13.10.2023 veebis, MS Teams keskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Infopäeval antakse ülevaade toidualase teabe esitamise põhinõuetest ja teatud erinõuetest, räägitakse järelevalve ja tarbija teadlikkuse uuringu tulemustest, ning lähtuvalt hooajalisusest tutvustatakse ka puu- ja köögivilja turustamise nõudeid ja märgistamise erinõudeid.

Jaotusmaterjalid

Päevakava

Moderaator:        Sirje Potisepp Toiduliidu juhataja

9:45 – 10:00        Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:10      Sissejuhatus

10:10 – 10:50       Toidualase teabe põhinõuded, s.h. e – kaubanduses

                              Hellika Kallaste Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi (ReM) toiduohutuse                                                osakonna nõunik

10:50 – 11:20       Geograafilise tähise nõuded toidu märgistusel

                               Kadri Pajur Põllumajandus – ja Toiduameti (PTA) kalapüügi ja turukorraldusosakonna                                     peaspetsialist

11:20 – 11:50      Puu- ja köögivilja turustamise nõuded ja märgistamise erinõuded

                               Marika Arula PTA kalapüügi- ja turukorralduse osakonna nõunik

11:50 – 12:10     Ülevaade n.n hommikusöögi direktiivi hetkeseisust

                              Evelin  Kivima ReM toiduohutuse osakonna peaspetsialist

12:10 – 12:40      Lõunapaus

12:40 – 13:30    Tähelepanekuid märgistamise üksikasjadest ja ülevaade 2022. a toidualase teabe kontrolli tulemustest

                              Tiiu Rand PTA toiduosakonna nõunik

13:30 – 14:00      Ülevaade tarbija teadlikkuse uuringu tulemustest

                              Kalev Petti ja Rõõt Kampus uuringufirma RAIT Faktum & Ariko projektijuht ja analüütik

14:00 – 14:10      Päeva kokkuvõte

 

*Korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

 

Lisainfo: Kairi Ringo, kairi.ringo@toiduteave.ee, tel: 506 3428