Infopäev 22.03.2023 veebis: Lisa- ja saasteained toidus

22.03.2023 veebis, Microsoft Teams keskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Infopäeval antakse ülevaade nii lisaainete seadusandlusest, olemusest, kasutamisest kui ka saateainetest ja erinevatest uuringutest. Ettekandeid teevad ja küsimustele vastavad konkreetse valdkonna spetsialistid.

Jaotusmaterjalid

Päevakava

Moderaator:       Liina Laineveer Toiduliidu konsultant-projektijuht

9:45 – 10:00        Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:05      Sissejuhatus

10:05 – 10:30      Lisaainete seadusandlusest

Marit Priinits Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist

10:30 – 11:20      Lisaainete kasutamisest

Marit Priinits 

11:20 – 12:00      Praktiline harjutus lisaainete kasutamise kohta

Marit Priinits 

12:00 – 12:30      LÕUNAPAUS

12:30 – 13:00      Lisaained meie toidus

Tõnu Püssa Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi Veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetooli professor, vanemteadur

13:00 – 13:30      Taimekaitsevahendite jäägid ja saasteained meie toidus

Merike Toome Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse (LABRIS) peaspetsialist

13:30 – 14:00      Saasteainete järelevalve tulemustest

Kaisa Orgusaar Põllumajandus- ja Toiduameti peaspetsialist

14:00 – 14:30      Risks of contaminants & additive’s in food (inglise keeles, ilma tõlketa)

Ruben Thomaes Eurofins Netherlands

14:30 – 14:35      Päeva kokkuvõte

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 100 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

 

Lisainfo: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

 

Infopäev 25.02.2023 Metsavenna turismitalus: Piima väikekäitlejatele

25.02.2023 Metsavenna turismitalu (Vastse-Roosa, Rõuge vald, Võrumaa, 66013)

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Talumeiereide Liiduga

Jaotusmaterjalid

Päevakava

10:30 -11:00    Kogunemine
11:00 -16:00    Sinihallitusjuustude  teooria ja praktika – õpime lähemalt tundma 2 erinevat tüüpi sinihallitusjuustu, Michel Lepage juustukoolitaja Prantsusmaalt (sünkroontõlge kohapeal)

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud.

Lisainfo: Helen Orutar, EPKK koolituste projektijuht, tel: +372 5353 4329, e-post: helen@epkk.ee

Infopäev 07.02.2023 Tallinnas: Puhastamine toiduettevõttes

07.02.2023 Tallinnas, Puhastusimport OÜ koolitusklassis, Kadaka tee 3/2.

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Tootmispindade puhastamine ja desinfitseerimine on toiduettevõttes  igapäevase tootmisprotsessi tähtis osa. Infopäeval jagame teavet toiduettevõtete seadmete, ruumide ja pindade puhastamise ning desinfitseerimise kohta, räägime töövahendite valikust ja jagame muid soovitusi puhtuse tagamiseks ning töötajate kaitseks. Mõned ettekanded on inglise keeles ilma tõlketa.

Jaotusmaterjalid

Puhastamine ja desinfitseerimine toidukäitlemisettevõttes | Vilma Tatar

Ergonoomiline töö koristuses rahvusvaheliste uuringute andmetel | Helge Alt

JUHEND Toidutööstuse seadmete, töövahendite ja pindade puhastamise ning desinfitseerimine. Vilma Tatar, 2018

TEABELEHT Ohtlike kemikaalide käitlemine, Eesti Toiduainetööstuse Liit, 2019

Introduction to Hygienic Design | Ally Scott

Skin Challenges & Protection in the Food Industry | Fadi Hamade

Food and PPE – Best practices | Georgi Nikolov

Nutikad lahendused ja vahendid toiduainetööstusele | Tauno Abel 

SOL Baltics kogemuslugu | Rinel Pius

Päevakava

Moderaator:     Sirje Potisepp ja/või Maile Mölder  

9:30 – 10:00       Registreerimine

10:00 – 10:30     Toiduainetööstuse seadmete, töövahendite ja pindade puhastamise ning desinfitseerimise juhend

Vilma Tatar Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli lektor

10:30 – 11:15     Kuidas valida, kasutada ja hooldada töövahendeid toiduainetööstuses (ettekanne veebi kaudu, inglise keeles)

Ally Scott Vikan A/S piirkondlik ekspordijuht

11:15 – 12:00     Ergonoomiline töö koristuses rahvusvaheliste uuringute andmetel

Helge Alt Puhastusekspert OÜ juhatuse esimees

12:00 – 12:30     Lahendused nahaprobleemidele toiduainetööstuses (ettekanne inglise keeles)

Fadi Hamade Sterisol AB kvaliteedijuht
Joacim Theorell
Sterisol AB müügijuht

12:30 – 13:15     LÕUNA

13:15 – 13:45     Isikukaitsevahendid toiduainetööstuses – parimad praktikad (ettekanne inglise keeles)

Georgi Nikolov Ansell Healthcare Europe N.V. piirkonna müügijuht

13:45– 14:30     Nutikad lahendused ja vahendid toiduainetööstusele

Tauno Abel Puhastusimport OÜ toidutööstuste valdkonna müügijuht
Koit Tammist Puhastusimport OÜ sisemasinate valdkonna müügijuht

