Infopäev 25.11.2022 veebis: Toiduohutuse nõuded valdkonnas alustajatele

Toiduohutuse tagamise nõuded valdkonnas alustajatele, väikekäitlejale

25.11.2022 veebis, Zoom-keskkonnas

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 

Jaotusmaterjalid

Päevakava

10.00 – 10.45 Põllumajandus- ja Toiduameti tegevused – järelevalve ja nõustamine. Mille vastu kõige enam eksitakse ja kuidas vigu vältida? Hea hügieenitava, kui abimaterjal nõuete täitmisel

Triinu Allika, Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist

10.45 – 11.15 Enesekontrolliplaani koostamine ja järgimine ning hügieeninõuete täitmine väiketootja näitel

Mirjam Pikkmets, Talumeiereide Liidu juht

11.15 – 12.15 Ühistegevuse valdkonnad väikeettevõtluse edendamiseks

Kaie Laaneväli-Vinokurov, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja tarneahela nõunik

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud.

Infopäev 25.11.2022 veebis: Toidupettuste ennetamine

Toidupettuse ennetamine toidukäitlemisettevõttes

25.11.2022 maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Korraldaja: Eesti Maaülikool

Infopäeva eesmärgiks on tutvustada toidupettuse olemust ning selle tuvastamise ja ennetamise võimalusi ettevõtte enesekontrollisüsteemis.

 

Jaotusmaterjalid

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

Toidupettuse vormid.
Toiduseaduse nõuded.
VACCP (Vulnerability Assessment Critical Control Points) süsteemi ja TACCP (Threat Assessment Critical Control Points) süsteemi olemus.
Tooraine ja materjalide riskihindamine.
Võltsimise ennetamise ja toidu kaitsmise võimalused toidukäitlemisettevõttes.

Ajakava:
09.00 – 10.30 õppetöö
10.30 – 10.45 paus
10.35 – 12.15 õppetöö

Õppejõud: Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi veterinaarse biomeditsiini ja toiduhügieeni õppetooli lektor

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik sellest huvitatud isikud. Infopäev on osalejale tasuta.

Osalemise eest arvestatakse ettevõtetele vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot. Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

Lisainfo: EMÜ Avatud Ülikool, Karin Kiss, 53441844
karin.kiss@emu.ee

Infopäev 23.11.2022 veebis: Toidu märgistamine

Toidu märgistamise ABC algajatele. 

23.11.2022 veebis

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonnaga

Käsitletakse toidu märgistamise nõudeid algtasemel. Infopäev on mõeldud eelkõige neile toidu müügiks valmistajatele, kellel on toidu märgistamise nõuetest vähe teadmisi. Infopäeva jooksul tutvustatakse erinevaid toidualase teabe esitamise nõudeid ja aspekte. Antakse ülevaade ka veebilehel  toiduteave.ee avaldatud abimaterjalidest.

Jaotusmaterjalid

Toidu märgistamise nõuded | Hellika Kallaste     

Toitumis- ja tervisealased väited | Külli Johanson

Toidugruppide märgistamise nõuded | Evelin Kivima

Märgistamise e-käsiraamat ja teabematerjalid veebilehel toiduteave.ee | Kairi Ringo

Praktiline kogemus Saaremaa Lihatööstuselt | Malle Mägi

 

Teabematerjal 4 lk “Toidualase teabe esitamise põhinõuded” Laadi alla

Teabematerjal 4 lk “Toitumisalase teabe esitamine” Laadi alla

Teabematerjal 4 lk “Toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine” Laadi alla

Teabeleht “Millist infot sisaldab toidu märgistus” Laadi alla

Teabeleht “Allergeenide esitamine” Laadi alla

Infopäeva “Turukorralduslikest õigusaktidest tulenevad märgistamise erinõuded” jaotusmaterjalid

Infopäev 05.05.2022 veebis: Toidualase teabe esitamine

Päevakava

*Korraldajal võib vajadusel teha päevakavas muudatusi.

