Infopäev 17.05.2019 Tartus: Termofiilsed ja termotolerantsed mikroobid toiduainetetööstuses

17.mai 2019, Tartu Teaduspark (Riia mnt 181A, https://teaduspark.ee/kontakt/)

Infopäeva korraldab BioCC OÜ. Loengute ja praktilise osa läbiviijad on teadurid Priit Elias, Epp Songisepp ja Liina Kuus.

Lae alla infopäeva materjalid

Päevakava

 

9.30-10.00  Registreerimine, hommikukohv

10.00-12.15  Termotolerantsed bakterid piimas ja teistes toidutoormetes, biokirme osa selles

Termofiilsed termotolerantsed bakterid, mesofiilsed termotolerantsed bakterid, psührofiilsed termotolerantsed bakterid, võihappebakterid. 

Termotolerantsed bakterid, lähivaade valitud mikroobigruppidele ja liikidele

Paralleelselt toimub praktiline osa laboris:mikrobioloogilised analüüsid, töövõtted, söötmed, tuvastamine.

12.15-13.00   Lõuna

13.00-15.15  Termotolerantsed bakterid piimas ja teistes toidutoormetes, biokirme osa selles

Termofiilsed termotolerantsed bakterid, mesofiilsed termotolerantsed bakterid, psührofiilsed termotolerantsed bakterid, võihappebakterid.

Termotolerantsed bakterid, lähivaade valitud mikroobigruppidele ja liikidele

Paralleelselt toimub praktiline osa laboris:mikrobioloogilised analüüsid, töövõtted, söötmed, tuvastamine.

15.15-16.00    Arutelu, küsimustele vastamine

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

 

Lisainfo: info@toiduteave.ee  või Liina Kuus, BioCC OÜ tootmis-ja arendusjuht, tel 53 097 945,  liina.kuus@biocc.eu

Infopäev 25.04.2019 Tallinnas: Standarditel põhinevad toiduohutuse juhtimissüsteemid

25.04 Tallinnas, Tallinna Teeninduskoolis, Majaka 2

https://uus.teeninduskool.ee/?page_id=5321 

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldab infopäeva toitu valmistavatele ja töötlevatele ettevõtetele, et tutvustada erinevaid toidu ohutuse ja kvaliteedi juhtimise süsteeme. Infopäeva eesmärgiks on anda osalejatele praktiline ülevaade erinevatel standarditel põhinevatest juhtimissüsteemidest, tutvustada nende juurutamise põhimõtteid ja võimalusi. Käsitleme nt ISO 9001 (Quality management system), ISO 22 000 (Food safety management), FSSC 22000 (Food Safety System Certification), BRC (British Retail Consortium), IFS (International Featured Standard) standardite nõudeid sh tuues välja nende erinevused. Tutvustame sertifitseerimise süsteemi ning arutleme, milline on standardite rakendamisest saadav kasu ettevõttele.

Põhilektoriks on Erki Kippasto, Procept Consult OÜ, tegevjuht-konsultant.

Lae alla infopäeva materjalid

 • Päevakava. Lae alla PDF
 • Erki Kippasto „Ülevaade standarditel põhinevatest toidu ohutuse ja kvaliteedi juhtimise süsteemidest“. Lae alla PDF
 • Kairit Luhakooder „Milline on standardite rakendamisest saadav kasu ettevõttele-ettevõtja vaade“. Lae alla PDF
 • Priit Dreimann “Milline on standardite rakendamisest saadav kasu ettevõttele-ettevõtja vaade“. Lae alla PDF
 • Martin Minjajev  „Milline on standardite rakendamisest saadav kasu ettevõttele- avaliku sektori vaade”“. Lae alla PDF

Päevakava

9:30–10:00      Osalejate registreerimine, tervituskohv

10:00-10:05        Avamine, sissejuhatus infopäeva.

Heneli Lamp, Eesti Toiduainetööstuse Liit

10:05–10:30    Mida kujutab endast toiduohutuse juhtimissüsteem, milleks seda vaja?

