Infopäev 02.12.2021 veebis: Toidupettuste ennetamine

Toidupettuse ennetamine toidukäitlemisettevõttes

Infopäev toimub maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Korraldaja: EMÜ

Infopäeva eesmärgiks on tutvustada toidupettuse olemust ning selle tuvastamise ja ennetamise võimalusi ettevõtte enesekontrollisüsteemis.

 

Jaotusmaterjalid

Toidupettuse ennetamine toidukäitlemisettevõttes |  Katrin Laikoja   Lae alla

 

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

Toidupettuse vormid.
Toiduseaduse nõuded.
VACCP (Vulnerability Assessment Critical Control Points) toidu võltsimise ennetamise süsteemi ja TACCP (Threat Assessment Critical Control Points) toidu kaitsmise süsteemi olemus.
Tooraine ja materjalide riskihindamine.
Võltsimise ennetamise ja toidu kaitsmise võimalused toidukäitlemisettevõttes.

Ajakava:
09.00 – 10.30 õppetöö
10.30 – 10.45 paus
10.35 – 12.15 õppetöö

Õppejõud: Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli lektor

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit. Infopäevast võivad osa võtta kõik sellest huvitatud isikud. Infopäev on osalejale tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Osalemine on vähese tähtsusega abi, abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.

Lisainfo: EMÜ Avatud Ülikool, Karin Kiss, 53441844
karin.kiss@emu.ee

Infopäev 03.12.2021 veebis: Toidu tagasikutsumine

Nõuetele mittevastava toidu turult kõrvaldamine ja tagasikutsumine

03.12.2021 Microsoft Teams veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Infopäev on suunatud kõigile toidukäitlejatele, sh toitlustajatele, kes tegelevad  toidu müügiks pakkumisega. 

Kui toidukäitlejal on põhjust arvata, et toit on ohtlik, siis tuleb tal viivitamatult algatada selle turult eemaldamine. Infopäeval käsitletakse sellise toidu tagasikutsumise või turult kõrvaldamise protsessi nõudeid, erinevate osapoolte (sh järelevalve) õigusi ja kohustusi ning teabe edastamist tarneahelas. Räägitakse ka toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi RASFF toimimisest ning tuuakse praktilisi näiteid.

 

Jaotusmaterjalid

Ohtliku toidu turult kõrvaldamise ja tagasikutsumise üldnõuded |  Jaana Oona  Lae alla

Toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteemi (RASFF) toimimine |  Elle Männisalu Lae alla

Bambusnõud ja nende müügikeeld | Margot Paavel  Lae alla

Etüleenoksiidi sisaldavate toodete tagasikutsumise protsessi näide |  Kristi Kallip  Lae alla

Kvaliteedijuhtimissüsteem ja toote turult tagasikutsumise näide tööstuselt, AS Salvest |  Alevtina Tjulkina-Portnova Lae alla

Kvaliteedijuhtimissüsteem ja toote turult tagasikutsumine Rimi jaeketis |  Algis Murumaa Lae alla

 

Päevakava

Infopäeva päevakava

Moderaator:     Sirje Potisepp Toiduliidu juhataja

9:50 – 10:00      Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:45    Ohtliku toidu turult kõrvaldamise ja tagasikutsumise üldnõuded

                            Jaana Oona Põllumajandus- ja Toiduameti juhtivspetsialist

10:45 – 11:15    Toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteemi (RASFF) toimimine

                             Elle Männisalu Põllumajandus- ja Toiduameti peaspetsialist

11:15 – 11:45    Bambusnõud ja nende müügikeeld

                             Margot Paavel Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist

11:45 – 12:15    LÕUNAPAUS    

12:15 – 12:45    Etüleenoksiidi sisaldavate toodete tagasikutsumise protsessi näide

                           Kristi Kallip Põllumajandus- ja Toiduameti peaspetsialist

12:45 – 13:05    Kvaliteedijuhtimissüsteem ja toote turult tagasikutsumise näide toidutööstuselt

                            Alevtina Tjulkina-Portnova Salvest AS kvaliteedijuht

13:05 – 13:25    Kvaliteedijuhtimissüsteem ja toote turult tagasikutsumise näide jaeketilt

                            Algis Murumaa Rimi Eesti Food AS kvaliteedijuht

13:25 – 13:30    Päeva kokkuvõte

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit. Infopäevast võivad osa võtta kõik sellest huvitatud isikud. Infopäev on osalejale tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Osalemine on vähese tähtsusega abi, abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.
Lisainfo: liina@toiduliit.ee

Registreerimisega seotud tehniline teave: kairi.ringo@toiduteave.ee; tel: 50 63 428

Infopäev 17.12.2021 veebis: Toiduohutuskultuur

Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine toidukäitlemisettevõttes

Infopäev toimub maaülikooli videosilla vahendusel BigBlueButton (BBB) keskkonnas.

