Infopäev 4.12.2020 veebis: Keemilised riskid toidus

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldas veebipõhise infopäeva “Keemilised riskid toidus”, mis toimub  reedel, 4. detsembril kell 13:00-16:30 zoom keskkonnas.

Jaotusmaterjalid

Toidu keemilised ohud | Tõnu Püssa    Lae alla

Akrüülamiid | Sille Vahter    Lae alla

2019 saasteainete kontrollprogrammi raames võetud proovide tulemused |  Kristi Kallip   Lae alla

Päevakava

13:00 – 13:10 Infopäeva algus, ühenduse testimine.

13:10 – 14:40 Keemilised riskid toidus. Materjalide “Toidu keemilised ohud” ja “Taimsete õlidega seotud keemilised ohud” põhjal toidu- ja keskkonnatoksikoloogia professor Tõnu Püssa, Eesti Maaülikool

14:40 – 15:00 Paus

15:00 – 15:45 Akrüülamiid. Ettekanne käsitleb määruse 2017/2158 rakendamist ning siseriiklike aspekte ja rakendusuuringut “Teatud köögiviljade sortide suhkrute sisalduse analüüsimine akrüülamiidi tekkimise potentsiaali hindamiseks nende töötlemisel”. Sille Vahter, Maaeluministeerium.

15:45 – 16:30 Aruande “Veterinaar- ja Toiduameti poolt 2019. aastal saasteainete kontrollprogrammi raames võetud proovide tulemused toidus” analüüs. Kristi Kallip, Veterinaar- ja Toiduamet.

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 70 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Lisainfo: EPKK projektijuht Evi Randpere – 50 97819 või evi@epkk.ee

Infopäev 25.11.2020 veebis: õigusaktid ja järelevalve

Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldas koostöös Maaeluministeeriumi ning Veterinaar- ja Toiduametiga infopäeva, kus käsitletakse uudiseid, arenguid ja suundumusi toiduohutuse nõuete ning järelevalve osas.

Aeg ja koht: Infopäev toimus 25. novembril kl 10:00-14:30 veebikeskkonnas.

Jaotusmaterjalid

Euroopa Liidu strateegia „Talust taldrikule“ | Anneli Tuvike     Lae alla

Uus ELi strateegia „Talust toidulauale“ – Toiduliidu seisukohad | Sirje Potisepp     Lae alla

Strateegia “Talust taldrikule”    Leiad siit

Toiduseaduse muutmise seaduse rakendusaktid | Katrin Kempi     Lae alla

EL toiduahela riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse määrus | Piret Priisalu    Lae alla

Põllumajandus- ja Toiduameti loomises | Katrin Reili    Lae alla

Toidu ohutuse ja tarbimisväärsuse olukord ja tagamine 2019. a | Olev Kalda    Lae alla

Söödast toidukäitlejale. Söödalisandid | Eda Ernes    Lae alla

Toidu koostise kaardistamine | Haidi Kanamäe    Lae alla

Pakendipõhine soola, suhkrute ja küllastunud rasvhapete teabe analüüs    Leiad siit

 

Päevakava

*Korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi.

10:00-10:10 Sissejuhatus
10:10-10:30

Euroopa Liidu strateegia „Talust taldrikule“ („Farm to fork“). Mis meid ootab?

Anneli Tuvike, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja asetäitja

10:30–10:45

Toidutööstusele olulised aspektid strateegias „Talust taldrikule“. Toidutööstust enim mõjutavad strateegiapunktid ning Toiduliidu seisukohad.

Sirje Potisepp, Toiduliidu juhataja

10:45-11:15

Toiduseaduse muutmise seaduse rakendusaktid.

Kuhu on jõudnud seaduseelnõu menetlus? Planeeritavad rakendusaktid, millega kehtestatakse väikeettevõtetele hoonete ja ruumide kohta paindlikumad nõuded ning jaekaubandusettevõttes (s.h eraelamus) loomse toidu käitlemise hügieeninõuded.

