Infopäev 15.10.2020 Tartus: Hea hügieenitava juhendid

Hea hügieenitava juhendite tutvustus väikekäitlejatele

15.10.2020, Tartus ERM-i seminariruumis Helmi Kurrik

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Hea hügieenitava eesmärgiks on selgitada õigusaktist tulenevaid nõudeid ja ühtlustada nõuetest arusaamist. EPKK on tänaseks välja töötanud juhendid väikekäitlejatele kolmes valdkonnas: piimatöötlejatele, puu- ja köögiviljade töötlejatele ning pagari– ja kondiitritoodete valmistajatele.  Juhendite järgimine on vabatahtlik ning juhenditel pole otseselt õiguslikku jõudu, kuid need ühtlustavad hea hügieenitava nõuetest arusaamist ja viitavad teemadele, millele töötlemisettevõtet rajades tuleb nii või teisiti mõelda. Lihtsustamaks enesekontrolliplaani dokumentatsiooni loomist on juhendi lõpus elektrooniliselt täidetav vorm, mida on võimalik kohandada vastavalt oma ettevõttele.

 

Jaotusmaterjal

Veterinaar- ja Toiduameti tegevused – järelevalve ja nõustamine. Mille vastu kõige enam eksitakse ja kuidas vigu vältida? Hea hügieenitava, kui abimaterjal nõuete täitmisel. | Kairi Sisask    Lae alla

Hügieeninõuded väikekäitlejatele. Kuidas täita enesekontrolliplaani ja HACCP nõudeid, praktilised näited elust enesest | Katrin Laikoja    Lae alla

http://epkk.ee/heatavajuhend/piimatootleja/

http://epkk.ee/heatavajuhend/pagarikoda/

http://epkk.ee/heatavajuhend/pktootleja/

 

Päevakava

12:00 – 13:15 Veterinaar- ja Toiduameti tegevused – järelevalve ja nõustamine. Mille vastu kõige enam eksitakse ja kuidas vigu vältida? Hea hügieenitava, kui abimaterjal nõuete täitmisel.

Kairi Sisask, VTA mitteloomse ja kombineeritud toidu peaspetsialist

13:15 – 14:00 Hügieeninõuded väikekäitlejatele. Kuidas täita enesekontrolliplaani ja HACCP nõudeid, praktilised näited elust enesest.

Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli lektor

14:00 – 14:20 – Kohvipaus

14:20 – 15:50 – Katrin Laikoja loeng jätkub

Käsitletakse materjale:

http://epkk.ee/heatavajuhend/piimatootleja/

http://epkk.ee/heatavajuhend/pagarikoda/

http://epkk.ee/heatavajuhend/pktootleja/

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Info: info@epkk.ee, tel 600 9349

Infopäev 22.10.20 Jänedal: Toidu märgistamise ABC

Toidu märgistamise ABC algajatele. 

22.10.2020, Jänedal, Põllumajandusuuringute Keskuse (endine Maamajanduse Infokeskus) ruumes. Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa. https://www.maainfo.ee/ 

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit koostöös Maaeluministeeriumi ning Veterinaar- ja Toiduametiga

Käsitleti toidu märgistamise nõudeid algtasemel. Infopäev on mõeldud eelkõige neile toidu müügiks valmistajatele, kellel on toidu märgistamise nõuetest vähe teadmisi. Infopäeva jooksul tutvustatakse erinevaid toidualase teabe esitamise aspekte. Päev lõpeb praktilise osaga, kus osavõtjad saavad analüüsida näidismärgistusi ning esitada küsimusi ja jagada kogemusi.

Jaotusmaterjalid

Toidualase teabe esitamise ja toidu märgistamise nõuded | Külli Johanson     Lae alla

Toitumisalase teabe esitamine | Külli Johanson     Lae alla

Tähelepanekud toidualase teabe esitamisest ja pakendite märgistusest | Tiiu Rand     Lae alla

NutriData toote arvutus- ja sisestusprogramm | Heidi Roos     Lae alla

Toitumis- ja tervisealased väited | Tiiu Rand    Lae alla

Teabematerjal “Toidualase teabe esitamise põhinõuded” Lae alla

Teabematerjal “Toitumisalase teabe esitamine” Lae alla

Teabeleht “Millist infot sisaldab toidu märgistus” Lae alla

Teabeleht “Allergeenide esitamine” Lae alla

Iseseisev töö 1 Lae alla

Iseseisev töö 2 Lae alla

Iseseisev töö 3  Lae alla

Iseseisvad tööd kommentaaridega Lae alla

Päevakava

*Korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi.

