Toidu märgistamise ABC algajatele. 

22.10.2020, Jänedal, Põllumajandusuuringute Keskuse (endine Maamajanduse Infokeskus) ruumes. Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa. https://www.maainfo.ee/ 

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit koostöös Maaeluministeeriumi ning Veterinaar- ja Toiduametiga

Käsitleti toidu märgistamise nõudeid algtasemel. Infopäev on mõeldud eelkõige neile toidu müügiks valmistajatele, kellel on toidu märgistamise nõuetest vähe teadmisi. Infopäeva jooksul tutvustatakse erinevaid toidualase teabe esitamise aspekte. Päev lõpeb praktilise osaga, kus osavõtjad saavad analüüsida näidismärgistusi ning esitada küsimusi ja jagada kogemusi.

Jaotusmaterjalid

Toidualase teabe esitamise ja toidu märgistamise nõuded | Külli Johanson     Lae alla

Toitumisalase teabe esitamine | Külli Johanson     Lae alla

Tähelepanekud toidualase teabe esitamisest ja pakendite märgistusest | Tiiu Rand     Lae alla

NutriData toote arvutus- ja sisestusprogramm | Heidi Roos     Lae alla

Toitumis- ja tervisealased väited | Tiiu Rand    Lae alla

Teabematerjal “Toidualase teabe esitamise põhinõuded” Lae alla

Teabematerjal “Toitumisalase teabe esitamine” Lae alla

Teabeleht “Millist infot sisaldab toidu märgistus” Lae alla

Teabeleht “Allergeenide esitamine” Lae alla

Iseseisev töö 1 Lae alla

Iseseisev töö 2 Lae alla

Iseseisev töö 3  Lae alla

Iseseisvad tööd kommentaaridega Lae alla

Päevakava

*Korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi.

9:30-10:00

Osalejate registreerimine, tervituskohv

10:00-10:05

Sissejuhatus

10:05-11:00

Toidualase teabe esitamise ja toidu märgistamise nõuded erinevates õigusaktides.

Kokkuvõtlik ülevaade kehtivatest nõuetest – toidualase teabe määrus (EL) nr 1169/2011, teatud toidugruppide erinõuded, pakendamata toidu nõuded.

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

11:00-11:10

Sirutuspaus

11:10-11:40

Toitumisalase teabe esitamine.

Mis on toitumisalane teave ja kuidas seda esitada? Millele tähelepanu pöörata? Milline toitumisalane teave on kohustuslik ja milline vabatahtlik toitumisalane teave on lubatud?

Külli Johanson

11:40-12:10

Tähelepanekuid toidualase teabe esitamisest ja pakendite märgistusest.

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

12:10-12:20

Küsimused-vastused

12:20-13:20

Lõunapaus

13:20-13:50

Toitumisalase teabe arvutamine NutriData toote arvutus- ja sisestusprogrammiga.

Ülevaade Tervise Arengu Instituudi poolt hallatava NutriData toote arvutus- ja sisestusprogrammi (https://asp.nutridata.ee/et/avaleht) kasutamisest toitumisalase teabe koostamisel.

Änn Jõgi, Tervise Arengu Instituudi  toitumisuuringute osakonna projektijuht (Tartus)

Heidi Roos, Tervise Arengu Instituudi  toitumisuuringute osakonna spetsialist (Jänedal)

13:50-14:20

Toitumis- ja tervisealased väited.

Mis on toitumisalane väide ja mis on tervisealane väide? Millised väited on lubatud?

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

14:20-14:35

Küsimused-vastused. Iseseisva töö tutvustamine.

Osalejad analüüsivad iseseisvalt või grupis lektorite poolt ettevalmistatud näidismärgistusi.

Külli Johanson ja Tiiu Rand.

14:35-15:15

Iseseisev töö

15:15-16:00

Iseseisva töö tulemuste esitlemine lektorite poolt, arutelu.

16:00

Kokkuvõte. Infopäeva lõpetamine.

   

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Info: info@toiduteave.ee, Kairi Ringo tel 50 63 428