Infopäev 9.11.17 Jänedal: Toidualase teabe esitamine

9.11.2017, Jänedal, Maamajanduse Infokeskuses (Jäneda, Lääne-Virumaa) http://maainfo.ee/

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Käsitletakse erinevaid toidualase teabe esitamise ja märgistamise nõudeid. Infopäev algab kehtivate nõuete meelde tuletamisega. Seejärel keskendutakse toitumisalase teabe ning toitumis- ja tervisealaste väidete esitamise nõuetele. Infopäev lõpeb praktilise osaga, kus osavõtjad saavad analüüsida etteantud näidismärgistusi ning esitada küsimusi ja jagada kogemusi.

 

Lae alla infopäeva materjalid

  • Päevakava. Lae alla PDF
  • Külli Johanson. „Toidualase teabe esitamise nõuded“ Lae alla PDF
  • Külli Suurvarik. „Toidu seaduslikud nimetused“ Lae alla PDF
  • Külli Johanson. „Toitumisalase teabe esitamine” Lae alla PDF
  • Kristin Salupuu. „NutriData andmebaasi kasutamine toidu toitainelise koostise leidmisel“ Lae alla PDF
  • Siret Dreyersdorff. „Tõenduspõhised toitumis- ja tervisealased väited“ Lae alla PDF
  • Tiiu Rand. „Tähelepanekuid toidualase teabe esitamisest ja pakendite märgistusest“ Lae alla PDF

Päevakava

10.00-10.30 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv

10.30 – 11.30 Toidualase teabe esitamise nõuded. Toidu nimetused.

Kokkuvõtlik ülevaade kehtivatest nõuetest, toome välja olulisemad. Toidualase teabe esitamise nõuded EL määruses nr 1169/2011 ning selle rakendusaktides (s.h teabe esitamine pakendamata toidu puhul, teabe esitamine toitlustusettevõttele üleantava toidu puhul). Toidu päritolu või lähtekoha esitamise reeglid. Teatud toidugruppide märgistamise erinõuded ning toidu puhul kasutatavad seaduslikud nimetused.

Külli Johanson ja Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialistid

11.30-12.00 Toitumisalase teabe esitamine

Alates 13. detsembrist 2016. a on kohustuslik toitumisalase teabe esitamine. Toitumisalane teave on mis tahes info, mis käsitleb toidu energiasisaldust (kalorsust) või toitaineid (valgud, süsivesikud, rasvad, kiudained, vitamiinid, mineraalained). Kuidas tuleb toitumisalast teavet esitada? Millele tähelepanu pöörata? Milline vabatahtlik toitumisalane teave on lubatud?

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

12.00-12.30 NutriData andmebaasi kasutamine toidu toitainelise koostise leidmisel

Ülevaade Tervise Arengu Instituudi poolt hallatava NutriData toitumise infosüsteemi (www.nutridata.ee) kasutamisest toitumisalase teabe leidmisel ja arvutamisel. NutriData toidu koostise andmebaasi (tka.nutridata.ee) ja NutriData andmesisestusplatvormi (asp.nutridata.ee) tutvustused.

Kristin Salupuu  Tervise Arengu Instituudi seire ja hindamise osakonna projektijuht

12.30-13.00 Lõuna

13.00-13.30 Tõenduspõhised toitumis- ja tervisealased väited

Ülevaade õigusaktidest ja abimaterjalidest; väidete määruse 1924/2006 üldpõhimõtted ja väite esitamise põhimõtted; seosed määrusega 1169/2011; ebamäärased tervisega seotud väited (sinu tervise heaks jt), sõnastuse paindlikkus, märkimisväärne kogus. Teabe esitamine laktoosi ja/või gluteeni puudumise kohta.

Siret Dreyersdorff, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

13.30 – 14.15 Tähelepanekuid toidualase teabe esitamisest ja pakendite märgistusest. Märgistuse koostamise näidis.

Toome välja aspektid, mis tekitavad sagedamini küsimusi või mille puhul on märgatud enim eksimusi. Lisaks näide ühe toote märgistuse koostamisest.

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist

14.15-14.30 Kohvipaus

14.30-16.30 Praktiline osa ja küsimused

Lektorite poolt ettevalmistatud teoreetilise märgistusnäite analüüsimine. Osavõtjad jagatakse gruppidesse, iga grupp saab analüüsida ühe märgistuse näidise ja esitleda analüüsi tulemusi. Lektorid juhendavad ja vastavad küsimustele. Osavõtjad on oodatud ka esitama küsimusi, avaldama arvamust ning jagama kogemusi käsitletud teemadel.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Infopäev on osalejatele tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud.