14.05.2021 veebikeskkonnas MS Teams

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldab koostöös Maaeluministeeriumi ning Põllumajandus- ja Toiduametiga infopäeva toitu käitlevatele ettevõtetele, et käsitleda erinevaid toiduohutuse alaseid õigusakte ja nende rakendamist. Räägime viimasel ajal jõustunud, vastuvõtmise või aruteluetapis olevatest õigusaktidest ning suundumustest. Ettekandeid teevad ja küsimustele vastavad konkreetse valdkonna spetsialistid.

Jaotusmaterjalid

Toidu märgistamise valdkonna uued algatused |  Anneli Tuvike Lae alla

Arengud lisaainete valdkonnas |  Annika Leis  Lae alla

Putukate toiduotstarbel turuleviimisest Eestis |  Annika Leis Lae alla

Toidu rikastamise määruse 1925/2006 muudatused |  Evelin Kivima Lae alla

Arengud toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete valdkonnas |  Külli Suurvarik Lae alla

Muudatustest toidu saasteainete valdkonnas |  Maia Radin Lae alla

Veterinaarseadusest toidukäitlejatele |  Maia Radin Lae alla

Toitumis- ja tervisealased väited |  Tiiu Rand Lae alla

Tööstuslike transrasvhapete kasutamise piirangutest |  Külli Johanson Lae alla

Päevakava

PÄEVAKAVA*

Moderaator: Sirje Potisepp, Toiduliidu juhataja

9:50 – 10:00      Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:10    Avamine ja sissejuhatus infopäeva

10:10 – 10:55    Euroopa Liidu strateegia „Talust taldrikule“ – toidu märgistamise valdkonna uued algatused

Anneli Tuvike, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonnajuhataja asetäitja

10:55 – 11:15    Arengud lisaainete valdkonnas

Annika Leis, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

11:15 – 11:35    Putukate toiduotstarbel turuleviimisest Eestis

Annika Leis, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

11:35 – 11:55    Toidu rikastamise määruse (EÜ) 1925/2006 muudatused

Evelin Kivima, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

11:55 – 12:30    Lõunapaus

12:30 – 13:00    Arengud toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete valdkonnas

Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo nõunik

13:00 – 13:15    Muudatustest toidu saasteainete valdkonnas

Maia Radin, Maaeluministeeriumi toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo juhataja

13:15 – 13:35    Veterinaarseadusest toidukäitlejale

Maia Radin, Maaeluministeeriumi toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo juhataja

13:35 – 14:00    Toitumis- ja tervisealased väited

Tiiu Rand, Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

14:00 – 14:15    Tööstuslike transrasvhapete kasutamise piirangutest

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

14:15 – 14:25    Päeva kokkuvõte

 

* Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 70 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Kairi Birk, kairi@toiduliit.ee

Registreerimisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428