EFSA hinnang: Salmonella enterica serotüüpidega seotud haiguspuhangud

Viis Euroopa riiki on teatanud salmonelloosijuhtumitest, mida seostatakse Süüriast imporditud seesamipõhiste toodetega, nagu tahini ja halvaa. EFSA ja ECDC avaldasid kiire haiguspuhangu hinnangu (rapid outbreak assessment), milles jõuti järeldusele, et Euroopa Liidus on endiselt olemas nende toodetega seotud uute salmonelloosijuhtumite oht.

Taanis, Saksamaal, Hollandis, Norras ja Rootsis on alates 2019. aasta jaanuarist teatatud Salmonella enterica nakkusjuhtumitest 121 korral. Haiguspuhanguga on seotud mitu Salmonella serotüüpi – S. Mbandaka, S. Havana, S. Orion, S. Amsterdam, S. Senftenberg ja S. Kintambo.

Kuna tooted olid pakendatud tarbijapakendisse järeldati, et saastumine toimus enne Euroopa turule jõudmist. Kuigi kontrollimeetmeid on rakendatud alates 2020. aasta augustist, teatati juhtumitest veel ka 2021. aasta septembris. Põhjuseks võib olla asjaolu, et toodetel on pikk säilivusaeg ja neid hoitakse inimeste kodudes.

Täpsemalt on võimalik lugeda EFSA veebilehelt https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/en-6922

Allikas: EFSA uudiskiri

Putukad inimeste ja loomade toidulauale

Põllumajandus- ja Toiduamet on avaldanud sööda- ja toiduettevõtetele juhendi, kus selgitatakse millised nõuded kohalduvad putukate kasvatamisele, putukatest toodete valmistamisele ning nende turustamisele. Juhendis kirjeldatakse nõudeid putukate tehistingimustes kasvatamisele toiduks ja söödaks ning putukatest toodete tootmisele ja turustamisele.

Juhendist leiab muu hulgas vastuse järgmistele küsimustele:

  • Milliseid putukaliike võib kasutada?
  • Mida võib putukatele sööta?
  • Kuidas saab putukaid surmata?
  • Millised nõudeid tuleb järgida putukate kasvatamisel?
  • Kuidas tooted tuleb märgistada?
  • Milliseid analüüse võiks toodetele teha?
  • Kust ja kuidas võib putukaid importida?

Ettevõtted, kes kasvatavad (sh surmavad) putukaid toiduks ja söödaks, peavad oma tegevusest Põllumajandus- ja Toiduametit teavitama.

Putukate juhendi leiab Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt järgmiste teemade alt:

  1. Toit: https://pta.agri.ee/ettevotjale-tootjale-ja-turustajale/toidu-tootmine#juhendid
  2. Sööt: https://pta.agri.ee/ettevotjale-tootjale-ja-turustajale/loomakasvatus/sooda-tootmine-ja-muuk#putukasda-kitlemi
  3. Uuendtoit: https://pta.agri.ee/uued-toidud-ehk-uuendtoit#putukad

Juhendi koostas Põllumajandus- ja Toiduamet koostöös Maaeluministeeriumi, Putukatööstuse Liidu ning Tartu Ülikooli entomoloogia spetsialisti Sille Holmiga.

Allikas: Põllumajandus- ja Toiduameti pressiteade

Täienduskoolitused sügishooajal

Eesti Maaülikool on avaldanud täienduskoolituste ajakava selle aasta sügis-talveks.  Lisaks tavapärastele koolitustele viib EMÜ läbi ka kaks infopäeva uutel teemadel. Planeeritud on järgnevad koolitused ja infopäevad, mis toimuvad maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton keskkonnas.

Toidupatogeenid, 1. oktoober 2021, registreerumine avatud 

„Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis“ 8. oktoober 2021. Täpsem info ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7963&id_ay_toimumine=17607&systeemi_seaded=3,1,12,1,

„Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine“ 29. oktoober 2021. Täpsem info ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=9682&id_ay_toimumine=17609&systeemi_seaded=3,1,12,1,

„Toiduhügieen ja -ohutus, algaste“ 2. november 2021. Täpsem info ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7722&id_ay_toimumine=17668&systeemi_seaded=3,1,12,1,

„Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel“ 12. november 2021. Täpsem info ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8662&id_ay_toimumine=17666&systeemi_seaded=3,1,12,1,

„Salmonella spp toidupatogeenina“ 19. november 2021. Täpsem info ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=12502&id_ay_toimumine=17684&systeemi_seaded=3,1,12,1,

„Toiduhügieen ja -ohutus, keskaste“ 7.-9. detsember 2021. Täpsem info ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=7965&id_ay_toimumine=17670&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Infopäev: Toidupettuse ennetamine toidukäitlemisettevõttes, 2. detsember 2021

Infopäev: Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine toidukäitlemisettevõttes, 17. detsember 2021

Toidu märgistamise e-käsiraamat

Avaldatud on toidu märgistamise nõudeid käsitlev e-käsiraamat, millesse on koondatud toidualase teabe esitamise üldnõuded ning toidugruppide kohta kehtestatud erinõuded. Käsiraamatu eesmärgiks on selgitada toidualase teabe esitamise ja toidu märgistamise nõudeid, kuid see ei ole õigusaktide ametlik tõlgendus ega muul viisil õiguslikult siduv dokument.

