Infopäev 21.12.23 veebis: Toiduvõrgustike seminar

Maaelu Teadmuskeskuse maaeluvõrgustiku teenistus korraldab  toiduvõrgustike aastalõpu ümarlaua. 

Päeva juhib maaeluvõrgustiku juht Reve Lambur

Osalemine on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud.

 

Jaotusmaterjalid

Päevakava

9.50 – 10.00          Kogunemine Zoomi

10.00 – 10.10        Sissejuhatus päeva ja maaeluvõrgustiku toidusuunalised  tegevused – Reve Lambur

10.10 – 10.30        Eesti toidupiirkond 2023 – Mulgimaa: Mulgi süük – uus ja vana ütenkuun  –  projektijuht Leana Liivson

10.30 – 11.00       Arutelu maitsete aasta piirkonna valimise üle

11.00 – 12.00     Lauaring – mis toiduvõrgustikel teoksil ja mis on plaanis (sh toiduohutuse valdkonnas)

12.00 – 13.00       Arutelu toiduvõrgustike koostöövõimaluste üle

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud.

Lisainfo: Reve Lambur, Maaelu Teadmuskeskuse maaeluvõrgustiku teenistuse juhataja, tel 529 8009,   reve.lambur@metk.agri.ee

Infopäev 13.12.2023 veebis: Toidualase teabe esitamine

13.12.2023 veebis, zoom-keskkonnas

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Toiduseaduse ja tarbijakaitse nõuete kohaselt on tähtsaim reegel – toidualane teave peab olema täpne, selge ja tarbijale kergesti arusaadav. Kas see on alati nii? Kohustuslik märgistusteave tähendab, et toidu märgistamisel tuleb ära näidata energia- ja toitainete sisaldus, koostisosad, säilimisaeg ja –tingimused. Vabatahtlikult võib esitada muudki infot, siiski silmas pidades, et info on tõene ega eksita tarbijat. Eestis ei ole ühtegi tarbijate huvide eest seisvat esindusorganisatsiooni, tühimikku toidu valdkonnas püüab täita toidupolitseiks kutsutud Fuudish. Mis ülesanne jääb Fuudishi kõrval riiklikule järelevalvele? Lisaks antakse infopäeval ülevaade millised on lähiaja muudatused suitsupreparaatide kasutamise tingimustes ning mida peab teadma, kui soovitakse viidata probiootikumide  kasutamisele tootes. 

Jaotusmaterjalid

Päevakava

Infopäev toimub kell 10.00 – 12.30

PÄEVAKAVAS

Plekid toidualase teabe märgistamisel, kogemused Fuudishi näitel. 

                  Liis Tuur, Fuudish´i toiduekspert

Toidualase teabe kontrolli tulemused ning muudatused kontrollide planeerimisel. 

                  Tiiu Rand, Põllumajandus-ja Toiduameti toidu osakonna nõunik

Teave suitsutuspreparaatide-esmatoodete võimalikust keelustamisest. 

                  Maia Radin, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna valdkonnajuht

Tervisealase väite “probiootikum” kasutamine toidualases teabes. 

                 Külli Johanson, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

Teadmusiirde pikaajalise programmi toiduvaldkonna sündmused aastal 2024. 

                  Meeli Lindsaar, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja toiduvaldkonna juht

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

 

Lisainfo: Helen Orutar, EPKK projektijuht, e-post: helen@epkk.ee, tel: 5353 4329

 

Infopäev 12.12.23 Järvamaal: Agroturism ja toiduohutus

Maaelu Teadmuskeskuse maaeluvõrgustiku teenistuse ja Eestimaa Talupidajate Liidu koostöös toimub agroturismi seminar, mille olulisteks teemadeks on lühikesed tarneahelad ja toiduohutus.

Teisipäev 12.12.2023

Hindreku talu, Valgma küla, Paide vald, 72606 Järvamaa. Google kaardil.

