Seminar rahvusvahelisel toiduraiskamise vähendamise päeval

ÜRO Peaassamblee on nimetanud 29. septembri rahvusvaheliseks toidukao ja -raiskamise teadlikkuse päevaks – International Day of Awareness of Food Loss and Waste

Sel päeval korraldas Keskkonnaministeerium seminari AUSTA TOITU JÄÄGITULT!, kus räägiti toidu raiskamisest, sellega kaasnevast ressursikulust ja keskkonnamõjust ning arutleti toidu päästmise ja jagamise võimaluste üle.

Seminar oli suunatud kohalikele omavalitsustele, kauplustele, restoranidele, toidu päästmisega tegelevatele organisatsioonidele, kogukondadele ja algatustele ning teistele huvilistele.

Seminari  AUSTA TOITU JÄÄGITULT! päevakava:
Aeg: 29. september 2022
Koht: Toompuiestee 27, Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn, ruum Peterson II

9.00 – 9.30 Kogunemine, kohvi ja suupisted
9.30 – 9.40 Avasõnad – Madis Kallas, keskkonnaminister
9.40 – 10.00 Ülevaade toidujäätmetest ja toidukaost Eestis – Sigrid Soomlais, keskkonnaministeerium
10.00- 10.30 Kuidas ja millistel tingimustel võib toitu jagada – Jaana Oona, Põllumajandus- ja Toiduamet
10.30-10.50 Rimi kaupluseketi kogemus toidu päästmisel ja jagamisel – Katrin Bats, Rimi Eesti Foods AS
10.50-11.10 Rohetiigri õigustalgud- mis takistab toidujagamist? – Eva Truuverk, Rohetiiger
11.10-11.30 Kohvipaus
11.30-11.50 Kuidas toidu ümberjagamist suurendada – Piet Boerefijn, Eesti Toidupank
11.50-12.10 Riigipoolne tugi toidupäästmise ehk ümberjagamise korraldamisele – Tea Varrak, Sotsiaalministeerium
12.10 – 12.30 Kogukondlik toiduringluskapp kui leibkondade mõtteviisi muutja Lääne-Harju näitel – Kairi Niinepuu-Mark, Rohevald
12.30-13.15 LÕUNA
13.15-13.30 Toidujagamiskapp teenusena – Tarmo Seliste, FudLoop OÜ
13.30- 13.45 Toidu päästmine ja mitte ainult … – Kairi Orav, MTÜ Kagu-Eesti Loodusrahvas
13.45-14.05 Toidujagamise näiteid maailmast – Katrin Koppel, keskkonnaministeerium
14.05-14.50 Paneelarutelu
14.50- 15.00 Lõppsõnad – Kaupo Heinma, keskkonnaministeeriumi asekantsler

Lisainfo:
Katrin Koppel
Nõunik | Keskkonnakorralduse osakond
+372 626 0700 | Katrin.koppel@envir.ee
Keskkonnaministeerium

Koolitused sügishooajal

Eesti Maaülikool pakub teisel poolaastal nii traditsioonilisi kui ka täiesti uusi tasuta koolitusi.   Planeeritud on järgnevad koolitused, mis toimuvad maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas. Koolitused on sihtrühma kuulujale tasuta. Registreerumine on avatud!

Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste. 29.-31. august 2022 – grupp täitunud

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7965&id_ay_toimumine=18990&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis. 16. september 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7963&id_ay_toimumine=18987&systeemi_seaded=3%2C1%2C12%2C1%2C

Toiduhügieen ja -ohutus, algaste. 7. oktoober 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7722&id_ay_toimumine=18985&systeemi_seaded=3%2C1%2C12%2C1%2C

Keemilised ohud toidus. 11. oktoober 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=11802&id_ay_toimumine=19044&systeemi_seaded=3%2C1%2C12%2C1%2C

Listeria monocytogenes ja Salmonella spp. toidupatogeenina. 14. oktoober 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=13442&id_ay_toimumine=19027&systeemi_seaded=3%2C1%2C12%2C1%2C

Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine. 4. november 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=9682&id_ay_toimumine=18988&systeemi_seaded=3%2C1%2C12%2C1%2C

Taimede endogeensed toidu- ja söödamürgid. 8. november 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12162&id_ay_toimumine=19046&systeemi_seaded=3%2C1%2C12%2C1%2C

“Kõlblik kuni” või “Parim enne”. 18. november 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=13443&id_ay_toimumine=19028&systeemi_seaded=3%2C1%2C12%2C1%2C

Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel. 2. detsember 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8662&id_ay_toimumine=18989&systeemi_seaded=3%2C1%2C12%2C1%2C

