Infopäev 14.06.2024 veebis: Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus

14.06.24 Maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Infopäeva läbinu:
– on saanud ülevaate tapaloomade ja -lindude puhtuse olulisusest ja seonduvast seadusandlusest;
– oskab farmidele anda soovitusi tagamaks puhtad tapaloomade ja -linnud;
– on saanud ülevaate tapaloomade ja -lindude tapaeelsest ja -järgsest kontrollist;
– oskab teha patoloogiliste leidudega seotud lihakontrolli otsuseid;
– oskab ära tunda enam levinud parasitoose ja teab, millistel juhtudel on rümp ja siseorganid inimtoiduks kõlbmatud.

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

– Tapaloomade ja -lindude puhtuse olulisus ja seonduv seadusandlus;
– Puhaste tapaloomade ja -lindude tagamise põhilised punktid;
– Tapaloomade ja -lindude tapaeelne puhtuse kontroll ja puhastamise võimalused;
– Tapaloomade ja -lindude tapaeelse ja -järgne kontroll sh kontrolli meetodid;
– Tapaloomade ja -lindude tapajärgse kontrolli patoloogilised leiud ja nendega seotud lihakontrolli otsused (sh erinevate organite patoloogilised muutused, patoloogilise materjali võtmine laboratoorseteks uuringuteks);
– Tapaloomade ja -lindude tapajärgne kontroll, liha kaudu levivad parasitoosid ja nendega seotud lihakontrolli otsused (sh parasitaarsete haiguste korral esinevad patoloogilised muutused, patoloogilise materjali võtmine laboratoorseteks uuringuteks).

 Ajakava:

9.00-10.30 õppetöö
10.30-10.45 paus
10.45-12.15 õppetöö
12.15-12.45 paus
12.45-14.15 õppetöö

Lektorid:

MATI ROASTO Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise professor, dr (veterinaarmeditsiin)

TERJE ELIAS PhD, DVM Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetooli kaasprofessor

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud.

Ettevõtete jaoks ei ole see infopäev vähese tähtsusega abi.

Registreerumine ja lisateave Eesti Maaülikooli lehel

Infopäev 17.05.2024 veebis: Kestvuskatsed ja säilimisaja määramine

Toidu kestvuskatsed ning tõese säilimisaja määramine

17.05.2024 veebis Maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Infopäeva eesmärgiks on pakkuda toidutootjatele lühiülevaadet toidu kestvuskatsete teostamise alustest ning toidu säilimisaja määramisest.

Päevakava

Ajakava:
9.00-10.30 õppetöö
10.30-10.45 paus
10.45-12.15 õppetöö

Käsitletavad teemad:

– Toidu säilitamisaja määramisega seonduv seadusandlus ja selle tõlgendamine
– Toidu säilimisajaga seonduvad terminid ning nende tähendus
– Toidus mikroorganismide kasvu mõjutavad tegurid
– “Kõlblik kuni” või “Parim enne” tähendus ja rakendamine
– Toidu riknemise viisid ja selle mõju toidu ohutusele ja kvaliteedile
– Toidu mikrobioloogilised kriteeriumid
– Toidu säilimisaja määramise otsesed ja kaudsed meetodid
– Toidu säilimisaja määramise etapid, kestvuskatsete läbiviimine

Õppejõud: MATI ROASTO Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise professor, dr (veterinaarmeditsiin)

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

 

Lisainfo: Karin Kiss, Eesti Maaülikooli avatud ülikooli täiendusõppe peaspetsialist, tel: 731 3275, karin.kiss@emu.ee

 

Infopäev 16.05.2024 veebis: Toiduohutuse õigusaktid ja järelevalve

16.05.2024 veebis, Microsoft Teams keskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Infopäeval antakse ülevaade viimasel ajal jõustunud, vastuvõtmise või aruteluetapis olevatest õigusaktidest ning suundumustest. Ettekandeid teevad ja küsimustele vastavad konkreetse valdkonna spetsialistid.