Millised on toiduohutuse juhtimissüsteemi standardid ja kuidas neid võrrelda? Kuidas valida enda jaoks sobiv standard? Millist kasu toob toiduohutuse juhtimissüsteemi rakendamine? Millised on sammud, kulutused ja takistused  toiduohutuse juhtimissüsteemi arendamisel ja sertifitseerimisel? 

Erki Kippasto, Procept Consult OÜ, tegevjuht-konsultant

10:30–12:20   Millised on tuntumad standarditel põhinevad juhtimissüsteemid? Ülevaade

Toiduohutuse poliitika ja ettevõtte konteksti analüüs. Toiduohutuse eesmärgid, mõõdikud ja tegevuskava. HACCP, VACCP, TACCP, HARPC tähendus ja rakendamine. Juhtkonnapoolne ülevaatus. Toiduohutuse juhtimissüsteemi verifitseerimine ja valideerimine.

Erki Kippasto, Procept Consult OÜ, tegevjuht-konsultant

12:20-13:00        Lõuna

13:00-14:00     Millised on tuntumad standarditel põhinevad juhtimissüsteemid? Ülevaade (jätkub)

Töötajate ning ettevõtte nimel tegutsevate isikute teadlikkus ja pädevus. Seire ja kontrolltegevuste tõhus rakendamine. Keemilise, füüsikalise, allergeenidega saastumise vältimise meetmed. Toidu ehtsus, õiguspärasus ja toidu kaitse.

Erki Kippasto, Procept Consult OÜ, tegevjuht-konsultant

14:00-14:45     Kuidas standardile vastavat juhtimissüsteemi üles ehitada?

Toiduohutuse juhtimissüsteemi arendusprojekti juhtimine. Rollid, tegevused, ajakulu.

Erki Kippasto, Procept Consult OÜ, tegevjuht-konsultant

14:45-15:00      Energiapaus

15:00–15:30   Kuidas toimub sõltumatu auditeerimine ja sertifitseerimine?

Ülevaade Eestis tegutsevatest sertifitseerimisasutustest. Ülevaade erinevate standardite hindamissüsteemis ja sertifitseerimisprotsessi eripäradest.

Erki Kippasto, Procept Consult OÜ, tegevjuht-konsultant

15:30-16:15     Milline on standardite rakendamisest saadav kasu ettevõttele-ettevõtja vaade?

Kairit Luhakooder, Solina Group, kvaliteedijuht

Priit Dreimann, HKScan Estonia, kvaliteedijuht

16:15-16:45     Milline on standardite rakendamisest saadav kasu ettevõttele- avaliku sektori vaade?

Martin Minjajev, Maaeluministeerium, toiduohutuse osakonna juhataja

16:45-17:00        Küsimustele vastamine, infopäeva lõpp

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

 

Lisainfo: info@toiduteave.ee või Heneli Lamp (Eesti Toiduainetööstuse Liit, tel 52 76 399, henelilamp@gmail.com )

Infopäev 28.03.2019 Tallinnas: Toidualase teabe esitamine

Toimumise aeg: 28. märts 2019, kell 9:30-16:00

Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool, Majaka 2, Tallinn, https://uus.teeninduskool.ee/?page_id=5321

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Eesti Toiduainetööstuse Liit koostöös Maaeluministeerumi, Veterinaar-ja Toiduameti ning Tervise Arengu Instituudiga  korraldab koolitus-infopäeva toitu valmistavatele ja töötlevatele ettevõtetele, et käsitleda erinevaid toidualase teabe esitamise ja märgistamise nõudeid. Infopäev algab kehtivate nõuete meelde tuletamisega. Seejärel keskendutakse toitumisalase teabe ning toitumis- ja tervisealaste väidete esitamise nõuetele. Tutvustame NutriData andmesisestusplatvormi võimalusi. Infopäev lõpeb praktilise osaga, kus osavõtjad saavad analüüsida näidismärgistusi ning esitada küsimusi ja jagada kogemusi.

Samasisuline infopäev toimub kahel päeval, üks Tartus (26.03) ja teine Tallinnas (28.03).

