2020 tegevuskava

2020 tegevuskava

Programmi raames  saab ka sellel aastal tasuta osaleda toiduohutuse teemalistel infopäevadel, koolitustel ja konverentsil.  Lisaks anname välja teabe-ja videomaterjale, käsiraamatuid.

Infopäevadel käsitleme teemasid:

 • Keemilised riskid toidus
 • Toiduohutuse õigusaktid
 • Toidualase teabe esitamine
 • Mikrobioloogilised ohud väikekäitlejate tootmisprotsessis, proovide võtmine analüüsimiseks
 • Proovide võtmine mikrobioloogilisteks analüüsideks ja analüüside teostamine
 • Väikekäitlejatele hea hügieenitava juhendite tutvustus
 • Toidu lisaained
 • Toiduohutuse juhtimis/kvaliteedisüsteemid
 • Toiduohutuse juhtimis/kvaliteedisüsteemide auditeerimine

Täienduskoolitusi pakume teemadel:

 • Toiduhügieen ja -ohutus, algaste, 6 akadeemilist tundi
 • Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste, 24 akadeemilist tundi
 • Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis, 6 akadeemilist tundi
 • Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine, 6 akadeemilist tundi
 • Toidu säilitamisnõuete määramine, 6 akadeemilist tundi
 • Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel, 6 akadeemilist tundi
 • Toidupatogeenid, 6 akadeemilist tundi
 • Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus, 6 akadeemilist tundi

Teabe-ja videomaterjalid koostame teemadel:

 • Toidu jälgitavus ja ohtlikust toidust teavitamine
 • Toidu keemilised ohud
 • Toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine
 • Nõuded munade tootmisele, käitlemisele ja turustamisele
 • Taimsete õlidega seotud keemilised riskid (eruukhape, 3-MCPD estrid, glütsidüülestrid jms)
 • Polüaromaatsed süsivesinikud ja nende vähendamise võimalused (vene keeles)
 • Toidus kasutatavad söödavad õied
 • Noroviirused
 • A-hepatiidi viirus
 • Toiduga kokkupuutuvad materjalid – Vastavusdeklaratsioon. Materjalide eesmärgipärane kasutamine
 • Märgistusel kasutatavad toidu nimetused. Mis on mis? – Piimatooted. Mahlatooted. Veed
 • Toiduhügieeni põhireeglid (video)
 • Ulukite käitlemine (video)

Käsiraamatud koostame teemadel:

 • Toidu märgistamise nõuded
 • Säilitamisnõuete määramine ning kestvuskatsete tegemine
 • Hea hügieenitava „Liha töötlemine“
 • Hea hügieenitava „Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus“
 • Käsiraamatu „Abiks väikekäitlejale. Piim ja piima töötlemine“ uuendamine
 • Käsiraamatu „Abiks mahepõllumajandussaaduste väikekäitlejale. Liha töötlemine“ uuendamine

 

Eesti Maaülikooli poolt korraldatavate täienduskoolituste toimumise ajad on juba teada ja leitavad koolituste rubriigist. Infopäevade ja konverentsi toimumise ajad selguvad aasta esimeste kuude jooksul. Valminud teabe-ja videomaterjalid ning käsiraamatud avaldame väljaanded rubriigis.

Juba kolmas toiduohutuse konverents!

Juba kolmas toiduohutuse konverents!

Konverentsi eesmärgiks on anda toidukäitlejatele ja toiduga seotud erinevatele huvipooltele ülevaade toidu pettuse ja võltsimise olemusest ja hetkeolukorrast. Teadvustada tänaseks päevaks aktuaalseks arenenud probleemi esinemist ning arutleda teemadel:

 • Kuhu toidupettuse maailm globaalses ja piirkondlikus võtmes suundub?
 • Millised on tulevikusuundumused ja väljakutsed erinevatele osapooltele, nt poliitikakujundajatele ja -rakendajatele, toidutarneahelas tegutsevatele ettevõtetele, tarbijatele, teadusasutustele, katselaboritele?
 • Millised on võimalused toidu pettuse ja võltsimise ärahoidmiseks ja vähendamiseks?
 • Kommunikatsiooni ja koostöö vajadusest toidu pettuse ja võltsimise ennetamisel ja vähendamisel, erinevate huvipoolte ootused?

 

Konverentsi korraldab Eesti Toiduainetööstuse Liit. Konverentsil osalemine on tasuta. Oodatud on kõik toiduvaldkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud: põllumajandustootjad, toidukäitlejad, valdkonna organisatsioonide esindajad, teadlased, ametnikud jne.

