Infopäev 20.05.22 veebis: Toidu e-kaubandus

20.05.2022 Microsoft Teams veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

E-kaubandus on jätkuvalt kiiresti kasvanud ning koroonaviiruse levik tõukas seda oluliselt tagant. 2022. aasta alguse seisuga oli Eestis 1167 toidu jaemüügiga tegelevat veebipoodi. Hetkeolukord esitatava teabe osas  erinevates e-poodides/e-platvormidel on paranenud, teadlikkus on tõusnud, kuid endiselt on seadusandluse järgimine ja info edastamine tarbijatele väga erinev ja sageli puudulik. Seetõttu peame oluliseks jagada infot toidu  e-kaubandusega kaasnevatest nõuetest.

Jaotusmaterjalid

Päevakava

 

Infopäeva päevakava*

Moderaator:     Sirje Potisepp Toiduliidu juhataja

9:45 – 10:00      Registreerimine Teamsis

1. osa: Seadusandlus

10:00 – 10:30    Toidu müük ja reklaam e-kaubanduses ning nõuete järgimise järelvalve

                            Brigitte Salmus Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist

10:30 – 11:00    Toidualase teabe esitamise nõuded kaugmüügi (e-poe) korral

                            Hellika Kallaste Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

11:00 – 11:30    Seadusandluse muudatused e–kaubanduses

                            Tõnu Väät E-kaubanduse Liidu tegevjuht           

11:30 – 12:20    E–kaubanduse areng ja väljakutsed (järeltõlkega)

                            Jean-Albert Nyssens Eurocommerce Chief Economist        

12:20 – 12:50    LÕUNA

2.osa: Praktikult praktikule

12:50 – 13:20    Seaduste tõlgendamisest advokaadi pilgu läbi

                            Keijo Lindeberg  vandeadvokaat, tarbijavaidluste komisjoni liige      

13:20 – 13:50    Praktiline kogemus toidutööstuselt

                            Elina Piirmets  Be More Superfoods OÜ turundusjuht

13:50 – 14:20    Praktiline kogemus jaeketilt

                            Helen Lednei Rimi Eesti AS e – poe juht

14:20 – 14:30    Päeva kokkuvõte

Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 400 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.

Infopäev 05.05.2022 veebis: Toidualase teabe esitamine

Turukorralduslikest õigusaktidest tulenevad märgistamise erinõuded

05.05.2022 Microsoft Teams veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Peamised toidualase teabe esitamise nõuded on sätestatud määruses (EL) 1169/2011. Toidukäitleja peab aga arvestama, et on veel õigusakte, millega kehtestatakse muu hulgas nõudeid toidu märgistusele. Sellel infopäeval keskendume turukorralduslikele erinõuetele, mis kehtivad teatud toidugruppide kohta. Pöörame tähelepanu ka asjaolule, et turukorralduslikes nõuetes kehtestatakse sageli toidu seaduslikud nimetused, mida tohib kasutada vaid siis, kui toode vastab kehtestatud nõuetele.

Jaotusmaterjalid

Ülevaade turukorralduse nõuetest ja järelevalvest |  Aivar Alt

Piimapõhiste toodete turukorralduslikud nõuded |  Ave Raie

Kalandustoodete turukorralduslikud nõuded |  Ave Raie

Oliiviõli turustamise nõuded |  Ave Raie

Kanamunade turukorralduslikud nõuded | Günter Võro

Puu- ja köögivilja turustamise nõuded | Marika Arula

Praktiku kogemus – puu- ja köögiviljade turustamise ja märgistamise nõuete järgimine | Ingrid Vesmes

Linnuliha turukorralduslikud nõuded |  Aivar Alt

Kaitstud geograafiliste tähiste kasutamisega seotud erinõuded |  Kadri Pajur

Praktiku kogemus turukorralduslikest nõuetest tulenevate märgistamise erinõuete rakendamisest |  Monika Liias

 

 

 

Päevakava

9:45 – 10:00     Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:10   Sissejuhatus

10:10 – 10:30   Ülevaade turukorralduse nõuete järelevalvest ja tulemustest

Aivar Alt Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) kalapüügi- ja turukorralduse osakonna juhtivspetsialist

10:30 – 11:15   Piima ja piimapõhiste toodete turukorralduslikud nõuded ja märgistamise erinõuded