Lae alla infopäeva materjalid

 • Päevakava. Lae alla PDF
 • Külli Johanson „Toidualase teabe esitamine“. Lae alla PDF
 • Külli Suurvarik „Toidu seaduslikud nimetused“. Lae alla PDF
 • Külli Johanson „Toitumisalase teabe esitamine“. Lae alla PDF
 • Kristin Salupuu „NutriData“. Lae alla PDF
 • Siret Surva „Tõenduspõhised toitumis-ja tervisealased väited”.  Lae alla PDF
 • Tiiu Rand “Tähelepanekuid toidualase teabe esitamisest ja pakendite märgistusest “. Lae alla PDF

Päevakava

9:00–9:30   

Osalejate registreerimine, tervituskohv

9:30-9:35

Avamine, sissejuhatus koolitus-infopäeva

Heneli Lamp, Eesti Toiduainetööstuse Liit

9:35–11:00

Toidualase teabe esitamise nõuded erinevates õigusaktides

Kokkuvõtlik ülevaade kehtivatest nõuetest. Toidualase teabe esitamise nõuded EL määruses nr 1169/2011 ning selle rakendusaktides (nt teabe esitamine pakendamata toidu puhul, teabe esitamine toitlustusettevõttele üleantava toidu puhul). Toidu päritolu või lähtekoha esitamise põhimõtted. Ülevaade seaduslikest nimetustest.

Külli Johanson ja Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialistid

11:00–11:30

Toitumisalase teabe esitamine

Mis on toitumisalane teave? Kuidas tuleb toitumisalast teavet esitada? Millele tähelepanu pöörata? Milline vabatahtlik toitumisalane teave on lubatud?

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

11:30-12:00

Toitumisalase teabe arvutamine NutriData Toote admesisestus- ja arvutusprogrammiga

Ülevaade Tervise Arengu Instituudi poolt hallatava NutriData admesisestus- ja arvutusprogrammi (http://asp.nutridata.ee) kasutamisest toitumisalase teabe koostamisel.

Kristin Salupuu, Tervise Arengu Instituudi toitumisuuringute osakonna projektijuht

12:00-12:40

Lõuna

12:40-13:15

Toitumis- ja tervisealased väited

Väidete esitamise nõuded EL määruses nr 1924/2006 ning rakendusaktides. Ülevaade abimaterjalidest. Ebamäärased tervisega seotud väited (sinu tervise heaks jt), sõnastuse paindlikkus, märkimisväärne kogus. Teabe esitamine laktoosi ja/või gluteeni puudumise kohta.

Siret Surva, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo nõunik

13:15-14:00

Tähelepanekuid toidualase teabe esitamisest ja pakendite märgistusest. Märgistuse koostamise näidis.

Millised toitumisalase teabe esitamise sh märgistamisega seotud teemad tekitavad sagedamini küsimusi? Millised on enim levinud eksimused? Näide ühe toote märgistuse koostamisest.

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

14:00-14:15

Energiapaus

14:15–14:20

Rühmatöö tutvustus (märgistuste analüüsimine)

Lektorite poolt ettevalmistatud näidismärgistuste analüüsimine. Osavõtjad jagatakse gruppidesse, iga grupp saab analüüsida ühe märgistuse näidise ja esitleda analüüsi tulemusi. Lektorid juhendavad ja vastavad küsimustele. Osavõtjad on oodatud avaldama arvamust ning jagama kogemusi käsitletud teemadel.

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

14:20-15:00

Rühmatöö

15:00-15:45

Rühmatöö tulemuste esitamine, arutelu

15:45-16:00

Küsimustele vastamine, koolitus-infopäeva lõpp

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

 

Lisainfo: info@toiduteave.ee või Heneli Lamp (Eesti Toiduainetööstuse Liit, tel 52 76 399, henelilamp@gmail.com )

Infopäev 26.03.2019 Tartus: Toidualase teabe esitamine

Toimumise aeg: 26. märts 2019, kell 10:00-16:30

Toimumise koht: Eesti Maaülikooli tehnikamajas, Kreutzwaldi 56/1, ruum A-303 (avatud ülikooli ruumid), http://avatudylikool.emu.ee/