Seminar toimub Hindreku talu ja peomaja uues seminarihoones (Rabamus)

Osalemine on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud.

 

Jaotusmaterjalid

Päevakava

Esialgne PÄEVAKAVA

Päeva juhib Eestimaa Talupidajate Liidu tegevjuht Kerli Ats

10.00 – 10.30 Kogunemine ja tervituskohv
10.30 – 10.40 Sissejuhatus päeva
Kerli Ats, Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht
10.40 – 11.40

Nõuded toidu pakkumisel oma ettevõttes ja laatadel

Külli Joakit, Põllumajandus- ja Toiduameti esindaja 

11.40 – 12.20 Külalislahkusest toidu pakkumisel
Raili Mengel, MTÜ Eesti Maaturism tegevjuht
12.20 – 12.50 BASCIL (Innovative Solutions for the Rural Food Production Sector to Diversify into Sustainable Culinary Tourism Services) projekti tutvustus
Helen Orutar, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja projektijuht
12.50 – 13.30 Lõuna
13.30 – 13.50 Ülevaade üheksandast üle-eestilisest avatud talude päevast
Reve Lambur, METK maaeluvõrgustik
13.50 – 14.20 Aktiivõppeprogrammidest taludes
Annemari Polikarpus, Viinamärdi talu
14.20 – 15.00 Arutelu: Maapiirkondade tulevikuvisioon maaettevõtjate vaates
Arutelu juhib Kerli Ats
15.00 Orienteeruv seminari lõpp

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud.

Lisainfo: Reve Lambur, Maaelu Teadmuskeskuse maaeluvõrgustiku teenistuse juhataja, tel 529 8009,   reve.lambur@metk.agri.ee

Infopäev 07.11.2023 veebis: Toiduohutuse õigusaktid ja järelevalve

Toiduvaldkonna õigusaktid ja järelevalve – arengud ja uudised   

07.11.2023 veebis, zoom-keskkonnas

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Infopäeval käsitletakse erinevaid regulatsioonide muudatusi ja õigusakte, mis lähiajal toovad uusi nõudeid toidutootjatele ja -tööstustele ning antakse ülevaade toidutootjate ja -tööstuste juurest tehtud riiklikust järelevalvest. Infopäeval astuvad üles Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ning Põllumajandus- ja Toiduameti esindajad.   

Jaotusmaterjalid

Päevakava

10.00-11.20 Põllumajandus- ja Toiduameti ülevaade toidu kvaliteedi järelevalvest:

  • Üldine turukorraldus. Aivar Alt, PTA turukorralduse osakonna juhtivspetsialist
  • Geograafiline tähis ja geograafilise tähisega koostisosa kasutamine toidu koostises. Kadri Pajur, PTA alkoholi ja kaitstud geograafiliste tähiste järelevalve peaspetsialist
  • Puu- ja köögivilja märgistamise erinõuded. Marika Arula, PTA värske puu- ja köögivilja turustamise nõunik

11.20 – 13.30 Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ülevaade õigusaktidest:

  • Toiduseaduse muudatused hädaolukorra seaduse kontekstis. Toomas Unt, ReM kriisijuht
  • Kavandatavad muudatused müügipakendisse pakendamata toidu toidualases teabes. Hellika Kallaste, ReM toiduohutuse osakonna nõunik
  • Plastimääruse muudatus. Külli Suurvarik, ReM toiduohutuse osakonna nõunik
  • Lisaainete määruse muudatus – nitraatide piirnormide muudatus. Külli Suurvarik, ReM toiduohutuse osakonna nõunik
  • Hommikusöögi direktiivide muudatused. Evelin Kivima, ReM toiduohutuse osakonna peaspetsialist
  • Genotoksiliste kantserogeenidega seotud toidu saastumisjuhtumite lahendamine EL-is. Sille Vahter, ReM toiduohutuse osakonna peaspetsialist