10.00 – 10.45 Toidu märgistamise nõuded

Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Hellika Kallaste

10.45 – 11.15 Toitumis- ja tervisealased väited

toiduohutuse osakonna nõunik Külli Johanson

11.15 – 11.30 Sirutuspaus

11.30 – 12.00 Toidugruppide märgistamise nõuded

toiduohutuse osakonna peaspetsialist Evelin Kivima

12.00-12.30 Märgistamise e-käsiraamat ja teised märgistamise teabematerjalid veebilehel toiduteave.ee

Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas (ühendPIP) toiduvaldkonna projektijuht Kairi Ringo

12.30 – 13.00 Praktiline kogemus Saaremaa Lihatööstuselt

Saaremaa Lihatööstuse peatehnoloog ja toiduohutuse meeskonna juht Malle Mägi

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud.

Osalemise eest arvestatakse ettevõtetele vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

Lisainfo: Helen Orutar Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja koolituste projektijuht.

Telefon: +372 5353 4329, e-post: helen@epkk.ee

Registreerimisega seotud teave: Kairi Ringo kairi.ringo@toiduteave.ee; Tel: 50 63 428

Infopäev 02.11.2022 veebis: Toiduohutuse õigusaktid ja järelevalve

02.11.2022 Zoom-veebikeskkonnas 

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK)

Infopäeval käsitletakse erinevaid regulatsioonide muudatusi ja õigusakte, mis lähiajal toovad uusi nõudeid toidutootjatele ja -tööstustele. 

Jaotusmaterjalid

Päevakava

10.00 – 10.25     Metsade raadamise nõuete mõju toidutootjatele

Martti Mandel, nõunik põllumajandusküsimustes, Eesti alaline esindus Euroopa Liidu juures

10.25  – 10.45     Toidu reklaam lastele – Eesti Ringhäälingute Liidu eneseregulatsioon

Hanno Kindel, Eesti Ringhäälingute Liidu juht

10.45 – 11.00     Paus

11.00 – 13.20     Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna ülevaade toidu regulatsioonide muudatustest

  • Töötlemisfaktorite arvestamine töödeldud ja liittoitude puhul pestitsiidide jääkide analüüsimisel – Sille Vahter, peaspetsialist
  •  Muudatused toidu saasteainete valdkonna regulatsioonis – Sille Vahter, peaspetsialist
  • Kavandatavad muudatused müügipakendisse pakendamata toidu toidualases teabes – Hellika Kallaste, nõunik
  • Toiduga kokkupuutuvate materjalide õigusaktide muudatused ja arengud – Külli Suurvarik, nõunik
  • Ülevaade toidu rikastamise ja eritoidu määrustest ning muudatustest – Evelin Kivima, peaspetsialist

13.20 – 13.40     Põllumajandus- ja Toiduameti  ülevaade järelevalvest toiduohutuse tagamisel

Jaana Oona, PTA toiduosakonna juhtivspetsialist

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud.

Osalemise eest arvestatakse ettevõtetele vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 100 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

 

Lisainfo: Meeli Lindsaar, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja Toiduvaldkonna juhatuse liige, Tel 600 9349 / Mob 5087796, meeli@epkk.ee

Registreerimisega seotud teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

 

Infopäev 28.10.2022 veebis: Laboriuuringud

Laboratoorsed uuringud ja kiirtestid toiduohutuse tagamisel

28.10.2022 Microsoft Teams veebikeskkonnas 

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Jaotusmaterjalid

Päevakava

9:45 – 10:00          Registreerimine veebis

10:00 – 10:05        Sissejuhatus.  

Sirje Potisepp, moderaator, Toiduliidu juhataja  

10:05 – 10:50     Erinevad kiirmeetodid toidutööstuse pinnapuhtuse määramiseks

Ülle Hödrejärv Net-Foodlab OY  laborijuhataja

Riikka Maikola Net-Foodlab OY  kvaliteedispetsialist

10:50 – 11:20      Kui palju elusaid baktereid sisaldab Sinu toit?

