Infopäev 21.03.17 Tallinnas: Toiduohutuse õigusaktid

21.03 Tallinnas, Kreutzwald hotelli konverentsisaalis, Endla 23, http://www.kreutzwaldhotel.com/et/content/kreutzwald-hotel-tallinn-1

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Käsitletakse erinevaid uusi toiduohutuse õigusakte. Neid, mis on lähiajal jõustunud või jõustuvad, samuti neid, mis on vastuvõtmise või aruteluetapis. Ettekandeid teevad ja küsimustele vastavad Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna ametnikud.

 

Lae alla infopäeva materjalid
 • Päevakava. Lae alla PDF
 • Maia Radin „Akrüülamiid“. Lae alla PDF
 • Ebe Meitern „Uuendtoit“. Lae alla PDF
 • Martin Minjajev „Ametlik kontroll“. Lae alla PDF
 • Külli Johanson „Toitumisalase teabe esitamine. Toidu päritolu või lähtekoha esitamine“. Lae alla PDF
 • Külli Suurvarik „Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon“. Lae alla PDF
 • Ingrid Vesmes „Hügieeninõuete ja toiduseaduse planeeritavad muudatused“. Lae alla PDF
Päevakava

10.00-10.30 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv

10.30 – 11.30 Akrüülamiid

Akrüülamiid tekib peamiselt kõrge süsivesikute ja madala valgusisaldusega taimsete toitude kuumtöötlemisel (üle 120 °C; madala niiskusesisalduse juures), eelkõige röstimisel, küpsetamisel ja praadimisel. Euroopa Toiduohutusameti hinnangu kohaselt tõstab akrüülamiid vähi haigestumise riski kõikides vanusegruppides. Alates 2005. aastast on tootjad teinud erinevaid vabatahtlikke tegevusi, et vähendada akrüülamiidi sisaldust toidus. 2017. a muudetakse akrüülamiidi vältimise ja vähendamise meetmete rakendamine Euroopa Liidus kohustuslikuks. Meetmeid peavad rakendama ettevõtted, kes tegelevad kartulipõhiste toodete, teraviljapõhiste toodete, kohvi, kohviasendajate või imikutoitude tootmisega aga ka toitlustusettevõtted ning majutusasutused.

Maia Radin, toidujärelevalve büroo juhataja

11.30-12.00 Uuendtoit

Uuendtoit on toit, mida enne 15.05.1997. a ei ole Euroopa Liidus olulisel määral toiduks kasutatud. Uuendtoidu valdkonna reguleerimiseks kohaldub alates 1. jaanuarist 2018. a uus EL määrus nr 2015/2283. See muudab oluliselt kogu valdkonna regulatsiooni, täiendab uuendtoidu mõistet, ajakohastab ja lihtsustab uuendtoidu turule lubamise protseduuri.

Ebe Meitern, toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

12.00 – 12.30 Ametlik kontroll

Eelnõud, mis käsitleb järelevalveasutuse poolt tehtavat ametlikku kontrolli ja muid toiminguid on Euroopa Liidus kaua arutatud. Nüüdseks on eelnõu jõudnud Euroopa Parlamenti. Määrus hõlmab toidu ja sööda ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise ja taimekaitsevahendite, mahepõllumajanduse ning kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste valdkondi. Määrus käsitleb muuhulgas järelevalvekorraldust (s.h laboreid), järelevalvetasusid ning rikkumise korral rakendatavaid meetmeid. Martin Minjajev, toiduohutuse osakonna juhataja

12.30-13.15 Lõuna

13.15-14.15 Toitumisalase teabe esitamine. Toidu päritolu või lähtekoha esitamine.

Alates 13. detsembrist 2016. a on kohustuslik toitumisalase teabe esitamine. Toitumisalane teave on mis tahes info, mis käsitleb toidu energiasisaldust (kalorsust) või toitaineid (valgud, süsivesikud, rasvad, kiudained, vitamiinid, mineraalained). Kuidas tuleb toitumisalast teavet esitada? Millele tähelepanu pöörata? Milline vabatahtlik toitumisalane teave on lubatud?

Toidu päritolu või lähtekoha esitamise kohta kehtivad erinevad üle-euroopalised reeglid. Lisaks on mõned liikmesriigid kehtestanud riigisiseseid nõudeid. Arutluse all on eelnõu vabatahtliku päritolualase teabega seotud eksitamise vältimiseks.

Külli Johanson, toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

14.15-14.45 Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon.

Toiduga kokkupuutuva plastmaterjali või –toote vastavust ELi õigusaktidele saab tagada üksnes juhul, kui tarneahelas toimub asjakohane teabevahetus tarnija ja kliendi vahel. Infopäeval tutvustatakse plastmaterjalide vastavusdeklaratsiooni juhendi põhimõtteid. Vastavusdeklaratsioon on dokument, mille tarnija edastab oma kliendile turustamisetappides, mis eelnevad jaemüügile.

Külli Suurvarik, toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

14.45-15.15 Kohvipaus

15.15-16.15 Hügieeninõuete ja toiduseaduse planeeritavad muudatused

Hügieenimäärused 852/2004 ja 853/2004 annavad võimaluse kehtestada erisused teatud ettevõtetele ehituse, projektlahenduse ja seadmete nõuete osas. Peamiselt on erisused suunatud väikesematele ettevõtetele s.h väiketapamajadele. Kokku on vaja leppida konkreetsed erisused ning määratleda ettevõtted, millistele need kehtivad. Seoses sellega on vaja muuta ka toiduseadust. Samuti on arutluse all eraelamus käideldud loomse toidu turustamise võimalused majandustegevusteate alusel.

Ingrid Vesmes, toiduhügieeni büroo juhataja

Infopäevad toimuvad MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäev on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Infopäevade sihtrühmaks on toidu tootmise ja töötlemisega ning toidu töötlemisega tegelevad füüsilised isikud ja ettevõtted (v.a kala- ja kalatoodete valdkond). Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 70 eurot ühe osaleva inimese kohta.

Info: info@toiduteave.ee, tel 6 484 978

 

Infopäev 22.03.17 Tartus: Toiduohutuse õigusaktid

22.03 Tartus, Kantri hotelli konverentsisaalis, Riia 215, http://www.kantri.ee/

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Käsitletakse erinevaid uusi toiduohutuse õigusakte. Neid, mis on lähiajal jõustunud või jõustuvad, samuti neid, mis on vastuvõtmise või aruteluetapis. Ettekandeid teevad ja küsimustele vastavad Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna ametnikud.

 

Lae alla infopäeva materjalid

 • Päevakava. Lae alla PDF
 • Maia Radin „Akrüülamiid“. Lae alla PDF
 • Ebe Meitern „Uuendtoit“. Lae alla PDF
 • Martin Minjajev „Ametlik kontroll“. Lae alla PDF
 • Külli Johanson „Toitumisalase teabe esitamine. Toidu päritolu või lähtekoha esitamine“. Lae alla PDF
 • Külli Suurvarik „Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon“. Lae alla PDF
 • Ingrid Vesmes „Hügieeninõuete ja toiduseaduse planeeritavad muudatused“. Lae alla PDF

Päevakava

10.00-10.30 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv

10.30 – 11.30 Akrüülamiid

Akrüülamiid tekib peamiselt kõrge süsivesikute ja madala valgusisaldusega taimsete toitude kuumtöötlemisel (üle 120 °C; madala niiskusesisalduse juures), eelkõige röstimisel, küpsetamisel ja praadimisel. Euroopa Toiduohutusameti hinnangu kohaselt tõstab akrüülamiid vähi haigestumise riski kõikides vanusegruppides. Alates 2005. aastast on tootjad teinud erinevaid vabatahtlikke tegevusi, et vähendada akrüülamiidi sisaldust toidus. 2017. a muudetakse akrüülamiidi vältimise ja vähendamise meetmete rakendamine Euroopa Liidus kohustuslikuks. Meetmeid peavad rakendama ettevõtted, kes tegelevad kartulipõhiste toodete, teraviljapõhiste toodete, kohvi, kohviasendajate või imikutoitude tootmisega aga ka toitlustusettevõtted ning majutusasutused.