9:30-10:00

Osalejate registreerimine, tervituskohv

10:00-10:05

Sissejuhatus

10:05-11:00

Toidualase teabe esitamise ja toidu märgistamise nõuded erinevates õigusaktides.

Kokkuvõtlik ülevaade kehtivatest nõuetest – toidualase teabe määrus (EL) nr 1169/2011, teatud toidugruppide erinõuded, pakendamata toidu nõuded.

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

11:00-11:10

Sirutuspaus

11:10-11:40

Toitumisalase teabe esitamine.

Mis on toitumisalane teave ja kuidas seda esitada? Millele tähelepanu pöörata? Milline toitumisalane teave on kohustuslik ja milline vabatahtlik toitumisalane teave on lubatud?

Külli Johanson

11:40-12:10

Tähelepanekuid toidualase teabe esitamisest ja pakendite märgistusest.

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

12:10-12:20

Küsimused-vastused

12:20-13:20

Lõunapaus

13:20-13:50

Toitumisalase teabe arvutamine NutriData toote arvutus- ja sisestusprogrammiga.

Ülevaade Tervise Arengu Instituudi poolt hallatava NutriData toote arvutus- ja sisestusprogrammi (https://asp.nutridata.ee/et/avaleht) kasutamisest toitumisalase teabe koostamisel.

Änn Jõgi, Tervise Arengu Instituudi  toitumisuuringute osakonna projektijuht (Tartus)

Heidi Roos, Tervise Arengu Instituudi  toitumisuuringute osakonna spetsialist (Jänedal)

13:50-14:20

Toitumis- ja tervisealased väited.

Mis on toitumisalane väide ja mis on tervisealane väide? Millised väited on lubatud?

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

14:20-14:35

Küsimused-vastused. Iseseisva töö tutvustamine.

Osalejad analüüsivad iseseisvalt või grupis lektorite poolt ettevalmistatud näidismärgistusi.

Külli Johanson ja Tiiu Rand.

14:35-15:15

Iseseisev töö

15:15-16:00

Iseseisva töö tulemuste esitlemine lektorite poolt, arutelu.

16:00

Kokkuvõte. Infopäeva lõpetamine.

   

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Info: info@toiduteave.ee, Kairi Ringo tel 50 63 428

Infopäev 20.10.2020 Tartus: Toidu märgistamise ABC

Toidu märgistamise ABC algajatele. 

20.10.2020, Tartus, Eesti Maaülikooli tehnikamajas, Kreutzwaldi 56/1, ruum A-303 (avatud ülikooli ruumid), http://avatudylikool.emu.ee/

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit koostöös Maaeluministeeriumi ning Veterinaar- ja Toiduametiga

Käsitleti toidu märgistamise nõudeid algtasemel. Infopäev on mõeldud eelkõige neile toidu müügiks valmistajatele, kellel on toidu märgistamise nõuetest vähe teadmisi. Infopäeva jooksul tutvustatakse erinevaid toidualase teabe esitamise aspekte. Päev lõpeb praktilise osaga, kus osavõtjad saavad analüüsida näidismärgistusi ning esitada küsimusi ja jagada kogemusi.

 

Jaotusmaterjalid

Toidualase teabe esitamise ja toidu märgistamise nõuded | Külli Johanson     Lae alla

Toitumisalase teabe esitamine | Külli Johanson     Lae alla

Tähelepanekud toidualase teabe esitamisest ja pakendite märgistusest | Tiiu Rand     Lae alla

NutriData toote arvutus- ja sisestusprogramm | Heidi Roos     Lae alla

Toitumis- ja tervisealased väited | Tiiu Rand    Lae alla

Teabematerjal “Toidualase teabe esitamise põhinõuded” Lae alla

Teabematerjal “Toitumisalase teabe esitamine” Lae alla

Teabeleht “Millist infot sisaldab toidu märgistus” Lae alla

Teabeleht “Allergeenide esitamine” Lae alla

Päevakava

*Korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi.

9:30-10:00

Osalejate registreerimine, tervituskohv

10:00-10:05

Sissejuhatus

10:05-11:00

Toidualase teabe esitamise ja toidu märgistamise nõuded erinevates õigusaktides.

Kokkuvõtlik ülevaade kehtivatest nõuetest – toidualase teabe määrus (EL) nr 1169/2011, teatud toidugruppide erinõuded, pakendamata toidu nõuded.

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

11:00-11:10

Sirutuspaus

11:10-11:40

Toitumisalase teabe esitamine.

Mis on toitumisalane teave ja kuidas seda esitada? Millele tähelepanu pöörata? Milline toitumisalane teave on kohustuslik ja milline vabatahtlik toitumisalane teave on lubatud?

