Vaata salvestust “Toidu märgistuse loetavuse ja teksti paigutuse hea tava”

Mitmeaastase töö tulemusel  valmis 2023. a lõpus “Toidu märgistuse loetavuse ja teksti paigutuse hea tava”.

Hea tava on välja töötatud koostöös pakendidisainerite ja toidutööstuse esindajatega. Juhendis sisalduvad praktilised soovitused neile, kes tegelevad toidu märgistamise, pakendimaterjalide valiku ning disaini ja kujundusega. Eelkõige käsitletakse loetavust mõjutavaid tegureid, mõistele „loetavus“ antakse täpsem sisu visuaalsete ja illustratiivsete näidetega.

Videoloengus tutvustavad materjali ja annavad soovitusi Hellika Kallaste Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist ning pakendidisainile spetsialiseerunud agentuuri KOOR esindajad. Loeng on salvestatud 28.02.2024.

Loengu leiate Toiduteave.ee youtube kanalist ja see  on avaldatud ka lehel Salvestused | Toiduteave.ee

Infokiri toidu ja sööda saasteainete valdkonna arengutest

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonnas on valminud järjekordne ülevaade Euroopa Liidu tasandil aktuaalsetest toidu ja sööda saasteainete teemadest. Ülevaadete eesmärk on anda ettevõtetele teavet arvamuse avaldamiseks ning vajadusel töö kohandamiseks uute nõuetega. Kokkuvõtetes räägitakse planeeritavatest muudatusest, tuuakse välja hiljuti jõustunud nõuded ning antakse viiteid olulistele teabeallikatele.

Keskkonnast tulenevate ja tööstuslike toidu saasteainete teemade värske ülevaate leiate SIIT.

Ülevaates tuuakse  seekord välja mineraalõlide, anorgaanilise arseeni ja nikli piirnormide ettepanekud. Samuti tutvustatakse arenguid dioksiinide ja dioksiinilaadsete PCB-de ning N-nitrosamiinide osas.

Põllumajanduslike toidu ja sööda saasteainete teemade värske ülevaate leiate SIIT.

Ülevaates tuuakse välja hiljuti jõustunud nõuded, mida on soovitatav järgida toodete nõuetekohasuse kontrollimiseks proovivõtul ja laborianalüüside tellimisel. Piirnormidega seotud muudatused on tulemas tungaltera/ergotsklerootsiumite ning – alkaloidide kohta. Infokirjas tuletatakse ka meelde, millised normid saasteainete määrusest on peagi jõustumas. Lisaks käsitletakse põllumajanduslike saasteainete ülevaates põhjalikult planeeritavaid muudatusi erivate söödas leiduvate saasteainete normide osas.

Käsitletavate teemade kohta sisendi andmise soovi, küsimuste ja ettepanekute korral võtke ühendust: Anneli Haugas anneli.haugas@agri.ee

Lisateavet saate ka Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kodulehelt: Saasteained 

Veebiseminar “Toidu märgistuse loetavuse ja teksti paigutuse hea tava”

Mitmeaastase töö tulemusel on valminud “Toidu märgistuse loetavuse ja teksti paigutuse hea tava”.

Selle koostamise idee sündis juba 2022. aastal, mil Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala teenusedisaini arenguprogrammi raames otsis ekspertide meeskond lahendusi  pakenditel toidu kohta esitatava teabe loetavuse parandamiseks. Selgeks sai, et kõige suuremat kasu nähakse visuaalses materjalis, mis võiks märgistuse tegijaid toetada – nii jõudiski meeskond hea tava idee ja teostuseni.

Toidu märgistuse ja teksti paigutuse hea tava on välja töötatud koostöös pakendidisainerite ja toidutööstuse esindajatega. Juhendis sisalduvad praktilised soovitused neile, kes tegelevad toidu märgistamise, pakendimaterjalide valiku ning disaini ja kujundusega. Eelkõige käsitletakse  loetavust mõjutavaid tegureid, mõistele „loetavus“ antakse täpsem sisu visuaalsete ja illustratiivsete näidetega. Materjali on koostanud, kujundanud ja visualiseerinud pakendidisainile spetsialiseerunud agentuur KOOR koostöös Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ning Põllumajandus- ja Toiduametiga.

Äsja valminud heast tavast saab täpsemalt kuulda 28. veebruaril kell 14.00-15.00  toimuval veebiseminaril. Heast tavast annab ülevaate Hellika Kallaste Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonnast. Hea tava tutvustust rikastab disaineripoolse vaatega agentuur KOOR. Muu hulgas tuleb juttu märgistuse loomise ja kujundamise protsessist ning väljakutsetest, disainerite tähelepanekutest ja soovitustest.

Veebiseminari osalemiseks tuleb registreeruda pikk.ee lehe kaudu siin. Registreerumine on avatud kuni 27. veebruar kell 16:00. Registreerunutele saadetakse Zoomi link veebiseminaril osalemiseks ürituse toimumise päeval.