Katrin Kempi, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo peaspetsialist

11:15-11:30 Küsimused-vastused
11:30-11:40 Paus
11:40-12:00

EL toiduahela riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse määrus. Määrust kohaldatakse alates 27. märtsist 2021. Mis muutub ettevõtja jaoks, kes esitab reguleeritud toote (uuendtoit, toiduga kokkupuutuv materjal, söödalisand jne) turuletoomiseks loataotluse EFSA-le?

Piret Priisalu, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik

12:00-12:20

Põllumajandus- ja Toiduameti loomisest.

Põllumajandusameti (PMA) ning Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) ühendamisel moodustatav Põllumajandus- ja Toiduamet alustab tööd 2021. a 1. jaanuaril. Milliseid muudatusi see kaasa toob?

Katrin Reili, Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes

12:20-12:45

Ülevaade järelevalvetulemustest.

Toidu ohutuse ja tarbimisväärsuse olukord ning tagamine 2019. a.

Olev Kalda, Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja

12:45-13:00 Küsimused-vastused
13:00-13:30 Paus
13:30-13:50

Söödast toidukäitlejale. Söödalisandid.

Tutvustatakse söödalisandite turule lubamise protsessi, turule lubatud söödalisandite kasutamise võimalusi ning nende kasutamise mõju loomse toidu ohutusele ja kvaliteedile.

Eda Ernes, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo peaspetsialist

13:50-14:10

Toidu koostise kaardistamise uuringu tulemused ja edasised tegevused reformuleerimise valdkonnas.

2018. sügisel koguti alusandmeid, millele tuginedes saame hinnata toidu reformuleerimise vajadusi ning toidukäitlejate tehtavaid muudatusi soola, suhkrute ja küllastunud rasvhapete sisalduse vähendamiseks toidu koostises. Millised olid tulemused ja kuidas liigutakse edasi?

Haidi Kanamäe, Tervise Arengu Instituudi toitumise ja liikumise valdkonna juht

14:10-14:20 Küsimuse-vastused
14:20-14:30

Ülevaade viimasel ajal valminud teabematerjalidest. Toidu märgistamise käsiraamatu ning teiste toiduohutuse valdkonna teadmussiirde programmi raames valminud materjalide lühitutvustus.

Kairi Ringo, teadmussiirde pikaajalise programmi toiduohutuse valdkonnas projektijuht

14:30 Infopäeva lõpetamine


Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 70 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Info: info@toiduteave.ee, Kairi Ringo tel 50 63 428

Infopäev 15.10.2020 Tartus: Hea hügieenitava juhendid

Hea hügieenitava juhendite tutvustus väikekäitlejatele

15.10.2020, Tartus ERM-i seminariruumis Helmi Kurrik

Korraldaja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Hea hügieenitava eesmärgiks on selgitada õigusaktist tulenevaid nõudeid ja ühtlustada nõuetest arusaamist. EPKK on tänaseks välja töötanud juhendid väikekäitlejatele kolmes valdkonnas: piimatöötlejatele, puu- ja köögiviljade töötlejatele ning pagari– ja kondiitritoodete valmistajatele.  Juhendite järgimine on vabatahtlik ning juhenditel pole otseselt õiguslikku jõudu, kuid need ühtlustavad hea hügieenitava nõuetest arusaamist ja viitavad teemadele, millele töötlemisettevõtet rajades tuleb nii või teisiti mõelda. Lihtsustamaks enesekontrolliplaani dokumentatsiooni loomist on juhendi lõpus elektrooniliselt täidetav vorm, mida on võimalik kohandada vastavalt oma ettevõttele.

 

Jaotusmaterjal

Veterinaar- ja Toiduameti tegevused – järelevalve ja nõustamine. Mille vastu kõige enam eksitakse ja kuidas vigu vältida? Hea hügieenitava, kui abimaterjal nõuete täitmisel. | Kairi Sisask    Lae alla

Hügieeninõuded väikekäitlejatele. Kuidas täita enesekontrolliplaani ja HACCP nõudeid, praktilised näited elust enesest | Katrin Laikoja    Lae alla

http://epkk.ee/heatavajuhend/piimatootleja/

http://epkk.ee/heatavajuhend/pagarikoda/

http://epkk.ee/heatavajuhend/pktootleja/

 

Päevakava

12:00 – 13:15 Veterinaar- ja Toiduameti tegevused – järelevalve ja nõustamine. Mille vastu kõige enam eksitakse ja kuidas vigu vältida? Hea hügieenitava, kui abimaterjal nõuete täitmisel.

Kairi Sisask, VTA mitteloomse ja kombineeritud toidu peaspetsialist

13:15 – 14:00 Hügieeninõuded väikekäitlejatele. Kuidas täita enesekontrolliplaani ja HACCP nõudeid, praktilised näited elust enesest.

Katrin Laikoja, mag (tehn), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli lektor

14:00 – 14:20 – Kohvipaus

14:20 – 15:50 – Katrin Laikoja loeng jätkub

Käsitletakse materjale:

http://epkk.ee/heatavajuhend/piimatootleja/

http://epkk.ee/heatavajuhend/pagarikoda/

http://epkk.ee/heatavajuhend/pktootleja/

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Info: info@epkk.ee, tel 600 9349

Infopäev 22.10.20 Jänedal: Toidu märgistamise ABC

Toidu märgistamise ABC algajatele. 

22.10.2020, Jänedal, Põllumajandusuuringute Keskuse (endine Maamajanduse Infokeskus) ruumes. Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa. https://www.maainfo.ee/ 

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit koostöös Maaeluministeeriumi ning Veterinaar- ja Toiduametiga

Käsitleti toidu märgistamise nõudeid algtasemel. Infopäev on mõeldud eelkõige neile toidu müügiks valmistajatele, kellel on toidu märgistamise nõuetest vähe teadmisi. Infopäeva jooksul tutvustatakse erinevaid toidualase teabe esitamise aspekte. Päev lõpeb praktilise osaga, kus osavõtjad saavad analüüsida näidismärgistusi ning esitada küsimusi ja jagada kogemusi.

Jaotusmaterjalid

Toidualase teabe esitamise ja toidu märgistamise nõuded | Külli Johanson     Lae alla

Toitumisalase teabe esitamine | Külli Johanson     Lae alla

Tähelepanekud toidualase teabe esitamisest ja pakendite märgistusest | Tiiu Rand     Lae alla

NutriData toote arvutus- ja sisestusprogramm | Heidi Roos     Lae alla

Toitumis- ja tervisealased väited | Tiiu Rand    Lae alla

Teabematerjal “Toidualase teabe esitamise põhinõuded” Lae alla

Teabematerjal “Toitumisalase teabe esitamine” Lae alla

Teabeleht “Millist infot sisaldab toidu märgistus” Lae alla

Teabeleht “Allergeenide esitamine” Lae alla

Iseseisev töö 1 Lae alla

Iseseisev töö 2 Lae alla

Iseseisev töö 3  Lae alla

Iseseisvad tööd kommentaaridega Lae alla

Päevakava

*Korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi.

9:30-10:00

Osalejate registreerimine, tervituskohv

10:00-10:05

Sissejuhatus

10:05-11:00

Toidualase teabe esitamise ja toidu märgistamise nõuded erinevates õigusaktides.

Kokkuvõtlik ülevaade kehtivatest nõuetest – toidualase teabe määrus (EL) nr 1169/2011, teatud toidugruppide erinõuded, pakendamata toidu nõuded.

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

11:00-11:10

Sirutuspaus

11:10-11:40

Toitumisalase teabe esitamine.

Mis on toitumisalane teave ja kuidas seda esitada? Millele tähelepanu pöörata? Milline toitumisalane teave on kohustuslik ja milline vabatahtlik toitumisalane teave on lubatud?

Külli Johanson

11:40-12:10

Tähelepanekuid toidualase teabe esitamisest ja pakendite märgistusest.