Külli Johanson

11:40-12:10

Tähelepanekuid toidualase teabe esitamisest ja pakendite märgistusest.

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

12:10-12:20

Küsimused-vastused

12:20-13:20

Lõuna

13:20-13:50

Toitumisalase teabe arvutamine NutriData toote arvutus- ja sisestusprogrammiga.

Ülevaade Tervise Arengu Instituudi poolt hallatava NutriData toote arvutus- ja sisestusprogrammi (https://asp.nutridata.ee/et/avaleht) kasutamisest toitumisalase teabe koostamisel.

Änn Jõgi, Tervise Arengu Instituudi  toitumisuuringute osakonna projektijuht (Tartus)

Heidi Roos, Tervise Arengu Instituudi  toitumisuuringute osakonna spetsialist (Jänedal)

13:50-14:20

Toitumis- ja tervisealased väited.

Mis on toitumisalane väide ja mis on tervisealane väide? Millised väited on lubatud?

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

14:20-14:35

Küsimused-vastused. Rühmatööde tutvustamine.

Lektorite poolt ettevalmistatud näidismärgistuste analüüsimine. Osavõtjad jagatakse gruppidesse, iga grupp saab analüüsida ühe märgistuse näidise ja esitleda analüüsi tulemusi. Lektorid juhendavad ja vastavad küsimustele. Osavõtjad on oodatud avaldama arvamust ning jagama kogemusi käsitletud teemadel.

Rühmatööd juhendavad ja arutelu viivad läbi Külli Johanson ja Tiiu Rand.

 

14:35-14:50

Energiapaus

14:50-16:00

Rühmatööd (märgistuste analüüsimine)

16:00-16:45

Rühmatöö tulemuste esitlemine, arutelu.

16:45-17:00

Kokkuvõte. Infopäeva lõpetamine.

 

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Info: info@toiduteave.ee, Kairi Ringo tel 50 63 428

Infopäev 09.10.2020 Tartus: Mikrobioloogilised ohud väikekäitlejate tootmisprotsessis, proovide võtmine

09.10.2020 kl 10:00-16:00 Tartus, Tartu Teaduspark Riia mnt 181A

Korraldaja: BioCC OÜ        Läbiviijad: vanemteadur Epp Songisepp ja teadur Liina Kuus.

Infopäev hõlmas loengut ja praktilist osa laboris. Osavõtjad jaotatakse kahte rühma, mõlemad läbivad loengu ja laboripraktikumi, kuid erinevas järjestuses (üks rühm alustab loengu ja teine laboriga)

Jaotusmaterjal

Mikrobioloogilised ohud väikekäitlejate tootmisprotsessis | vanemteadur Epp Songisepp    Lae alla

Päevakava

9:30-10:00 Registreerimine ja hommikukohv

10:00-12:15

I rühm: Mikrobioloogilised ohud tootmisprotsessis: hügieen, biokile, toore, töötaja. Toidukäitlemisettevõttes levivad patogeenid.

Paralleelselt toimub II rühmaga praktiline osa laboris:

Toidukäitlemisettevõttes levivad patogeenid. Juuretised ja juuretiste käsitlemine. Toidu ja hügieeniproovide võtmine ja saatmine analüüsimiseks.

12:15-13:00    Lõuna

13:0015:15

II rühm: Mikrobioloogilised ohud tootmisprotsessis: hügieen, biokile, toore, töötaja. Toidukäitlemisettevõttes levivad patogeenid.

Paralleelselt toimub I rühmaga praktiline osa laboris:

Toidukäitlemisettevõttes levivad patogeenid. Juuretised ja juuretiste käsitlemine. Toidu ja hügieeniproovide võtmine ja saatmine analüüsimiseks.

15:1516:00   I+II rühm: Arutelu, küsimustele vastamine

 Läbiviijad: vanemteadur Epp Songisepp ja teadur Liina Kuus.

Lae alla päevakava

Infopäev toimus MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Info: info@toiduteave.ee  või Liina Kuus, BioCC OÜ tootmis-ja arendusjuht,

tel 53 097 945, liina.kuus@biocc.eu 

Infopäev 08.10.2020 Märja alevikus Tartumaal: Toidu lisaained

08.10.2020, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) Tartu büroo saalis (Aretuse 2, Märja, TARTU MAAKOND)

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Päevakava

9:30                   Tervituskohv
10:00 – 11:15 – „Lisaainete seadusandlus ja järelevalve“ – Annika Leis, Maaeluministeerium, peaspetsialist
11:15 – 11:25 – küsimused/vastused
11:25 – 12:25 – „Lisaainete kasutamise olevik ja tulevik”, Ene Viiard, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse (TFTAK) arendusjuht, PhD
12:25 – 12:35 – küsimused/vastused
12:35 – 13:00 – kohvipaus
13:00 – 14:00 – “Vaatame külmkappi, millised lisaained sealt leiame”, Raivo Vokk, Tallinna Tehnikaülikool, emeriitprofessor “
14:00 – 14:10 – küsimused/vastused

