Pärm-ja hallitusseeni käsitlev teabematerjal

Pärm-ja hallitusseeni käsitlev teabematerjal

BioCC OÜ juhtivteaduri Priit Eliase sulest on valminud teabematerjal, milles käsitletakse pärm-ja hallitusseente esinemist erinevates toidugruppides.

Pärm- ja hallitusseened toitudes, väljaarvatud toodete valmistamiseks kasutatavad kultuurid, kutsuvad esile sageli
toodete kvaliteedi langust, nende riknemist ja hallitusseente korral ebatervislike mükotoksiinide teket. Toidu käitlejatel
tuleb pöörata tähelepanu ohu analüüsile (HACCP) ja kvaliteedi kontrolli meetodite rakendamisele alates toorainest kuni
valmistoodeteni.

Teabematerjali võite ise välja trükkida väljaannete lehelt või küsida trükist BioCC OÜst.

Allergeeniohjet käsitlev teabematerjal

Allergeeniohjet käsitlev teabematerjal

Valminud on allergeenide ohje teemaline teabematerjal.

Teabematerjal on mõeldud toitu käitlevatele ettevõtetele eesmärgiga anda ülevaade toiduallergiat ja talumatust põhjustavatest ainetest ning aidata määratleda peamised allergeeniohjega seotud tegevused.

 

Allergeene hinnatakse keemilise ohuna või täiesti eraldiseisva ohuliigina lisaks bioloogilistele, füüsikalistele ja keemilistele ohtudele HACCP süsteemis. Meetmed alllergeenide ohjamiseks  tuleb kirjeldada enesekontrolliplaanis.

Teabematerjali on koostanud Katrin Laikoja, Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli lektor, MSc, toiduohutus, piimatoodete tehnoloogia.

Materjali võite ise välja trükkida väljaannete lehelt või küsida trükist Eesti Maaülikooli avatud ülikoolist.

Ohtlike kemikaalide käitlemist käsitlev teabematerjal

Ohtlike kemikaalide käitlemist käsitlev teabematerjal

Valminud on ohtlike kemikaalide käitlemist käsitlev teabematerjal.  Teabematerjal on mõeldud toitu käitlevatele ettevõtetele eesmärgiga tutvustada kemikaalide käitlemise kohustuslikke nõudeid.

Teabematerjali on koostanud Heli Nõmmsalu, MTÜ Balti Keskkonnafoorumi kemikaalide ekspert.

 

Materjalist leiate vastused järgmistele küsimustele:

  • mis on ohtlik kemikaal?
  • millist infot ja kust kemikaalide kohta nende kasutaja leiab ja teadma peab?
  • millised on enim levinud (ohtlikud) kemikaalid, mida toidutöötlemisel kasutatakse?
  • kuidas kemikaale liigitatakse, märgistatakse?
  • miks on oluline kõiki märgistusel toodud elemente kasutamisel silmas pidada?
  • mis on ohutuskaart ja millist infot see sisaldab?
  • mida tuleb silmas pidada kemikaalide hoiustamisel, kasutamisel?
  • kuidas pidada arvestust ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta?
  • kust leida põhjalikumat infot kemikaalide kohta?

Materjali võite ise välja trükkida väljaannete lehelt või küsida trükist Toiduliidust.

Valminud on uued teabematerjalid

Valminud on uued teabematerjalid

Toiduohutuse teadmussiirde pikaajalise programmi raames on trükisena valminud kaks uut teabematerjali. Leiate need väljaannete lehelt.

Lisandunud lühike infoleht, mis käsitleb tsüanuurhappe omadusi, toksilisust ja piima sattumise viise ning annab soovitusi selle vältimiseks. Nimelt on Euroopa Liidu maade piimatööstustel olnud  probleeme tsüanuurhappega, mis on sattunud toorpiima ja sealt edasi vadaku- jt pulbritesse ning võisse piirnormist kõrgemates kontsentratsioonides. Infolehe on koostanud BioCC OÜ teadlased.

Samast leiate ka ülevaatliku juhendi toidutööstuse seadmete, töövahendite ja pindade puhastamisest ning desinfitseerimisest, mille on koostanud Eesti Maaülikooli toiduteaduse ja toidutehnoloogia õppetooli lektor Vilma Tatar. Hügieeni tagamisel on oluline tähele­panu pöörata kogu sanitatsioonile toiduainetööstuses. See tähendab üldist koristamist, töökoha korrashoidu, ruumide-pindade puhastamist ja desinfitseerimist, hügieenitaseme hindamise meetodeid, tulemuste ana­lüüsi ning dokumenteerimist.