Käsiraamat koosneb 25 peatükki jagatud teoreetilisest osast ning rakendusest “Koosta märgistus”. Rakenduse eesmärk on aidata läbi mõelda ja vormistada märgistusel esitatavat teavet. Rakendus põhineb üldnõuetel ja ei võta arvesse teabe esitamisel lubatud erijuhte, mistõttu tuleb meeles pidada, et selle kasutamine ei taga nõuetekohast märgistust, küll aga aitab selle loomisele kaasa.

Käsiraamatu tekstid koostas toiduteave.ee projektijuht Kairi Ringo, peatüki „Toitumis- ja tervisealased väited“ Siret Dreyersdorff. Tekstid on läbi vaadatud ja täiendatud nii ettevõtetes kui riigiasutustes töötavate märgistamise valdkonna spetsialistide poolt.

Suur tänu ekspertidele koostöö ja panuse eest: Katrin Vilde, Asta Übner (Orkla Eesti AS, Põltsamaa tehas); Monika Liias (Sanitex OÜ); Airi Vetemaa (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus); Külli Johanson, Hellika Kallaste, Evelin Kivima, Katrin Lõhmus, Külli Suurvarik, Maia Radin, Elsa Peipman, Katrin Kempi, Annika Leis, Ahto Tilk, Kalev Karisalu, Liina Jürgenson, Renata Tsaturjan, Anu Muhhin, Eduard Koitmaa, Kadri Rand (Maaeluministeerium); Tiiu Rand, Airika Salumets, Edward-Tuudor Sooba, Kristi Kadak, Marika Arula, Merle Laurimaa, Ave Raie (Põllumajandus- ja Toiduamet).

Käsiraamatut täiendatakse ka edaspidi. Teeme kõik endast oleneva, et käsiraamat ja selles sisalduvad viited oleksid ajakohased. Sellest hoolimata võib juhtuda, et mõned viited on vananenud, mistõttu kontrollige alati viidatud allikate kehtivust. Kui leiate käsiraamatus täiendamist vajava koha, andke sellest meile teada tagasiside vormi kaudu.

Käsiraamatu leiab toiduteave.ee lehe peamenüüst

 

Toiduhügieeni õppevideod

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ning Põllumajandus- ja Toiduameti koostöös on valminud on 4 õppevideot toiduhügieeni tagamise põhitõdedest. Õppevideo sihtrühm on eelkõige toidu väike- ja mikrokäitlejad ning need käitlejad, kes valmistavad toitu müügiks oma elukohas. Samuti on need abiks aeg-ajalt kohvikutepäevadel või kohalikel laatadel omavalmistatud toitu müüa soovijatele.

Toiduhügieeni põhireeglite õppevideod  ja kõik teised meie pool väljaantud videod leiad Toiduteave youtube kanalist.

Toiduhügieeni reeglid. Toidu kuumutamine, jahutamine, taaskuumutamine.  Käsitletakse toidu termilist töötlemist toidu ohutuse seisukohalt.

Toiduhügieeni reeglid. Ristsaastumise vältimine – töötaja hügieen ja tooraine liikumine. Selgitatakse, millised on toidu käitleja isikliku hügieeni nõuded ning kuidas käidelda toorainet, et ristsaastumine oleks välditud.

Toiduhügieeni reeglid. Ristsaastumise vältimine – töövahendid, tooraine ja valmistoidu käitlemine. Selgitatakse, miks on ristsaastumise vältimiseks oluline täita hügieeninõudeid, hoida ja käidelda eraldi toorainet ja valmistoitu ning kasutada puhtaid töövahendeid.

Toiduhügieeni reeglid. Toidu müük ja pakkumine ajutises või teisaldatavas käitlemiskohas. Näidatakse, kuidas on võimalik täita toiduhügieeni reegleid ja tagada toidu ohutus ajutises müügikohas.

Mis on mis? Toidu nimetused.

Trükisena on valminud 3 teabelehte, mille eesmärk on toetada märgistamise määruse rakendamist. Toidukäitleja peab toidule nimetuse andmisel lähtuma määruses 1169/2011 toodud toidualase teabe esitamise nõuetest, mille kohaselt tuleb toidu nimetusena kasutada selle seaduslikku, üldtuntud või kirjeldavat nimetust. Teabelehes selgitatakse toidugruppide kaupa kas ja millised nimetused on õigusaktiga kehtestatud ning milliseid võib pidada üldtuntud nimetusteks ja milliste toodete puhul neid kasutatakse.

Meie veebilehelt märgistamise väljaannete rubriigist leiab 3 teabelehte:

“Toidu nimetused. Mis on mis? Piim ja piimatooted”

“Toidu nimetused. Mis on mis? Piimatooted”

“Toidu nimetused. Mis on mis? Mahlatooted”