Hea hügieenitava juhend piimatöötlejale

Hea hügieenitava juhend piimatöötlejale

 

 

 

 

Juhendi eesmärk on selgitada õigusaktist tulenevaid nõudeid ennekõike piimatöötlejate eripärast lähtuvalt. Neid selgitusi on mõistlik arvestada nii uue väikese töötlemisruumi projekteerimise alguses kui ka ümberehitusel.

Juhendi järgimine on vabatahtlik, sest käesoleval juhendil pole otseselt õiguslikku jõudu, kuid see ühtlustab hea hügieenitava nõuetest arusaamist ja viitab teemadele, millele piimatöötlemisettevõtet rajades tuleb nii või teisiti mõelda.

Abiks ja lihtsustamaks enesekontrolliplaani dokumentatsiooni loomist uue piimatöötlemisettevõtte rajamisel on juhendi lõpus elektrooniliselt täidetav vorm, mida on võimalik kohandada vastavalt oma ettevõttele.

 

Juhendi on koostanud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Materjal on avaldatud vaid võrguväljaandena, mille leiate väljaannete lehelt.

Augustis toimuvad koolitused ja infopäev

Augustis toimuvad koolitused ja infopäev

Augusti lõpus toimuvad Tartus mitmed huvitavad toiduhügieeni alased koolitused ning piimatoodete ohutuse ja kvaliteedi infopäev. Need on sihtrühmale tasuta.

28.08 toimub Eesti Maaülikoolis täienduskoolituse teemal „Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus“. Koolitusel saab ülevaate tootmishügieeni põhimõtetest, olulisematest toidupatogeenidest ning toidu saastumise vältimise võimalustest. Õpitakse tootmisruumide ehituslike aspektide seost toidu- ja tootmishügieeniga ning käitlemisettevõtte sanitatsiooni põhimõtteid ja korraldust. Koolituse viib läbi professor Mati Roasto. Registreerimine

29.08 toimub Eesti Maaülikoolis täienduskoolitus teemal „Toiduhügieen ja enesekontroll väikeettevõttes/eraelamus toidu valmistamisel“. Koolitusel tutvustatakse eraelamus toidu valmistamisega seonduvaid õigusaktide nõudeid, toiduhügieeni põhimõtteid ning peamisi toidupatogeene, samuti toidu füüsikalise, keemilise ja mikrobioloogilise saastumise allikaid ja saastumise ennetamise võimalusi. Õpitakse juhendi põhjal koostama enesekontrolliplaani ning tutvutakse puhastamise ja desinfitseerimise eesmärkide ja võimalustega. Koolituse viib läbi toiduhügieeni osakonna lektor Katrin Laikoja. Registreerimine

30.08 korraldab BioCC OÜ (endine Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus) infopäeva teemal „Piima ja piimatoodete ohutust mõjutavad tegurid“. Infopäeval käsitletakse nii toorpiima kvaliteeti ja ohutust mõjutavaid tegureid kui ka piimatoodetes esinevaid keemilisi ohte ning nende kvaliteeti ja ohutust mõjutavaid füüsikalisi tegureid. Eraldi räägitakse hapupiimatoodete, või ja juustu soolamisest ja soola mõjust toodetele. Infopäeva peamiseks sihtrühmaks on piimatootjad, kes oma piimast ka ise tooteid valmistavad või soovivad seda tegema hakata. Osaleda võivad ka üksnes piimatoodete töötlemisega tegelevad füüsilised isikud ja ettevõtted. Registreerimine

Täpsema info eelseivate sündmuste kohta leiate infopäevade ja koolituste rubriigist.

Augustis toimub infopäev piima ja piimatoodete ohutust ja kvaliteeti mõjutavatest teguritest

Augustis toimub infopäev piima ja piimatoodete ohutust ja kvaliteeti mõjutavatest teguritest

piimatooted, juust

OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus korraldab Tartu teaduspargis 30. augustil 2017. a infopäeva teemal „Piima ja piimatoodete ohutust mõjutavad tegurid“.

 

 

Infopäeval käsitletakse nii toorpiima kvaliteeti ja ohutust mõjutavaid tegureid kui ka piimatoodetes esinevaid keemilisi ohte ning nende kvaliteeti ja ohutust mõjutavaid füüsikalisi tegureid. Eraldi räägitakse hapupiimatoodete, või ja juustu soolamisest ja soola mõjust toodetele.

Infopäev on sihtrühmale tasuta. Infopäeva peamiseks sihtrühmaks on piimatootjad, kes oma piimast ka ise tooteid valmistavad või soovivad seda tegema hakata. Osaleda võivad ka üksnes piimatoodete töötlemisega tegelevad füüsilised isikud ja ettevõtted.

Täpsem info on leitav infopäevade rubriigist.