Koolitused 2022. a teisel poolaastal

Eesti Maaülikool on avaldanud täienduskoolituste ajakava käesoleva aasta teiseks poolaastaks. Planeeritud on järgnevad koolitused, mis toimuvad maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas. Koolitused on sihtrühma kuulujale tasuta.

Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste. 29.-31. august 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7965&id_ay_toimumine=18990&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis. 16. september 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7963&id_ay_toimumine=18987&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Toiduhügieen ja -ohutus, algaste . 7. oktoober 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7722&id_ay_toimumine=18985&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Listeria monocytogenes ja Salmonella spp. toidupatogeenina. 14. oktoober 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=13442&id_ay_toimumine=19027&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine. 4. november 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=9682&id_ay_toimumine=18988&systeemi_seaded=3,1,12,1,

“Kõlblik kuni” või “Parim enne”. 18. november 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=13443&id_ay_toimumine=19028&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel. 2. detsember 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8662&id_ay_toimumine=18989&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel. 9. detsember 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12962&id_ay_toimumine=19005&systeemi_seaded=3,1,12,1,

 

Lisaks on teada ka kahe EMÜ korraldatava infopäeva toimumise ajad:

Infopäev: Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine toidukäitlemisettevõttes. 30. september 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12764&id_ay_toimumine=19025&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Infopäev: Toidupettuse ennetamine toidukäitlemisettevõttes. 25. november 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12724&id_ay_toimumine=19026&systeemi_seaded=3,1,12,1,

 

Planeerime veel sellel aastal ka koolitusi, mille toimumise kuupäevad on täpsustamisel. Need koolitused on: keemilised ohud toidus, lisaained toidus, taimede endogeensed toidu- ja söödamürgid ning tootmisjääkide väärindamine.

Uus teabeleht – Shiga toksiini tootev Escherichia coli toidupatogeenina

Eesti Maaülikooli professor Mati Roastol on valminud uus teabeleht, kuhu on koondatud olulised andmed Shiga toksiini tootva Escherichia coli (STEC) leidumise, kasvu mõjutavate tegurite ja hävitamise kohta. Seoses võimega põhjustada inimestel raskekujulisi infektsioone peetakse Shiga toksiine tootvat E. coli  kõige olulisemaks E. coli patotüübiks. STEC bakterite poolt toodetavad Shiga toksiinid ei teki toidus, vaid inimese organismis. Sageli on haigus toidutekkeline, ligi pooled STEC haigusjuhtumitest on põhjustatud saastunud toidu tarbimisest.

RISKIDE VÄHENDAMISEKS on oluline:
tapaloomade puhtuse tagamine ning algtöötlemisel fekaalse saaste lihale (nt rümba pinnale) sattumise vältimine;
heade hügieeni- ja tootmistavade rakendamine ning toidu ristsaastumise vältimine;
sanitatsiooni (pesu ja deso) efektiivsuse tagamine ja selle nõuetekohasuse perioodiline tõendamine;
köögi- ja puuviljade ning salati toormaterjali hoolikas pesemine puhta voolava joogiveega;
joogivee puhtuse tagamine, joogivees ei tohi esineda E. coli ja coli-laadseid baktereid;
toidu kuumutamine 70 °C sisetemperatuuri juures vähemalt kaks minutit.

Loe täpsemalt elektroonilisest teabelehest, mille saab alla laadida siit https://toiduteave.ee/valjaanded/bioloogiline-ohutus/

Pakendikonverents 12. mail

Toidusektoris on pakendamine ja pakend muutunud üha olulisemaks. Pakend ei ole oluline mitte üksnes toiduohutuse tagamise seisukohalt, mis on pakendi esmane funktsioon, vaid ka keskkonna aspektist. Millised on pakendite arengusuunad, millised on võimalused kasutada keskkonnasõbralikemaid pakendeid ja kuidas on ettevõtted sellega kaasa läinud, sellest kuulemegi esimesel pakendikonverentsil, mis toimub neljapäeval, 12. mail algusega kell 11.00.

Konverentsi korraldab Eesti Toiduainetööstuse Liit hübriidkonverentsina, mis toimub Tallinnas hotellis Euroopa ja millega saab liituda ka veebiülekande kaudu.