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Eesti Toiduainetööstuse Liit koostöös Maaeluministeerumi, Veterinaar-ja Toiduameti ning Tervise Arengu Instituudiga  korraldab koolitus-infopäeva toitu valmistavatele ja töötlevatele ettevõtetele, et käsitleda erinevaid toidualase teabe esitamise ja märgistamise nõudeid. Infopäev algab kehtivate nõuete meelde tuletamisega. Seejärel keskendutakse toitumisalase teabe ning toitumis- ja tervisealaste väidete esitamise nõuetele. Tutvustame NutriData andmesisestusplatvormi võimalusi. Infopäev lõpeb praktilise osaga, kus osavõtjad saavad analüüsida näidismärgistusi ning esitada küsimusi ja jagada kogemusi.

Samasisuline infopäev toimub kahel päeval, üks Tartus (26.03) ja teine Tallinnas (28.03).

Lae alla infopäeva materjalid

 • Päevakava. Lae alla PDF
 • Külli Johanson „Toidualase teabe esitamine“. Lae alla PDF
 • Külli Suurvarik „Toidu seaduslikud nimetused“. Lae alla PDF
 • Külli Johanson „Toitumisalase teabe esitamine“. Lae alla PDF
 • Kristin Salupuu „NutriData“. Lae alla PDF
 • Siret Surva „Tõenduspõhised toitumis-ja tervisealased väited”.  Lae alla PDF
 • Tiiu Rand “Tähelepanekuid toidualase teabe esitamisest ja pakendite märgistusest “. Lae alla PDF

Päevakava

9:30–10:00   

Osalejate registreerimine, tervituskohv

10:00-10:05

Avamine, sissejuhatus koolitus-infopäeva

Heneli Lamp, Eesti Toiduainetööstuse Liit

10:05–11:20

Toidualase teabe esitamise nõuded erinevates õigusaktides

Kokkuvõtlik ülevaade kehtivatest nõuetest. Toidualase teabe esitamise nõuded EL määruses nr 1169/2011 ning selle rakendusaktides (nt teabe esitamine pakendamata toidu puhul, teabe esitamine toitlustusettevõttele üleantava toidu puhul). Toidu päritolu või lähtekoha esitamise põhimõtted. Ülevaade seaduslikest nimetustest.

Külli Johanson ja Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialistid

11:20–11:50

Toitumisalase teabe esitamine

Mis on toitumisalane teave? Kuidas tuleb toitumisalast teavet esitada? Millele tähelepanu pöörata? Milline vabatahtlik toitumisalane teave on lubatud?

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

11:50-12:20

Toitumisalase teabe arvutamine NutriData Toote admesisestus- ja arvutusprogrammiga

Ülevaade Tervise Arengu Instituudi poolt hallatava NutriData admesisestus- ja arvutusprogrammi (http://asp.nutridata.ee) kasutamisest toitumisalase teabe koostamisel.

Kristin Salupuu, Tervise Arengu Instituudi toitumisuuringute osakonna projektijuht

12:20-13:00

Lõuna

13:00-13:30

Toitumis- ja tervisealased väited

Väidete esitamise nõuded EL määruses nr 1924/2006 ning rakendusaktides. Ülevaade abimaterjalidest. Ebamäärased tervisega seotud väited (sinu tervise heaks jt), sõnastuse paindlikkus, märkimisväärne kogus. Teabe esitamine laktoosi ja/või gluteeni puudumise kohta.

Siret Surva, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo nõunik

13:30-14:15

Tähelepanekuid toidualase teabe esitamisest ja pakendite märgistusest. Märgistuse koostamise näidis.

Millised toitumisalase teabe esitamise sh märgistamisega seotud teemad tekitavad sagedamini küsimusi? Millised on enim levinud eksimused? Näide ühe toote märgistuse koostamisest.

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

14:15-14:30

Energiapaus

14:30–14:35

Rühmatöö tutvustus (märgistuste analüüsimine)

Lektorite poolt ettevalmistatud näidismärgistuste analüüsimine. Osavõtjad jagatakse gruppidesse, iga grupp saab analüüsida ühe märgistuse näidise ja esitleda analüüsi tulemusi. Lektorid juhendavad ja vastavad küsimustele. Osavõtjad on oodatud avaldama arvamust ning jagama kogemusi käsitletud teemadel.