Päevakava

Moderaator:       Sirje Potisepp Toiduliidu juhataja

9:45 – 10:00        Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:35      Uued riiklikud toitumissoovitused

Tagli Pitsi Tervise Arengu Instituudi toitumise ja liikumise valdkonna ekspert   

10:35 – 11:00      Muudatustest toidu saasteainete valdkonnas

Anneli Haugas Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

11:00 – 11:15      Ülevaade hommikusöögi direktiividest

Evelin Kivima Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist 

11:15 – 11:30      EL jäätmedirektiiv ja toidu raiskamise vähendamise nõuded

Ketre Kirs Kliimaministeeriumi ringmajanduse osakonna nõunik

11:30 – 11:50      Toiduga kokkupuutuvatest materjalidest – bisfenoolA ja selle kasutamine

Külli Suurvarik Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

11:50 – 12:20      Lõunapaus

12:20 – 12:35       Muudatused loomse toidu EL hügieenimääruses

Katrin Kempi  Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

12:35 – 12:50       Ülevaade suitsutuspreparaatide-esmatoodete ülehindamise taotluste hetkeseisust

Katrin Kempi Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

12:50 – 13:05       Tingimisi toidukõlblik liha

Katrin Kempi Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik ja                        Tiit Piirimäe Põllumajandus- ja Toiduameti Ida regiooni juhtivspetsialist

13:05 – 13:35       EL metsade raadamise määrusest (EUDR)

Anna-Riin Meensalu Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna peaspetsialist

13:35 – 14:00      Toidujääkide kasutamine söödaks

Eda Ernes Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik    

14:00 – 14:25       VVTP memorandum: avaliku sektori asutuste toitlustamises kohaliku ja mahetoidu osakaalu suurendamine, tervist toetava toitumise edendamine ning toidu raiskamise vähendamine

Anneli Tuvike  Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonnajuhataja asetäitja

14:25 – 14:30      Päeva kokkuvõte

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 150 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

 

Lisainfo: Liina Laineveer, Eesti Toiduainetööstuse Liit, Tel. +372 6 484 978, liina.laineveer@toiduliit.ee

 

Infopäev 30.04.2024 Olustveres: Suitsutatud lihatoodete valmistamine

30.04.2024 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis (Müüri 3, Olustvere)

Korraldaja: Maaelu Teadmuskeskus koostöös  Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooliga

Jagatakse praktilisi teadmisi lihatoodete suitsutamise tehnoloogiast ning kuidas õiget tehnoloogiat rakendades kantserogeenseid ühendeid  lõpptootes vältida või vähendada.

Päevakava

9.30 Tervituskohv

10.00 – 10.45  Teave suitsulihatoodete valmistamisest. (Suitsulihatoodete valmistamisel kasutatav tooraine; toodete jaotus termilise töötluse või tehnoloogia järgi; soolamismeetodid: kuivsoolamine, märgsoolamine; soolvee pritsimine) –  koolitaja Eve Klettenberg

10.45 – 11.30  Kuidas tehnoloogiliselt õigesti protsessi läbi viia (Kuumtöötlemise etapid suitsulihatoodete valmistamisel: eelsoojendamine; kuivatamine; suitsutamine; keetmine; jahutamine) – koolitaja Eve Klettenberg

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.15 PAH – ide vältimine ja vähendamine (Suitsu koostis ja selle toime toodetele; erinevad suitsutusviisid- ja režiimid. Suitsutuskambrid)  – koolitaja Eve Klettenberg

*korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 220 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

 

Lisainfo: 

Marika Šadeiko; marika.shadeiko@olustvere.edu.ee; +372 505 9304

 

Anna Marie Reimann; annamarie.reimann@metk.agri.ee; +372 5802 6888

Infopäev 25.04.2024 Järvamaal: Arukas külaturism

Arukas külaturism – toitlustuse korraldamise võimalused külamajas/kogukonnaköökides

Neljapäev 25.04.2024

Taikse külamaja, Türi vald, Järvamaa. Taikse külamaja kohta info Facebookis.

Maaelu Teadmuskeskuse maaeluvõrgustiku teenistus korraldab infopäeva, mille eesmärgiks on näidata, kas ja kuidas on ohutu toidu pakkumine võimalik külamajas / kogukonnaköögis. Tutvutakse nõuetega ja vahetatakse kogemusi.

Sarnase sisuga sündmus toimus novembris veebis, kuid sel korral saame kokku füüsiliselt – meid võõrustab Taikse külamaja Järvamaal.