Maia Radin, toidujärelevalve büroo juhataja

11.30-12.00 Uuendtoit

Uuendtoit on toit, mida enne 15.05.1997. a ei ole Euroopa Liidus olulisel määral toiduks kasutatud. Uuendtoidu valdkonna reguleerimiseks kohaldub alates 1. jaanuarist 2018. a uus EL määrus nr 2015/2283. See muudab oluliselt kogu valdkonna regulatsiooni, täiendab uuendtoidu mõistet, ajakohastab ja lihtsustab uuendtoidu turule lubamise protseduuri.

Ebe Meitern, toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

12.00 – 12.30 Ametlik kontroll

Eelnõud, mis käsitleb järelevalveasutuse poolt tehtavat ametlikku kontrolli ja muid toiminguid on Euroopa Liidus kaua arutatud. Nüüdseks on eelnõu jõudnud Euroopa Parlamenti. Määrus hõlmab toidu ja sööda ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise ja taimekaitsevahendite, mahepõllumajanduse ning kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste valdkondi. Määrus käsitleb muuhulgas järelevalvekorraldust (s.h laboreid), järelevalvetasusid ning rikkumise korral rakendatavaid meetmeid. Martin Minjajev, toiduohutuse osakonna juhataja

12.30-13.15 Lõuna

13.15-14.15 Toitumisalase teabe esitamine. Toidu päritolu või lähtekoha esitamine.

Alates 13. detsembrist 2016. a on kohustuslik toitumisalase teabe esitamine. Toitumisalane teave on mis tahes info, mis käsitleb toidu energiasisaldust (kalorsust) või toitaineid (valgud, süsivesikud, rasvad, kiudained, vitamiinid, mineraalained). Kuidas tuleb toitumisalast teavet esitada? Millele tähelepanu pöörata? Milline vabatahtlik toitumisalane teave on lubatud?

Toidu päritolu või lähtekoha esitamise kohta kehtivad erinevad üle-euroopalised reeglid. Lisaks on mõned liikmesriigid kehtestanud riigisiseseid nõudeid. Arutluse all on eelnõu vabatahtliku päritolualase teabega seotud eksitamise vältimiseks.

Külli Johanson, toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

14.15-14.45 Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon.

Toiduga kokkupuutuva plastmaterjali või –toote vastavust ELi õigusaktidele saab tagada üksnes juhul, kui tarneahelas toimub asjakohane teabevahetus tarnija ja kliendi vahel. Infopäeval tutvustatakse plastmaterjalide vastavusdeklaratsiooni juhendi põhimõtteid. Vastavusdeklaratsioon on dokument, mille tarnija edastab oma kliendile turustamisetappides, mis eelnevad jaemüügile.

Külli Suurvarik, toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

14.45-15.15 Kohvipaus

15.15-16.15 Hügieeninõuete ja toiduseaduse planeeritavad muudatused

Hügieenimäärused 852/2004 ja 853/2004 annavad võimaluse kehtestada erisused teatud ettevõtetele ehituse, projektlahenduse ja seadmete nõuete osas. Peamiselt on erisused suunatud väikesematele ettevõtetele s.h väiketapamajadele. Kokku on vaja leppida konkreetsed erisused ning määratleda ettevõtted, millistele need kehtivad. Seoses sellega on vaja muuta ka toiduseadust. Samuti on arutluse all eraelamus käideldud loomse toidu turustamise võimalused majandustegevusteate alusel.

Ingrid Vesmes, toiduhügieeni büroo juhataja

Infopäevad toimuvad MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäev on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Infopäevade sihtrühmaks on toidu tootmise ja töötlemisega ning toidu töötlemisega tegelevad füüsilised isikud ja ettevõtted (v.a kala- ja kalatoodete valdkond). Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 70 eurot ühe osaleva inimese kohta.

Info: info@toiduteave.ee, tel 6 484 978

 

Infopäev 11.04.17 Tartus: Toidualase teabe esitamine

11.04 Tartus, Eesti Maaülikooli tehnikamajas, Kreutzwaldi 56/1, ruum A-303 (avatud ülikooli ruumid) http://te.emu.ee/

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Käsitletakse erinevaid toidualase teabe esitamise ja märgistamise nõudeid. Infopäev algab kehtivate nõuete meelde tuletamisega. Seejärel keskendutakse toitumisalase teabe ning toitumis- ja tervisealaste väidete esitamise nõuetele. Infopäev lõpeb praktilise osaga, kus osavõtjad saavad analüüsida etteantud näidismärgistusi ning esitada küsimusi ja jagada kogemusi.