Lisaained toidus. 6. detsember 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12002&id_ay_toimumine=19045&systeemi_seaded=3%2C1%2C12%2C1%2C

Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel. 9. detsember 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12962&id_ay_toimumine=19005&systeemi_seaded=3%2C1%2C12%2C1%2C

Toidutööstuse tootmisjääkide väärindamine. 16. detsember 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=13602&id_ay_toimumine=19205&systeemi_seaded=3%2C1%2C12%2C1%2C

 

 

 

 

 

 

Ilmus teabematerjal akrüülamiidist toidus

Ilmus teabematerjal, milles räägitakse põhjalikult akrüülamiidist toidus ning selle vähendamise võimalustest.

Akrüülamiid on saasteaine, mis tekib toiduvalmistamise käigus nii tööstuslikes kui ka kodustes tingimustes peamiselt suure süsivesikutesisaldusega taimsete toitude kuumtöötlemisel, eelkõige röstimisel, küpsetamisel ja praadimisel. Akrüülamiidi leidub kartuli- ja teraviljatoodetes, eelkõige friikartulites, kartulikrõpsudes, küpsistes, leivatoodetes, hommikusöögihelvestes, aga ka kohvis.

Toidu kaudu saadavale akrüülamiidile  hakati suuremat tähelepanu pöörama 2002. aastal, kui avastati selle teke ülalnimetatud süsivesikuterikastes toitudes, mida kuumutati temperatuuril üle 120 °C. Kuna akrüülamiid on genotoksiline kantserogeen, tuleks hoida sellega kokkupuude nii väike, kui on mõistlikkuse piires võimalik.

Akrüülamiidi moodustumisel on olulisim tegur temperatuuri ja küpsetusaja koostoime – teket soodustab kõrge temperatuur toidu madala niiskusesisalduse juures, mistõttu ei leia suuri akrüülamiidisisaldusi keedetud toitudes, vaid just spetsiifiliselt töödeldud, eelkõige küpsetatud, frititud või röstitud toodetes. Akrüülamiidi teket toidus mõjutab märkimisväärselt tooraine vaba aminohappe asparagiini ja redutseerivate suhkrute sisaldus, aga ka toidu retsept. Kuna lõpptulemust mõjutavaid tegureid on palju, võivad sarnaste toodete või sama toote eri partiide akrüülamiidisisaldused oluliselt varieeruda. Kuna akrüülamiidi teke on otseselt seotud toidu valmistusviisiga, siis mahe- ja tavatoodete akrüülamiidi-sisaldustes erinevusi ei ole.

Eestis tehtud seire alusel on akrüülamiidi võrdlusväärtuste ületamisi leitud mõningates friikartulite, kartulikrõpsude, hommikusöögihelveste, leiva-saiatoodete, röstitud kohvi ja töödeldud imikutoitude proovides. Keskmised sisaldused jäävad nendes toidugruppides siiski võrdlusväärtustest oluliselt allapoole. Akrüülamiidisisalduse vähendamiseks kartuli- ja teraviljatoodetes on esmane meede võimalikult madala temperatuuri ja lühema küpsetusaja kasutamine. Vältida tuleb toote üleküpsetamist.

Teabematerjalis on antud ülevaade akrüülamiidi tekkest ja esinemisest toidus, sellega seotud terviseriskidest ning akrüülamiidisisalduse vähendamise võimalustest nii tööstuslikes tingimustes kui ka koduse toiduvalmistamise käigus. Samuti antakse ülevaade asjakohastest õigusaktidest ning uusimatest Eestis läbiviidud seirete tulemustest.

Teabematerjali teksti koostas veterinaar- ja toidulabori riskihindamise osakonna juhataja  Mari Reinik. Materjal leiate keemilist ohutust käsitlevate väljaannete rubriigist https://toiduteave.ee/valjaanded/keemiline-ohutus/

Tasakaalustatud toitumise konverents

5.Tasakaalustatud toitumise konverents: Toitumisest – lihtsalt!

Eesti Toiduainetööstuse Liidu korraldatav tasakaalustatud toitumise konverents leiab taas aset ja sellel aastal 10. juunil. Konverents toimub hübriidvormis, Hestia Euroopa Hotelli konverentsiruumist tehakse veebiülekanne. Osalemine konverentsil on kõigile TASUTA, aga vajalik on eelregistreerimine SIIN<https://docs.google.com/forms/d/19kxC6EXpXTVZ13l_1YiAJw-VB-3xPaibtSlBxTXH3Og/edit>

9:30 – 10:00      Registreerumine veebis ja hommikukohv

I sessioon: Toitumisest 10:00 – 10:10   

Sissejuhatus 10:10 – 10:50   

Ülevaade õpilaste kasvu uuringust

Eha Nurk Tervise Arengu Instituudi juhtivteadur

10:50 – 11:30    Kuidas on tarbijate ostuotsused Covidi ajal muutunud?

