Teabe esitamine toidu kaugmüügi ja pakendamata toidu müügi korral

11.11.2021 Microsoft Teams veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Infopäev on suunatud kõigile toidukäitlejatele, sh toitlustajatele, kes müüvad toitu veebi või  muude sidevahendite kaudu.

Toidu e-kaubandus on viimasel ajal kiiresti kasvanud, toiduaineid müüakse nii sotsiaalmeedias kui ka erinevates kogukonnagruppides. Veebist leiab nii eraelamus toidukäitlejaid kui ka  suurte jaekettide e-poode. Hetkeolukord toidu kohta esitatava teabe osas on aga erinevates e-poodides/e-platvormidel erinev. Lisaks soovime tähelepanu juhtida sellele, et ka pakendamata toidu kohta teabe edastamisel on omad nõuded, mida peab käitleja järgima. Seetõttu peame oluliseks jagada infot toidu kaugmüügiga kaasnevatest nõuetest, sh pakendamata toidukaupade puhul kehtivatest nõuetest.

 

Jaotusmaterjalid

Ülevaade märgistamise käsiraamatust |  Kairi Ringo  Lae alla

Toidualase teabe esitamise nõuded kaugmüügi (e-poe) korral/ pakendamata toidu müümise korral |  Hellika Kallaste  Lae alla

Nõuete järgimine toidu e-kaubanduse puhul | Marii-Heleen Arna  Lae alla

(Pakendamata) puu- ja köögivilja (kaug)müügi puhul toidualase teabe esitamise nõuded ja nende järgimine |  Marika Arula  Lae alla

E-poes toidualase teabe esitamise kogemus | Pille-Riin Pleer  Lae alla

 

Päevakava

Infopäeva päevakava

Moderaator:     Sirje Potisepp Toiduliidu juhataja

9:50 – 10:00      Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:45    Ülevaade märgistamise käsiraamatust

Kairi Ringo käsiraamatu koostaja

10:45 – 11:15    Toidualase teabe esitamise nõuded kaugmüügi (e-poe) korral/ pakendamata toidu müümise korral

Hellika Kallaste, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

11:15 – 11:45   Nõuete järgimine toidu e-kaubanduse puhul

Marii-Heleen Arna, Põllumajandus- ja Toiduameti peaspetsialist (e-kaubandus)

11:45 – 12:00    Sirutuspaus

12:00 – 12:45    (Pakendamata) puu- ja köögivilja (kaug)müügi puhul toidualase teabe esitamise nõuded ja nende järgimine

Marika Arula,  Põllumajandus- ja Toiduameti nõunik (värske puu- ja köögivilja turustamine)

12:45 – 13:15    E-poes toidualase teabe esitamise kogemus

Pille-Riin Pleer, Orkla Eesti AS e-poe projektijuht

13:15 – 13:20    Päeva kokkuvõte

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik sellest huvitatud isikud. Infopäev on osalejale tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Osalemine on vähese tähtsusega abi, abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.