Infopäev 16.06.2021 veebis: Toidualase teabe esitamine

Toitumisalase teabe ning toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine

16.06.2021 Zoom veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Infopäev on mõeldud eelkõige toidu väikekäitlejatele ja toidu müügiks valmistajatele. Peateemadeks on õige toitumisalase teabe arvutamine ja esitamine ning see, mida tohib ja mida ei tohi toidu kohta väita. Ka räägime ettevõtetel praktikas tekkinud toidu märgistamise küsimusest ning toome näiteid elust enesest.

Jaotusmaterjalid

Peamised probleemid ja tekkinud küsimused |  Annika Gorelova  Lae alla

Toitumisalase teabe ning toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine | Külli Johanson  Lae alla

Toitumisalase teabe arvutamine NutriData arvutus- ja sisestusprogrammiga | Änn Jõgi  Lae alla

Päevakava

Infopäeva päevakava*

9:45                     Sisselogimine avatud

10:00 – 10:10     Sissejuhatus

10:10 – 11:10     Peamised probleemid ja tekkinud küsimused toidualase teabe esitamise kohta

                             Annika Gorelova, Greenclean OÜ tegevjuht ja koolitaja, toidukonsultant, HCP ja                                               toiduohutusskeemide audiitor

11:10-12:10        Toitumisalase teabe ning toitumis- ja tervisealaste väidete toidu märgistusel                                           esitamise nõuded

                             Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo                                       peaspetsialist

12:10 – 13:10     Toitumisalase teabe arvutamine NutriData toote arvutus- ja sisestusprogrammiga

NutriData toidu koostise andmebaasi alused, toitumisalase teabe arvutamine retsepti                                       järgi, programmi kasutamise näpunäited ja levinud vead

                            Änn Jõgi, Tervise Arengu Instituudi toitumisuuringute osakonna projektijuht

13:10 – 13:15     Kokkuvõte

Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Evi Randpere, evi@epkk.ee

Infopäev 03.06.2021 veebis: Piima kvaliteedistandardid

Kõrgemad kvaliteedi ja ohutuse standardid piima tootmisel

03.06.2021 Zoom veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Euroopa Liit annab võimaluse toetada kehtestatud nõuetest kõrgemate standardite väljatöötamist ja rakendamist. Mitmed riigid on selliseid võimalusi kasutanud, kvaliteedikavade tingimused on koostöös piima tootjate ja töötlejatega kokku lepitud ning nendest on saanud konkurentsieelis nii kodu- kui eksportturgudel. Ühtse ja kõrgema kvaliteedi saamiseks on oluline määratleda kindlad kvaliteedi ja ohutuse kriteeriumid toorpiimale. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsub kaasa mõtlema ja arutlema kvaliteedikava „Eesti Piim“ koostamise vajaduse ja sisu üle.

Jaotusmaterjalid

Kvaliteedikava väljatöötamine, rakendamine ja kontroll |  Liis Raska  Lae alla

Geograafilise tähise “Sõir” spetsifikaadi protseduur ja väljatöötamine |  Heili Sadam  Lae alla

Kvaliteedikavad piimale teiste riikide näidetel |  Kaie Laaneväli-Vinokurov Lae alla

Piima kõrgemad kvaliteedistandardid tagavad paremad majandustulemused |  Hardi Tamm Lae alla

Päevakava

Infopäeva päevakava*

9:00 – 10:00 Kvaliteedikava väljatöötamine, rakendamine ja kontroll

                   Liis Raska, Maaeluministeeriumi ekspordi ja turuarenduse büroo peaspetsialist

10:00 – 10:45 Euroopa Liidu kvaliteedikava geograafilise tähise “Sõir” spetsifikaadi protseduur ja väljatöötamine

                    Heili Sadam, BioCC OÜ toidutehnoloog

10:45 – 11:15 Kvaliteedikavad piimale teiste riikide näidetel

                    Kaie Laaneväli-Vinokurov, Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo

11:15 – 12:15 Piima kõrgemad kvaliteedistandardid tagavad paremad majandustulemused

                    Hardi Tamm, MTÜ Piimaklaster juhatuse liige

12:15  Arutelu ja infopäeva kokkuvõte

Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel ajakavas muudatusi

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

 

Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Meeli Lindsaar, meeli@epkk.ee

 

Infopäev 21.05.2021 veebis: Toidu säilimisaja määramine

Toidu säilimisaja ja säilitamistingimuste määramine

21.05.2021 veebikeskkonnas MS Teams

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Käsitletakse toidu säilimisaega mõjutavaid tegureid ja säilimisaja määramise metoodikaid. Antakse ülevaade säilitamisnõuetega seonduvatest muudatustest õigusruumis ja tutvustatakse asjakohaseid juhendeid.

