Uued teabematerjalid

Uued teabematerjalid

 

 

 

Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise professor  Mati Roasto on koostanud kaks kokkuvõtvat teabelehte Campylobacter spp.toidupatogeenina” ja Staphylococcus aureus toidupatogeenina”.

Käsitletakse haiguse sümptomeid ja nakatumise viise, patogeenide  kasvu mõjutavaid tegureid ning nende hävitamise võimalusi ja tingimusi, riskide vähendamise meetmeid.

Palun tutvuge materjaliga väljaannete lehel.

Toidu- ja hügieeniproovide võtmise juhend

Toidu- ja hügieeniproovide võtmise juhend

Valminud on teabematerjal „Toidu- ja hügieeniproovide võtmine mikrobioloogilisteks analüüsideks ning proovide analüüsimine“.

Juhend on mõeldud toidukäitleja­le ettevõtte enesekontrollisüsteemi väljatöötamise ja proovivõtukava ülesehitamise abivahendina. Juhendis käsitletakse põhjalikult proovide võtmise, laborisse saatmise ning analüüsimise erinevaid aspekte alates proovivõtukava koostamisest kuni laboripoolsete analüüsitulemuste vormistamiseni.

Materjali on koostanud BioCC OÜ teadlased Epp Songisepp ja Liina Sadam. Teabematerjali võite ise välja trükkida  väljaannete lehelt või küsida trükist BioCC OÜst.

Infopäev 16.05.2018 Tartus: Mikrobioloogia, õiged töövõtted analüüside teostamisel.

Mikrobioloogia, õiged töövõtted mikrobioloogiliste analüüside teostamisel. Piim- ja piimatooted, lihatooted.

16.05.2018, Tartus, Tartu Teaduspark Riia mnt 181A

Korraldaja: BioCC OÜ (endine Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus OÜ).

Loengute ja praktilise osa läbiviijad on BioCC OÜ töötajad Epp Songisepp, PhD ja Liina Sadam.

Lae alla jaotusmaterjalid

 1. Epp Songisepp „Mikrobioloogia, õiged töövõtted mikrobioloogiliste analüüside teostamisel. Piim- ja piimatooted“. Lae alla pdf
 2. Epp Songisepp „Mikrobioloogia, õiged töövõtted mikrobioloogiliste analüüside teostamisel. Liha ja lihatooted.” Lae alla pdf

Päevakava

9.30-10.00      Registreerimine, hommikukohv

10.00-12.15    Piim ja piimatooted. Proovivõtukava. Analüütilised standardmeetodid, seadusandlus. Mikrobiloogilised kriteeriumid ja nende kohaldamise etapid. Toiduohutuskriteeriumid / protsessi hügieenikriteeriumid

Paralleelselt toimub praktiline osa laboris (lihatooted): Mikrobioloogiliste analüüside teostamine vastavalt kehtivatele standarditele (proovide võtmine, säilitamine, transportimine, teostamine ja utiliseerimine, olulised patogeenid)

12.15-13.00    Lõuna

13.00-15.15    Lihatooted. Proovivõtukava. Analüütilised standardmeetodid, seadusandlus. Mikrobiloogilised kriteeriumid ja nende kohaldamise etapid. Toiduohutuskriteeriumid / protsessi hügieenikriteeriumid

Paralleelselt toimub praktiline osa laboris (piim ja piimatooted): Mikrobioloogiliste analüüside teostamine vastavalt kehtivatele standarditele (proovide võtmine, säilitamine, transportimine, teostamine ja utiliseerimine, olulised patogeenid, juuretised)

15.15- 16.00   Arutelu, küsimustele vastamine

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit. Infopäevast võivad osa võtta kõik toidukäitlemise valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

Info: info@toiduteave.ee.

Valmis toidu säilimisaegade käsiraamat

Valmis toidu säilimisaegade käsiraamat

Valminud on  kaheosalise käsiraamat toidu säilimisaegade määramisest ning toidu mikrobioloogiast. Käsiraamatu koostasid Eesti Maaülikooli õppejõud Mati Roasto ja Katrin Laikoja.

