Infopäev 10.12.2019 Tartus: Toiduainete funktsionaalsus

10.12.2019 Tartu Teaduspark, Riia mnt 181A

Infopäeva läbiviija: BioCC OÜ Epp Songisepp, PhD ja prof. Mihkel Zilmer.

 

Jaotusmaterjalid

 

Mikroobide roll tervise säilitamisel | Epp Songisepp     Lae alla

Söömine, toit ja funktsionaalsus | Mihkel Zilmer     Lae alla

 

Päevakava

 

9.30-10.00      Registreerimine, hommikukohv

10.00-11.00    Mikroobide roll tervise säilitamisel. Epp Songisepp, PhD

11.00-11.15     Kohvipaus

11.15-12.15     Söömine, toit, funktsionaalsed toiduained. Mihkel Zilmer, PhD

12.15-13.00     Lõuna

13.00-15.30     Söömine, toit, funktsionaalsed toiduained. Mihkel Zilmer, PhD

15.30-16.00     Arutelu, küsimustele vastamine

 

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

Lisainfo: info@toiduteave.ee 

Infopäev 29.11.2019 Tartus: Proovide võtmine ja analüüsimine. Pärm- ja hallitusseened toidus.

29.11.2019 Tartu Teaduspark, Riia mnt 181A

Korraldaja: BioCC OÜ 

Infopäev hõlmab loengut ja praktilist osa laboris. Osavõtjad jaotatakse kahte rühma. Loengute ja praktilise osa läbiviijad on teadurid Priit Elias, Liina Kuus ja Epp Songisepp. 

Lae alla jaotusmaterjalid

 

Proovide võtmine ja analüüsimine. Hügieen toiduainetetööstuses | Epp Songisepp     Lae alla

Pärm- ja hallitusseened toidus | Priit Elias     Lae alla

 

Päevakava

9:30-10:00     Registreerimine, hommikukohv

10:00-11:00     Hügieen toiduainetetööstuses

Proovivõtukava, proovide transport, analüüsitulemuste tõlgendamine, tegevusi mittevastavuste puhul. Mikrobioloogilised kriteeriumid ja nende kohaldamise etapid.

11:15-12:15     Pärm- ja hallitusseened toiduainetetööstuses

Vaadeldakse pärm- ja hallitusseente esinemist erinevates toidugruppides (piima-, liha-, puu- ja köögivilja- ning teraviljatooted).

Paralleelselt toimub teisele rühmale praktiline osa laboris

Mikrobioloogilised analüüsid, töövõtted, söötmed, tuvastamine.

12:15-13:00     Lõuna

13.00-14:00     Hügieen toiduainetetööstuses

Proovivõtukava, proovide transport, analüüsitulemuste tõlgendamine, tegevusi mittevastavuste puhul. Mikrobioloogilised kriteeriumid ja nende kohaldamise etapid.

14:15-15:15     Pärmid ja hallitusseened toiduainetetööstuses

Vaadeldakse pärm- ja hallitusseente esinemist erinevates toidugruppides (piima-, liha-, puu- ja köögivilja- ning teraviljatooted).

Paralleelselt toimub esimesele rühmale praktiline osa laboris

Mikrobioloogilised analüüsid, töövõtted, söötmed, tuvastamine.

15:15-16:00     Ühine arutelu, küsimustele vastamine

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

Lisainfo: info@toiduteave.ee või Liina Kuus, BioCC OÜ tootmis-ja arendusjuht, tel 53 097 945, liina.kuus@biocc.eu 

Infopäev 26.11.2019 Tallinnas: Toidualase teabe esitamine

Toimumise aeg: 26. november 2019, kell 10:00-16:30

Toimumise koht: Tallinna Teeninduskool, Majaka 2, Tallinn, https://uus.teeninduskool.ee/?page_id=5321

 

Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldab koostöös Maaeluministeerumi ning Veterinaar-ja Toiduametiga infopäeva toitu valmistavatele ja töötlevatele ettevõtetele, et käsitleda toidualase teabe esitamise ja märgistamise nõudeid.

Infopäev on mõeldud neile, kellel märgistamise alusteadmised juba olemas. Keskendume teemadele, mille vastu on kas viimasel ajal enim huvi tuntud või mille osas enim eksimusi täheldatud. Näiteks käsitleme päeva esimeses pooles loenguformaadis toidu seaduslikke nimetusi, lisaainete kasutamist ning toitumis-ja tervisealaseid väiteid. Päeva teine pool on praktilisem, kus rühmatööna tuleb koostada nõuetekohane märgistus. Ühise aruteluna analüüsime leitud lahendusi, vastame küsimustele, jagame üksteise kogemusi.

