Infopäev 30.09.2022 veebis: Toiduohutuskultuur

Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine toidukäitlemisettevõttes

Infopäev toimub maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Korraldaja: EMÜ

Toiduhügieeni määruses 852/2004 on uue nõudena sees ettevõtte toiduohutuskultuuri kujundamine, säilitamine ning sellekohaste tõendite esitamine. Infopäeval tutvustatakse, milliseid on mõned võimalused toiduohutuskultuuri kujundamiseks ja hindamiseks ettevõttes.

 

Jaotusmaterjalid

Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine toidukäitlemisettevõttes |  Katrin Laikoja

Toiduohutuskultuuri hindamise näidisküsimustik |  Katrin Laikoja  Laadi alla ja kohanda oma ettevõttele

 

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

– Toiduohutuskultuuriga seonduvad nõuded Codex Alimentarius toiduhügieeni standardis, EL määruse 852/2004 XI ptk, rahvusvahelistes standardites.
– Toiduohutuskultuuri kujundamine, säilitamine ja hindamine ettevõttes.
– Juhtkonna kohustused, töötajate roll toiduohutuskultuuri edendamisel.

Ajakava:
09.00 – 10.30 õppetöö
10.30 – 10.45 paus
10.35 – 12.15 õppetöö

Õppejõud: Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetooli lektor

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit. Infopäevast võivad osa võtta kõik sellest huvitatud isikud, nii ettevõtete esindajad kui ka füüsilised isikud. Infopäev on osalejale tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Osalemine on vähese tähtsusega abi, abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt 

https://www.fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

Lisainfo: EMÜ Avatud Ülikool, Karin Kiss, 53441844
karin.kiss@emu.ee

Infopäev 27.09.2022 Tallinnas: Puhastamine toiduettevõttes

27.09.2022 Puhastusekspert koolitusklassis, Tartu mnt 83, Tallinn, ruum nr 304

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Toiduainetööstuses peab olema tagatud tootmishügieen ja -ohutus. Hoolduspuhastus ning pindade puhastamine ja desinfitseerimine on igapäevase tootmisprotsessi tähtis osa. COVID viiruse tulek ja levik on esitanud ka toidutööstustele uusi väljakutseid – kuidas tagada tõhus ja põhjalik pindade puhastamine ja milliste konkreetsete vahenditega on mõistlik ja asjakohane seda teha? Infopäeval jagame infot ruumide ja pindade desinfitseerimise ja puhastuse kohta ning seda koos praktilise osaga.

KOHTADE ARV ON PIIRATUD. Registreerudes võtate endale kohustuse osaleda.  

Jaotusmaterjalid

Päevakava

PÄEVAKAVA*

10:00 – 10:45     Puhtus kui toiduhügieeni alustala

Helge Alt Puhastusekspert OÜ juhatuse esimees

10:45 – 11:15     IKT- võimaluste kasutamine puhastuse seirel ja arendusel

Helge Alt Puhastusekspert OÜ juhatuse esimees

11:15 – 12:00     Hallitused ja biokile erinevates  ruumides

Kalle Pilt Eesti Mükoloogiauuringute Keskus SA  ehitusinsener     

12:00 – 12:30     LÕUNA

12:30 – 13:00     Põllumajandus- ja Toiduameti järelevalve tulemustest ja mikrobiloogilistest analüüsidest toidutööstustes

Svetlana Jankovenko PTA toiduosakonna juhataja

13:00 – 13:25     Kuidas desinfitseerida viiruseid toiduainetööstuses

Märt Väljaots Kiilto Eesti OÜ võtmekliendihaldur

13:25 – 13:45     Puhastus toidukäitlemisel – ökomärgisega tooted

Liina Kikas ESTKO AS juhataja

13:45 – 14:20     Praktiline esitlus

Helge Alt Puhastusekspert OÜ juhatuse esimees

14:20 – 14:25     Päeva kokkuvõte    

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 280 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

Lisainfo: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

 

Infopäev 13.09.2022 veebis: Trendid toidutootmises

13.09.2022 Zoom veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Jaotusmaterjalid

Päevakava

Infopäev toimub kell 14.00 – 16.30

Kas Eestis küpsetatud sisu on trendinäitajaks kogu maailmale? – Taavi Lehari, Agentuur La Ecwador loovjuht


Toitumiskäitumine Eestis – Hanna Alajõe,
Tervise Arengu Instituudi toitumise valdkonna vanemspetsialist


Taimsed ja hübriidalternatiivid lihale – Nesli Sözer,
tehnoloogiauuringute keskuse VTT (Soome) nutika ja jätkusuutliku toidutootmise professor (ettekanne inglise keeles, tõlkega)

 

Taimsete liha-alternatiivide toitumisaspektid ja tarbijate suhtumine – Sirli Rosenvald, TFTAK lihaalternatiivide suunajuht / sensoomika suunajuht

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 400 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.

 

Lisainfo: Triin Hallap, EPKK arendusnõunik, triin@epkk.ee, tel 5561 5149

Registreerimisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

 

Infopäev 31.08.2022 veebis: Toidu jälgitavus

31.08.2022 Microsoft Teams veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Toiduohutuse üks üldpõhimõtetest on jälgitavus – toidukäitlejad peavad suutma kiiresti välja selgitada toodete tarnijad ja saajad. Igas käitlemisahela etapis kehtib põhimõte „üks samm tagasi ja üks samm edasi“. Toidu jälgitavuse nõuded kohalduvad kõigile toidukäitlejatele toidu tootmisest kuni selle hoiustamise, transpordi, müügi või lõpptarbijale tarnimiseni. Et jälgitavuse süsteem toimiks tõhusalt, on oluline määratleda ja kirjeldada, milliseid andmeid hallatakse ning kuidas seda tehakse. Teatud andmete haldamine on kohustuslik, mõnel juhul põhineb see aga heal taval.

