17.10.2023 veebis, MS Teams keskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Infopäeval tutvustatakse pakenditele ja pakendite keskkonnamõju vähendamisele suunatud uusi algatusi, mis puudutavad tarbijate informeerimist, pakendiettevõtjatele kohalduvaid muudatusi ja uuenenud aruandlust.

Infopäeva lõpus tehakse lühitutvustus 2023. aasta alguses jõustunud kestlikkusaruandluse direktiivi standarditest (ESRS), mis kohustab ettevõtteid raporteerima majandusaasta aruande osana oma äritegevuse mõju keskkonnale, inimõigustele, sotsiaalsele keskkonnale ning tööeetikale. Osadel ettevõttetel rakendub selle direktiivi kohane aruandluse kohustus juba 2024. aastast.

Jaotusmaterjalid

Päevakava

 Moderaator:     Üllar Huik Toiduliidu arendusnõunik

10:00 – 10:45   Ülevaade keskkonnaalastest pakendeid puudutavatest uutest sätetest

                           Sigrid Soomlais Kliimaministeeriumi ringmajanduse osakonna juhataja

10:45 – 11:15   Toiduga kokkupuutuvate materjalidega seotud muudatused

                          Külli Suurvarik Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

11:15 – 11:45    Avalikel üritustel korduskasutatud pakenditele ülemineku õppetunnid

                           Kaupo Karba Eesti Pandipakendi tegevjuht

11:45 – 12:25     Ülevaade tarbija teadlikkuse uuringu tulemustest ja viimastest arengutest toidu märgistamise valdkonnas

                           Hellika Kallaste Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

12:25 – 13:00     LÕUNAPAUS

13:00 – 13:20   Pilootprojektist oma taara kasutamisest toidu ostmisel

                           Katrin Bats RIMI Eesti vastutustundliku ettevõtluse juht

13:20 – 13:50    Ülevaade roheväidete direktiivist

                            Kristi Loit Kliimaministeeriumi rohereformi osakonna nõunik

13:50 – 14:20     Taaskasutusmärgiste kasutamine pakenditel

                             Margus Vetsa Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse külalislektor

14:20 – 14:50     Kestlikkusaruandluse standardite (ESRS) tutvustus

                             Karina Rao Rahandusministeeriumi projektijuht             

14:50 – 14:55     Päeva kokkuvõte  

 

*Korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

 

Lisainfo: Kairi Ringo, kairi.ringo@toiduteave.ee, tel: 506 3428