Jaotusmaterjalid

Toidualase teabe esitamine | Külli Johanson     Lae alla

Toitumisalase teabe esitamine | Külli Johanson     Lae alla

Tõenduspõhised toitumis- ja tervisealased väited | Evelin Kivima    Lae alla

Toidu seaduslikud nimetused | Külli Suurvarik     Lae alla

Lisaained ja nende kasutamine | Annika Leis     Lae alla

Toitumis- ja tervisealased väited praktikas | Tiiu Rand      Lae alla

 

Päevakava

9:30–10:00      Osalejate registreerimine, tervituskohv

10:00-10:05        Avamine, sissejuhatus infopäeva

Heneli Lamp, Eesti Toiduainetööstuse Liit

10:05–10:25   Toidu seaduslikud nimetused

Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

10:25–11:15     Lisaained ja nende kasutamine

Annika Leis, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

11:15-12:00     Toitumis- ja tervisealased väited

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

12:00-12:45     Lõuna

12:45-13:00     Rühmatöö tutvustus. Märgistuse koostamiseks abimaterjalide jagamine

NB! Osalejatel palutakse praktilise töö jaoks võimalusel kaasa võtta sülearvuti

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

13:00-14:45      Rühmatöö

14:45-15:00      Energiapaus

15:00-16:15      Rühmatöö tulemuste esitamine, analüüsimine, arutelu

16:15-16:30      Küsimustele vastamine, infopäeva lõpp

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

Lisainfo: info@toiduteave.ee või Heneli Lamp (Eesti Toiduainetööstuse Liit, tel 52 76 399, henelilamp@gmail.com )

Infopäev 1.11.19 Jõhvis: Toiduohutuse õigusaktid (venekeelse tõlkega!)

1.novembril Jõhvis, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Ida-Viru talitus (Keskväljak 1, Jõhvi, III korruse suur saal)

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldas koostöös Maaeluministeeriumiga infopäeva toitu käitlevatele ettevõtetele, et käsitleda erinevaid toiduohutuse alaseid õigusakte. Tutvustasime toiduohutuse ja teisi toidukäitlejaga seotud valdkondi hõlmavaid nõudeid, õigusi ja võimalusi. Rääkisime lähiajal jõustuvatest, vastuvõtmise või aruteluetapis olevatest suundumustest Ettekandeid tegid ja küsimustele vastasid Maaeluministeeriumi, Terviseameti ning Veterinaar-ja Toiduameti oma valdkonna spetsialistid.

Ettekanded on eesti keeles järeltõlkega vene keelde!

Lae alla infopäeva materjalid

Põllumajanduse ja kalanduse arengukava (PÕKA), tegevussuund toiduohutus | Katrin Lõhmus     Lae alla

Toiduseaduse ja selle rakendusaktide muutmine, mõju toidukäitlejatele Elsa Peipman    Lae alla

Uuest ametliku kontrolli määrusest tulenevad muudatused, mõju toidukäitlejatele Allan Aleksašin    Lae alla

Päritolunõuded, kui vabatahtlik päritoluteave eksitab Külli Johanson    Lae alla

Arengud toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete valdkonnas Külli Suurvarik    Lae alla

Uut toidu saasteainete valdkonnas Maia Radin    Lae alla

 

Päevakava

9:30–10:00     Osalejate registreerimine, tervituskohv

10:00-10:05       Avamine, sissejuhatus infopäeva

Heneli Lamp, Eesti Toiduainetööstuse Liit

10:05–11:15  Põllumajanduse ja kalanduse arengukava (PÕKA), tegevussuund toiduohutus

Katrin Lõhmus, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo juhataja

11:15–12:30    Toiduseaduse ja selle rakendusaktide muutmine, mõju toidukäitlejatele

Elsa Peipman, Maaeluministeeriumi toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo nõunik

12:30-12:45       Arutelu, küsimused-vastused

12:45-13:30       Lõuna

13:30-14:15    Uuest ametliku kontrolli määrusest tulenevad muudatused, mõju toidukäitlejatele