Korraldaja: EMÜ

Toiduhügieeni määruses 852/2004 on uue nõudena sees ettevõtte toiduohutuskultuuri kujundamine, säilitamine ning sellekohaste tõendite esitamine. Infopäeval tutvustatakse, milliseid on mõned võimalused toiduohutuskultuuri kujundamiseks ja hindamiseks ettevõttes.

 

Jaotusmaterjalid

Toiduohutuskultuuri kujundamine ja hindamine toidukäitlemisettevõttes |  Katrin Laikoja  Lae alla

Toiduohutuskultuuri hindamise näidisküsimustik |  Katrin Laikoja  Lae alla ja kohanda oma ettevõttele

 

Sisu ja ajakava

Käsitletavad teemad:

– Toiduohutuskultuuriga seonduvad nõuded Codex Alimentarius toiduhügieeni standardis, EL määruse 852/2004 XI ptk, rahvusvahelistes standardites.
– Toiduohutuskultuuri kujundamine, säilitamine ja hindamine ettevõttes.
– Juhtkonna kohustused, töötajate roll toiduohutuskultuuri edendamisel.

Ajakava:
09.00 – 10.30 õppetöö
10.30 – 10.45 paus
10.35 – 12.15 õppetöö

Õppejõud: Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli lektor

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit. Infopäevast võivad osa võtta kõik sellest huvitatud isikud, nii ettevõtete esindajad kui ka füüsilised isikud. Infopäev on osalejale tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. Osalemine on vähese tähtsusega abi, abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.

Lisainfo: EMÜ Avatud Ülikool, Karin Kiss, 53441844
karin.kiss@emu.ee

Infopäev 11.11.2021 veebis: Toidualase teabe esitamine

Teabe esitamine toidu kaugmüügi ja pakendamata toidu müügi korral

11.11.2021 Microsoft Teams veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Infopäev on suunatud kõigile toidukäitlejatele, sh toitlustajatele, kes müüvad toitu veebi või  muude sidevahendite kaudu.

Toidu e-kaubandus on viimasel ajal kiiresti kasvanud, toiduaineid müüakse nii sotsiaalmeedias kui ka erinevates kogukonnagruppides. Veebist leiab nii eraelamus toidukäitlejaid kui ka  suurte jaekettide e-poode. Hetkeolukord toidu kohta esitatava teabe osas on aga erinevates e-poodides/e-platvormidel erinev. Lisaks soovime tähelepanu juhtida sellele, et ka pakendamata toidu kohta teabe edastamisel on omad nõuded, mida peab käitleja järgima. Seetõttu peame oluliseks jagada infot toidu kaugmüügiga kaasnevatest nõuetest, sh pakendamata toidukaupade puhul kehtivatest nõuetest.

 

Jaotusmaterjalid

Ülevaade märgistamise käsiraamatust |  Kairi Ringo  Lae alla

Toidualase teabe esitamise nõuded kaugmüügi (e-poe) korral/ pakendamata toidu müümise korral |  Hellika Kallaste  Lae alla

Nõuete järgimine toidu e-kaubanduse puhul | Marii-Heleen Arna  Lae alla

(Pakendamata) puu- ja köögivilja (kaug)müügi puhul toidualase teabe esitamise nõuded ja nende järgimine |  Marika Arula  Lae alla

E-poes toidualase teabe esitamise kogemus | Pille-Riin Pleer  Lae alla

 

Päevakava

Infopäeva päevakava

Moderaator:     Sirje Potisepp Toiduliidu juhataja

9:50 – 10:00      Registreerimine Teamsis

10:00 – 10:45    Ülevaade märgistamise käsiraamatust

Kairi Ringo käsiraamatu koostaja

10:45 – 11:15    Toidualase teabe esitamise nõuded kaugmüügi (e-poe) korral/ pakendamata toidu müümise korral

Hellika Kallaste, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

11:15 – 11:45   Nõuete järgimine toidu e-kaubanduse puhul

Marii-Heleen Arna, Põllumajandus- ja Toiduameti peaspetsialist (e-kaubandus)

11:45 – 12:00    Sirutuspaus

12:00 – 12:45    (Pakendamata) puu- ja köögivilja (kaug)müügi puhul toidualase teabe esitamise nõuded ja nende järgimine

Marika Arula,  Põllumajandus- ja Toiduameti nõunik (värske puu- ja köögivilja turustamine)

12:45 – 13:15    E-poes toidualase teabe esitamise kogemus

Pille-Riin Pleer, Orkla Eesti AS e-poe projektijuht

13:15 – 13:20    Päeva kokkuvõte

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ toidu ja toiduohutuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik sellest huvitatud isikud. Infopäev on osalejale tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Osalemine on vähese tähtsusega abi, abisumma ühe osavõtja kohta arvutatakse osavõtjate lõpliku arvu järgi, kuid see ei ületa 200 eurot. Ettevõtja peab pidama tekkepõhist arvestust vähese tähtsustega abi (VTA) kasutamise üle. VTA vaba jääki saab kontrollida ka veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi.

