Uued teabematerjalid

Avaldatud on Eesti Maaülikooli professor Mati Roasto koostatud kokkuvõtlik teabeleht “Salmonella spp. toidupatogeenina”. Teabelehes antakse ülevaade haigustekitaja allikatest ja kasvu mõjutavatest teguritest ning hävitamise võimalustest. Tuuakse välja asjaolud, millele peab toidukäitleja tähelepanu pöörama riskide vähendamiseks. Varem oleme avaldanud sarnased teabelehed A-hepatiidi viiruse, noroviiruste, Campylobacter spp., Staphylococcus aureus ning Listeria monocytogenes kohta. Kõik need teabelehed on avaldatud väljaannete lehel bioloogilise ohutuse rubriigis https://toiduteave.ee/valjaanded/bioloogiline-ohutus/

Toidu märgistamise teemade hulka on lisandunud teabematerjal “Toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine”. Väite esitamine on vabatahtlik, kuid esitamisel tuleb kinni pidada teatud nõuetest. See teabematerjal  koondab neljale leheküljele väidete esitamisega seotud olulisemad nõuded. Teabematerjal on koostatud lähtuvalt väidete määrusest (EÜ) nr 1924/2006 ning asjakohastest juhenditest. Leiate selle väljaannete lehel märgistamise rubriigist https://toiduteave.ee/valjaanded/margistamine/

Akrüülamiidi määruse juhenddokument

Maaeluministeerium koostas Eesti riigisisese juhenddokumendi, kus on toodud juhised akrüülamiidi määruse (EL) 2017/2158 rakendamiseks. Selgitatud on määrusega hõlmatud tootegruppe ja tooteid, võrdlusväärtuste ja riskivähendusmeetmete rakendamist ning proovide võtmist ja analüüsimist. Lisatud on värvikaartide näidised friikartulite akrüülamiidi sisalduse hindamiseks. Defineeritud on mõiste “kohalik jaekaubandusettevõte”. Lisatud kohalikke tooteid, mida ei ole välja toodud Euroopa Komisjoni juhenddokumendis.

Riigisisese juhenddokumendi leiate meie veebilehe saasteainete rubriigist https://toiduteave.ee/toiduohutus/keemiline-ohutus/saasteained/ ning Maaeluministeeriumi veebilehelt https://www.agri.ee/et/akruulamiid 

Parim enne või kõlblik kuni?

Maaeluministeerium annab teada, et valminud on Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) koostatud töövahend, mis aitab toidukäitlejatel otsustada, millal kasutada „parim enne” ja millal „kõlblik kuni” märgistust. Juhend on nüüdsest kättesaadav ka eesti keeles.

Euroopa Komisjoni hinnangul tekib igal aastal Euroopa Liidus keskmiselt 88 miljonit tonni toidujäätmeid. Neist kuni 10% on tekkinud seetõttu, et toidu säilimisaja märgistust kas ei järgita õigesti või on see teave valesti esitatud. Toidu selge ja korrektne märgistus ning tarbija parem arusaamine säilimisaja märgistusest aitab vähendada toidukadusid, tagades seejuures toiduohutuse.

EFSA juhend koosneb otsustuspuust ning täiendavatest küsimustest õige märgistuse valimiseks – näiteks, kas toidule on õigusaktiga kehtestatud säilimisaja esitamise nõuded, kas toitu töödeldakse ohtude kõrvaldamiseks või käideldakse veel enne pakendamist, millised on toidu omadused, säilitamistingimused jpm.

Samuti selgitatakse juhendis, millega toidukäitlejad peavad arvestama toidu säilimisaja määramisel, näiteks pakendi rikkumatusega ning toidu põhjendatult eeldatavate turustamis-, säilitamis- ja tarvitamistingimustega.

Lisaks kõnealusele juhendile avaldab EFSA sel aastal toidu märgistamise teemal arvamuse, milles käsitletakse tarbijale antavat teavet toidu säilitamistingimuste ja tarbimise kohta pärast pakendi avamist või toidu sulatamist.

Toidukäitlejatele mõeldud juhendi eestikeelne tõlge valmis Maaeluministeeriumi tellimusel ning sellega saab tutvuda ministeeriumi kodulehel. Ingliskeelse dokumendi saab kätte Euroopa Toiduohutusameti veebilehelt.

Maaeluministeerium
PRESSITEADE
15.03.2021

Veebiseminar “Nutika toidu päev”

Eesti Teadusagentuur, Eesti Toiduainetööstuse Liit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldavad veebiseminari „Nutika toidu päev“.

Seminari toimumisaeg: 9. aprillil kell 10:00 – 14:00.

Eesmärgiks on tutvustada teadus- ja arendustegevusi ning innovatsiooni võimalusi toidusektori töötlevas valdkonnas ettevõtete konkurentsivõime kasvatamisel.

Seminari info ja registreerumine Eesti Teadusagentuuri lehel: https://www.etag.ee/uritus/seminar-nutika-toidu-paev

Osalemine on TASUTA, vajalik eelregistreerimine! Seminari kava täiendatakse jooksvalt.

Mikrobioloogia infopäevad

BioCC OÜ korraldab sellel poolaastal 4 veebipõhist mikrobioloogia-alast infopäeva, kus BioCC teadurid käsitlevad erinevaid tootegruppe.

Teisipäeval 9. märtsil toimub piimakäitlejatele suunatud infopäev, millele saab registreeruda siin lingil https://toiduteave.ee/infopaev-09-03-2021-veebis-piimatoodete-mikrobioloogia/.  Infopäeval on kavas ettekanded juustu tootmisega seonduvast ning sekundaarsest mikroobsest saastumisest piimatööstuses. Lisaks on võimalik vaadata õppevideot hügieeniproovide võtmisest.

Järgmised veebipõhised infopäevad mikrobioloogia teemal  toimuvad 7. aprillil (piimatooted), 5. mail (pagaritooted) ja 2. juunil (lihatooted). Registreerumise avame peagi.