Allan Aleksašin, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

14:15-15:00    Toidualase teabega seotud muudatused. Päritolunõuded, kui vabatahtlik päritoluteave eksitab

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

15:00-15:15     Virgutuspaus

15:15-16:15    Arengud toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete valdkonnas

Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

16:15-16:50    Uut toidu saasteainete valdkonnas

Maia Radin, Maaeluministeeriumi toiduohutuse keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo juhataja

16:50-17:00   Arutelu, küsimused-vastused. Infopäeva lõpp

Lae alla päevakava (eesti keeles)

Lae alla päevakava (vene keeles)

Infopäev toimus MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

 

 

Lisainfo: info@toiduteave.ee või Heneli Lamp (Eesti Toiduainetööstuse Liit, tel 52 76 399, henelilamp@gmail.com )

Infopäev 30.10.19 Tallinnas: Toiduohutuse õigusaktid

30.10  Tallinnas, Tallinna Teeninduskooli aulas, Majaka 2

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldas koostöös Maaeluministeeriumiga infopäeva toitu käitlevatele ettevõtetele, et käsitleda erinevaid toiduohutuse alaseid õigusakte. Tutvustasime toiduohutuse ja teisi toidukäitlejaga seotud valdkondi hõlmavaid nõudeid, õigusi ja võimalusi. Rääkisime lähiajal jõustuvatest, vastuvõtmise või aruteluetapis olevatest suundumustest Ettekandeid tegid ja küsimustele vastasid Maaeluministeeriumi, Terviseameti ning Veterinaar-ja Toiduameti oma valdkonna spetsialistid.

Lae alla infopäeva materjalid

Põllumajanduse ja kalanduse arengukava (PÕKA), tegevussuund toiduohutus | Katrin Lõhmus     Lae alla

Toiduseaduse ja selle rakendusaktide muutmine, mõju toidukäitlejatele Elsa Peipman    Lae alla

Uuest ametliku kontrolli määrusest tulenevad muudatused, mõju toidukäitlejatele Maia Radin, Allan Aleksašin    Lae alla

Päritolunõuded, kui vabatahtlik päritoluteave eksitab Külli Johanson    Lae alla

Arengud mikroobide resistentsuse (AMR) valdkonnas | Piret Aasmäe    Lae alla

Arengud toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete valdkonnas Külli Suurvarik    Lae alla

Uut toidu saasteainete valdkonnas Maia Radin    Lae alla

Joogivee direktiivi muutmine, mõju toidukäitlejatele | Leena Albreht    Lae alla

Toidu annetamine | Kairi Ramjalg    Lae alla

 

Päevakava

9:30–10:00     Osalejate registreerimine, tervituskohv

10:00-10:05       Avamine, sissejuhatus infopäeva

Heneli Lamp, Eesti Toiduainetööstuse Liit

10:05–10:45  Põllumajanduse ja kalanduse arengukava (PÕKA), tegevussuund toiduohutus

Katrin Lõhmus, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo juhataja

10:45–11:30    Toiduseaduse ja selle rakendusaktide muutmine, mõju toidukäitlejatele

Elsa Peipman, Maaeluministeeriumi toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo nõunik

Katrin Kempi, Maaeluministeeriumi toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo peaspetsialist

11:30-12:00    Uuest ametliku kontrolli määrusest tulenevad muudatused, mõju toidukäitlejatele

Maia Radin, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo juhataja

Allan Aleksašin, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

12:00-12:15       Arutelu, küsimused-vastused

12:15-13:00       Lõuna

13:00-13:30    Toidualase teabega seotud muudatused. Päritolunõuded, kui vabatahtlik päritoluteave eksitab

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

13:30-14:00    Arengud mikroobide resistentsuse (AMR) valdkonnas

Piret Aasmäe, Maaeluministeeriumi toiduohutuse loomatervise ja -heaolu büroo peaspetsialist

14:00-14:30    Arengud toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete valdkonnas

Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

14:30-14:50    Uut toidu saasteainete valdkonnas

Maia Radin, Maaeluministeeriumi toiduohutuse keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo juhataja

14:50-15:00      Arutelu, küsimused-vastused

15:00-15:15     Virgutuspaus

15:15-15:45    Joogivee direktiivi muutmine, mõju toidukäitlejatele

Leena Albreht, Terviseameti keskkonnatervise osakonna juhataja

15:45-16:30   Toidu annetamine

Kairi Ramjalg, Veterinaar-ja Toiduameti toiduosakonna juhataja

16:30-16:45   Arutelu, küsimused-vastused. Infopäeva lõpp

Lae alla päevakava

Infopäev toimus MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

 

