Plasti vastavusdeklaratsiooni sisu

Sageli on küsitud täpsemat teavet toiduga kokkupuutuvate plastist materjalide ja esemetega koos nõutavate dokumentide kohta. Millised on vastavusdeklaratsiooni koostamise põhimõtted, kuidas toidukäitleja neid dokumente peaks lugema, mis  peab kindlasti olema välja toodud, millistele määrustele viidatud?

21. märtsil 2023  toimunud veebiseminaril rääkis nendest teemadest detailselt Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik.  Järelevaadatavas loengus selgitab ta, mis on vastavusdeklaratsiooni eesmärk, millistesse turustamisetappidesse peab see jõudma ning millised andmed tuleb vastavusdeklaratsioonil esitada.

Loengu salvestus on avaldatud lehel https://toiduteave.ee/salvestused/. 

Loengu slaidid saate alla laadida SIIT

Veebiseminar “Toiduga kokkupuutuvad materjalid: Plasti vastavusdeklaratsioon”

Sageli on küsitud täpsemat teavet plastist materjalide ja esemetega koos nõutavate dokumentide kohta. Millised on vastavusdeklaratsiooni koostamise põhimõtted, kuidas toidukäitleja neid dokumente peaks lugema, mis  peab kindlasti olema välja toodud, millistele määrustele viidatud?

21. märtsil algusega kell 14.00 toimuval veebiseminaril räägib nendest teemadest Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik.  Seminaril selgitab ta, mis on vastavusdeklaratsiooni eesmärk, millistesse turustamisetappidesse peab see jõudma ning millised andmed tuleb vastavusdeklaratsioonil esitada.

Veebiseminar toimub zoom-keskkonnas, osalemiseks ei pea registreeruma. Seminari pikkus on kuni 1 tund.

Seminar salvestatakse ja salvestus avaldatakse lehel https://toiduteave.ee/salvestused/,  kuid otse seminari vaatajate eeliseks on võimalus esitada lektorile küsimusi. Olete oodatud!

Zoom-vebinariga liitumiseks vajutage sellele lingile https://us02web.zoom.us/j/89100473190

Vaata loengute salvestusi

Eelmise, 2022. aasta sügis-talvel toimusid lühikesed veebiseminarid erinevatel toidu ja toiduohutuse teemadel. Seminarid on salvestatud ja kõik need leiate lehelt https://toiduteave.ee/salvestused/

12. oktoobril toimunud vestlus-veebiseminaril räägiti professor Mihkel Zilmeriga toidu ja toitainete julgeolekust ning arutleti, kas riiklikud toitumissoovitused on tänases situatsioonis ajakohased ja vajalikud ning kellele eelkõige peaks soovitused olema suunatud.

25. oktoobril toimunud veebiseminaril rääkis toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud ringlussevõetud plasti määrusega seonduvast Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Külli Suurvarik. Seminaril tutvustati 10.10.22 jõustunud määruses kasutatavaid termineid, ringlussevõetud plasti turulelaskmise tingimusi, vastavusdeklaratsioone, ELi registris esitatavaid andmeid ja ka nõuetele ülemineku sätteid.

7. novembril toimunud veebiseminaril rääkisid Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi riskihindamise osakonna juhataja Mari Reinik ning Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Piret Priisalu. Käsitleti toiduohutuse riskide hindamise põhimõtteid ja protsessi, tutvustati riskihindamise alaseid tegevusi Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis ning anti infot, millised e-teenused on kasutusele võetud EFSA-ga suhtlemiseks ja riskihindamisprotsessi jälgimiseks.

24. novembril toimus Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise professor Mati Roasto veebiseminar teemal „Kampülobakterid toidupatogeenina“. Kampülobakter (Campylobacter spp.) on kõige sagedasem toidutekkeliste bakteriaalsete gastroenteriitide põhjustaja Eestis ja Euroopa Liidus. Loeng keskendus kampülobakterite olulisusele, allikatele, ülekandeteedele ning toiduohutuse riskide vähendamise võimalustele.

8. detsembril toimunud veebiseminaril rääkis hoonete biokahjustuste ekspert Kalle Pilt sellest, kus ja milliseid hallitusseeni meie ümber on, millal hallitusseened meile ohtlikuks saavad, kuidas mõõta hallitusseente hulkasid ja määratleda liike ning kuidas tervisele ohtlikku olukorda ennetada või vältida.