 

*Korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 100 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

 

Lisainfo: Helen Orutar, EPKK projektijuht, e-post: helen@epkk.ee, tel: 5353 4329

Registreerumisega seonduv tehniline teave: Kairi Ringo, kairi.ringo@toiduteave.ee, tel: 506 3428

 

Infopäev 24.11.2023 veebis: Toidupettuse ennetamine

Toidupettuse ennetamine toidukäitlemisettevõttes

24.11.2023 maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Infopäeva eesmärgiks on tutvustada toidupettuse olemust ning selle tuvastamise ja ennetamise võimalusi ettevõtte enesekontrollisüsteemis.

 

Jaotusmaterjalid

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

Toidupettuse vormid.
Toiduseaduse nõuded.
VACCP (Vulnerability Assessment Critical Control Points) süsteemi ja TACCP (Threat Assessment Critical Control Points) süsteemi olemus.
Tooraine ja materjalide riskihindamine.
Võltsimise ennetamise ja toidu kaitsmise võimalused toidukäitlemisettevõttes.

Ajakava:
09.00 – 10.30 õppetöö
10.30 – 10.45 paus
10.35 – 12.15 õppetöö

Õppejõud: Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetooli lektor

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

Lisainfo: EMÜ Avatud Ülikool, Karin Kiss, 53441844
karin.kiss@emu.ee

Infopäev 17.10.2023 veebis: Pakendivaldkonna infopäev

17.10.2023 veebis, MS Teams keskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Infopäeval tutvustatakse pakenditele ja pakendite keskkonnamõju vähendamisele suunatud uusi algatusi, mis puudutavad tarbijate informeerimist, pakendiettevõtjatele kohalduvaid muudatusi ja uuenenud aruandlust.

Infopäeva lõpus tehakse lühitutvustus 2023. aasta alguses jõustunud kestlikkusaruandluse direktiivi standarditest (ESRS), mis kohustab ettevõtteid raporteerima majandusaasta aruande osana oma äritegevuse mõju keskkonnale, inimõigustele, sotsiaalsele keskkonnale ning tööeetikale. Osadel ettevõttetel rakendub selle direktiivi kohane aruandluse kohustus juba 2024. aastast.

Jaotusmaterjalid

Päevakava

 Moderaator:     Üllar Huik Toiduliidu arendusnõunik

10:00 – 10:45   Ülevaade keskkonnaalastest pakendeid puudutavatest uutest sätetest

                           Sigrid Soomlais Kliimaministeeriumi ringmajanduse osakonna juhataja

10:45 – 11:15   Toiduga kokkupuutuvate materjalidega seotud muudatused

                          Külli Suurvarik Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

11:15 – 11:45    Avalikel üritustel korduskasutatud pakenditele ülemineku õppetunnid

                           Kaupo Karba Eesti Pandipakendi tegevjuht

11:45 – 12:25     Ülevaade tarbija teadlikkuse uuringu tulemustest ja viimastest arengutest toidu märgistamise valdkonnas

                           Hellika Kallaste Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

12:25 – 13:00     LÕUNAPAUS

13:00 – 13:20   Pilootprojektist oma taara kasutamisest toidu ostmisel

                           Katrin Bats RIMI Eesti vastutustundliku ettevõtluse juht

13:20 – 13:50    Ülevaade roheväidete direktiivist

                            Kristi Loit Kliimaministeeriumi rohereformi osakonna nõunik

13:50 – 14:20     Taaskasutusmärgiste kasutamine pakenditel

                             Margus Vetsa Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse külalislektor

14:20 – 14:50     Kestlikkusaruandluse standardite (ESRS) tutvustus

                             Karina Rao Rahandusministeeriumi projektijuht             

14:50 – 14:55     Päeva kokkuvõte  

 

*Korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

 

Lisainfo: Kairi Ringo, kairi.ringo@toiduteave.ee, tel: 506 3428