Jaotusmaterjalid

Toidu säilitamisnõuetega seonduvad muudatused toiduseaduses |  Elsa Peipman  Lae alla

Toidu säilimisaja määramine |  Mati Roasto  Lae alla

Prognoosmudelid ja nakatamiskatsed |  Toomas Kramarenko Lae alla

Säilimisaegade ja säilitamistingimuste märgistamise nõuded |  Hellika Kallaste Lae alla

Säilivuskatsete teostamine |  Kärt Leppik  Lae alla

Päevakava

Moderaator: Sirje Potisepp, Toiduliidu juhataja

9:50 – 10:00       Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:45   Toidu säilitamisnõuetega seonduvad muudatused toiduseaduses

Elsa Peipman, Maaeluministeeriumi toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo nõunik

10:45 – 12:00   Toidu säilimisaega mõjutavad tegurid, süsteemne lähenemine toidu säilimisaegade määramisele, Listeria monocytogenes´e olulisus valmistoitude toiduohutuse indikaatorina ja valmistoitude säilimisaja määramisel

Mati Roasto, Eesti Maaülikooli professor, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli juhataja

12:00 – 12:30   PAUS

12:30 – 13:15   Prognoosmudelite ja nakatamiskatsete kasutamine toidu säilimisaja määramisel

Toomas Kramarenko, Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi direktori asetäitja toiduohutuse alal

13:15 – 13:35   Säilimisaegade ja säilitamistingimuste märgistamise nõuded

Hellika Kallaste, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

13:35 – 14:00   Säilivuskatsete teostamine

Kärt Leppik, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse säilivusaja ja pakkematerjalide spetsialist

14:00 – 14:15         Päeva kokkuvõte

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

 

Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Kairi Birk, kairi@toiduliit.ee

 

Infopäev 14.05.2021 veebis: Toiduohutuse õigusaktid ja järelevalve

14.05.2021 veebikeskkonnas MS Teams

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldab koostöös Maaeluministeeriumi ning Põllumajandus- ja Toiduametiga infopäeva toitu käitlevatele ettevõtetele, et käsitleda erinevaid toiduohutuse alaseid õigusakte ja nende rakendamist. Räägime viimasel ajal jõustunud, vastuvõtmise või aruteluetapis olevatest õigusaktidest ning suundumustest. Ettekandeid teevad ja küsimustele vastavad konkreetse valdkonna spetsialistid.

Jaotusmaterjalid

Toidu märgistamise valdkonna uued algatused |  Anneli Tuvike Lae alla

Arengud lisaainete valdkonnas |  Annika Leis  Lae alla

Putukate toiduotstarbel turuleviimisest Eestis |  Annika Leis Lae alla

Toidu rikastamise määruse 1925/2006 muudatused |  Evelin Kivima Lae alla

Arengud toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete valdkonnas |  Külli Suurvarik Lae alla

Muudatustest toidu saasteainete valdkonnas |  Maia Radin Lae alla

Veterinaarseadusest toidukäitlejatele |  Maia Radin Lae alla

Toitumis- ja tervisealased väited |  Tiiu Rand Lae alla

Tööstuslike transrasvhapete kasutamise piirangutest |  Külli Johanson Lae alla

Päevakava

PÄEVAKAVA*

Moderaator: Sirje Potisepp, Toiduliidu juhataja

9:50 – 10:00      Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:10    Avamine ja sissejuhatus infopäeva

10:10 – 10:55    Euroopa Liidu strateegia „Talust taldrikule“ – toidu märgistamise valdkonna uued algatused

Anneli Tuvike, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonnajuhataja asetäitja

10:55 – 11:15    Arengud lisaainete valdkonnas

Annika Leis, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

11:15 – 11:35    Putukate toiduotstarbel turuleviimisest Eestis

Annika Leis, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

11:35 – 11:55    Toidu rikastamise määruse (EÜ) 1925/2006 muudatused

Evelin Kivima, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

11:55 – 12:30    Lõunapaus

12:30 – 13:00    Arengud toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete valdkonnas

Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo nõunik

13:00 – 13:15    Muudatustest toidu saasteainete valdkonnas

Maia Radin, Maaeluministeeriumi toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo juhataja

13:15 – 13:35    Veterinaarseadusest toidukäitlejale

Maia Radin, Maaeluministeeriumi toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo juhataja

13:35 – 14:00    Toitumis- ja tervisealased väited

Tiiu Rand, Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

14:00 – 14:15    Tööstuslike transrasvhapete kasutamise piirangutest

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

14:15 – 14:25    Päeva kokkuvõte

 

* Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 70 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Kairi Birk, kairi@toiduliit.ee

Registreerimisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

Infopäev 07.05.2021 veebis: Liha kvaliteedistandardid

Kõrgemad kvaliteedi ja ohutuse standardid liha tootmisel

07.05.2021 veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Ühtse kvaliteedi saamiseks on oluline kokku leppida kindlates liha kvaliteedi ja ohutuse kriteeriumites. Euroopa Liit annab võimaluse toetada õigusaktidega sätestatud nõuetest kõrgemate standardite väljatöötamist ja rakendamist. Mitmed riigid on selliseid võimalusi kasutanud, kvaliteedikavad välja töötanud ning need edukalt oma promotsioonitegevuses konkurentsieelistena tööle pannud. Eestis on lihasektoris kaks kvaliteedikava – Liivimaa lihaveis ja Muhu liha. EPKK kutsub kuulama ja kaasa mõtlema. Kas ja miks on vaja Eestis veel ühte või mitut kvaliteedikava lihale? Infopäev on interaktiivne, lisaks ettekannetele on kavas ekspertide diskussioonid ja arutelud  kvaliteedikava „Eesti liha“ vajalikkusest.

Jaotusmaterjalid

Euroopa Liidu kvaliteedikavad |  Liis Raska  Lae alla

Siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavad ‒ osalemine ning nende raames toodetud toodete teavitamis- ja müügiedendustegevused |  Janeli Tikk  Lae alla

Kvaliteedikava “Eesti Liha” |  Kaie Laaneväli-Vinokurov  Lae alla

Rohumaaveise kvaliteedikavast Airi Külvet Lae alla

 

Päevakava

Infopäev algab 10:00

Käsitletavad teemad ja esinejad*:

10:00 – 10:45  Tootjaorganisatsioon „Eesti liha“ või kvaliteedikava „Eesti liha” – Kaie Laaneväli-Vinokurov, Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo

11:00 – 12:15  Kvaliteedikava väljatöötamine, rakendamine ja kontroll – Airi Külvet (MTÜ Liivimaa lihaveis), Liis Raska (Maaeluministeeriumi ekspordi ja turuarenduse büroo peaspetsialist) ning Madis Võikar (Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist)

12:30 – 13:00  Teiste riikide kvaliteedikavade ülevaade – Katrin Tähepõld, lambakasvatuskonsulent

13:00 – 13:15  Arutelu

* Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel ajakavas muudatusi

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Meeli Lindsaar, meeli@epkk.ee

Infopäev 05.05.2021 veebis: Pagaritoodete mikrobioloogia

Pagaritoodete mikrobioloogia. Proovide võtmine mikrobioloogilisteks analüüsideks

05.05.2021, veebikeskkonnas Zoom

Korraldaja: BioCC OÜ

Läbiviijad: BioCC OÜ vanemteadur Epp Songisepp, teadurid Liis Lutter ja Liina Kuus.

Jaotusmaterjalid

Sekundaarse mikroobse saastumise põhiallikad pagaritööstuses |  Epp Songisepp  Lae alla

Päevakava

10:00-11:15 Ettekanne: Sekundaarse mikroobse saastuse põhiallikad pagari- ja kondiitritööstuses (1. osa)

11:15 -11:45 Õppevideo: hügieeniproovide võtmine analüüsimiseks

11:45 -12:00 Paus

12:00 -13:15 Ettekanne: Sekundaarse mikroobse saastuse põhiallikad pagari- ja kondiitritööstuses (2. osa)

Läbiviijad: vanemteadur Epp Songisepp, teadurid Liis Lutter ja Liina Kuus (BioCC OÜ).

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

 

Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Liina Kuus, BioCC OÜ tootmis- ja arendusjuht, liina.kuus@biocc.eu