Juhendi esimene osa annab ülevaate toidu säilimisaja määramise põhimõtetest ning kestvuskatsete läbiviimise erinevatest etappidest. Selgitatakse toidu säilimisaja määramisega seonduvaid mõisteid, seadusandlust ning toidu säilimisaega mõjutavaid seesmisi ja väliseid tegureid.

Sageli on toidukäitlejad küsimuse ees, milliseid mikrobioloogilisi näitajaid analüüsida kestvuskatsete käigus või enesekontrolli raames võetavatest toiduproovidest. Toidu säilimisaja määramise juhendi teises osas ongi esitatud valik tootegruppe ning nende alla kuuluvaid toiduaineid koos seonduvate mikroorganismidega.

Mõlemad käsiraamatud on avaldatud üksnes võrguväljaandena, mis on leitavad siit.

Infopäev 25.05.17 Tartus: Mikrobioloogia, õiged töövõtted mikrobioloogiliste analüüside teostamisel

25.05.2017 Tartus, kell 10.00- 16.00, Tartu Teaduspark Riia mnt 181A

Korraldaja: Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus

Käsitletavad teemad: mikrobioloogilised ohud toiduainetetööstuses sh levinumad patogeenid; juuretised ja juuretiste käsitlemine ettevõtetes (sh hügieen); ISO standardid mikrobioloogilistele analüüsidele; proovide võtmine, säilitamine, transportimine, käsitlemine mikrobioloogiliseks analüüsideks.
Infopäev hõlmab loengut ja praktilist osa laboris.

Läbiviijad: OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus

Epp Songisepp, PhD; Priit Elias, PhD; Liina Sadam

Lae alla infopäeva materjalid
 • Päevakava. Lae alla PDF
 • Epp Songisepp, PhD „Mikrobioloogilised ohud toiduainetetööstuses: Tootmishügieen“ Lae alla PDF
 • Epp Songisepp, PhD „Mikrobioloogilised ohud toiduainetetööstuses: Tooraine“ Lae alla PDF
 • Epp Songisepp, PhD „Mikrobioloogilised ohud toiduainetetööstuses: Levinumad patogeenid“  Lae alla PDF
 • Epp Songisepp, PhD „Mikrobioloogilised ohud toiduainetetööstuses: Biokile“ Lae alla PDF
 • Epp Songisepp, PhD „Juuretised ja juuretiste käsitlemine ettevõttes“ Lae alla PDF
 • Priit Elias, PhD „Termotolerantsed bakterid piimas ja teistes toidutoormetes ning biokirme osa selles“ Lae alla PDF
 • Epp Songisepp, PhD „ISO standardid mikrobioloogilistele analüüsidele. Analüüsitulemuste interpretatsioon.“ Lae alla PDF
 • Epp Songisepp, PhD „Mikrobioloogiliste analüüside teostamine vastavalt kehtivatele standarditele. Proovide võtmine“ Lae alla PDF
Päevakava

9.30-10.00 Registreerimine, hommikukohv

10.00-10.45 Mikrobioloogilised ohud toiduainetetööstuses (hügieen, biokile, tooraine, töötaja jne)

10.45-11.30 Mikrobioloogilised ohud toiduainetetööstuses (sh levinud patogeenid)

11.30-12.15 Juuretised ja juuretiste käsitlemine ettevõttes (sh hügieen)

12.15-13.00 Lõuna

13.00-13.45 ISO standardid mikrobioloogilistele analüüsidele. Kuidas leida sobilikke standardeid ja neid õigesti kasutada. Analüüsitulemuste interpretatsioon.
Praktiline osa laboris

13.45 -15.00 Mikrobioloogiliste analüüside teostamine vastavalt kehtivatele standarditele (proovide võtmine, säilitamine, transportimine, teostamine ja utiliseerimine).

15.00- 15.15 Kohvipaus

15.15- 16.00 Arutelu, küsimustele vastamine

Infopäevad toimuvad MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäev on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Infopäevade sihtrühmaks on toidu tootmise ja töötlemisega ning toidu töötlemisega tegelevad füüsilised isikud ja ettevõtted (v.a kala- ja kalatoodete valdkond). Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta.

Info: +372 5309 7945,  Liina Sadam