Seminar on suunatud külamajadele, kus juba on köögid või plaanitakse kööki ehitada, kogukonnaköökidele, arukate külade huvigrupile, LEADER tegevusrühmade esindajatele ja kõigile teemast huvitatutele.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud.

Osalemise eest arvestatakse vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot. 

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

 

Jaotusmaterjalid

Päevakava

9.30 – 10.00 Kogunemine ja tervituskohv
10.00 – 10.10 Sissejuhatus – Reve Lambur, Maaelu Teadmuskeskuse maaeluvõrgustiku teenistuse juhataja
10.00 – 10.30

Türi kogukonnamajas ehk Konna majas tegutseva kohvik-resto Ajatu saamislugu – Kaia ja Tarmo Kaugeranna

10.30 – 12.30 Põllumajandus- ja Toiduameti ettekanne

  • Külli Joakit, Põllumajandus- ja toiduameti toiduosakonna peaspetsialist
12.30 – 13.00 Lõuna
13.00 – 15.00

Näited ja arutelud:

  • Taikse külamaja ja külaseltsi tegevuste tutvustus – Kristina Gudinas, MTÜ Taikse Külaseltsi esindaja ning Lõuna-Järvamaa Koostöökogu konsultant
  • Kamari seltsimaja kogukonnaköök – Indrek Eensalu
15.00 Infopäeva lõpp

 

Lisainfo: Reve Lambur, Maaelu Teadmuskeskuse maaeluvõrgustiku teenistuse juhataja, tel 529 8009,   reve.lambur@metk.agri.ee

Infopäev 04.04.2024 Tallinnas: Toidualase teabe esitamine, algajatele

04.04.2024 Tallinna Teeninduskooli ruumides, Majaka 2 https://www.teeninduskool.ee/?page_id=42

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Sisu ja sihtgrupp: Infopäev on mõeldud eelkõige neile toidu müügiks valmistajatele, kellel on toidu märgistamise nõuetest vähe teadmisi või kes soovivad oma teadmisi värskendada. Infopäeval antakse esmased teadmised toidualase teabe esitamise ja toidu märgistamise nõuetest. Infopäev algab loengutega ning lõpeb praktilise osaga, kus osavõtjad saavad analüüsida näidismärgistusi ning esitada küsimusi.

Jaotusmaterjalid

Toidu märgistamise nõuded | Hellika Kallaste     

Toitumis- ja tervisealased väited | Külli Johanson

Toidugruppide märgistamise nõuded | Evelin Kivima

Märgistamise e-käsiraamat ja teabematerjalid veebilehel toiduteave.ee | Kairi Ringo

Teabematerjal 4 lk “Toidualase teabe esitamise põhinõuded” Laadi alla

Teabematerjal 4 lk “Toitumisalase teabe esitamine” Laadi alla

Teabematerjal 4 lk “Toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine” Laadi alla

Teabeleht “Millist infot sisaldab toidu märgistus” Laadi alla

Teabeleht “Allergeenide esitamine” Laadi alla

PTA dokument “Juhend seoses eranditega toitumisalase teabe esitamise nõudest”. Laadi alla

Komisjoni teatis koostisosade koguse märkimise põhimõtte kohaldamise kohta”  Laadi alla

Päevakava

9:45 – 10:00    Registreerimine, hommikukohv

10:00 – 11:40  Loengud

Toidu märgistamise nõuded

Toitumis- ja tervisealased väited

Toidu nimetused ja toidugruppide märgistamise erinõuded

Märgistamise e-käsiraamat ja teised märgistamise teabematerjalid veebilehel toiduteave.ee

11:40 – 12:00  Paus, kerge lõunasöök

12:00 – 14:00  Iseseivad tööd gruppides ja tagasiside andmine. Küsimustele vastamine

Koolitajad:

Hellika Kallaste, Evelin Kivima ja Külli Johanson Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonnast

Tiiu Rand Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonnast

Kairi Ringo toidu märgistamise e-käsiraamatu tekstide koostaja, infopäeva moderaator

Päevakava allalaadimiseks

*Korraldajal võib vajadusel teha päevakavas muudatusi.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 150 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

 

Lisainfo: Kairi Ringo kairi.ringo@toiduteave.ee; Tel: 50 63 428