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

14:35-15:30

Rühmatöö

15:30-16:15

Rühmatöö tulemuste esitamine, arutelu

16:15-16:30

Küsimustele vastamine, koolitus-infopäeva lõpp

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

 

Lisainfo: info@toiduteave.ee või Heneli Lamp (Eesti Toiduainetööstuse Liit projektijuht, tel 52 76 399, henelilamp@gmail.com )

Infopäev 14.02.2019 Tallinnas: Ohtlike kemikaalide käitlemine

Ohtlike kemikaalide käitlemine– vastavus REACH määrusele ja väljakutsed ettevõtetele

14.02 Tallinnas, Tallinna Teeninduskoolis, Majaka 2 

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Eesti Toiduainetööstuse Liit koostöös Balti Keskkonnafoorumi ja Terviseametiga korraldab infopäeva toitu valmistavatele ja töötlevatele ettevõtetele, et tutvustada kemikaalide käitlemise kohustuslikke nõudeid – alates REACH määrusest, väga ohtlikest ainetest ja infoallikatest kuni arvestuse pidamiseni ja info edastamiseni tarneahelas. Lisaks toimub praktiline töö andmebaaside ja ohutuskaartidega.

Lae alla infopäeva materjalid

 • Päevakava. Lae alla PDF
 • Heli Nõmmsalu „REACH määruse rakendamine – kohustused kemikaalide käitlejatele, väga ohtlikud ained, kandidaatained, autoriseerimisloetelu“. Lae alla PDF
 • Heli Nõmmsalu „Kust saab infot ohtlike kemikaalide kohta – andmebaasid ja avalik teave; nõuded biotsiidide toimeainetele“. Lae alla PDF
 • Aigi Lahe „Kemikaalide klassifitseerimine, märgistus, pakendid“. Lae alla PDF
 • Heli Nõmmsalu „Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta“. Lae alla PDF
 • Heli Nõmmsalu „Ohtlikud kemikaalid toiduga kokkupuutuvas plastis”.  Lae alla PDF
 • Anna Amelkina “Ohutuskaardiga edastatav teave kasutajale ja nõuded tarnijale”. Lae alla PDF
 • Heli Nõmmsalu “Rühmatöö”. Lae alla PDF

Päevakava

10:30–11:00      Osalejate registreerimine, tervituskohv

11:00-11:10        Avamine, sissejuhatus infopäeva.

Sirje Potisepp, Toiduliidu juhataja

11:10–11:30      REACH määruse rakendamine – kohustused kemikaalide käitlejatele, väga ohtlikud ained, kandidaatained, autoriseerimisloetelu

Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum

11:30–11:50       Kust saab infot ohtlike kemikaalide kohta – andmebaasid ja avalik teave; nõuded biotsiidide toimeainetele

Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum

11:50-12:30        Kemikaalide klassifitseerimine, märgistus, pakendid

Aigi Lahe, Terviseamet

12:30-13:30        Lõuna

13:30-13:45        Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta

Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum

13:45-14:00        Ohtlikud kemikaalid toiduga kokkupuutuvas plastis

Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum

14:00-14:30        Nõuded kemikaali ohutuskaardile – ohutuskaardiga edastatav teave kasutajale ja nõuded tarnijale

Anna Amelkina, Terviseamet

14:30–14:35       Rühmatöö tutvustus (töö andmebaaside ja ohutuskaartidega)

Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum

NB! Osalejatel palutakse praktilise töö jaoks võimalusel kaasa võtta sülearvuti ja oma ettevõttest mõned ohutuskaardid!

14:35-15:30        Rühmatöö

15:30-15:50        Rühmatöö tulemuste esitamine, arutelu

15:50-16:00        Küsimustele vastamine, infopäeva lõpp

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

Lisainfo: info@toiduteave.ee või Heneli Lamp (Eesti Toiduainetööstuse Liit projektijuht, tel 52 76 399, henelilamp@gmail.com )