14:30 – 15:00     SOL Baltics kogemuslugu

Rinel Pius SOL Baltics juhatuse esimees

15:00 – 15:15     Päeva kokkuvõte

15:15 – 16:00     Masinate ja tarvikutega tutvumine  

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

 

Lisainfo: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

 

Infopäev 25.11.2022 veebis: Toiduohutuse nõuded valdkonnas alustajatele

Toiduohutuse tagamise nõuded valdkonnas alustajatele, väikekäitlejale

25.11.2022 veebis, Zoom-keskkonnas

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 

Jaotusmaterjalid

Päevakava

10.00 – 10.45 Põllumajandus- ja Toiduameti tegevused – järelevalve ja nõustamine. Mille vastu kõige enam eksitakse ja kuidas vigu vältida? Hea hügieenitava, kui abimaterjal nõuete täitmisel

Triinu Allika, Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist

10.45 – 11.15 Enesekontrolliplaani koostamine ja järgimine ning hügieeninõuete täitmine väiketootja näitel

Mirjam Pikkmets, Talumeiereide Liidu juht

11.15 – 12.15 Ühistegevuse valdkonnad väikeettevõtluse edendamiseks

Kaie Laaneväli-Vinokurov, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja tarneahela nõunik

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud.

Infopäev 25.11.2022 veebis: Toidupettuste ennetamine

Toidupettuse ennetamine toidukäitlemisettevõttes

25.11.2022 maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Infopäeva eesmärgiks on tutvustada toidupettuse olemust ning selle tuvastamise ja ennetamise võimalusi ettevõtte enesekontrollisüsteemis.

 

Jaotusmaterjalid

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

Toidupettuse vormid.
Toiduseaduse nõuded.
VACCP (Vulnerability Assessment Critical Control Points) süsteemi ja TACCP (Threat Assessment Critical Control Points) süsteemi olemus.
Tooraine ja materjalide riskihindamine.
Võltsimise ennetamise ja toidu kaitsmise võimalused toidukäitlemisettevõttes.

Ajakava:
09.00 – 10.30 õppetöö
10.30 – 10.45 paus
10.35 – 12.15 õppetöö

Õppejõud: Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetooli lektor

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik sellest huvitatud isikud. Infopäev on osalejale tasuta.

Osalemise eest arvestatakse ettevõtetele vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot. Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

Lisainfo: EMÜ Avatud Ülikool, Karin Kiss, 53441844
karin.kiss@emu.ee

Infopäev 23.11.2022 veebis: Toidu märgistamine

Toidu märgistamise ABC algajatele. 

23.11.2022 veebis

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonnaga

Käsitletakse toidu märgistamise nõudeid algtasemel. Infopäev on mõeldud eelkõige neile toidu müügiks valmistajatele, kellel on toidu märgistamise nõuetest vähe teadmisi. Infopäeva jooksul tutvustatakse erinevaid toidualase teabe esitamise nõudeid ja aspekte. Antakse ülevaade ka veebilehel  toiduteave.ee avaldatud abimaterjalidest.

Jaotusmaterjalid

Toidu märgistamise nõuded | Hellika Kallaste     

Toitumis- ja tervisealased väited | Külli Johanson

Toidugruppide märgistamise nõuded | Evelin Kivima

Märgistamise e-käsiraamat ja teabematerjalid veebilehel toiduteave.ee | Kairi Ringo

Praktiline kogemus Saaremaa Lihatööstuselt | Malle Mägi

 

Teabematerjal 4 lk “Toidualase teabe esitamise põhinõuded” Laadi alla

Teabematerjal 4 lk “Toitumisalase teabe esitamine” Laadi alla

Teabematerjal 4 lk “Toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine” Laadi alla

Teabeleht “Millist infot sisaldab toidu märgistus” Laadi alla

Teabeleht “Allergeenide esitamine” Laadi alla

Infopäeva “Turukorralduslikest õigusaktidest tulenevad märgistamise erinõuded” jaotusmaterjalid

Infopäev 05.05.2022 veebis: Toidualase teabe esitamine

Päevakava

*Korraldajal võib vajadusel teha päevakavas muudatusi.

10.00 – 10.45 Toidu märgistamise nõuded

Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Hellika Kallaste

10.45 – 11.15 Toitumis- ja tervisealased väited

toiduohutuse osakonna nõunik Külli Johanson

11.15 – 11.30 Sirutuspaus

11.30 – 12.00 Toidugruppide märgistamise nõuded

toiduohutuse osakonna peaspetsialist Evelin Kivima

12.00-12.30 Märgistamise e-käsiraamat ja teised märgistamise teabematerjalid veebilehel toiduteave.ee

Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas (ühendPIP) toiduvaldkonna projektijuht Kairi Ringo

12.30 – 13.00 Praktiline kogemus Saaremaa Lihatööstuselt

Saaremaa Lihatööstuse peatehnoloog ja toiduohutuse meeskonna juht Malle Mägi

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud.

Osalemise eest arvestatakse ettevõtetele vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

Lisainfo: Helen Orutar Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja koolituste projektijuht.

Telefon: +372 5353 4329, e-post: helen@epkk.ee

Registreerimisega seotud teave: Kairi Ringo kairi.ringo@toiduteave.ee; Tel: 50 63 428