                          Kala ja kalandustoodete turukorralduslikud nõuded ja märgistamise erinõuded

                           Oliiviõli turustamise nõuded ja märgistuse erinõuded

 Ave Raie PTA kalapüügi- ja turukorralduse osakonna peaspetsialist

11:15 – 11:45  Kanamunade turukorralduslikud nõuded ja märgistamise erinõuded

Günter Võro PTA kalapüügi- ja turukorralduse osakonna peaspetsialist           

11:45 – 12:15  Puu- ja köögivilja turustamise nõuded ja märgistamise erinõuded

Marika Arula PTA kalapüügi- ja turukorralduse osakonna nõunik            

12:15 – 13:00    Lõunapaus

13:00 – 13:20  Praktiku kogemus – puu- ja köögiviljade turustamise ja märgistamise nõuete järgimine

Ingrid Vesmes Coop Eesti Keskühistu koolitaja

13:20 – 13:50 Linnuliha turukorralduslikud nõuded ja märgistamise erinõuded

Aivar Alt PTA kalapüügi- ja turukorralduse osakonna juhtivspetsialist

13:50 – 14:20  Kaitstud geograafiliste tähiste kasutamisega seotud erinõuded

Kadri Pajur PTA kalapüügi- ja turukorralduse osakonna peaspetsialist

14:20 – 14:50 Praktiku kogemus turukorralduslikest nõuetest tulenevate märgistamise erinõuete rakendamisest

Monika Liias Metrosert AS audiitor

14:50 – 15:00    Päeva kokkuvõte

Laadi päevakava alla

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.

Infopäev 19.04.2022 veebis: Kvaliteedikavade ülesehitamine ja rakendamine

19.04.2022 Zoom veebikeskkonnas

Korraldaja: EPKK

Infopäeval tutvustatakse erinevaid kvaliteedikavasid. Kirjeldadakse, kuidas töötatakse välja kvaliteedinõudeid, räägitakse kvaliteedikavade igapäevasest rakendamisest ning kasust nii tootjatele kui tarbijatele.

Jaotusmaterjalid

Päevakava

10.00 – 10.30 Läti toidukvaliteedikava “Green Spoon” – Juris Zinārs, Läti Põllumajandusministeerium/ sünkroontõlkega

10.30 – 11.30 Poola kvaliteetliha programm (Quality Meat Program, QMP) – Jerzy Wierzbicki, Poola Lihaveisekasvatajate Selts / sünkroontõlkega

11.30 – 12.20 Šotimaa sealiha kvaliteedikava (Quality Meat Scotland Pigs Assurance Scheme) – Andy McGowan, Šoti Seakasvatajate Ühistu / sünkroontõlkega

12.20 – 12.50 Austria toidukvaliteedikava, AMA kvaliteedimärk – Benedikt Fritz, AMA / sünkroontõlkega

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on osalejale tasuta.

Lisainfo: Kaie Laaneväli-Vinokurov, EPKK tarneahela nõunik, kaie@epkk.ee; tel 600 9350 / Mob 53730600

Registreerimisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

 

 

Infopäev piima väikekäitlejatele 18.04.2022 veebis

18.04.2022 Zoom veebikeskkonnas

Korraldaja: EPKK

Jaotusmaterjalid

Päevakava

Päevakava

14.00-16.00 Soome juustumaja Herkkujuustola lugu. Kõikehõlmav lühike tarneahel – käsitööjuustude tootmine juustumeister Peter Dörigi käe all. Peter Dörig

16.00-16.30 Investeeringutoetused lõppeval perioodil ja väljavaated tulevikuks. Janeli Tikk, Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna valdkonnajuht

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on osalejale tasuta.

Lisainfo: Mirjam Pikkmets, +372 5656 9491, mirjam.pikkmets@gmail.com

 

Infopäev veebis 08.04.2022: Toiduohutuse õigusaktid ja järelevalve

08.04.2022 Microsoft Teams veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Infopäeval antakse ülevaade viimasel ajal jõustunud, vastuvõtmise või aruteluetapis olevatest õigusaktidest ning suundumustest. Ettekandeid teevad ja küsimustele vastavad konkreetse valdkonna spetsialistid.