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

12:10-12:20

Küsimused-vastused

12:20-13:20

Lõunapaus

13:20-13:50

Toitumisalase teabe arvutamine NutriData toote arvutus- ja sisestusprogrammiga.

Ülevaade Tervise Arengu Instituudi poolt hallatava NutriData toote arvutus- ja sisestusprogrammi (https://asp.nutridata.ee/et/avaleht) kasutamisest toitumisalase teabe koostamisel.

Änn Jõgi, Tervise Arengu Instituudi  toitumisuuringute osakonna projektijuht (Tartus)

Heidi Roos, Tervise Arengu Instituudi  toitumisuuringute osakonna spetsialist (Jänedal)

13:50-14:20

Toitumis- ja tervisealased väited.

Mis on toitumisalane väide ja mis on tervisealane väide? Millised väited on lubatud?

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

14:20-14:35

Küsimused-vastused. Iseseisva töö tutvustamine.

Osalejad analüüsivad iseseisvalt või grupis lektorite poolt ettevalmistatud näidismärgistusi.

Külli Johanson ja Tiiu Rand.

14:35-15:15

Iseseisev töö

15:15-16:00

Iseseisva töö tulemuste esitlemine lektorite poolt, arutelu.

16:00

Kokkuvõte. Infopäeva lõpetamine.

   

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Info: info@toiduteave.ee, Kairi Ringo tel 50 63 428

Infopäev 20.10.2020 Tartus: Toidu märgistamise ABC

Toidu märgistamise ABC algajatele. 

20.10.2020, Tartus, Eesti Maaülikooli tehnikamajas, Kreutzwaldi 56/1, ruum A-303 (avatud ülikooli ruumid), http://avatudylikool.emu.ee/

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit koostöös Maaeluministeeriumi ning Veterinaar- ja Toiduametiga

Käsitleti toidu märgistamise nõudeid algtasemel. Infopäev on mõeldud eelkõige neile toidu müügiks valmistajatele, kellel on toidu märgistamise nõuetest vähe teadmisi. Infopäeva jooksul tutvustatakse erinevaid toidualase teabe esitamise aspekte. Päev lõpeb praktilise osaga, kus osavõtjad saavad analüüsida näidismärgistusi ning esitada küsimusi ja jagada kogemusi.

 

Jaotusmaterjalid

Toidualase teabe esitamise ja toidu märgistamise nõuded | Külli Johanson     Lae alla

Toitumisalase teabe esitamine | Külli Johanson     Lae alla

Tähelepanekud toidualase teabe esitamisest ja pakendite märgistusest | Tiiu Rand     Lae alla

NutriData toote arvutus- ja sisestusprogramm | Heidi Roos     Lae alla

Toitumis- ja tervisealased väited | Tiiu Rand    Lae alla

Teabematerjal “Toidualase teabe esitamise põhinõuded” Lae alla

Teabematerjal “Toitumisalase teabe esitamine” Lae alla

Teabeleht “Millist infot sisaldab toidu märgistus” Lae alla

Teabeleht “Allergeenide esitamine” Lae alla

Päevakava

*Korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi.

9:30-10:00

Osalejate registreerimine, tervituskohv

10:00-10:05

Sissejuhatus

10:05-11:00

Toidualase teabe esitamise ja toidu märgistamise nõuded erinevates õigusaktides.

Kokkuvõtlik ülevaade kehtivatest nõuetest – toidualase teabe määrus (EL) nr 1169/2011, teatud toidugruppide erinõuded, pakendamata toidu nõuded.

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

11:00-11:10

Sirutuspaus

11:10-11:40

Toitumisalase teabe esitamine.

Mis on toitumisalane teave ja kuidas seda esitada? Millele tähelepanu pöörata? Milline toitumisalane teave on kohustuslik ja milline vabatahtlik toitumisalane teave on lubatud?

Külli Johanson

11:40-12:10

Tähelepanekuid toidualase teabe esitamisest ja pakendite märgistusest.