Seminar salvestatakse ning see on järelevaadatav lehekülgedel toiduteave.ee ja pikk.ee.

Tegevuskava 2024

Valminud on 2024. aasta tegevuskava, millega planeeritakse selle aasta infopäevade, koolituste, konverentside ja teabematerjalide teemad.

Kokku planeerime 16 infopäeva, 17 koolitust, 3 konverentsi, erinevaid videoloenguid  ja mitmeid teabematerjale. Tegevuste toimumise ajakava avaldame jooksvalt vastavalt toimumisaegade selgumisele. Hõlmatud on lai valik erinevaid toidu ja toiduohutuse teemasid, näiteks toiduhügieen, saasteained, joogivee analüüsimine, märgistamine, laborianalüüsid, kvaliteedijuhtimissüsteemid, toidupatogeenid jne.

Tegevusi viivad ellu Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Maaülikool, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ning Maaelu Teadmuskeskus.

Tegevuskava saab tutvuda siin https://toiduteave.ee/tegevuskava/

Maaülikooli koolitused 2024

Eesti Maaülikool on avaldanud täienduskoolituste ajakava 2024. aastaks. 

Planeeritud on järgnevad koolitused, mis toimuvad veebis. Koolitused on sihtrühma kuulujale tasuta. Koolituse sihtrühm on ettevõtete esindajad või füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE), kes tegelevad toidu käitlemisega või sellega seotud valdkondades. Infopäevad on kõigile tasuta. Koolitusel või infopäeval osalemine on enamasti ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi.  Registreerumine on juba avatud!

 1. Toidupatogeenide ülekandeteed, kasvu mõjutavad faktorid ning ohu minimeerimine (1. märts)
 2. Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel (7. märts)
 3. Toidu kestvuskatsed ning tõese säilimisaja määramine (15. märts)
 4. Toiduhügieen ja -ohutus, algaste (22. märts)
 5. Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine (19. aprill)
 6. Patogeenide algallikate välja­selgitamine toidukäitlemise ettevõtetes (3. mai)
 7. Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis (23. mai)
 8. Infopäev: Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtus (14. juuni)
 9. Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste (28.-30. august)
 10. Taimedest pärit sööda- ja toidumürgid (10. september)
 11. Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel (20. september)
 12. Infopäev: Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine toidukäitlemisettevõttes (27. september)
 13. Taimsete toodete mikrobioloogiline ohutus (6. detsember)

Kõik koolitused toimuvad maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas.

Koolituste info on üleval ka Eesti Maaülikooli avatud ülikooli koduleheküljel, aadressil: https://avatudylikool.emu.ee/koolitused/sihtruhmale/piptoit/

 

Vaata salvestusi!

Oleme avaldanud mitme videoloengu ja seminari salvestused, mis on koondatud lehele https://toiduteave.ee/salvestused/

Oktoobris salvestati 3 veebiseminari Eesti Põllumajanduse Aastanäituse raames.

11.10 veebiseminar: Kuidas kujunevad toidu hinnad?

12.10 veebiseminar: Kas toiduraiskamine on uue ajastu mood?

12.10 veebiseminar: Kes katab kriisi ajal eestlase toidulaua?

Novembris 2023. a salvestatud videoloengus räägib Eesti Maaülikooli professor Mati Roasto teemal „Salmonella (liha)patogeenina“.

https://youtu.be/Oi5u2Re1ZEo?si=wbqLKdP7vj1HOLDb

Detsembris 2023 salvestatud videoloengus tutvustab Eesti Maaülikooli lektor Katrin Laikoja toiduohutuskultuuri olemust ning võimalusi selle kujundamiseks ja hindamiseks.

https://youtu.be/NfAP5IjuQRA?si=GoZXc6OSBpzxhgAA

Eesti Maaülikooli kaasprofessor Terje Elias (PhD) räägib oma videoloengus nitraatidest ja nitrititest köögiviljades. Teemat palju uurinud teadlane selgitab, millest sõltub see, kui palju neid aineid köögiviljades ja mahlades sisaldub ning mida saame teha sisalduse vähendamiseks.

https://youtu.be/s1VRHbO_Sy0?si=i6cJ1daaKxHr912q

Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse (LABRIS) riskihindamise osakonna juhtivspetsialist Jüri Ruut räägib videoloengus glükoalkaloidide sisaldusest kartulis ning selle vähendamise võimalustest. Samuti tutvustab ta LABRISes läbiviidud kartulites sisalduvate glükoalkaloidide saadavuse hindamise tulemusi.

https://www.youtube.com/watch?v=B6sJdQHI_og

Tervise Arengu Instituudi toitumise- ja liikumise osakonna vanemspetsialist Hanna Alajõe räägib videoloengus miks toidu koostise parandamine on oluline ning millised on Eestis seni tehtud sammud ja tulevikus planeeritavad tegevused. Ta räägib ka toidu koostise pakendipõhise kaardistamise tulemustest.

https://www.youtube.com/watch?v=83rjrQGyHq4