11.03.2022 Microsoft Teams veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Infopäev on suunatud toidulisandite tootjatele ja edasimüüjatele ning toidu töötlejatele.

Toidulisand on inimesele toitainete või muude füsioloogilise toimega ainete (nt vitamiinid, mineraaltoitaineid, kofeiin, taimede ekstraktid, rasvhapped jne) kontsentreeritud allikaks ja seda kasutatakse kindlate annuste või kogustena tavatoidu täiendamiseks. Toidulisandi esmakordsel turuleviimisel Eestis tuleb sellest teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit. 

Infopäeval keskendutakse valdkonda puudutavale õigusaktidele ja toidulisandite kohta kehtivatele nõuetele. Kogemusi jagavad ka toidulisandeid tootvate ettevõtete esindajad.

 

Jaotusmaterjalid

Päevakava

PÄEVAKAVA:

Moderaator:  Sirje Potisepp Toiduliidu juhataja

9:45 – 10:00   Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:30 Toidulisandite seadusandlus

Evelin Kivima Maaeluministeeriumi peaspetsialist

10:30 – 11:00    Toodete määratlemine, ravimtaimed

Evelin Saar Ravimiameti järelevalveosakonna spetsialist

11:00 – 11:20    Piiripealsete toodete valdkonna tutvustus

Aljona Honga Terviseameti kemikaaliohutuse osakonna peaspetsialist

11:20 – 11:45    Toidulisandite turuleviimisest teavitamine

Airika Salumets Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist

11:45 – 12:15    LÕUNAPAUS

12:15 – 12:45    Toidulisandite koostisosade nõuetekohasuse hindamine, sh uuendtoit

Airika Salumets Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist

12:45 – 13:25    Toidulisandite märgistamine, sh mahemärgistus

Airika Salumets Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist

Pille Edovald Põllumajandus- ja Toiduameti mahepõllumajanduse ja seemne osakonna peaspetsialist

13:25 – 13:55    Toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine toidulisandite puhul

Tiiu Rand Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

13:55 – 14:20    Praktiline näide toidulisandite tootjalt

Justin Hein BioCC OÜ turundusjuht

14:20 – 14:35    Praktiline näide toidulisandite tootjalt

Ain Süld Korilane Nordic OÜ juhatuse liige

14:35 – 14:40    Päeva kokkuvõte

Päevakava alla laadimiseks

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäev on tasuta ja sellest võivad osa võtta kõik  huvitatud isikud. Osalemine on vähese tähtsusega abi (VTA). Ettevõtte esindajana osalejale on infopäev tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Osalemine on vähese tähtsusega abi, abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.

 

Lisainfo: liina@toiduliit.ee

Registreerimisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428