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

12:10-12:20

Küsimused-vastused

12:20-13:20

Lõuna

13:20-13:50

Toitumisalase teabe arvutamine NutriData toote arvutus- ja sisestusprogrammiga.

Ülevaade Tervise Arengu Instituudi poolt hallatava NutriData toote arvutus- ja sisestusprogrammi (https://asp.nutridata.ee/et/avaleht) kasutamisest toitumisalase teabe koostamisel.

Änn Jõgi, Tervise Arengu Instituudi  toitumisuuringute osakonna projektijuht (Tartus)

Heidi Roos, Tervise Arengu Instituudi  toitumisuuringute osakonna spetsialist (Jänedal)

13:50-14:20

Toitumis- ja tervisealased väited.

Mis on toitumisalane väide ja mis on tervisealane väide? Millised väited on lubatud?

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

14:20-14:35

Küsimused-vastused. Rühmatööde tutvustamine.

Lektorite poolt ettevalmistatud näidismärgistuste analüüsimine. Osavõtjad jagatakse gruppidesse, iga grupp saab analüüsida ühe märgistuse näidise ja esitleda analüüsi tulemusi. Lektorid juhendavad ja vastavad küsimustele. Osavõtjad on oodatud avaldama arvamust ning jagama kogemusi käsitletud teemadel.

Rühmatööd juhendavad ja arutelu viivad läbi Külli Johanson ja Tiiu Rand.

 

14:35-14:50

Energiapaus

14:50-16:00

Rühmatööd (märgistuste analüüsimine)

16:00-16:45

Rühmatöö tulemuste esitlemine, arutelu.

16:45-17:00

Kokkuvõte. Infopäeva lõpetamine.

 

Lae alla päevakava

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Info: info@toiduteave.ee, Kairi Ringo tel 50 63 428

Infopäev 09.10.2020 Tartus: Mikrobioloogilised ohud väikekäitlejate tootmisprotsessis, proovide võtmine

09.10.2020 kl 10:00-16:00 Tartus, Tartu Teaduspark Riia mnt 181A

Korraldaja: BioCC OÜ        Läbiviijad: vanemteadur Epp Songisepp ja teadur Liina Kuus.

Infopäev hõlmas loengut ja praktilist osa laboris. Osavõtjad jaotatakse kahte rühma, mõlemad läbivad loengu ja laboripraktikumi, kuid erinevas järjestuses (üks rühm alustab loengu ja teine laboriga)

Jaotusmaterjal

Mikrobioloogilised ohud väikekäitlejate tootmisprotsessis | vanemteadur Epp Songisepp    Lae alla

Päevakava

9:30-10:00 Registreerimine ja hommikukohv

10:00-12:15

I rühm: Mikrobioloogilised ohud tootmisprotsessis: hügieen, biokile, toore, töötaja. Toidukäitlemisettevõttes levivad patogeenid.

Paralleelselt toimub II rühmaga praktiline osa laboris:

Toidukäitlemisettevõttes levivad patogeenid. Juuretised ja juuretiste käsitlemine. Toidu ja hügieeniproovide võtmine ja saatmine analüüsimiseks.

12:15-13:00    Lõuna

13:0015:15

II rühm: Mikrobioloogilised ohud tootmisprotsessis: hügieen, biokile, toore, töötaja. Toidukäitlemisettevõttes levivad patogeenid.

Paralleelselt toimub I rühmaga praktiline osa laboris:

Toidukäitlemisettevõttes levivad patogeenid. Juuretised ja juuretiste käsitlemine. Toidu ja hügieeniproovide võtmine ja saatmine analüüsimiseks.

15:1516:00   I+II rühm: Arutelu, küsimustele vastamine

 Läbiviijad: vanemteadur Epp Songisepp ja teadur Liina Kuus.

Lae alla päevakava

Infopäev toimus MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse valdkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Info: info@toiduteave.ee  või Liina Kuus, BioCC OÜ tootmis-ja arendusjuht,

tel 53 097 945, liina.kuus@biocc.eu