 

Lae alla infopäeva materjalid
 • Päevakava. Lae alla PDF
 • Külli Johanson „Toidualase teabe esitamine“. Lae alla PDF
 • Külli Suurvarik „Seaduslikest nimetustest“. Lae alla PDF
 • Külli Johanson „Toitumisalase teabe esitamine“. Lae alla PDF
 • Kristin Salupuu „NutriData toitumise infosüsteem“. Lae alla PDF
 • Siret Dreyersdorff „Tõenduspõhised toitumis- ja tervisealased väited“. Lae alla PDF
 • Tiiu Rand „Tähelepanekuid toidualase teabe esitamisest ja pakendite märgistusest“. Lae alla PDF
Päevakava

10.00-10.30 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv

10.30 – 11.30 Toidualase teabe esitamise nõuded erinevates õigusaktides

Kokkuvõtlik ülevaade kehtivatest nõuetest, toome välja olulisemad. Toidualase teabe esitamise nõuded EL määruses nr 1169/2011 ning selle rakendusaktides (gluteenisisalduse märkimine, teabe esitamine pakendamata toidu puhul, teabe esitamine toitlustusettevõttele üleantava toidu puhul). Toidu päritolu või lähtekoha esitamise reeglid. Teatud toidugruppide märgistamise erinõuded.

Külli Johanson ja Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialistid

11.30-12.00 Toitumisalase teabe esitamine

Alates 13. detsembrist 2016. a on kohustuslik toitumisalase teabe esitamine. Toitumisalane teave on mis tahes info, mis käsitleb toidu energiasisaldust (kalorsust) või toitaineid (valgud, süsivesikud, rasvad, kiudained, vitamiinid, mineraalained). Kuidas tuleb toitumisalast teavet esitada? Millele tähelepanu pöörata? Milline vabatahtlik toitumisalane teave on lubatud?

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

12.00-12.30 NutriData andmebaasi kasutamine toidu toitainelise koostise leidmisel

Ülevaade Tervise Arengu Instituudi poolt hallatava NutriData toitumise infosüsteemi (www.nutridata.ee) kasutamisest toitumisalase teabe leidmisel ja arvutamisel. NutriData toidu koostise andmebaasi (tka.nutridata.ee) ja NutriData andmesisestusplatvormi (asp.nutridata.ee) tutvustused.

Kristin Salupuu ja Ann Jõeleht, Tervise Arengu Instituudi seire ja hindamise osakonna projektijuhid

12.30-13.15 Lõuna

13.15-14.00 Tõenduspõhised toitumis- ja tervisealased väited

Ülevaade õigusaktidest ja abimaterjalidest; väidete määruse 1924/2006 üldpõhimõtted ja väite esitamise põhimõtted; seosed määrusega 1169/2011; ebamäärased tervisega seotud väited (sinu tervise heaks jt), sõnastuse paindlikkus, märkimisväärne kogus. Teabe esitamine laktoosi ja/või gluteeni puudumise kohta.

Siret Dreyersdorff, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

14.00 – 14.30 Tähelepanekuid toidualase teabe esitamisest ja pakendite märgistusest

Toome välja aspektid, mis tekitavad sagedamini küsimusi või mille puhul on märgatud enim eksimusi. Lisaks näide ühe toote märgistuse koostamisest.

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist

14.30-15.00 Kohvipaus

15.00-17.00 Praktiline osa ja küsimused

Lektorite poolt ettevalmistatud teoreetilise märgistusnäite analüüsimine. Osavõtjad jagatakse gruppidesse, iga grupp saab analüüsida ühe märgistuse näidise ja esitleda analüüsi tulemusi. Lektorid juhendavad ja vastavad küsimustele. Osavõtjad on oodatud ka esitama küsimusi, avaldama arvamust ning jagama kogemusi käsitletud teemadel.

Lae alla päevakava

Infopäevad toimuvad MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäev on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Infopäevade sihtrühmaks on toidu tootmise ja töötlemisega ning toidu töötlemisega tegelevad füüsilised isikud ja ettevõtted (v.a kala- ja kalatoodete valdkond). Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta.