Erlend Villems uuringufirma NielsenIQ Eesti ärijuht

11:30 – 12:00    Söömise mõju jätkusuutlikkusele, sh keskkonnale

Hanna Alajõe Tervise Arengu Instituudi toitumise ja liikumise valdkonna vanemspetsialist

12:00 – 12:30    Koolitoidu rahulolu uuring

Aaro Lode Baltic Restaurants Estonia AS-i tegevjuht

12:30 – 12:35    I sessiooni kokkuvõte

12:35 – 13:15    Lõuna

II sessioon: Toidust ja kommunikatsioonist

13:15 – 14:00    Kuidas on muutunud info liikumine ja milliseid kanaleid tarbijad eelistavad ja usuvad?                            

Kristian Koll meediaagentuuri Mediabroker strateeg

14:00 – 14:30    Ülevaade Eesti elanike soola tarbimise uuringust                            

Anu Aaspõllu Tervisearengu Instituudi toitumisuuringute osakonna vanemteadur

14:30 – 15:10    Toodete reformuleerimisest toidutööstuste näidetel

Siiri Vare Orkla Eesti AS turundusjuht

Meelis Laande Atria Eesti AS müügi- ja turundusdirektor

15:10 – 15:30     Arutelu ja päeva kokkuvõte

Päevakava leiate ka siit

Osalemine konverentsil on kõigile TASUTA, aga vajalik on eelregistreerimine SIIN<https://docs.google.com/forms/d/19kxC6EXpXTVZ13l_1YiAJw-VB-3xPaibtSlBxTXH3Og/edit>

Uued koolitused toidu keemilistest ohtudest

Lisaks tavapärastele toidu hügieeni, ohutuse, enesekontrolli  ja mikrobioloogia teemalistele koolitustele pakub maaülikool 2022. aasta teisel poolaastal ka toidu keemilise ohutuse erinevatele aspektidele keskenduvaid koolitusi, mida viib läbi hinnatud lektor, EMÜ toksikoloogia professor Tõnu Püssa. Plaanis on järgnevad koolitused, millele saab registreeruda maaülikooli veebilehe kaudu.

Keemilised ohud toidus 11. oktoober 2022

https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=11802&id_ay_toimumine=19044&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Taimede endogeensed toidu- ja söödamürgid 8. november 2022

https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12162&id_ay_toimumine=19046&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Lisaained toidus 6. detsember 2022

https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12002&id_ay_toimumine=19045&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Koolitused 2022. a teisel poolaastal

Eesti Maaülikool on avaldanud täienduskoolituste ajakava käesoleva aasta teiseks poolaastaks. Planeeritud on järgnevad koolitused, mis toimuvad maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas. Koolitused on sihtrühma kuulujale tasuta.

Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste. 29.-31. august 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7965&id_ay_toimumine=18990&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis. 16. september 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7963&id_ay_toimumine=18987&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Toiduhügieen ja -ohutus, algaste . 7. oktoober 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7722&id_ay_toimumine=18985&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Listeria monocytogenes ja Salmonella spp. toidupatogeenina. 14. oktoober 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=13442&id_ay_toimumine=19027&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine. 4. november 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=9682&id_ay_toimumine=18988&systeemi_seaded=3,1,12,1,

“Kõlblik kuni” või “Parim enne”. 18. november 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=13443&id_ay_toimumine=19028&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel. 2. detsember 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8662&id_ay_toimumine=18989&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel. 9. detsember 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12962&id_ay_toimumine=19005&systeemi_seaded=3,1,12,1,

 

Lisaks on teada ka kahe EMÜ korraldatava infopäeva toimumise ajad:

Infopäev: Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine toidukäitlemisettevõttes. 30. september 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12764&id_ay_toimumine=19025&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Infopäev: Toidupettuse ennetamine toidukäitlemisettevõttes. 25. november 2022

Täpsem teave ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12724&id_ay_toimumine=19026&systeemi_seaded=3,1,12,1,

 

Planeerime veel sellel aastal ka koolitusi, mille toimumise kuupäevad on täpsustamisel. Need koolitused on: keemilised ohud toidus, lisaained toidus, taimede endogeensed toidu- ja söödamürgid ning tootmisjääkide väärindamine.