Susan Pihelgas  AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse (TFTAK) teadur

11:20 – 11:50        Icosagen Eesti ja kvaliteedikontrolliteenused

Ene Talpsep  Icosagen AS mikrobioloogialabori juhataja

11:50- 12:20         LÕUNAPAUS

12:20 – 12:50        Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi tegevusest ja teenustest

Heli Reinet Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi direktor

12:50– 13:20        Ülevaade Eurofins teenustest

Henri Kuusk Eurofins Labtarna Lietuva UAB regioonijuht

13:20 – 13:50        Mee kvaliteedi määramine Eesti Keskkonnauuringute Keskuses

Anna Aunap Eesti Keskkonnauuringute Keskuse keskkonna- ja analüütilise keemia osakonna referent-analüütik

13:50 – 14:00        Kokkuvõte

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud.

Osalemise eest arvestatakse ettevõtetele vähese tähtsusega abi (VTA), abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot.

Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust VTA kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi

 

Lisainfo: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

 

Infopäev 05.-06.10.2022 praktikaga: Joogivee proovivõtjate väljaõpe

05.-06.10.2022 Zoom veebikeskkonnas ja Tallinnas 

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Läbiviija: OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Infopäev on suunatud  toidu valdkonnaga seotud ja joogivee proovivõtjaks atesteerimisest huvitatud isikutele.

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse läbiviidava infopäeva eesmärgiks on osalejad ette valmistada joogiveest proovi võtjate atesteerimiseks. Infopäev koosneb kahest osas, mis toimuvad kahel järjestikkusel päeval – esimesel päeval loengud veebikeskkonnas ja teisel päeval proovivõtu praktiline õppus Tallinnas OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus ruumides, aadressil Marja 4d.

Atesteerimine ei ole infopäeva osa, kuid praktilise õppuse järel saab kohe teostada ka atesteerimise praktilise osa.

Registreerudes võtab osaleja vastutuse osaleda väljaõppes täies mahus, nii veebikeskkonnas toimuvates loengutes kui ka  praktilisel õppusel Tallinnas. Kohtade arv on piiratud.

Jaotusmaterjalid

Veeproovivõtmise ja proovivõtja vastutusega seotud õigusaktidest tulenevad nõuded. Laadi alla 

Joogivee proovide võtmine. Laadi alla

Põllumajandus- ja Toiduameti info ning juhendi „Toidu käitlemisel kasutatav vesi“ leiate siit

LISAINFOKS: Ülevaade hajaasustusega piirkondade kaevude ja joogiveesüsteemide seisukorra ja nendest võetava joogivee kvaliteedi kohta ning juhend hajaasustuspiirkonnas paiknevate majapidamiste kaevude joogivee nõuetekohasuse saavutamiseks ja terviseohutuse tagamiseks (2020)

Keskkonnaministeeriumi veebilehel

Päevakava

5.10.2022 (veebikoolitus, Zoom keskkonnas)

9:00 – 9:20 Sissejuhatus
9:20 – 10:30

Veeproovivõtmise ja proovivõtja vastutusega seotud õigusaktidest tulenevad nõuded.

Karin Pachel, TalTech

10:30 – 12:00

Joogivee kvaliteedi kontrollinõuded. Joogivee kvaliteedinäitajad ja tavapärased kvaliteediprobleemid. Joogivee proovivõtt ning kohapealsed mõõtmised. Proovide transport, käitlemine ja säilitamine.

Urmas Muinasmaa, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

12:00 – 13:00 Paus
13:00 – 14:30

Joogivee tootmine pinnaveest ja põhjaveest.

Kristiina Soovik, AS Tallinna Vesi

6.10.2022 Marja 4d, Tallinn (Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ)

13:00 – 13:45 Praktiline õppus – joogivee proovivõtt tarbija kraanist.

Urmas Muinasmaa, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

Laadi alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on osalejale tasuta.

Lisainfo: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428