Info: info@toiduteave.ee, tel 6 484 978

Parkimisinfo Tartus: parkida saab Maaülikooli spordihoone parklas või tehnikamaja tornühiselamupoolses parklas. NB! Jälgige parkimist korraldavaid märke.

 

Infopäev 02.05.17 Tallinnas: Toidualase teabe esitamine

02.05 Tallinnas, Kreutzwald hotelli Kalevi saalis, Endla 23 http://www.kreutzwaldhotel.com/et/content/kreutzwald-hotel-tallinn-1

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Käsitletakse erinevaid toidualase teabe esitamise ja märgistamise nõudeid. Infopäev algab kehtivate nõuete meelde tuletamisega. Seejärel keskendutakse toitumisalase teabe ning toitumis- ja tervisealaste väidete esitamise nõuetele. Infopäev lõpeb praktilise osaga, kus osavõtjad saavad analüüsida etteantud näidismärgistusi ning esitada küsimusi ja jagada kogemusi.

 

Lae alla infopäeva materjalid
 • Päevakava. Lae alla PDF
 • Külli Johanson „Toidualase teabe esitamine“. Lae alla PDF
 • Külli Suurvarik „Seaduslikest nimetustest“. Lae alla PDF
 • Külli Johanson „Toitumisalase teabe esitamine“. Lae alla PDF
 • Kristin Salupuu „NutriData toitumise infosüsteem“. Lae alla PDF
 • Siret Dreyersdorff „Tõenduspõhised toitumis- ja tervisealased väited“. Lae alla PDF
 • Tiiu Rand „Tähelepanekuid toidualase teabe esitamisest ja pakendite märgistusest“. Lae alla PDF
Päevakava

10.00-10.30 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv

10.30 – 11.30 Toidualase teabe esitamise nõuded erinevates õigusaktides

Kokkuvõtlik ülevaade kehtivatest nõuetest, toome välja olulisemad. Toidualase teabe esitamise nõuded EL määruses nr 1169/2011 ning selle rakendusaktides (gluteenisisalduse märkimine, teabe esitamine pakendamata toidu puhul, teabe esitamine toitlustusettevõttele üleantava toidu puhul). Toidu päritolu või lähtekoha esitamise reeglid. Teatud toidugruppide märgistamise erinõuded.

Külli Johanson ja Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialistid

11.30-12.00 Toitumisalase teabe esitamine

Alates 13. detsembrist 2016. a on kohustuslik toitumisalase teabe esitamine. Toitumisalane teave on mis tahes info, mis käsitleb toidu energiasisaldust (kalorsust) või toitaineid (valgud, süsivesikud, rasvad, kiudained, vitamiinid, mineraalained). Kuidas tuleb toitumisalast teavet esitada? Millele tähelepanu pöörata? Milline vabatahtlik toitumisalane teave on lubatud?

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

12.00-12.30 NutriData andmebaasi kasutamine toidu toitainelise koostise leidmisel

Ülevaade Tervise Arengu Instituudi poolt hallatava NutriData toitumise infosüsteemi (www.nutridata.ee) kasutamisest toitumisalase teabe leidmisel ja arvutamisel. NutriData toidu koostise andmebaasi (tka.nutridata.ee) ja NutriData andmesisestusplatvormi (asp.nutridata.ee) tutvustused.

Kristin Salupuu ja Ann Jõeleht, Tervise Arengu Instituudi seire ja hindamise osakonna projektijuhid

12.30-13.15 Lõuna

13.15-14.00 Tõenduspõhised toitumis- ja tervisealased väited

Ülevaade õigusaktidest ja abimaterjalidest; väidete määruse 1924/2006 üldpõhimõtted ja väite esitamise põhimõtted; seosed määrusega 1169/2011; ebamäärased tervisega seotud väited (sinu tervise heaks jt), sõnastuse paindlikkus, märkimisväärne kogus. Teabe esitamine laktoosi ja/või gluteeni puudumise kohta.

Siret Dreyersdorff, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

14.00 – 14.30 Tähelepanekuid toidualase teabe esitamisest ja pakendite märgistusest

Toome välja aspektid, mis tekitavad sagedamini küsimusi või mille puhul on märgatud enim eksimusi. Lisaks näide ühe toote märgistuse koostamisest.

