidutootmise keskkonnas“. Loeng toimub maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas, aadressil: https://videosild.emu.ee/b/kar-ybx-vh6-rvc

16. detsembril algusega kell 10:00 räägivad  Kristi Lember, Maaeluministeeriumi strateegia- ja finantsosakonna riskijuht ning Katrin Lõhmus, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna valdkonnajuht, teemal “Märke „kõlblik kuni” asemel „parim enne” kasutamine, kui üks toiduraiskamise vähendamise võimalusi.” Riigikantselei poolt ellu kutsutud innovatsiooniprogrammi raames töötasid Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium, Saaremaa vald ja Eesti Korteriühistute liit välja erinevaid lahendusi toiduraiskamise vähendamiseks. Ühe ettepanekuna pakuti välja muudatus, mille kohaselt võiks edaspidi kasutada piimatoodetel märke „kõlblik kuni” asemel „parim enne” märget. Toimub Microsoft Teams veebikeskkonnas, aadressil:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2JhMzliYWMtYWYxZS00YzBiLWIzM2MtYWQ3YTQ3OGYwZjNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223f78a8f0-1eb5-424c-8384-8ae215da715e%22%2c%22Oid%22%3a%228c5e65f1-d589-4809-9182-6d27fda14575%22%7d>

 

Loengute kuulamiseks ei pea registreeruma. Liitumiseks kasutage ülaltoodud linke.