Täpsem info ja registreerumine https://toiduteave.ee/pakendikonverents-12-05-2022-tallinnas-ja-veebis/

 

 

 

Uuendatud teabeleht “Listeria monocytogenes toidupatogeenina”

Eesti Maaülikooli professor Mati Roasto uuendas 2022. aastal teabematerjali Listeria monocytogenes kohta.

L. monocytogenes on saastunud valmistoiduga (RTE) inimestele ülekanduv haigustekitaja, mis võib põhjustada raskekujulist haigust – listerioosi. L. monocytogenes´e kõrgem esinemus on tuvastatud RTE kala ja kalatoodetes, RTE lihatoodetes ning pastöriseerimata piimast valmistatud RTE piimatoodetes.

L. monocytogenes on võimeline toidus aeglaselt paljunema ka madalatel temperatuuridel, talub kõrgeid soola kontsentratsioone, on võimeline kasvama nii vaakumisse kui ka gaasikeskkonda pakendatud toitudes, talub hästi toidu külmutamist ning säilitab pikalt eluvõime ka kuivades tingimustes. Teabelehes selgitatakse muu hulgas patogeeni kasvu mõjutavaid tegureid ja hävitamise võimalusi ning riskide vähendamise tegevusi.

Teabeleht on avaldatud ainult elektrooniliselt ja selle leiab siit https://toiduteave.ee/valjaanded/bioloogiline-ohutus/

Veel on võimalik avaldada arvamust toidu märgistamise teemal

Veel kestab Euroopa Komisjoni avalik konsultatsioon veebipõhise küsimustiku kujul, milles käsitletakse toidu märgistamise valdkonna uusi algatusi.

Avaliku konsultatsiooni teemad hõlmavad pakendi esikülje toitumisalase teabe märgistust (ingl FOP), toitainelisi põhijooni, päritolu märgistust, alkohoolsete jookide märgistust ja toidu säilimisaja märkimist.

Konsultatsioonist on oodatud osa võtma nii organisatsioonid, ettevõtted kui ka üksikisikud. Tagasisidet on võimalik anda kuni 07.03.2022. Küsimustik on kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes, kuid vastuseid oodatakse eelistatult inglise keeles.

Täpsem info ja link veebiküsimustikule on avaldatud Euroopa Komisjoni veebilehel https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Food-labelling-revision-of-rules-on-information-provided-to-consumers/public-consultation_et

Võite vastata kõigile küsimustele või ainult küsimustele teid huvitavas valdkonnas. Küsimused on jagatud valdkondadeks järgnevalt:

1. FOP ja toitainelised põhijooned- küsimused 1-5
2. Alkohoolsete jookide märgistamine (koostisosade loetelu ja toitumisalane teave)- küsimused 6-9
3. Säilimisaja märkimine- küsimused 10-14
4. Päritolu märgistamine- küsimused 15-20

Avaliku konsultatsiooniga kogutakse tõendeid, mida kasutatakse toidualase teabe esitamise määruse läbivaatamise mõju hindamisel. Teie arvamus loeb! Esitage oma arvamus ja vastake veebipõhisele küsimustikule.

Konverents Terve loom ja tervislik toit 2022

Eesti Maaülikool kutsub kõiki konverentsile “Terve loom ja tervislik toit”, kus EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadlased tutvustavad viimaseid teadustulemusi ja arutlevad  tulevikusuundade üle. Konverents toimub 2.-3. märtsil  hübriidkonverentsina. Ettekanded on kahe päeva jooksul jälgitavad otseülekandena interneti vahendusel ning soovijatele EMÜ peahoone aulas, kus loengud ettekandmisele tulevad. Virtuaalselt esitletakse ka posterettekandeid ning üheskoos saab välja valida parimad neist. Nagu eelmisel aastal, on ka seekord võimalik läbi veebirakenduse esitada ettekandjale jooksvalt küsimusi.  Konverentsi veebikeskkonnana kasutatakse Worksupi.

Tutvu programmiga ja registreeru siin https://terveloomjatervisliktoit.ee/programm/