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist

14.30-15.00 Kohvipaus

15.00-17.00 Praktiline osa ja küsimused

Lektorite poolt ettevalmistatud teoreetilise märgistusnäite analüüsimine. Osavõtjad jagatakse gruppidesse, iga grupp saab analüüsida ühe märgistuse näidise ja esitleda analüüsi tulemusi. Lektorid juhendavad ja vastavad küsimustele. Osavõtjad on oodatud ka esitama küsimusi, avaldama arvamust ning jagama kogemusi käsitletud teemadel.

Lae alla päevakava

Infopäevad toimuvad MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäev on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Infopäevade sihtrühmaks on toidu tootmise ja töötlemisega ning toidu töötlemisega tegelevad füüsilised isikud ja ettevõtted (v.a kala- ja kalatoodete valdkond). Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta.

Info: info@toiduteave.ee, tel 6 484 978

Infopäev 25.05.17 Tartus: Mikrobioloogia, õiged töövõtted mikrobioloogiliste analüüside teostamisel

25.05.2017 Tartus, kell 10.00- 16.00, Tartu Teaduspark Riia mnt 181A

Korraldaja: Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus

Käsitletavad teemad: mikrobioloogilised ohud toiduainetetööstuses sh levinumad patogeenid; juuretised ja juuretiste käsitlemine ettevõtetes (sh hügieen); ISO standardid mikrobioloogilistele analüüsidele; proovide võtmine, säilitamine, transportimine, käsitlemine mikrobioloogiliseks analüüsideks.
Infopäev hõlmab loengut ja praktilist osa laboris.

Läbiviijad: OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus

Epp Songisepp, PhD; Priit Elias, PhD; Liina Sadam

Lae alla infopäeva materjalid
 • Päevakava. Lae alla PDF
 • Epp Songisepp, PhD „Mikrobioloogilised ohud toiduainetetööstuses: Tootmishügieen“ Lae alla PDF
 • Epp Songisepp, PhD „Mikrobioloogilised ohud toiduainetetööstuses: Tooraine“ Lae alla PDF
 • Epp Songisepp, PhD „Mikrobioloogilised ohud toiduainetetööstuses: Levinumad patogeenid“  Lae alla PDF
 • Epp Songisepp, PhD „Mikrobioloogilised ohud toiduainetetööstuses: Biokile“ Lae alla PDF
 • Epp Songisepp, PhD „Juuretised ja juuretiste käsitlemine ettevõttes“ Lae alla PDF
 • Priit Elias, PhD „Termotolerantsed bakterid piimas ja teistes toidutoormetes ning biokirme osa selles“ Lae alla PDF
 • Epp Songisepp, PhD „ISO standardid mikrobioloogilistele analüüsidele. Analüüsitulemuste interpretatsioon.“ Lae alla PDF
 • Epp Songisepp, PhD „Mikrobioloogiliste analüüside teostamine vastavalt kehtivatele standarditele. Proovide võtmine“ Lae alla PDF
Päevakava

9.30-10.00 Registreerimine, hommikukohv

10.00-10.45 Mikrobioloogilised ohud toiduainetetööstuses (hügieen, biokile, tooraine, töötaja jne)

10.45-11.30 Mikrobioloogilised ohud toiduainetetööstuses (sh levinud patogeenid)

11.30-12.15 Juuretised ja juuretiste käsitlemine ettevõttes (sh hügieen)

12.15-13.00 Lõuna

13.00-13.45 ISO standardid mikrobioloogilistele analüüsidele. Kuidas leida sobilikke standardeid ja neid õigesti kasutada. Analüüsitulemuste interpretatsioon.
Praktiline osa laboris

13.45 -15.00 Mikrobioloogiliste analüüside teostamine vastavalt kehtivatele standarditele (proovide võtmine, säilitamine, transportimine, teostamine ja utiliseerimine).

15.00- 15.15 Kohvipaus

15.15- 16.00 Arutelu, küsimustele vastamine

Infopäevad toimuvad MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäev on sihtrühmale tasuta (kui vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud). Infopäevade sihtrühmaks on toidu tootmise ja töötlemisega ning toidu töötlemisega tegelevad füüsilised isikud ja ettevõtted (v.a kala- ja kalatoodete valdkond). Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta.