Infopäeval räägivad Maaeluministeeriumi ning Põllumajandus- ja Toiduameti esindajad nõuetest ja nende rakendamisest õigusaktide loojate ning järelevalve vaatenurgast. Praktiku kogemus tuleb seekord Orkla Eesti kvaliteedijuhilt.

Jaotusmaterjalid

Toidu jälgitavus

Katrin Kempi Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

Jälgitavuse tagamise olulisusest RASFF teadete põhjal

Elle Männisalu Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA)  peaspetsialist

PTA  järelevalve tulemustest loomse toidu jälgitavuse näitel

Margot Paavel PTA peaspetsialist

Praktiline näide toidukäitlejalt

Evelin Edro Orkla Eesti kvaliteedijuht    

Päevakava

Infopäeva päevakava

9:50 – 10:00       Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:40     Toidu jälgitavus

Katrin Kempi Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

10:40 – 11:10     Jälgitavuse tagamise olulisusest RASFF teadete põhjal

Elle Männisalu Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA)  peaspetsialist (EL-i sisese loomse toidu sisse- ja väljaveo järelevalve; RASFF)

11:10 – 11:40     PTA  järelevalve tulemustest loomse toidu jälgitavuse näitel

Margot Paavel PTA peaspetsialist (toiduga kokkupuutuvad materjalid ja hulgilaod)

11:40 – 12:15     LÕUNAPAUS

12:15 – 12:45     Praktiline näide toidukäitlejalt

Evelin Edro Orkla Eesti kvaliteedijuht    

12:45 – 13:00     Päeva kokkuvõte           

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.

Infopäev 28.07.2022 ettevõtte külastusega: Tooraine mõju lõpptootele piimatootmises

Aeg: 28.07.2022  kell 10.00 – 15.30

Koht: Nopri talu (Kärinä küla, Rõuge vald, Võru maakond, 65041)
ja Andri-Peedo talu (Kimalasõ küla, Rõuge vald, Võru maakond, 65007).

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Infopäeval keskendume tooraine, ehk sööda kvaliteedile ja sellele, kuidas kvaliteetne sööt mõjutab lõpptoodet.
Osalejatel on harukordne võimalus külastada praktikuid. Infopäeva raames külastame Nopri talu ja Andri-Peedo talu farme ja meiereisid.

Nopri talus näeme klassikalist perefarmi ja meiereid, kus tooted valmivad lehmapiimast. Tegu on nutilaudaga, mida majandab juba seitsmes põlvkond Niilosid. Andri-Peedo talu näol on tegu Põhja-Euroopa kaasaegseima kitsefarmiga, kus kitsed saavad aastaringselt vaid kvaliteetset heina. Mõlemas ettevõttes on mida vaadata ja millest õppida!

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Kohtade arv on piiratud! 

Jaotusmaterjalid

Nopri talu | Tiit Niilo, Karl Niilo

Andri-Peedo talu | Linda Pajo

Küsimused aruteluks

 

Päevakava

Koguneme kella 10ks Nopri tallu  – Kärinä küla, Rõuge vald, Võru maakond, 65041 https://goo.gl/maps/1gxLqZ9yPdPP2BoG8

10.00 – 10.15  Avasõnad. EPKK põllumajandusvaldkonna juht Meelika Sander-Sõrmus

10.15 – 11.00  Kuidas valmib kvaliteetne toode lehmapiimast, meierei külastus. Nopri talu meierei                                            tegevjuht Karl Niilo

11.00 – 12.00  Tooraine olulisus Nopri piimafarmi tootmisprotsessis, farmi külastus. Nopri talu peremees                              Tiit Niilo

12.00 – 12.30  Arutelu – väiketootja probleemid piimatöötlemisel

12.30 – 13.15  Lõuna

13.15 – 13.30  Sõit Andri-Peedo tallu (Kimalasõ küla, Rõuge vald, Võru maakond, 65007                                                              https://g.page/andripeedo?share).

13.30 – 14.30  Kuidas valmib kvaliteetne toode kitsepiimast, meierei külastus. Andri-Peedo talu perenaine                              Linda Pajo

14.30 – 15.30  Tootmisprotsess Andri-Peedo farmis, farmi külastus. Andri-Peedo talu peremees                                                Kermo Rannamäe

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud.

 

Lisainformatsioon: Meelika Sander-Sõrmus, EPKK põllumajandusvaldkonna juht, tel. 555 33 789, meelika@epkk.ee

Registreerimisega seotud tehniline teave: Kairi Ringo, kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

Infopäev 15.06.2022 Tallinnas: Gluteenivabad tooted

MUUDATUS! INFOPÄEV TOIMUB VEEBIS

Toiduohutuse tagamise nõuded valdkonnas alustajatele, väikekäitlejale. Gluteenivabade toodete arendamine ning tootmise nõuded ja toiduohutus

15.06.2022 Zoom veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Jaotusmaterjalid

Päevakava

Infopäeva päevakava

10.00 – 11.15 Nõuded gluteenivabade toodete tootmiseks ning toiduohutus – Katre Trofimov, Eesti Tsöliaakia Selts

11.15 – 12.30 Gluteenivabade toodete tootmine ja arendamine ning mida selle juures silmas pidada – Sigrit Keerd, Eesti Tsöliaakia Selts

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud.

Lisainformatsioon: Eneken Viks, 5552 9270; eneken@epkk.ee

Registreerimisega seotud tehniline teave: Kairi Ringo, kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 506 3428