13. detsembril rääkis Hellika Kallaste Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonnast sellest, kuidas teenusedisaini arenguprogrammi raames otsis selge märgistuse meeskond lahendusi toidupakendite loetavuse parandamiseks. Tutvustati, millega meeskond programmi vältel tegeles, mida uut ja silmiavavat teada saadi, milliste võimalike lahendusteni jõuti ning millised on edasised plaanid.

Avaldatud on ka 2 uut videoloengut.

Mari Reinik, Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi riskihindamise osakonna juhataja, käsitleb loengus akrüülamiidi omadusi, leidumist, toksilist toimet ja sisaldust teatud toitudes. Samuti selgitab ta akrüülamiidi tekke ja sisalduse vähendamise võimalusi kartuli-, leiva-, teravilja- ja väikelastetoodetes ning kohvis.

Märgistamise e-käsiraamatut käsitlevas videoloengus tutvustab käsiraamatu tekstide koostaja Kairi Ringo käsiraamatu ülesehitust ja sisu ning rakenduse „Koosta märgistus“ kasutusvõimalusi.

Lühikeste veebiseminaride formaadiga jätkame ka 2023. aastal. Seminaride toimumisest anname teada oma veebilehel, veebilehel pikk.ee  ning saadame info ka teavituste saamiseks registreerunud inimestele. Seminaridel osalemiseks ei ole vaja registreeruda, seminaride toimumise veebikeskkonna lingid avaldatakse eelteadete juures.

Koolituskava 2023

Eesti Maaülikool on avaldanud täienduskoolituste ajakava kogu 2023. aastaks. Planeeritud on järgnevad koolitused, mis toimuvad maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas. Koolitused on sihtrühma kuulujale tasuta. Koolituse sihtrühm on ettevõtete esindajad või füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE), kes tegelevad toidu käitlemisega või sellega seotud valdkondades. Koolitusel osalemine on enamasti ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi.  Enamusele koolitustest on registreerumine juba avatud!

1. Toiduhügieen ja -ohutus, algaste (10. veebruar 2023) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7722&id_ay_toimumine=20069&systeemi_seaded=3,1,12,1,

2. Listeria monocytogenes`e kontroll ja ohje toidukäitlemisel (3. märts 2023) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=14245&id_ay_toimumine=20147&systeemi_seaded=3,1,12,1,

3. Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste (8.-10. märts 2023) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7965&id_ay_toimumine=20071&systeemi_seaded=3,1,12,1,

4. Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel (17. märts 2023) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8662&id_ay_toimumine=20072&systeemi_seaded=3,1,12,1,

5. Toidu kestvuskatsed ning tõese säilimisaja määramine (31. märts 2023) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=14246&id_ay_toimumine=20148&systeemi_seaded=3,1,12,1,

6. Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine (14. aprill 2023) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=9682&id_ay_toimumine=20074&systeemi_seaded=3,1,12,1,

7. Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel (21. aprill 2023) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12962&id_ay_toimumine=20075&systeemi_seaded=3,1,12,1,

8. Proovide võtmine tootmiskeskkonnast üldhügieeni ja patogeenide seireks (5. mai 2023) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=11982&id_ay_toimumine=20077&systeemi_seaded=3,1,12,1,

9. Keemilised ohud toidus (9. mai 2023) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=11802&id_ay_toimumine=20266&systeemi_seaded=3,1,12,1,

10. Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis (12. mai 2023) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7963&id_ay_toimumine=20225&systeemi_seaded=3,1,12,1,

11. Salmonella spp ja kampülobakterid toidupatogeenina (19. mai 2023) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=14247&id_ay_toimumine=20151&systeemi_seaded=3,1,12,1,

12. Patogeenide algallikate väljaselgitamine toidukäitlemise ettevõttes (26. mai 2023) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=14322&id_ay_toimumine=20248&systeemi_seaded=3,1,12,1,

13. Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus (15. juuni 2023) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=14344&id_ay_toimumine=20267&systeemi_seaded=3,1,12,1,

14. Muna ja munatoodete ohutus ja kvaliteet (25. august 2023) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=14345&id_ay_toimumine=20268&systeemi_seaded=3,1,12,1,

15. Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste (28.-30. august 2023) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7965&id_ay_toimumine=20155&systeemi_seaded=3,1,12,1,

16. Taimedest pärit toidu- ja söödamürgid (3. oktoober 2023) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=14343&id_ay_toimumine=20265&systeemi_seaded=3,1,12,1,

17. Toiduhügieen ja -ohutus, algaste (6. oktoober 2023) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7722&id_ay_toimumine=20154&systeemi_seaded=3,1,12,1,

18. Toidu kestvuskatsed ning tõese säilimisaja määramine (20. oktoober 2023) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=14246&id_ay_toimumine=20150&systeemi_seaded=3,1,12,1,

19. Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine (9. november 2023) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=9682&id_ay_toimumine=20156&systeemi_seaded=3,1,12,1,

20. Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel (17. november 2023) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12962&id_ay_toimumine=20157&systeemi_seaded=3,1,12,1,

21. Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel (1. detsember 2023) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8662&id_ay_toimumine=20158&systeemi_seaded=3,1,12,1,

22. Liha ja lihatoodete hügieen ja ohutus (5. detsember 2023) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=14248&id_ay_toimumine=20152&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Lisaks korraldab EMÜ ka 2 infopäeva. Infopäevadest võivad osa võtta kõik huvitatud isikud.

Infopäev: Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine (29. september 2023) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12764&id_ay_toimumine=20159&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Infopäev: Toidupettuse ennetamine (24. november 2023) Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12724&id_ay_toimumine=20160&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Uued teabematerjalid

Eelmise aasta lõpus ilmusid elektrooniliste väljaannetena kaks põhjalikku teabematerjali.

Eesti Maaülikooli professor Mati Roasto ja  Mihkel Mäesaare sulest ilmus materjal “Patogeeni(de) algallikate väljaselgitamine toidukäitlemise ettevõttes”, milles selgitatakse riskihindamise põhimõtteid, riskipõhist proovide võtmist ning patogeenidega saastumise algpõhjuste analüüsi läbiviimist. Riskihindamise põhimõtete rakendamise näitena on toodud riskipõhise puhastusprogrammi koostamine ning  riskipõhist (tootmis)keskkonna proovide võtmist kirjeldatakse L. monocytogenes´e näitel. Materjalis tutvustatakse enim kasutatavaid algpõhjuste analüüsi meetodeid ja avatakse teemat ka juhtumuuringu näite kaudu.

Materjali leiate siit

Samuti ilmus Eesti Maaülikooli väljaandena  Riina Soidla ja Dea Antoni koostatud materjal “Puuvilja-, köögivilja-, marja- ning seenekonservide ohutu tootmine”. Materjal on täienduseks varem ilmunud materjalile “Konservide ohutu tootmine”  ning selles keskendutakse taimsest toorainest konservide valmistamisele. Teave on mõeldud eelkõige väiketootjatele, kes tegelevad taimse tooraine konservimise ja turustamisega. Lühidalt tutvustatakse taimsete konservide liike ja tootmisprotsesse, pöörates tähelepanu toodete riknemise võimalikele põhjustele ja nende vältimisele. Materjali lisades esitatakse näitena ploomikompoti ja marineeritud seente tehnoloogiliste etappide kirjeldused koos ohtude analüüsi, kriitiliste punktide määramise ja ennetavate tegevuste kirjeldusega. Konservide ohutut tootmist käsitlevad materjalide leiate siit:

“Puuvilja-, köögivilja-, marja- ning seenekonservide ohutu tootmine” 2022

“Konservide ohutu tootmine” 2021

 

 

Tegevuskava 2023

Valminud on 2023. aasta tegevuskava, millega planeeritakse selle aasta infopäevade, koolituste, konverentside ja teabematerjalide teemad.

Kokku planeerime 20 infopäeva, 27 koolitust, 3 konverentsi, erinevaid lühikesi veebiseminare  ja mitmeid teabematerjale. Tegevuste toimumise ajakava avaldame jooksvalt vastavalt toimumisaegade selgumisele. Hõlmatud on lai valik erinevaid toidu ja toiduohutuse teemasid.

Tegevusi viivad ellu Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Maaülikool ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Tegevuskava saab tutvuda siin https://toiduteave.ee/tegevuskava/