 

Lisainfo: info@toiduteave.ee või Heneli Lamp (Eesti Toiduainetööstuse Liit, tel 52 76 399, henelilamp@gmail.com )

Infopäev 29.10.19 Tartus: Toiduohutuse õigusaktid

29. 10  Tartus, Dorpat Konverentsikeskuses, Turu 2

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldas koostöös Maaeluministeeriumiga infopäeva toitu käitlevatele ettevõtetele, et käsitleda erinevaid toiduohutuse alaseid õigusakte. Tutvustasime toiduohutuse ja teisi toidukäitlejaga seotud valdkondi hõlmavaid nõudeid, õigusi ja võimalusi. Rääkisime lähiajal jõustuvatest, vastuvõtmise või aruteluetapis olevatest suundumustest Ettekandeid tegid ja küsimustele vastasid Maaeluministeeriumi, Terviseameti ning Veterinaar-ja Toiduameti oma valdkonna spetsialistid.

.

Lae alla infopäeva materjalid

Põllumajanduse ja kalanduse arengukava (PÕKA), tegevussuund toiduohutus | Katrin Lõhmus     Lae alla

Toiduseaduse ja selle rakendusaktide muutmine, mõju toidukäitlejatele Elsa Peipman    Lae alla

Uuest ametliku kontrolli määrusest tulenevad muudatused, mõju toidukäitlejatele Maia Radin, Allan Aleksašin    Lae alla

Päritolunõuded, kui vabatahtlik päritoluteave eksitab Külli Johanson    Lae alla

Arengud mikroobide resistentsuse (AMR) valdkonnas | Piret Aasmäe    Lae alla

Arengud toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete valdkonnas Külli Suurvarik    Lae alla

Uut toidu saasteainete valdkonnas Maia Radin    Lae alla

Joogivee direktiivi muutmine, mõju toidukäitlejatele | Leena Albreht    Lae alla

Toidu annetamine | Kairi Ramjalg    Lae alla

 

Päevakava

9:30–10:00     Osalejate registreerimine, tervituskohv

10:00-10:05       Avamine, sissejuhatus infopäeva

Heneli Lamp, Eesti Toiduainetööstuse Liit

10:05–10:45  Põllumajanduse ja kalanduse arengukava (PÕKA), tegevussuund toiduohutus

Katrin Lõhmus, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo juhataja

10:45–11:30    Toiduseaduse ja selle rakendusaktide muutmine, mõju toidukäitlejatele

Elsa Peipman, Maaeluministeeriumi toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo nõunik

Katrin Kempi, Maaeluministeeriumi toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo peaspetsialist

11:30-12:00    Uuest ametliku kontrolli määrusest tulenevad muudatused, mõju toidukäitlejatele

Maia Radin, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo juhataja

Allan Aleksašin, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

12:00-12:15       Arutelu, küsimused-vastused

12:15-13:00       Lõuna

13:00-13:30    Toidualase teabega seotud muudatused. Päritolunõuded, kui vabatahtlik päritoluteave eksitab

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

13:30-14:00    Arengud mikroobide resistentsuse (AMR) valdkonnas

Piret Aasmäe, Maaeluministeeriumi toiduohutuse loomatervise ja -heaolu büroo peaspetsialist

14:00-14:30    Arengud toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete valdkonnas

Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

14:30-14:50    Uut toidu saasteainete valdkonnas

Maia Radin, Maaeluministeeriumi toiduohutuse keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo juhataja

14:50-15:00      Arutelu, küsimused-vastused

15:00-15:15     Virgutuspaus

15:15-15:45    Joogivee direktiivi muutmine, mõju toidukäitlejatele

Leena Albreht, Terviseameti keskkonnatervise osakonna juhataja

15:45-16:30 Toidu annetamine

Kairi Ramjalg, Veterinaar-ja Toiduameti toiduosakonna juhataja

16:30-16:45   Arutelu, küsimused-vastused. Infopäeva lõpp

Lae alla päevakava

Infopäev toimus MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetas Euroopa Liit.

 

 

Lisainfo: info@toiduteave.ee või Heneli Lamp (Eesti Toiduainetööstuse Liit, tel 52 76 399, henelilamp@gmail.com)