Täpsem info ja registreerumine konverentsi veebilehel  konverents2019.toiduteave.ee

Toiduohutuse konverents 8.06.2018 Tallinnas

08.06.2018 Tallinnas, Riigikogu konverentsikeskuses (Lossi plats 1 a)

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Käsitleti toiduohutuse erinevaid aspekte kolmes sessioonis: Toiduohutuse tulevik – väljakutsed ja poliitikakujundus; Mikroobide antibiootikumiresistentsus –ohud ja võimalused; Reformuleerimine ja toitumine.

Konverentsi moderaator oli Raivo Vokk.

Lae alla jaotusmaterjalid

 1. Toiduohutus ja toitumine Euroopa Liidus –  väljakutsed ja tuleviku võimalused.                                      Sandra Caldeira. Lae alla pdf
 2. Toiduohutus Eestis aastal 2030. Toomas Kevvai. Lae alla pdf
 3. Toiduohutus ja rahvusvaheline kaubandus  (rõhuasetus Hiina suunal). Ave Schank-Lukas. Lae alla pdf
 4. Toiduohutus ja uute turgude avamine – Soome kogemus. Thimjos Ninios. Lae alla pdf
 5.  Mikroobide antibiootikumiresistentsuse olemus ja poliitikameetmete raamistik.                                     Martin Minjajev. Lae alla pdf
 6. Antibiootikumide kasutamine loomakasvatuses (Eesti näite varal). Birgit AasmäeLae alla pdf  
 7. Antibiootikumide kasutamine inimeste tervishoius. Tanel Tenson. Lae alla pdf
 8. Reformuleerimisest piimasektoris. Riitta Brandt. Lae alla pdf
 9. Toitumise ja liikumise roheline raamat. Sille Pihlak. Lae alla pdf

   

Päevakava

9.30 Registreerumine ja tervituskohv

10.00 – 10.10 Konverentsi avamine

I Sessioon Toiduohutuse tulevik – väljakutsed ja poliitikakujundus

10.10 – 10.40 Toiduohutus ja toitumine Euroopa Liidus –  väljakutsed ja tuleviku võimalused.
Sandra Caldeira, PhD, JCR (Joint Research Centre), terviseüksuse asejuhataja

10.40 – 11.10 Toiduohutus Eestis aastal 2030.
Toomas Kevvai, Maaeluministeerium, asekantsler

11.10 –  11.30 Toiduohutus ja rahvusvaheline kaubandus  (rõhuasetus Hiina suunal).
Ave Schank-Lukas, Euroopa Komisjon, Põllumajanduse ja maaelu direktoraat, Aasia ja Australaasia üksus, EL-i suhted Hiinaga põllumajanduse ja maaelu valdkonnas, rahvusvaheliste suhete ametnik

11.30 – 11.50 Toiduohutus ja uute turgude avamine – Soome kogemus.
Thimjos Ninios, DVM, EVIRA, mikrobioloogia osakonna juhataja

11.50 – 12.20 Küsimused/vastused/arutelu

12.20 – 13.20 LÕUNA

II Sessioon Mikroobide antibiootikumiresistentsus – ohud ja võimalused     

13.20 – 13.40 Mikroobide antibiootikumiresistentsuse olemus ja poliitikameetmete raamistik.
Martin Minjajev, Maaeluministeerium, toiduohutuse osakonna juhataja

13.40 – 14.00 Antibiootikumide kasutamine loomakasvatuses (Eesti näite varal).
Birgit Aasmäe, DVM, Eesti Maaülikool, lektor

14.00 – 14.20 Antibiootikumide kasutamine inimeste tervishoius.
Tanel TensonPhD, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, tehnoloogiainstituut, antimikroobsete ainete tehnoloogia professor

14.20 – 14.40 Küsimused/vastused/arutelu

14.40 – 15.10 KOHVIPAUS

III Sessioon Reformuleerimine ja toitumine      

15.10 – 15.40 Reformuleerimisest piimasektoris.
Riitta Brandt, Euroopa Piimandusassotsiatsioon, Nõukogu liige

15.40 – 16.00 Toitumise ja liikumise roheline raamat.
Sille Pihlak, Sotsiaalministeerium, rahvatervise osakond, peaspetsialist

16.00 – 16.20 Küsimused/vastused/arutelu

16.20 – 16.40 Konverentsi kokkuvõte ja lõpetamine

Lae alla päevakava

Konverents toimus MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit. Osalemine tasuta.

 

Lisainfo: info@toiduteave.ee või info@epkk.ee