Infopäev 16.06.2021 veebis: Toidualase teabe esitamine

Toitumisalase teabe ning toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine

16.06.2021 Zoom veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Infopäev on mõeldud eelkõige toidu väikekäitlejatele ja toidu müügiks valmistajatele. Peateemadeks on õige toitumisalase teabe arvutamine ja esitamine ning see, mida tohib ja mida ei tohi toidu kohta väita. Ka räägime ettevõtetel praktikas tekkinud toidu märgistamise küsimusest ning toome näiteid elust enesest.

Jaotusmaterjalid

Peamised probleemid ja tekkinud küsimused |  Annika Gorelova  Lae alla

Toitumisalase teabe ning toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine | Külli Johanson  Lae alla

Toitumisalase teabe arvutamine NutriData arvutus- ja sisestusprogrammiga | Änn Jõgi  Lae alla

Päevakava

Infopäeva päevakava*

9:45                     Sisselogimine avatud

10:00 – 10:10     Sissejuhatus

10:10 – 11:10     Peamised probleemid ja tekkinud küsimused toidualase teabe esitamise kohta

                             Annika Gorelova, Greenclean OÜ tegevjuht ja koolitaja, toidukonsultant, HCP ja                                               toiduohutusskeemide audiitor

11:10-12:10        Toitumisalase teabe ning toitumis- ja tervisealaste väidete toidu märgistusel                                           esitamise nõuded

                             Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo                                       peaspetsialist

12:10 – 13:10     Toitumisalase teabe arvutamine NutriData toote arvutus- ja sisestusprogrammiga

NutriData toidu koostise andmebaasi alused, toitumisalase teabe arvutamine retsepti                                       järgi, programmi kasutamise näpunäited ja levinud vead

                            Änn Jõgi, Tervise Arengu Instituudi toitumisuuringute osakonna projektijuht

13:10 – 13:15     Kokkuvõte

Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Evi Randpere, evi@epkk.ee

Infopäev 03.06.2021 veebis: Piima kvaliteedistandardid

Kõrgemad kvaliteedi ja ohutuse standardid piima tootmisel

03.06.2021 Zoom veebikeskkonnas

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Euroopa Liit annab võimaluse toetada kehtestatud nõuetest kõrgemate standardite väljatöötamist ja rakendamist. Mitmed riigid on selliseid võimalusi kasutanud, kvaliteedikavade tingimused on koostöös piima tootjate ja töötlejatega kokku lepitud ning nendest on saanud konkurentsieelis nii kodu- kui eksportturgudel. Ühtse ja kõrgema kvaliteedi saamiseks on oluline määratleda kindlad kvaliteedi ja ohutuse kriteeriumid toorpiimale. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsub kaasa mõtlema ja arutlema kvaliteedikava „Eesti Piim“ koostamise vajaduse ja sisu üle.

Jaotusmaterjalid

Kvaliteedikava väljatöötamine, rakendamine ja kontroll |  Liis Raska  Lae alla

Geograafilise tähise “Sõir” spetsifikaadi protseduur ja väljatöötamine |  Heili Sadam  Lae alla

Kvaliteedikavad piimale teiste riikide näidetel |  Kaie Laaneväli-Vinokurov Lae alla

Piima kõrgemad kvaliteedistandardid tagavad paremad majandustulemused |  Hardi Tamm Lae alla

Päevakava

Infopäeva päevakava*

9:00 – 10:00 Kvaliteedikava väljatöötamine, rakendamine ja kontroll

                   Liis Raska, Maaeluministeeriumi ekspordi ja turuarenduse büroo peaspetsialist

10:00 – 10:45 Euroopa Liidu kvaliteedikava geograafilise tähise “Sõir” spetsifikaadi protseduur ja väljatöötamine

                    Heili Sadam, BioCC OÜ toidutehnoloog

10:45 – 11:15 Kvaliteedikavad piimale teiste riikide näidetel

                    Kaie Laaneväli-Vinokurov, Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja toidusektori arengu büroo

11:15 – 12:15 Piima kõrgemad kvaliteedistandardid tagavad paremad majandustulemused

                    Hardi Tamm, MTÜ Piimaklaster juhatuse liige

12:15  Arutelu ja infopäeva kokkuvõte

Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel ajakavas muudatusi

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

 

Lisainfo:  info@toiduteave.ee  või Meeli Lindsaar, meeli@epkk.ee