Info: +372 5309 7945,  Liina Sadam

Infopäev 30.08.17 Tartus: Piima ja piimatoodete ohutust mõjutavad tegurid

30.08.2017 Tartus, kell 10.00-16.00, Tartu Teaduspark Riia mnt 181A

Korraldaja: BioCC OÜ (endine Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus)

Käsitletavad teemad: Toorpiima kvaliteeti ja ohutust mõjutavad tegurid. Keemilised ohud (s.h tsüanuurhape) piimas ja piimatoodetes. Piimatoodete soolamine ja soola mõju toodete kvaliteedile ning ohutusele. Pärmseened ning nende mõju. Füüsikaliste tegurite mõju piima ja piimatoodete kvaliteedile ja ohutusele.

Lae alla infopäeva materjalid
 • Päevakava. Lae alla PDF
 • Merike Henno „Toorpiima kvaliteeti s.h ohutust mõjutavad tegurid“. Lae alla PDF
 • Tõnu Püssa „Võimalikud keemilised terviseohud piimas ja piimatoodetes“. Lae alla PDF
 • Priit Elias „Piimatoodete soolamine ja soola mõju toodete kvaliteedile ning ohutusele“. Lae alla PDF
 • Priit Elias „Pärmseened piimas ja piimatoodetes“. Lae alla PDF
 • Priit Elias „Füüsikaliste tegurite mõju piima ja piimatoodete kvaliteedile ning ohutusele“ . Lae alla PDF
Päevakava

9.30-10.00      Registreerimine, hommikukohv

10.00-11.00    Toorpiima kvaliteeti sh ohutust mõjutavad tegurid. Mikroorganismid piimas, somaatilised rakud ja mastiitne piim, pidurdusainete jäägid, mükotoksiinid, keskkondlikud saasteained. Merike Henno, PhD

11.00-11.15    Kohvipaus

11.15-11.45    Toorpiima kvaliteeti sh ohutust mõjutavad tegurid. Mikroorganismid piimas, somaatilised rakud ja mastiitne piim, pidurdusainete jäägid, mükotoksiinid, keskkondlikud saasteained. Merike Henno, PhD

11.45-12.15     Võimalikud keemilised terviseohud piimas ja piimatoodetes. Tsüanuurhape, jt Tõnu Püssa, PhD,

12.15-13.00    Lõuna

13.00-14.00   Piimatoodete soolamine ja soola mõju toodete kvaliteedile ning ohutusele. Hapupiimatoodete, või ja juustu soolamismeetodid: piima, hapupiimatoodete, või, juustude terasse soolamine, pindsoolamine ja soolvees soolamine, soolvesi, selle mikrofloora ning nende mõju toodete kvaliteedile ja ohutusele, soola absorbtsioon ja difusioon toodetesse ning selle mõju toodete kvaliteedile ja ohutusele, soola mõju toodete mikrofloorale ja ohutusele, vähendatud Na-sisaldusega tooted ning sellega kaasnevad mõjud. Priit Elias, PhD

14.00 -14.15   Kohvipaus

14.15-15.15  Pärmseened ja nende negatiivne ning positiivne toime piimale ja piimatoodetele. Pärmseened ja nende levik keskkonnas, pärmseente omadused, nende suhe toiduga ja võimalikud ohud, pärmseened piimatoodetes, nende kasulik ja kahjulik toime ning ohud. Füüsikaliste tegurite mõju piima ja piimatoodete kvaliteedile ning ohutusele. Füüsikalised tegurid (temperatuur, rõhk, ultraheli jt.), nende olemus, allikad, kasutamine piima ja piimatoodete töötlemisel ning nendega kaasnev mõju toodete kvaliteedile ja ohutusele. Priit Elias, PhD

15.15- 16.00   Arutelu, küsimustele vastamine

Infopäevad toimuvad MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäev on sihtrühmale tasuta. Infopäevade sihtrühmaks on toidu tootmise ja töötlemisega ning toidu töötlemisega tegelevad füüsilised isikud ja ettevõtted (v.a kala- ja kalatoodete valdkond).

Info: Liina Sadam tel. 53097945;  liina.sadam@tptak.ee