Lae alla päevakava

Jaotusmaterjalid

Lisaainete seadusandlus ja järelevalve – Annika Leis               Lae alla
Lisaainete kasutamise olevik ja tulevik –  Ene Viiard                 Lae alla
Enamlevinud lisaained meie igapäevatoidus – Raivo Vokk       Lae alla

Infopäev toimus MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Info: info@epkk.ee, tel 600 9349

Veebiseminar 4.06.20! PDCA (Plan-Do-Check-Act) mudeli rakendamine toiduohutuse juhtimissüsteemis. Planeerimine.

Toimumise aeg:  04.06.2020 │10:00 – 14:30 │

Toimumise koht: Infopäev toimus veebiseminarina.

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldab infopäevade sarja toidukäitlemisettevõtetele, et tutvustada protsessikeskset lähenemisviisi toiduohutuse juhtimissüsteemi planeerimisel, sisseseadmisel ning toimivuse hindamisel ja parendamisel. Infopäevade eesmärgiks on anda osalejatele praktiline ülevaade PDCA (Plan-Do-Check-Act/Planeeri-Teosta-Kontrolli-Tegutse) mudeli rakendamisest. Käsitlus põhineb ennekõike standarditel FSSC 22000 (Food Safety System Certification) ja BRC Food (British Retail Consortium).

Infopäevad toimuvad veebiseminaridena ja kolmel korral. Esimesel korral (4.06) räägime toiduohutuse juhtimissüsteemi planeerimisest, teisel korral (11.06) sisseseadmisest ja kolmandal korral (17.06) toimivuse hindamisest ja parendamisest.

Osaleda võib ühel või mitmel (sh kõigil kolmel) seminaril. Osaleda võib ka üksikutes huvipakkuvates moodulites. Registreerida tuleb igale seminarile eraldi. Palume registreerida üks osaleja korraga. Registreerunud osalejatele saadetakse juhised seminariga liitumise kohta.

Lektoriks on Erki Kippasto, MSc toiduteadus, Lean 6-sigma Master Black Belt. Enam kui 10-aastase konsultandi karjääri jooksul on Erki abi kasutanud enamik Eestis sertifitseeritud toidutööstusi ning omab hulgaliselt praktilisi kogemusi ja tööriistu toiduohutuse standardi nõuete efektiivseks rakendamiseks.

Sellel seminaril keskendume toiduohutuse juhtimissüsteemi planeerimisele. Seminar on jagatud kolme moodulisse.

Jaotusmaterjalid

 • PDCA mudeli rakendamine toiduohutuse juhtimissüsteemis- planeerimine  | Erki Kippasto     Lae alla

Päevakava

10:00-11:15 I moodul: Sissejuhatus, mõisted ja terminid

 • Toiduohutuse juhtimissüsteemi eesmärk, standardite võrdlus ja rakendamine
 • GFSI poolt tunnustatud toiduohutuse juhtimissüsteemide lühitutvustust ja võrdlus
 • (FSSC 22000, IFS Food, BRC Food)
 • GFSI (Global Food Safety Initiative)
 • (PDCA, HACCP, VACCP, TACCP, HARPC …)

11.15-11:30 virgutuspaus

11:30-12:45 II moodul: Toiduohutuse juhtimissüsteemi planeerimine

 • Sise- ja välistegurite analüüs ja rakendamine
 • Huvipoolte ootused ning selle alusel mõõdikute seadmine
 • Toiduohutuse poliitika ja tegevuspõhimõtete rakendamine
 • Struktuur ja vastutusalad
 • Riskianalüüside metoodikad (HACCP, VACCP, TACCP, HARPC)
 • Mõõdetavate eesmärkide seadmine
 • Tulemusmõõdikute rakendamine

12:45-13:00 energiapaus

13:00-14.15 III moodul: Toiduohutuse ja kvaliteedikontrolli süsteem

 • Toiduohutuse ja kvaliteedi käsiraamat
 • Dokumentatsiooni ja andmestiku haldus
 • Tarnijate ja koostööpartnerite haldus
 • Intsidentide haldamine, toodete turult kõrvaldamine ja tagasikutsumine
 • Kliendikesksus ja suhtlemine

14.15-14:30 Kokkuvõte. Q&A.

Lae alla päevakava

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta.

Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

 

Lisainfo: info@toiduteave.ee