Jaotusmaterjalid

Päevakava

 

9:45 – 10:00   Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:35    Strateegia “Talust taldrikule” algatuste hetkeseis ja kestlikkuse õigusraamistik

                            Anneli Tuvike Maaeluministeeriumi  toiduohutuse osakonna juhataja asetäitja

10:35 – 11:05    Märgistuse nõudeid käsitlevate algatuste hetkeseis

                            Katrin Lõhmus Maaeluministeerium toiduohutuse osakonna valdkonnajuht

11:05 – 11:50    Toiduga kokkupuutuvad materjalid – ringlussevõetud plasti määruse eelnõu;                                           plastimääruse (EL) 10/2011 muudatus (määrus (EL) 2020/1245)

                            Külli Suurvarik Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

11:50 – 12:20    Toidu rikastamise ja toidulisandite valdkondade arengud

                            Evelin Kivima Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist

12:20 – 13:00    Lõunapaus

13:00 – 13:20    Arengud seoses etüleenoksiidi juhtumiga

                             Kristi Kallip Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist

13:20 – 13:40    Olmevee kvaliteedinõuete direktiivi (EL) 2020/2184 ülevõtmise hetkeseis

                             Ramon Nahkur Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik

13:40 – 14:00    Kemikaalistrateegia ja REACH-määruse muutmise algatus

                           Aive Telling Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse                              juht

14:00 – 14:20    Piiritusjookide määruse (EL) 2019/787 teatavaid märgistamise sätteid käsitleva                                        Euroopa Komisjoni suunisdokumendi tutvustus

                           Kadri Pajur Põllumajandus- ja Toiduameti kalapüügi- ja turukorralduse osakonna peaspetsialist

14:20 – 14:30    Päeva kokkuvõte

 

Päevakava alla laadimiseks

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik  huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Osalemine on vähese tähtsusega abi, abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 100 eurot. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.

Infopäev 21.-22.03.2022 praktikaga: Joogivee proovivõtjate väljaõpe

21.-22.03.2022 Zoom veebikeskkonnas ja Tallinnas 

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Läbiviija: OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Infopäev on suunatud  toidu valdkonnaga seotud ja joogivee proovivõtjaks atesteerimisest huvitatud isikutele.

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse läbiviidava infopäeva eesmärgiks on osalejad ette valmistada joogiveest proovi võtjate atesteerimiseks. Infopäev koosneb kahest osas, mis toimuvad kahel järjestikkusel päeval – esimesel päeval loengud veebikeskkonnas ja teisel päeval proovivõtu praktiline õppus Tallinnas OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus ruumides, aadressil Marja 4d.

Atesteerimine ei ole infopäeva osa, kuid praktilise õppuse järel saab kohe teostada ka atesteerimise praktilise osa.

Osalejate piirarv on täis. Korraldame samasuguse infopäeva ka 5.-6. oktoobril. Osalemise soovi korral kirjutage kairi.ringo@toiduteave.ee

Covid 19 olukord: Kuna toimub ka kontaktõpe, siis lähtume tegevuse toimumise ajal kehtivatest riiklikest reeglitest. Praegu kehtivate reeglite kohaselt tuleb Keskkonnauuringute keskuse ruumides kanda maski.

Jaotusmaterjalid

Veeproovivõtmise ja proovivõtja vastutusega seotud õigusaktidest tulenevad nõuded. Laadi alla 

Joogivee proovide võtmine. Laadi alla

Põllumajandus- ja Toiduameti info ning juhendi „Toidu käitlemisel kasutatav vesi“ leiate siit

Päevakava

21.03.2022 (veebikoolitus, Zoom keskkonnas)

9:00 – 9:20 Sissejuhatus
9:20 – 10:30

Veeproovivõtmise ja proovivõtja vastutusega seotud õigusaktidest tulenevad nõuded.

Karin Pachel, TalTech

10:30 – 12:00

Joogivee kvaliteedi kontrollinõuded. Joogivee kvaliteedinäitajad ja tavapärased kvaliteediprobleemid. Joogivee proovivõtt ning kohapealsed mõõtmised. Proovide transport, käitlemine ja säilitamine.

Urmas Muinasmaa, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

12:00 – 13:00 Paus
13:00 – 14:30

Joogivee tootmine pinnaveest ja põhjaveest.

Kristiina Soovik, AS Tallinna Vesi

22.03.2022 Marja 4d, Tallinn (Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ)

13:00 – 13:45 Praktiline õppus – joogivee proovivõtt tarbija kraanist.

Allan Allas, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

Laadi alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on osalejale tasuta.

Lisainfo: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428